Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT -TẬP 1-7


bất  hạnh,  biết  giúp  đỡ  người  khốn  cùng  trong cảnh hoạn nạn, v.v...
Làm quan là nhờ không sát hại chúng sanh, giúp  người  thế  cô,  yếu  sức,  an ủi  chia  sẻ  nỗi  khổ đau của  mọi  người,  và  giúp  người  nghèo  khó  học tập đến nơi đến chốn.
Dân  chúng  Campuchia  cất  một  ngôi  chùa  vĩ đại Đế Thiên Đế Thích (một trong những kỳ quan thế  giới),  nhưng  nước  Campuchia  có  giàu  có  hơn ai đâu. Họ vẫn lạc hậu, nghèo nàn và hung dữ. Người phật tử chưa hiểu luật nhân quả nên tưởng mình  thờ  phụng  và  đi  lễ  chùa  nhiều  là  giàu  có, làm  quan.  Nhưng  không  ngờ,  đó  là  một  hành động mê tín, lạc hậu.
Sự thờ phụng đúng cách như thờ tổ tiên, ông bà,  và   nếu  có  đạo  Phật  thì nên  thờ  đức  Phật Thích  Ca mà  thôi.  Thờ  nhiều  tức  là  thờ  đa thần mê  tín. Thờ ông  bà tổ tiên  là nhớ nguồn  gốc của mình.  Thờ Phật Thích Ca là nhớ ơn người chỉ dạy con đường giải thoát không làm khổ mình,  khổ người, tạo nên một xã hội yên vui và hạnh phúc.
Thờ đức thánh Khổng Tử là nhớ ơn người dạy đạo  đức,  tam  cương, ngũ  thường,  nhân,  nghĩa,  lễ, trí, tín.
Mỗi sự thờ cúng của chúng ta đều có ý nghĩa sâu sắc của tình người. Thờ thần tài, chúa tiên chúa  xứ,  bồ  tát,  tứ  đại  thiên  vương, thờ  rồng  thì đó là mê tín, thờ cô hồn các đảng là mê tín.
Thờ  cúng  cho đúng  cách  là  người  chánh  kiến, thờ  cúng  không  đúng  cách  là  người  tà  kiến.  Đi


chùa lễ bái, cúng dường đúng cách là người chánh kiến. Đi chùa lễ bái, cúng dường không đúng cách là người tà kiến. Người tu sĩ đệ tử Phật phải sáng suốt  và  đừng  để  những  kẻ  tà  sư, ngoại  đạo  lừa đảo,  đưa vào  mê  tín, tà  kiến,  chẳng  lợi  mình,  lợi người, mà còn tạo nên một truyền thống của dân tộc không tốt đẹp.


CÚNG KEM


Hỏi: Kính  thưa Thầy, có mộït gia đình bệnh nhân ốm nặng nằm lâu ngày trên giường bệnh, mời  các  cư sĩ  đến  làm  lễ  cúng  bái,  các  cư sĩ  bày thêm  phần  mua  hoa quả,  bánh,  kẹo  để  cúng  tế kem (kem tức là cái miệng của bệnh nhân lúc còn trẻ, vì hoàn cảnh gia đình nghèo túng, không có tiền  mua thức  ăn  đầy  đủ  nên  thường  nói  dối  là đã  ăn  rồi,  ngày  nay lúc  sắp  chết  phải  cúng  kem là vậy).
Kính  thưa Thầy, đây có phải là hình  thức mê tín, dị đoan không?
Đáp:  Đúng  vậy.  Đây  là  những  trò  mê  tín, dị đoan của một số thầy phù thủy Bà La Môn. Người ta đâu nghĩ rằng có thân tứ đại này là thân vô thường, liên tục thay đổi không lúc nào ngừng nghỉ. Do sự thay đổi mà thân nay bệnh, mai đau,


chớ  đâu  phải  quỷ  thần  bắt  hoặc  giáng  họa  làm cho bệnh tật khổ đau đâu mà cúng.
Thân tứ đại là thân từ nhân quả sinh ra, nên khi có thân này khó có ai tránh khỏi sự bệnh tật, khổ  đau, tai nạn,  vì nhân  đời  trước  chẳng  thiện, đời  nay  phải  chịu  khổ  đau. Đó  là  nhân  quả  trả vay, vay trả,  chớ  đâu  có  ai quở  trách  gây  cho ta đau khổ.
Những  kẻ  vô  đạo  đức  đội  lốt  làm  thầy  phù thủy  Bà  La  Môn,  lợi  dụng  sự  sợ  hãi  và  không hiểu biết được nhân quả nên bày ra cúng tế, tụng niệm  cầu  khẩn,  van xin.  Đó  là  những  kẻ  lừa  đảo để kiếm tiền sống bằng cách vô lương tâm. Quý phật tử là đệ tử của Phật hãy cảnh giác, đừng để những tên thầy cúng lường gạt, đừng nghe theo. Sống,  chết,  bệnh  tật,  tai nạn  đều  do nhân  quả, mình  đã  gieo thì phải  gặt,  chớ  đừng  có  sợ  hãi, đừng cầu cạnh, không ai phò hộ quý vị được bằng chính  quý  vị.  Cố  gắng  đừng  làm  khổ  mình, khổ  người  khác  thì bệnh  tật,  tai nạn  sẽ  lần lần chuyển sạch, chừng đó quý vị làm chủ sự sống và chết, có đâu còn sợ bệnh đau và khổ nạn.
Những việc làm mê tín, dị đoan này đạo Phật không  bao giờ  dạy,  chỉ  có  Đại  thừa  Bà  La  Môn giáo mới có mà thôi. Các phật tử cần phải đề cao cảnh giác, đừng để họ lợi dụng.


