Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT -TẬP 1-12


ham muốn, từ bỏ ác pháp, Ngài đã thành tựu đạo giải thoát, chứng quả Bồ đề.
Qua sự tu tập của đức Phật, chúng ta rút tỉa ra được  những  kinh nghiệm  thực  tế  và  cụ  thể.  Có thể  nói,  các  pháp  môn  khác  không  thể  làm  chủ sự  sống   chết   và  chấm  dứt  luân   hồi   của   kiếp người. Giáo pháp Ngài tìm ra được là một giáo pháp không giống bất cứ một giáo pháp nào của Lục Sư ngoại đạo và  các tôn giáo khác trên hành tinh này. Đạo Phật ra đời không nhai  lại bã mía của  các  tôn  giáo  khác.  Pháp  môn  của  Ngài  đi từ  sự  tu tập  sức  tỉnh  giác  để  giữ  tâm  trong chánh  niệm,  tức  là  xả  tâm,  ly dục,  ly ác pháp, không có một chút ức chế tâm nào cả. Lấy tâm, nương hành động của thân nội và ngoại, tập tỉnh thức chánh niệm, để xả dục, xả ác pháp, tránh không đi vào trạng thái tĩnh lặng, ức chế tâm, mà đi vào trạng thái đoạn diệt tâm tham, sân,  si,  khiến  cho tâm  thanh  thản,  an lạc  và  vô sự,  để  đi  vào  trạng  thái  thanh  tịnh,  tức  là  định của đạo Phật.
Nếu đạo Phật mất đi thì loài người trên hành tinh này chịu thiệt thòi một điều rất lớn, một tai họa không thể lường được. Một bằng chứng hiển nhiên  là  trên  hành  tinh này  không  lúc  nào  mà chiến tranh chấm dứt (do đạo Phật không được phổ cập), con người giết con người không gớm tay và    không   thương   xót.   Tuy  đạo   Phật   có   mặt, nhưng đạo đức của đạo Phật đã mất từ lâu, con người thiếu đạo đức làm người, một đạo đức nhân

NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT - TẬP 1

quả không làm khổ mình, khổ người. Vì thế, khi khoa  học  tiến  triển,  phát  minh  những  vật  chất phục  vụ  đời  sống  con  người  rất  tiện  nghi,  vì những vật chất tiện nghi này mà tâm dục con người  tăng  trưởng,  biến  con người  dần  trở  thành ác thú, hung dữ. Từ đó con người tự sát mà không biết, tự làm khổ mà không hay, tự chuốc họa vào thân  mà  không  ngờ,  nếu  không  có  một  đạo đức quân bình với khoa  học, thì quả địa cầu này một ngày nào đó sẽ bị hủy diệt bởi tâm tham đắm của con người.
Người muốn tu theo đúng chánh pháp của đức Phật  thì phải  chịu  khó  nghiên  cứu  cho  kỹ  các pháp môn. Bởi các kinh sách hiện giờ toàn là của các nhà học giả biên soạn, đụng đâu viết đó theo sở  thích  của  mình,   không  có  kinh  nghiệm  tu hành, viết mà chẳng thấy trách nhiệm của mình, chỉ  biết  nêu  tên  tuổi  (cầu  danh).  Họ  đâu  hiểu rằng soạn viết ra kinh sách như vậy là để lại một tai hại cho bao nhiêu thế hệ con người sau này.
Muốn soạn viết kinh sách có lợi ích cho người đời sau thì phải có thực hành tu tập đến nơi, đến chốn,  đời  sống  phải  có  một  đạo  hạnh  hẳn  hòi, phải nhập được các định, làm chủ được sự sống chết. Phải có Tam  Minh, đoạn dứt các lậu hoặc,  chấm  dứt  luân  hồi  thì soạn  viết  kinh sách mới có ích lợi thiết thực cho người đời sau.  Còn  ngược  lại,  tu  hành  chưa đến  đâu,  đời sống  đạo  hạnh  chưa ra  gì,  đức  hạnh  không  có, giới  luật  vi  phạm,  thiền  định  chỉ  có  hình  thứcngồi  thiền,  sống  với  những  cấp  bằng  và  những kiến giải suông, dựa vào sở tri, và nhai  lại bã mía của  người  xưa mà  viết  soạn  kinh sách,  thì loại kinh sách đó là kinh sách giết người,  giết cả bao thế hệ.
Ngày nay, thiền định của đạo Phật đã biến thành  thiền  định  ức  chế  tâm  để  nhập  vào  các định tưởng, triển khai  tưởng tuệ, biến thành một loại thiền miệng (khẩu đầu thiền). Còn loại thiền làm  chủ  sự  sống  chết  và  chấm  dứt  luân  hồi  thì được xem là thiền phàm phu, ngoại đạo.
Cuối cùng, chúng tôi ngưỡng mong những bậc cao minh,  giới  đức,  đạo  hạnh,  vì đạo  đức  xã  hội, vì lợi ích thiết thực chung cho con người và vì đạo Phật, hãy vui lòng chỉ dạy cho chúng tôi những điều còn sai sót. Xin hãy cùng chúng tôi xây dựng lại một nền đạo đức cho con người, để không còn ai tự làm khổ mình,  làm khổ người; để mang đến cho mọi cá  nhân con người một nguồn tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Ước mong hãy cùng nhau thắp sáng lại ngọn đèn Phật giáo đang bị lu mờ.
Đến  đây,  chúng  tôi  xin  tạm  dừng  và  hẹn  gặp lại quí vị ở tập II.

