Này đệ tử đã vào cửa phật sao lại quay lưng

Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi theo đuổi những thứ sai lầm

Là phật tử hãy để thân tâm an lạc

Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình

Phật tử nên bố thí cúng dường chư phật để giải nghiệp đi

Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận của ngày mai

Tâm tốt thì vận sẽ tốt, vận tốt thì mạng sẽ tốt mạng tốt

bạn sẽ có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên

Này phật tử con đừng chấp vào nguyên tắc mà quên đi đường đạo phía trước

Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não

Con hãy phát nguyện yêu thương mọi chúng sanh đi

Người cuồn vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục

Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi

Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Đạo đức làm người -tập 2-14

Tröôûng Laõo THÍCH THOÂNG LAÏC

Canada và M.

Tại M, t l t vong do ung thư phi ca ph n không hút thuc lá không thay đi trong vòng 20 năm qua, nhưng t l ung thư phi ca ph n hút thuc lá lại cao hơn.


Thuốc lá còn tác đng đến sức kho sinh sn, làm tăng nguy sẩy thai, đ con nh cân.

Thuốc lá còn làm mãn kinh đến sớm hơn, làm r xương ngưi mãn kinh.

Ngưi ph n còn chu nh hưng ca khói thuc lá do ngưi khác hút. Vợ của những người nghiện thuc lá nng ng có nguy cơ mc bệnh ung thư phi.

N.X

Qua bài báo tn, đã xác đnh s tai hi ca thuc lá. Có th gi đây là tiếng báo đng cho mi ngưi khắp toàn cu biết. Chúng tôi tin tưng rng, mt ngày nào đó t chức Y tế thế gii s thng kê nhng tai hại do u gây tvong cho loài ngưi còn khng khiếp hơn nhiều v thuc lá.

Vì sức kho con ngưi trên hành tinh này, các nhà lãnh đạo các nưc trên thế gii hãy đng ra lnh cấm sản xuất thuc lá và u, thì loài ngưi mi có mt cuộc sng an vui chân tht.ÑAÏO ÑÖÙC LAM NGÖÔØI - TAÄP 2
 
262
 
HT TP IITröôûng Laõo TH CH THOÂNG LAÏC
 
MC LC


Lời nói đầu ..........................................................7
Chương I: Đạo đức không làm kh mình ......15
Luật nhân qu ....................................................16
ba nơi xuất phát luật nhân quả ....................21
Đạo đc thương mình ........................................25
Đc từ tâm .........................................................33
Rèn luyện đc từ tâm ........................................38
Chương II: Chân lý sống ca loài người
không phi tôn giáo triết học ............41
Triết học, tôn giáo và chân ............................42
Bốn sự thật ca con người .................................49
I/ chân thứ nhất ........................................49
II/ chân th hai .........................................50
III/ chân thứ ba .........................................50
IV/ chân thứ .........................................50
Ý nghĩa của mỗi chân ....................................53
I/ chân thứ nhất: khổ”..............................53
II/ chân th hai:
nguyên nhân sinh ra khổ.......................56
III/ chân thứ ba: “tám phương cách.........57
IV/ chân thứ tư: “một trạng thái
thanh thản, an lc, sự của tâm............59ÑAÏO ÑÖÙC LAM NGÖÔØI - TAÄP 2
 
Xác định sự thật về đạo đc ..............................63
Chương III: Xây dng đạo đức
trong cuộc sống ca con người ..................71
Đc thương mình ..............................................72
Đc từ tâm .........................................................75
Đc bi tâm .........................................................87
Chương IV: Hút thuốc
mt hành đng làm hại mình .................90
Hút thuốc lá .......................................................91
Uống rượu làm hại mình ...................................98
Thuốc phiện làm hại mình ...............................108
Chương V: Đức không tham lam ..................125
Tham lam một hành động hại mình .............126
Tham tiền bạc và vật chất ................................130
Đc không tham danh .....................................141
Đc không tham sc dc .................................151
Đc không tham sc dc với phái nữ ..............155
1/ cái khổ thứ nhất của người phụ n: .........155
2/ cái khổ thứ hai của người phụ n: ...........158Tröôûng Laõo TH CH THOÂNG LAÏC
 
Phụ nữ ăn mc hở hang ...................................179
Đc không tham sc dc
với các bác, các chú ....................................193
Đc không tham sc dc
với thanh niên và thiếu niên .......................202
Nguyên nhân nào sinh ra
nhng tệ nạn hội như vậy?......................213
Tác hại của phim nh đồi truỵ độc hại .............220
nguồn lợi, mà không thấy tai hại
tương lai tổ quc ........................................224
Báo c ............................................................227
Bài tr tệ nạn c bc, s đ,
xây dng cuc sống mới .............................232
Cần giáo dục đạo đc không tham lam ............252
Nhng tác hại do hút thuốc lá...........................257
Mục lc ...........................................................263


269
 

Tröôûng Laõo TH CH THOÂNG LAÏC
 
Í270
 

ÑAÏO ÑÖÙC LAM NGÖÔØI - TAÄP 2
 
Ø


ĐẠO ĐC LÀM NGƯỜI
Tập 2

Trưởng lão THÍCH THÔNG LC
-----------------------------------------

NHÀ XUT BẢN TÔN GIÁO
53 Tng Thi - Ba Đình - Hà Ni
ĐT: (04) 37822845 - Fax: (04) 37822841

Chu trách nhiệm xut bn:
Nguyễn Công Oánh

Biên tp: Lê Hng Sơn
Bìa: TVCN Trình bày: TVCN
Sửa bn in: Ngc Phúc


Đi tác liên kết:
TU VIỆN CHƠN NHƯ
Đin thoi: (066) 389.2911 - 098.809.4445Số lưng in: 3.000 bản, khổ: 13 x 20,5 cm
In ti CÔNG TY CP IN KHUYẾN HỌC PHÍA NAM
TP.HCM - ĐT: (08) 38164415
Số xuất bản: 26-2013/CXB/51-210/TG In xong và nộp lưu chiểu Quý I năm 2013