LỄ NHẬP NHÀ MỚI


Hỏi: Kính  thưa Thầy, có gia đình  mới cất nhà mới,  ăn  khánh  thành,  một  số  bạn  đạo  hữu  đến tụng kinh làm lễ về nhà mới. Người chủ nhà lại mời thêm một ông Thầy cúng, ông đến bảo mua một  con ngựa  bằng  giấy  thật  to,  khi  tụng  kinh cầu nguyện xong, lấy 38 đồng tiền chinh để cắt giải, rồi ông Thầy ấy cưỡi ngựa giấy phi quanh nhà.
Thưa  Thầy,  gia chủ này không  phải là  không hiểu đạo pháp, thường đi đây, đi đó để hoằng dương  Phật  pháp,  thế  mà  làm  những  việc  như vậy  có  gọi  là  cuồng  tín không,  thưa Thầy?  Hay tại vì lòng tham muốn giàu sang, phúc, lộc hơn nữa, mà làm việc không đúng chánh pháp?
Đáp:  Khi cất  được  ngôi  nhà  mới,  ăn  tân  gia, mời  bạn  bè  thân  hữu  đến  ăn  mừng  thì đúng, nhưng  bày  ra tụng  niệm  thì không  đúng. Tại  sao vậy?  Tại  vì đó  là  mê  tín. Kinh Bát  Dương (thuộc kinh sách Đại thừa) có dạy điều mê tín này. Dùng
38 đồng tiền chinh và một con ngựa giấy cưỡi phi quanh nhà, đó là kinh sách của ngoại đạo dạy những điều mê tín lạc hậu.
Vì lòng  tin không  đúng  của  con người,  nên  bị kẻ  khác  lừa  gạt  bằng  những  hình  thức  tà  kiến. Tại sao chúng ta theo đạo Phật mà không biết cái nào là chánh kiến, cái nào là tà kiến, để lầm lạcbiến  Phật  giáo  thành  tà  kiến,  biến  Phật  giáo thành một thứ Phật giáo mê tín, lạc hậu?
Từ  đây  về  sau, quý  phật  tử  là  đệ  tử  của  Phật thì niềm  tin chánh  kiến  phải  sâu,  không  để  kẻ khác  lừa  đảo,  chẳng  đem lại  ích lợi  gì cho mình và  cho cả  gia đình  mình.  Phải nói đây là một trò bịp bợm, gạt người bằng những hình  thức mê tín, xảo   thuật.  Chỉ  có  những  người  vô  minh,  tham danh,  tham  lợi  mới  đi  thỉnh  những  kẻ  tà  sư, ngoại đạo làm điều chẳng ích lợi gì, như trẻ con cưỡi ngựa chuối!


ÔNG TÁO


Hỏi:  Kính  bạch  Thầy,  sắp  đến  ngày  23  Tết Âm  lịch,  năm  nào  cũng  vậy,  mọi  nhà  lo  mua ba bộ mũ, hia, giày và một con cá chép sống để cúng tiễn đưa ông Táo về Trời và ông Táo sẽ tâu trình với  Ngọc  Hoàng  các  việc  làm  ác,  thiện  của  gia chủ.  Như  vậy  có  không,  xin  Thầy  chỉ  dạy?  Có người còn bảo, năm nào mà không mua mũ cho ông  Táo  thì đêm  đến  nằm  mơ thấy  ông  Táo  về đòi. Như vậy có đúng không thưa Thầy?
Đáp:  Ông  Táo  là  một  chuyện  mê  tín của  dân gian, mục đích là để răn người đừng làm điều ác, vì làm  điều  ác là  ông  Táo  sẽ về  chầu  Trời  tố  cáo tội  ác  trong  năm,  rồi  Ngọc  Hoàng  sẽ  cho giáng


họa  và  người  làm  ác  sẽ  chịu  biết  bao nhiêu  đau khổ.  Mũ  hia,  áo  mão  của  ông  Táo  giống  như  mũ hia, áo mão của một vị quan phong kiến. Ông Táo không  có  thật,  mà  chỉ  là  một  tưởng  tri của  loài người,  để  khiến  cho người  ta  sợ  mà  không  làm điều ác.
Từ  câu  chuyện  dân  gian  răn  nhắc  đừng  làm ác,  biến  dần  thành một  phong tục, đến  cuối  năm nhà  nào  cũng  đều  cúng  ông  Táo,  để  ông  về  tâu bớt những chuyện làm ác của mình, để ông Trời không   có   gieo  tai  họa.   Câu   chuyện   biến   dần thành câu chuyện lo lót hối lộ. Từ câu chuyện răn nhắc  đừng  làm  ác  thì dần  dần  biến  thành  phi công lý, phi đạo đức (hối lộ mũ hia, giày, quần áo, cá  chép, cúng bái thần linh là một hình  thức hối
lộ).