Kính  ghi,
Tu Viện Chơn Như
Ngày 18-12-1998


MỤC LỤC

Lời nói đầu ..............................................................4

Chương  I: Đạo Phật Và Giới Luật ..................7
Tôn giáo và khoa học .............................................8
Đạo phật và giới luật ...........................................11
Đã học giới luật mà còn vi phạm ........................27
Hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt ........................29
Chuyện các tu sĩ phá giới ....................................31
Thiếu kinh nghiệm tu hành
không thể hiểu kinh sách .................36
Hạt cơm đàn na nặng như núi ............................38
Nhân ác .................................................................39
Học trò bạc nghĩa .................................................42
Tu sĩ không nên làm con nuôi, em nuôi .............44
Ngồi trong mát ăn bát vàng ................................45
Những kẻ ăn mày đội lốt tu sĩ phật giáo ...........47
Chiếm đoạt chùa ...................................................51
Mê tín, cuồng tín trong các chùa .........................53

Chương  II: Ăn Chay,  Ăn Mặn, Sát Sinh ......57
Con người không ăn thịt chúng sanh,
chúng sanh sẽ tràn ngập trái đất? .........58
Sát nhân, nhân oán, sát vật,
vật hóa kiếp làm người ...................61
Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối ......................63
Ăn thịt chúng sanh ..............................................67
Ăn thịt chúng sanh vì sức khỏe ..........................68
Ăn thịt chúng sanh, giúp nó siêu thoát? ............71
Sát sanh siêu cực lạc? ..........................................73
Sát sanh mà không tội? .......................................83


Sát sanh cầu hạnh phúc .......................................85

Chương  III: Phong  Tục, Tập Quán,
Mê Tín ................................89
Đất có Thần linh, sông có Hà Bá .......................90
Cần xả bỏ mê tín, lạc hậu ...................................94
Lạc hậu, mê tín, tiền mất, tật mang ..................97
Mời ông bà đã chết về ăn tết ............................103
Cầu phúc, xin lộc ................................................106
Xóc thẻ ................................................................109
Xem ngày, giờ tốt, xấu .......................................112
Lên đồng, nhập cốt ............................................115
Thờ phụng, đi lễ, cúng chùa ..............................120
Cúng kem ............................................................122
Lễ nhập nhà mới ................................................124
Ông Táo................................................................125
Cúng sao, giải hạn ..............................................127
Mời người chết về dự cúng .................................130
Sống dầu đèn, chết kèn trống ...........................131
Bà Chúa Ba .........................................................139
Thờ cúng đúng chánh pháp ...............................143
Gửi hài cốt, chôn cất trong khuôn viên chùa ...147


Chương  IV: Sinh Đẻ, Tang  Ma,
Cận Tử Nghiệp .....................159
Tụng kinh Địa Tạng, sanh
tử đều được như ý  .....................160
Theo số tử vi cho vợ sinh non ...........................164
Mười hai Bà Mụ ..................................................165
Chọn ngày, giờ để sinh con như Trạng ............167
Kiếp mèo là kiếp sắp làm người .......................168