Nằm mộng thấy ông Táo về đòi, đó là tưởng mộng chớ ông Táo đâu có thật. Người ta huyền thoại nhiều câu chuyện về Táo quân “Một bà hai ông”,  bây  giờ  đã  thành  một  phong  tục  truyền thống  dân  tộc,  cứ  đến  ngày  23 tháng  chạp  nhà nhà đều cúng đưa ông Táo về trời.
Phật   giáo   Đại   thừa   cũng   chịu   ảnh   hưởng, nhưng  lấy  ngày  đó  làm  ngày  lễ  đưa chư thiên  về chầu trời. “Dân gian thì đưa Táo quân, Phật giáo thì đưa chư Thiên về trời”!
Qua câu chuyện ông Táo đã chỉ cho chúng ta thấy   được  Phật  giáo   Đại  thừa  có  trí tuệ  hay không  trí tuệ,  điều  này  chắc  ai  cũng  rõ.  Câu chuyện  mê  tín dân  gian  Phật  giáo  Đại  thừa  lại


biến  thành  mê  tín Phật  giáo.  Bởi  vậy  Phật  giáo Đại   thừa   có   đáng   cho  chúng   ta   đủ   niềm   tin chăng?  Phật  giáo  Đại  thừa  đi đến  đâu  cũng viên   dung   và   viên   thông,   lấy   tất   cả   các pháp của mọi tôn giáo và sự mê tín của con người làm giáo pháp của mình. Cho nên, giáo pháp Đại thừa là giáo pháp lượm lặt của các tôn giáo  khác,  chỉ  cần  thay  danh  từ  là  biến  thành giáo  pháp  của  mình.  Khi dân  gian  mê  tín cúng Táo  quân  thì Đại  thừa  biến  danh  từ  Táo  quân thành danh từ chư Thiên.
Nếu các nhà nghiên cứu Đại thừa giáo xét kỹ, đừng kẹt trong danh từ thì thấy rất rõ giáo pháp đóù chính là bã mía của các tôn giáo khác. Đó là đứng  về nội dung, còn đứng  về hình  thức thì Đại thừa  giáo  không  có  gì  đặc  biệt,  chỉ  giống  như chiếc áo nhiều mảnh vải kết lại mà thành.


CÚNG SAO, GIẢI HẠN


Hỏi:  Kính  thưa Thầy,  ở  khu  vực  con có  một gia đình,  không  hiểu  đi xem ở  đâu  có  ông  Thầy ấy bảo tháng năm bị một cái hạn phải nằm bệnh viện thập tử nhất sinh,  rồi đến tháng 11 cũng bị sao hạn  như  vậy  nữa.  Gia  đình  này  sợ  quá,  mời Thầy đến cúng sao giải hạn. Thưa  Thầy, như thế có giải hạn được không?


Cũng ở khu vực con, có gia đình  đó nghe được như vậy rất ân hận là vì bố chị ta ốm nặng phải nằm  bệnh  viện,  mẹ  chị  không  chịu  mời  Thầy cúng sao giải hạn nên bố chị phải nằm bệnh viện khổ sở. Xin Thầy vui lòng giải tỏa cho chúng con những  điều  thắc  mắc  trên  đây,  chúng  con  xin được tri ân công đức.
Đáp:  Như  các  phật  tử  đã  biết,  luật  nhân  quả ai làm  ác  thì phải  thọ  lấy  quả  khổ,  ai làm  thiện thì phải  hưởng  phước  báo,  không  thể  có  thánh thần  chư Phật, chư Bồ Tát  hoặc sao hạn  nào cứu khổ hoặc giải hạn được.
Còn trong sách ngoại đạo dạy, người nào tuổi năm ấy gặp sao La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch thì bị xung  khắc   tháng   giêng,   tháng   ba,  tháng   bảy, tháng chín, tháng năm, tháng mười một. Trong những  tháng  ấy  thường  gặp  tai nạn,  bệnh  tật thập tử nhất sinh.
Những  loại  kinh sách  này  là  những  loại  kinh sách  phi  đạo  đức,  dạy  người  làm  điều  mê  tín lạc hậu.  Làm  sao cúng  bái  sao hạn  mà  giải  hạn  tai ách  được?  Nếu giải hạn tai ách  được thì thế gian này còn gì là công bằng, công lý?  Kẻ làm ác cứ việc cầu cúng nhiều thì tiêu tai giải hạn, không  còn  khổ  đau  nữa,  và  họ  tha hồ  làm ác, giết hại người vô tội được sao? Một người bị  bệnh  tật  khổ  đau hoặc  tai nạn  đâu  phải  ngẫu nhiên  mà  có,  chính  do hành  động  bất  thiện  làm khổ kẻ khác mà phải trả quả. Do hành động làm ác của mình,  thời tiết nhân duyên đủ thì phải thọ


quả khổ, chớ đâu phải có ai làm cho họ khổ mà phải cầu cạnh kẻ khác giải hạn, giải khổ cho. Những  loại  kinh sách  mê  tín do những  kẻ  gian xảo viết ra lừa đảo kẻ khác, để làm tiền một cách bất  chính.  Người  hiểu  luật  nhân  quả  thì những thầy   cúng   sao  giải   hạn   không   lừa   đảo   được . Ngược  lại,  không  hiểu  luật  nhân  quả  dễ  bị  kẻ khác  lừa  đảo  bằng  nhiều  hình  thức  mê  tín khác nhau.
Quý phật tử là đệ tử của Phật, phải sáng suốt đừng để những kẻ tà sư, ngoại đạo đội lốt tu sĩ Phật  giáo  làm  mất  uy  tín Phật  giáo.  Hãy  chỉ thẳng  cho mọi  người  biết  không  ai giải  hạn,  tiêu tai, tiêu nạn, mà chính  tự mình  giải nó, nghĩa là mình đừng làm khổ mình, khổ chúng sanh, khổ người khác, thì chẳng có tai nạn gì cần phải giải.
Quý phật tử hãy tu tập tâm bất động trước các pháp. Khi tâm bất động trước các pháp thì không ai lừa đảo quý vị được, và  quý vị sẽ không còn bị ảnh hưởng mê tín của những tà sư, ngoại đạo bịa ra.


MỜI NGƯỜI CHẾT VỀ DỰ CÚNG


Hỏi: Kính  thưa Thầy, như Thầy đã dạy cho chúng  con biết,  người  chết  khi tắt  thở  là  tiếp  tục tái sanh luân hồi (chết đây sanh kia), tức là chết là  bắt  đầu  cho sự  sống.  Hàng  năm  cứ  đến  ngày giỗ và đến ngày Tết, lại ra mồ mả ông bà cha mẹ đã chết hàng 50 năm mời về ăn tết với con cháu. Như vậy có đúng không, thưa Thầy?
Đáp: Đây cũng là một tục lệ mê tín dân gian, nhưng   nói  lên  được  tình  nghĩa  của  con  người (người sống đối với người chết). Bởi vì người ta không rõ người chết là mất hết, tan rã sạch, chỉ còn  lại  hành  động  nhân  quả,  nghiệp  thiện,  ác tiếp  tục tương  ưng với  nhân quả thiện, ác mà tái sanh luân hồi (có thân mới).
Người ta tưởng rằng người chết là xác thân chết,  nhưng  linh hồn  thì còn  bất  diệt  mãi,  luôn luôn sống dưới mồ. “Sống có nhà, thác có mồ”, tức là người chết thì linh hồn sống dưới mồ.
Ngôi  mồ  chỉ  là  một  đống  đất,  chẳng  có  ai trong  đó  cả.  Di  tích  đời  người  cuối  cùng  là  ngôi mộ,  là  một  nắm  đất  hôi  thối,  tàn  tạ  và  khô  cằn mà người sống dành cho người chết.
“Sống  có  nhà,  thác  có  mồ”.  Câu  tục  ngữ  này nói  lên  tình nghĩa  người  nhớ  ơn  người,  nhất  là tinh thần  dân  tộc  Việt  Nam:  “Chim  có  tổ,  người


có  tông”.  Đạo thờ  phụng  ông  bà,  tổ  tiên  cũng  từ tình cảm  con người  mà  ra.  Vì  thế,  đến  ngày  tư, ngày  tết,  ngày  giỗ,  những  người  còn  sống  nhớ công  ơn  ông  bà,  tổ  tiên,  cha  mẹ,  đến  mộ  mời những người ấy về ăn tết, như lúc họ còn đang sống với con cháu cho vui.
Tin tưởng như thế cũng chẳng có hại gì cho ai, miễn  là  không  có  gây  phiền  hà  cho người  khác, và toàn gia họp mặt vui vẻ, nhắc lại công hạnh, phước  đức  của  ông  bà,  cha mẹ  lúc  còn  sống,  để con cháu nghe mà bắt chước.