Nhập thất thọ pháp
để cầu sanh đặng con Thánh ............173
Cận tử nghiệp .....................................................177
Tại sao người chết phải đậy mặt? .....................181
Tại sao phải trói buộc tay chân người chết ......183
Thầy tụng ............................................................185
Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi .........186
Chết là sự nối tiếp của luật nhân quả ..............191
Triệu linh, tiếp linh ............................................194
Linh hồn báo mộng ............................................195
Tạo điều thiện giúp người chết .........................197
Chiếc áo không che được mắt Thánh ...............198
Kinh Kỳ Cầu và điệp phái .................................200
Tuần thất ............................................................206
Chết giờ tốt, xấu .................................................210
Giờ hạ huyệt .......................................................214
Lời bạt .................................................................218


GIỚI THIỆU SÁCH


Sách của Trưởng lão Thích Thơng Lạc chỉ tặng, khơng bán. Xin các bạn tìm đọc:


1- Đạo Đức Làm Người (tập I, II - 2011)
2- Sống Mười Điều Lành (2011 - Quý IV)
3- Những Lời Gốc Phật Dạy (4 tập - 2011)
4- Đường Về Xứ Phật (10 tập - 2011)
5- Văn Hĩa Phật Giáo Truyền Thống
(2 tập - 2011)
6- Lịng Yêu Thương - tập II (2011)
7- Lịng Yêu Thương (2009, 2011)
8- Linh Hồn Khơng Cĩ (2010 - Quý IV)
9- Người Phật Tử Cần Biết (2 tập - 2012)
10- Những Chặng Đường Tu Học
Của Người Cư Sĩ (2011)
11- Giới Đức Làm Người (2 tập - 2010)
12- Thanh Quy Tu Viện Chơn Như (2010)
13- Mười Hai Cửa Vào Đạo (2012)
14- Sống Một Mình Như Con Tê Ngưu (2010)
15- Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo (2010)
16- Muốn Chứng Đạo Phải Tu
Pháp Mơn Nào (2010)
17- Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh (2011)
18- Tạo Duyên Giáo Hĩa Chúng Sinh (2011)
19- Lịch Sử Chùa Am (2010)
20- Thiền Căn Bản - tập I

21- Thời Khĩa Tu Tập Trong Thời Đức Phật
22- Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đức Hiếu Sinh (tập I, II, III - 2012)
23- Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đức Ly Tham (tập I)
24- Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đạo Đức Gia Đình (tập I)
25- Mười Giới Thánh Đức Sa Di (tập I, II)
26- Giới Đức Thánh Tăng, Thánh Ni
27- Phật Giáo Cĩ Đường Lối Riêng Biệt
28- Định Niệm Hơi Thở
29- Những Lời Tâm Huyết (tập I, II)
30- Pháp Mơn Niệm Phật Tứ Bất Hoại Tịnh
31- Nghi Thức Thọ Trai
32- Thọ Tam Quy Ngũ Giới (2012)
.............................................


Phật tử đã đưa hầu hết kinh sách của Tu Viện
Chơn Như lên mạng ở địa chỉ:

http://chonnhu.net http://chonlac.org



Sách này do phật tử nhiều nơi, cả trong nước và nước ngồi phát tâm ấn tống.

Ước mong mọi người sẽ cùng nhau sống khơng làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh.NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT
- TẬP I

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC
----------------------------------------

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

53 Tràng Thi - Ba Đình  - Hà Nội
ĐT: (04) 37822845 - Fax: (04) 37822841

Chịu trách nhiệm xuất bản: NGUYỄN THỊ HÀ

Biên tập: Lê Hồng Sơn

Bìa: Thiện Thành Trình bày: Thiện Thành Sửa bản in: Ngọc Phúc

Đối tác liên kết: TU  VIỆN CHƠN NHƯ
Điện thoại: (066) 389.2911 - 098.809.4445
Email: chonnhu2@gmail.com
Số lượng in: 3.000 bản, khổ: 13 x 20,5 cm
In tại CÔNG TY CP IN KHUYẾN HỌC PHÍA NAM
TP.HCM  - ĐT: (08) 38164415
Số xuất bản: .....-2012/CXB/........../TG
In xong và nộp lưu chiểu Quý IV năm 20120 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!