SỐNG DẦU ĐÈN, CHẾT KÈN TRỐNG


Hỏi: Kính  thưa Thầy, lúc nhà có người chết, phải  mời  trống  kèn  đến  thổi  kèn  và  đánh  trống ầm  ĩ,  linh đình,  làm  cho người  chết  lẫn  người sống quên đi sự đau buồn kẻ ở, người đi. Tục ngữ có câu: “Sống dầu đèn, chết kèn trống”. Thưa Thầy, lại có người bảo: “Thổi kèn trống gọi ma về rủ vong đi, như   vậy có đúng không, thưa Thầy?
Đáp: Trong kinh sách Nguyên Thủy của đạo Phật không có dạy điều này. Thổi kèn đánh trống ầm  ĩ,  để  quên  đi  sự  đau buồn  (của  cảnh  tử  biệt, sanh  ly,  kẻ  ở,  người  đi),  để  an ủi  tinh thần  của


người còn sống thì đúng, còn rủ ma về gọi vong đi thì không đúng (mê tín). Nếu đứng về góc độ thế gian, thổi kèn đánh trống ầm ĩ  để quên đi sự đau buồn kẻ mất, người đi thì được tha thứ, còn rủ ma về  gọi  vong  đi,  thì không  được  tha  thứ.  Đó  là tưởng tri thuộc về mê tín, dị đoan.
Theo đạo Phật, khi một người chết thì các duyên  tan  rã  hết,  không  còn  tồn  tại  một  vật  gì, làm sao người chết có đau buồn? Chỉ có người còn sống  thương  nhớ,  thấy  mọi  kỷ  niệm  của  người chết còn lại thì lòng đau như muối xát.
Theo tinh thần tự lực của Phật giáo, mọi người đều nên trang bị một sự hiểu biết thấu suốt các pháp thế gian này đều do duyên hợp tạo thành. Thế nên mọi vật đều bị luật vô thường chi phối, thường  xuyên  thay  đổi,  biến  dịch,  có  thành  phải có  hoại,  có  sanh  thì có  chết.  Vì  thế,  con người sống trên thế gian này, không ai tránh khỏi điều đó  (sanh  tử).  Người  đệ  tử  của  Phật  đều  phải chuẩn  bị  cho mình  một  tinh thần  vững  chắc,  với một  trí tuệ thông  suốt  lý  nhân  quả,  để  ứng  dụng đối  phó  trực  tiếp  trước  mọi  cảnh  tai ương, bịnh tật, gian nan, hiểm nguy mà không hề sợ hãi, sờn lòng. Trước cảnh ly tan hoặc sum họp cũng chẳng buồn, chẳng  vui; trước  cảnh tử biệt,  sanh ly cũng chẳng  thương  khóc  nức  nở.  Với  trí tuệ  nhân  quả của  đạo  Phật,  mọi  sự  việc  trên  đời  này  xảy  ra trước  mắt  họ,  họ  đều  thấy  rõ  ràng:  “Các  pháp là  vô  thường,  nay  còn,  mai mất  là  lẽ  đương nhiên của các pháp duyên hợp”.


Vì  đã  chuẩn  bị  tinh thần  vững  chắc  với  sức định  tĩnh  và  trí tuệ  nhân  quả,  luôn  luôn  sống trong chánh niệm (niệm thiện), người đệ tử của Phật  thản  nhiên  trước  mọi  tình huống.  Không làm khổ mình,  khổ người, thì trước cảnh sanh ly, tử  biệt  cần  gì đến  trống  kèn  ầm  ĩ.  Đám  ma mà làm  giống  như  đám  hát,  thật  là  một  việc  làm không đúng cách.
Nếu  chúng  ta  là  những  đứa  con hiếu  tử  thì trống  kèn  làm  sao vui  cho được  khi mà  mất  cha, mất  mẹ.  Chúng  ta  nên  giữ  im  lặng  để  hồi  tưởng lại  công  ơn sanh  thành,  dưỡng  dục  của  mẹ  cha. Một  người  con hiếu  được  theo  học  đạo  Phật,  khi cha mẹ mất hoặc có người thân mất là một điều nhắc nhở rất lớn cho họ. Phải làm sao, bằng cách nào giúp cha mẹ hoặc những người thân của mình thoát  vòng  sanh  tử,  luân  hồi,  chấm  dứt  sự  khổ đau của kiếp người.
Hiểu  biết  sự  báo  hiếu  của  đạo  Phật,  người con  phải   tu  tập   đạt   được   cứu   cánh   giải thoát,  có  đầy  đủ  đạo  hạnh  để  làm  gương sáng và hướng dẫn cho cha mẹ tu hành, theo giáo pháp và đường lối của đạo Phật. Người con phải  có  một  ý    chí  sắt  đá,  một  nghị  lực  kiên cường,  một  lòng  dũng  cảm  quả  quyết,  để  thực hiện con đường của đạo Phật rốt ráo, để làm tròn bổn phận của người con hiếu (công ơn sanh thành của  mẹ  cha nuôi  con lớn  khôn  rất  là  vất  vả,  như trời, như biển). Nên nhớ, vì muốn nuôi con lớn khôn nên người, không thua kém ai, cha mẹ phải


nhiềâu  lần  làm  điều  ác,  giờ  đây  đã  trở  thành nghiệp  lực,  nghiệp  lực  ấy  theo  vô  minh  tiếp  tục tái  sanh luân  hồi,  thọ  biết  bao nhiêu  là  thứ  khổ đau của kiếp làm người, ngàn đời, muôn kiếp chẳng bao giờ dứt.
Khi đã  hiểu  rõ  Phật  pháp,  như  lời  Phật  đã dạy,  nếu  trong  nhà  có  người  chết,  chúng  ta  hãy làm lễ an táng đơn giản, không kèn, không trống, không thầy chùa tụng kinh, niệm Phật, cũng không  ai hộ niệm  cho ai cả.  Hãy  tiếp  tay  với  gia đình  có  người  chết,  đồng  lo  chôn  cất  hoặc  thiêu đốt  càng  sớm  càng  tốt,  để  lâu  mùi  hơi  hôi  thúi làm  mất  vệ  sinh,  ô  nhiễm  môi  trường  sống  của con người.
Khi trong nhà có người chết, ta nên tổ chức đám ma âm thầm, lặng lẽ, để hồi tưởng lại những công  ơn,  khi người  còn  sống.  Việc  ma  chay  cần phải bỏ bớt, đơn giản, để người sống khỏi lo lắng nhiều,  những  việc  cúng  bái  có  tính cách  mê  tín, dị  đoan  thì cần  dẹp  sạch,  cốt  sao cho  giản  dị nhất,  khi đám  tang  xong  không  nợ  nần  ai  hết. Tẩm liệm thây người chết đừng cột bó như đòn bánh  Tét.  Hãy  để người  chết nằm trong quan tài như người nằm ngủ,  phủ vải lại nhẹ nhàng, đừng chèn  nhét  rơm  rạ như  ép  dầu,  rồi  đậy  nắp  áo quan lại một cách giản dị, tự nhiên, v.v... Bạn bè, thân quyến đến phúng điếu chia buồn, chẳng nên làm ầm ĩ, đánh trống thổi kèn làm mất vẻ trang nghiêm,  thanh  tịnh,  không  đúng  cách  đám  ma, mà còn làm hao tốn tiền bạc vô ích.


Một đám tang trong âm thầm, lặng lẽ, trang nghiêm  có  ý   nghĩa  của  sự  chết  hơn  là  một  đám tang  ầm  ĩ   kèn  trống,  tiếng  hò  hét,  tụng  niệm giọng  cao, giọng  thấp  trầm  bổng  như  ca, ngâm, vịnh, hát. Thể hiện những điều này không đúng cách  đám  ma, mà  là  một  đám  hát,  một  trò  chơi của những người không có sự ưu sầu.
Vì người  chết  không  thể  sống  lại  được,  dù  để bao lâu cũng không sống, tốt hơn ta nên an táng sớm  chừng  nào  tốt  chừng  nấy,  để  giữ  vệ  sinh chung cho mọi người, nhất là những người thân trong gia đình, và còn lo những việc khác nữa.
Phật dạy, thân người bất tịnh hôi thúi, do bốn đại:  đất,  nước,  gió,  lửa  hợp  thành,  nên  khi chết đất, nước, gió, lửa tan rã, đất trở về đất, nước trở về nước, gió trở về gió, lửa trở về lửa; thọ, tưởng, hành, thức thì tan biến theo nghiệp lực nhân quả, người chết chẳng còn một chút xíu nào cả.
Thổi kèn, đánh trống để gọi ma về rủ vong đi, thì bọn  ca hát  cũng thổi kèn  đánh  trống, sao ma không  về  dẫn  linh hồn  họ  đi?  Đó  là  một  sự  bịa đặt vô căn cứ, thiếu thực tế, chúng ta không chịu suy tư, nghe đâu tin đó, bảo sao làm vậy, thấy ai làm  xu hướng  làm  theo,  chẳng  biết  đó  là  bị  kẻ khác lừa đảo.
Khi đức  Phật  còn  tại  thế,  Ngài  cảnh  giác  các đệ tử của mình,  thậm chí ngay lời Phật dạy, Ngài còn bảo: “Đừng tin lời ta nói, mà hãy suy nghiệm lời ta nói có lợi ích thiết thực cụ thể hay không, rồi hãy tin”.


Thật  ra  từ  ngàn  xưa  đến  giờ,  Tổ  tiên  của chúng ta đã để lại cho chúng ta một gia tài trong đó sự mê tín chiếm một nửa. Trong cuôïc sống, ngoài sự hiểu biết của ý  thức (hoặc tri thức ở học đường),  con người  dùng  tưởng  mà  tạo  ra, bây  giờ đã biến nó thành một truyền thống (thế giới siêu hình)  thật sự, muốn bỏ nó hiện giờ đây  đâu phải dễ. Lợi dụng lòng mê tín này, con người sản xuất ra tôn giáo, để dựng lên một thế giới mê tín siêu việt  hơn,  độc  đáo  hơn,  tối  thượng  hơn,  cao hơn các  thế  giới  siêu  hình  khác,  khiến  cho con người với  trí hữu  hạn  không  thể  hiểu  rõ  được  nên  đắm mê  tập  trung  theo  tôn  giáo  đó,  trở  thành  một giáo  phái  có  uy quyền  có  thế  lực.  Từ  đó,  lớp  mê tín cũ  chưa bỏ  lại  chồng  thêm  một  lớp  mê  tín mới,  trên  đầu  và  đôi  vai  phải  đội,  mang,  cõng biết  bao nhiêu  thần  linh, ma,  quỷ,  rồi  bây  giờ phải đội thêm một ông Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Tiên, Thánh, Chúa, Phật, v.v...
Bây giờ là thời đại khoa học hiện đại, dân trí con người  đã  nâng  lên  khá  cao, thế  mà  giới  trí thức hiện nay có kiến  thức sâu  rộng về khoa học vẫn bị thế giới siêu hình lừa đảo một cách đáng thương và đáng trách.
Đạo Phật  ra đời  quyết  đập  tan,  phá  sạch  thế giới  siêu  hình,   để  đưa con người  thoát  ra  khỏi vòng  mê  tín lẩn  quẩn.  Trong  thời  điểm  của  đức Phật,  con người  còn  đang  sống  trong  những  bọâ lạc, dân trí trình độ còn thấp kém, khó nâng cao sự  hiểu  biết,  mặc  dù  giáo  pháp  của  Ngài  dạy  rất rõ  và   xác  định  cụ  thể  về  thế  giới  siêu  hình,


nhưng  người  ta  vẫn  không  tin, nên  sau khi Ngài tịch, các đệ tử của Ngài, nhất là những người tu chưa chứng  đắc,  họ  đã  thêm  bớt  vào  giáo  pháp của  Ngài,  biến  thành  một  giáo  pháp  mê  tín và sản xuất ra có vô lượng cõi siêu hình.
Bốn mươi chín năm thuyết pháp, thời gian quá ngắn, Ngài chưa kịp đập tan và phá sạch thế giới siêu  hình   thì Ngài  lại  thị  tịch,  để  lại  một  sự nghiệp rất khoa học, một đạo đức tuyệt vời, mà không có vị đệ tử nào thừa kế. Ngài phải đành di chúc  lại  cho người  sau: “Hãy  lấy  giáo  pháp  và giới  luật  của  ta làm  thầy”.  Nhưng  giáo  pháp và giới luật của người còn đó, người theo đạo Ngài thì chẳng  tu  theo,  mà  lại  tu  theo  giáo  pháp  và giới luật của ngoại đạo. Bây giờ, giáo pháp của Ngài đã trở thành giáo pháp mê tín, còn Ngài thì trở thành ông thần phò trợ, ban phước lành cho chúng sanh. Chùa là nơi cúng bái, tụng niệm, cầu an, cầu siêu, cầu phước, cầu tự, v.v... Chùa cũng là nơi tập ngồi thiền trị bịnh, biến thiền định của Phật thành một thứ thiền dưỡng sinh trị và ngừa bịnh, thật là đau lòng.
Mục  đích của  Ngài  là  muốn  con người  thật  sự hiểu, hiểu thật rõ cái thế giới mà con người đang sống. Chính  vì lầm chấp thế giới hữu hình  và thế giới  siêu  hình  là  thật  có  mà  con người  tạo  biết bao nhiêu nhân ác, để rồi gặt lấy quả khổ và tiếp tục  mãi  mãi  luân  hồi  sanh  tử.  Ngày  nay,  tất  cả mọi  người,  kể  cả  những  người  không  phải  là  tín đồ Phật giáo, ai ai cũng cho những hình  thức mê tín là của Phật giáo, thật là đau lòng, xót dạ. Biết


nói  làm  sao bây  giờ,  vì các  bậc  tôn  túc  Thầy  Tổ của chúng ta ngày xưa đã làm như vậy. Đọc lại những  lời  Phật  dạy  năm  xưa trong  kinh Nguyên Thủy, ta mới thấm thía đến rơi nước mắt. Tâm nguyện của Ngài muốn đem lại cho loài người một sự hiểu biết chân thật. Vâng, chỉ có sự hiểu biết chân  thật  con người  mới  không  còn  khổ  đau nữa và chấm dứt luân hồi. Nhờ hiểu biết chân thật người  ta  sẽ  không  còn  bị  lường  gạt  được  về  thế giới hữu hình  và siêu hình  nữa.
Hồi  tưởng  lại  cách  đây  2542  năm  (Tính   từ năm  1998,  là  năm  Thầy  viết  bộ  ĐVXP)  có  một con người  vĩ  đại  xuất  hiện  ra  đời,  chỉ  vạch  cho con  người  biết  rõ  rằng  không  có  thế  giới  siêu hình  thật sự, chỉ có thế giới tưởng của loài người mà thôi. Một số bài kinh trong tạng kinh Nguyên Thủy  của  Phật  giáo  đã  xác   định  rõ  ràng  như: Kinh Tứ  Diệu  Đế,  kinh Thập  Nhị  Nhân  Duyên, kinh Ngũ Uẩn, kinh Pháp Môn Căn Bản, v.v... Trong  những  bài  kinh này,  lời  nói  của  đức  Phật rất hùng hồn và quả quyết: “Thế giới siêu hình không có, chỉ có thế giới tưởng mà thôi”.
Nhưng  tại  sao trong  tạng  kinh Nguyên  Thủy còn  có  những  bài  kinh nói  về thế giới  siêu  hình? Khi đức  Phật  nói  về  thế  giới  siêu  hình,  33  cõi Trời, cõi Địa Ngục, cõi chư Thiên và cõi Ngạ Quỷ, là  nói  đến  cảnh  giới  tưởng  của  con  người,  chớ Ngài đâu có nói đó là cảnh thật. Vì thế Ngài xác định: “Tưởng tri chớ không phải là liễu tri”.


Bây giờ, quý vị đã rõ rồi phải không? Vậy từ đây  quý  vị  còn  mê  tín nữa  không?  Còn  tin theo kinh sách Đại thừa nữa không? Tuy nói như vậy, nhưng  tin hay không  tin là  tùy  quý  vị, chúng  tôi chẳng  có  quyền  và  chẳng  có  trách  nhiệm  gì  cả trong vấn đề mê tín dị đoan. Mất tiền, mất của là mất  tiền  của  của  quý  vị, chớ  chúng  tôi  chẳng  có hao tốn gì cả. Nói để cùng nhau suy ngẫm cuộc sống con người đâu đúng, đâu sai, đâu tà, đâu chánh,  đâu  thật,  đâu  giả,  v.v...  để  cho mọi  người sống  an  vui,  hạnh  phúc,  không  làm  khổ  mình, khổ người. Và đó cũng là tâm nguyện của chúng tôi.


BÀ CHÚA BA


Hỏi: Kính  bạch Thầy, câu chuyện Công Chúa Ba  (chùa  Hương  Tích)   có  thật   hay  là  chuyện huyền thoại để răn đời, mà từ xưa tới nay, mỗi năm  vào  đầu  xuân,  không  biết  bao nhiêu  người đổ  về  chùa  tham quan vãng  cảnh.  Điều  này  theo con nghĩ, vãng cảnh đẹp thiên nhiên là đúng, nhưng  ngoài ra, đa số lại đi chùa cầu xin tài lộc, cầu  tự...  là  do lòng  tin của mọi  người  đối  với  Bà Chúa Ba qua đức nhẫn nhục và lòng hiếu hạnh. Vua cha đã làm nhiều điều ác độc, nhưng  nhờ cô con gái thứ ba tu thành chánh quả, dùng tay mắt


của  mình  làm  thuốc  chữa  trị  bịnh  cho cha, làm như  vậy  có  trái  luật  nhân  quả  thiện,  ác  không thưa Thầy?
Đáp: Câu chuyện Bà Chúa Ba là câu chuyện truyền   thuyết   huyền   thoại,   chứ   không   phải chuyện thật, câu chuyện này cũng giống như câu chuyện  Quan Âm Thị Kính  vậy.  Những  nhân  vật trong truyện là những nhân vật tiểu thuyết giả tưởng của một tác giả xưa, chịu ảnh hưởng Nho giáo  và  Phật  giáo  Đại  thừa.  Câu  chuyện  này  là câu chuyện tội lỗi, phi đạo đức của Phật giáo Đại thừa,  mà  từ  lâu  chưa có  ai  vén  bức  màn  đen tối này  lên,  nên  mọi  người  đều  lầm  tưởng  Bà  Chúa Ba tu hành đã thành Phật.
Câu chuyện  này  là câu  chuyện phi đạo đức đệ nhất trong giáo lý Đại thừa.
Trang  Vương  là  một  nhà  vua vào  thời  Đông Chu liệt quốc bên Trung Hoa, tương đương ở Việt Nam vào thời Hùng Vương, vì xét qua lịch sử khi Trưng  Vương  nổi  dậy  chống  quân  xâm  lăng  vào thời nhà Đông Hán. Như vậy, câu chuyện này xảy ra trong lúc nước ta còn trong giai đoạn bộ lạc.
Vua Trang  Vương có ba người con gái, hai  đứa con lớn đã lập gia thất, chỉ còn đứa con gái út thứ ba là  Diệu  Thiện  chưa lập  gia  đình.  Vì  thế  nhà vua  rất  thương  cô  gái  út,  nên  khi  nghe  Diệu Thiện  muốn  đi tu  là  ông  tìm mọi  cách  ngăn  cản. Trước  khi Bà  Chúa  Ba  đi  tu,  nhà  vua rất  sùng kính  Phật  giáo,  ông  rất  hiền  lành,  sống  có  đạo đức, lấy chánh pháp trị dân, thương dân như con0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!