Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT -TẬP 1-5


người  khác  có  bài  bản,  tạo  ra  những  hình  thức rất cụ thể, giống như khoa học hiện đại, để dễ bề lừa  đảo  người  có  học  thức.  Nhưng  chúng  chỉ  lừa đảo được những người thiếu đạo đức nhân quả. Người  có  đạo  đức  không  bao giờ  chấp  nhận  và làm theo lời dạy trong kinh sách này.
Nghề  xem  ngày,  giờ  tốt,  xấu  và  chiêm  tinh, bói khoa hiện giờ cũng rất thịnh hành, không những  với  người  ngu  dốt  mê  tín,  mà  còn  với những người có trình độ học thức vẫn bị lừa  đảo. Chỉ  riêng  đối  với  những  người  tu  sĩ  đạo  Phật chân  chánh,  tu  tập  “Giới,  Định, Tuệ”,  thì không bị lừa đảo, còn ngoài ra, phải nói là tất cả mọi người, không ai tránh khỏi loại kinh sách này.
Dạy sát  sanh  100  con gà,  làm  cỗ  linh đình, cúng  tế,  mời  cả  làng  đến  dự  tiệc,  để  trừ  khử  cái giờ  chết  xấu  đó.  Khi chết  vào  giờ  xấu,  chứng  tỏ người này lúc còn sanh tiền đã làm những điều ác đức, tạo khổ người, khổ chúng sanh. Muốn chuyển quả  khổ  đó  mà  lại  giết  thêm  100 con gà,  tức  là tạo thêm một trăm cái khổ nữa, quả khổ chồng thêm  100 quả  khổ  khác  nữa,  thì làm  sao gọi  là trừ khử giờ xấu đó, để vong linh được lợi lạc. Xét cho tận  cùng,  đó  là  một  điều  dạy  ác  đức,  không thể giải khổ cho người chết được, vô tình thiếu trí tuệ, bị lường gạt làm điều ác, đoản mạng chúng sanh.  Vậy  là  vô  tình tạo  thêm  tội  khổ  cho vong linh, và còn phải đọa nhiều kiếp khổ đau nữa.
Đứng  trên  góc  độ  nhân  quả,  hễ  làm  một  điều ác thì phải  mang lấy  một  quả  khổ,  càng  làm  bao


nhiêu  điều  ác,  thì chồng  lên  bấy  nhiêu  quả  khổ, phải  chịu  lấy,  không  thể  xem ngày,  giờ  tốt,  xấu mà tránh được, cũng không thể cầu cứu với ai mà cứu khổ được.
Do đó,  nếu  trong  cuộc sống  hằng ngày  cứ  làm thiện, đừng làm khổ mình, khổ người, cảnh giác từng  hành  động  thân,  miệng,  ý  luôn  thanh  tịnh, thì chuyển  tất  cả  quả  khổ  ở  quá  khứ,  mang  lại hạnh phúc an vui cho mình,  cho người trong cuộc sống hiện tại. Chẳng cần xem ngày giờ tốt, xấu, muốn  làm  điều  gì  (không  đem  lại  khổ  đau cho mình,  cho người) thì ta cứ làm. Ngày giờ nào cũng tốt, cũng lành, chẳng cầu cúng ai hết, cũng chẳng tụng  kinh, trì chú  gì cả.  Đó  chính  là  những  điều Phật  dạy,  các  phật  tử  cần  nên  ghi  nhớ,  dù  đệ  tử cư sĩ  hay  tu  sĩ  cũng  phải  ghi  khắc  trong  lòng, đừng nghe theo tà thuyết ngoại đạo, làm những điều  phi  đạo  đức  nhân  quả,  không  xứng  đáng  là đệ tử của Phật. Phải quyết tâm, chặn đứng những hành  động  lừa  đảo,  gạt  người;  và  thẳng  tay  đốt sạch những kinh sách mê tín, trừu tượng phi đạo đức,  để  tránh  sự  hao tài,  tốn  của  của  đồng  bào phật tử cả nước và mọi người trên thế giới. Luôn luôn phải sống đúng đạo lý nhân quả, thiện ác phân minh rõ ràng, để đem lại mình vui, người khác vui. Đó là chân giải thoát của đạo Phật.
Người giữ gìn và  sống đúng đạo đức nhân quả là đệ tử chân chánh của đức Phật, sống một đời sống trầm lặng, thanh thản, an lạc, yên vui.SÁT SANH MÀ KHÔNG TỘI?


Hỏi: Kính  bạch Thầy, giết những con vật phá hại, hoặc kẻ ác... (chuột bọ sâu kiến....) HT  dạy là không tội? Con đặt nghi vấn:
1- Nếu  nặng,  do lợi  ích cho riêng  mình  (lòng ích kỉ, đố kị).
2- Nếu  nhẹ,  bản  thân  mình  làm  nhưng  mang lại  lợi  ích  cho nhiều  người.  Thêm  vào  đó  mình chưa ly  dục,  ly  ác  pháp.  Một  nhân  quả  rất  công lý  và  công  bằng,  thì tránh  sao khỏi  không  bị  chi phối??? Khởi niệm giết là chịu nhân một hành động rồi. Nhân quả vậy mà.
Đáp: Trong Giới luật của Phật có hai nghĩa:

1- Là đức hạnh

2- Là pháp luật nghiêm cấm

Đứng trên giới luật của Phật mà nói thì nó là pháp  luật  nhân  quả,  mà  pháp  luật  của  nhân  quả thì áp dụng cho muôn loài vạn vật trên hành tinh này  rất  bình  đẳng  và  như  nhau.  Khi nói  đến nhân quả là phải nói đến môi trường sống. Mà hễ nói  môi  trường  sống  thì phải  nói  đến  một  đạo luật công bằng và công lý.
Chuột,  bọ,  sâu,  rầy,  kiến...  là  một  loài  động vật như bao nhiêu loài động vật khác, trong đó có con người, chúng cũng có một sự sống như bao nhiêu sự sống khác, chúng cũng biết đau khổ, biết sợ  chết...  Vì  thế,  vô  cớ  mà  chúng  ta  xâm  phạm


đến  đời  sống  của  chúng  và  còn  tìm chúng  giết hại,  thì dù  là  một  con kiến,  con trùng,  con dế, v.v... vẫn bị kết tội nặng cũng như giết một mạng người. Đó là pháp luật nhân quả định tội, có định tội như vậy mới là một đạo luật công bằng. Ngược lại, chúng xâm chiếm vào đời sống của chúng ta, phá  hại  mùa  màng  do công  lao của  chúng  ta  làm ra bằng  mồ  hôi  nước  mắt,  thì chúng  ta  có  quyền bảo  vệ  sự  sống  của  chúng  ta,  bằng  cách  diệt  trừ kẻ  ác  để  tự  vệ,  không  những  riêng  cho chúng  ta mà còn bao nhiêu loài vật khác nữa. Luật nhân quả  phải  công  bằng  trên  vấn  đề  này,  vì loài  sâu bọ, chuột đang phá hoại mùa màng và đang giết người  và  giết  các  loài  vật  khác,  chúng  ta  và  các loài vật khác sẽ bị chết đói.
Đứng  trên  công  lý,  những  loài  sâu  bọ,  côn trùng, chuột, v.v... có tội trộm cướp và  cố sát loài người  và loài  vật  khác, tội ấy  là tội tử hình,  như vậy chúng ta giết các loài sâu bọ, chuột để tự vệ, bảo  toàn  sự  sống  của  mình  và  các  loài  vật  khác, thì bất cứ một pháp luật nào chúng ta cũng đều là người vô tội.
Ví dụ: Một nước đang bị ngoại xâm, toàn dân nước ấy đứng lên chống ngoại xâm, giết giặc, tức là  giết  người  mà  không  có  tội,  còn  kẻ  cướp  nước kia mới  là  kẻ  có  tội.  Tại  sao vậy?  Tại  vì  môi trường  sống  chung thì phải  được  bảo  vệ,  để  cho mọi  loài  động  vật  trên  hành  tinh này  được  sống bình  đẳng  và  an ổn,  vì thế,  phải  diệt  trừ  những loài vật phá hoại môi trường sống. Luật nhân quả sẽ  công  bằng  trị  tội,  nếu  ai phá  hoại  môi  trườngsống sẽ tự chuốc hậu quả. Loài côn trùng, sâu, bọ, chuột,  v.v...  do nhân  chẳng  lành  mà  chúng  phải trả  quả  là  chúng  ta  diệt  chúng,  đó  là  luật  nhân quả  rất  công  minh.  Đối  với  kẻ  có  tội  trộm  cướp, giết hại sự sống của loài người, thì pháp luật thế gian cũng đều kết án tử hình,  huống là luật nhân quả. Do đó, ta giết hại côn trùng phá hại mùa màng của ta là không có tội.


SÁT SANH CẦU HẠNH PHÚC


Hỏi:  Kính  bạch  Thầy,  nuôi  con đến  khi  khôn lớn,  dựng  vợ  gả  chồng,  làm  lễ  cưới  thật  to linh đình, cũng phải giết thật nhiều chúng sanh, liệu làm ác như vậy, hạnh phúc của đôi uyên ương có được phúc báo không, thưa Thầy?
Đáp:   Theo  luật   nhân   quả,   giết   hại   chúng sanh,  làm  cỗ  linh đình  để  đãi  tiệc  mọi  người, khiến cho mọi người ăn uống, vui cười, thỏa thích, trong lúc bao nhiêu con vật phải chịu đau khổ và chết một cách thảm thương là điều nên tránh. Trước  cảnh  đau khổ  và  chết  thảm  khốc  của  loài vật  như  vậy,  nếu  một  người  có  lòng  thương  yêu mọi người và  mọi vật, thì thử hỏi làm sao mà họ thấy  hạnh  phúc  an vui  được?  Ai  nỡ  lòng  nào  ăn thịt chúng sanh mà vui cười được?


Một  ông  vua lấy  đức  trị  dân,  thương  dân  như con của mình  thì ngai vàng rất vững chắc, chẳng có ai chống đối, mà họ còn dám chết, hy sinh vì nhà vua (nhà vua sống rất an lạc và hạnh phúc). Ngược lại, một ông vua lấy uy quyền trị dân, thường  nghi ngờ,  bắt dân ra giết  hại,  hoặc tù tội giam cầm về tội trộm cướp, nhưng không chịu tìm nguyên  nhân  trộm  cướp  đó  do đâu  sanh ra. Phải chăng  đó  là  sự  bất  công  của  quan liêu  bóc  lột  và hà  khắc  dân  chúng?  Đến  khi dân  chúng  thường nổi  lên  chống  đối  lại  nhà  vua, nay chỗ  này,  mai chỗ  khác,  thì thử  hỏi  ngai  vàng  của  nhà  vua có vững  chắc  không?  Và  nhà  vua  ngồi  trên  ngai vàng có giống như ngồi trên đống lửa không?
Làm  ác,  làm  đau khổ  chúng  sanh,  thì không có ai mà hưởng hạnh phúc, an vui được, dù là vua chúa có đầy đủ uy quyền, vẫn phải sống thọ khổ, huống là những người dân tầm thường như chúng ta làm sao thoát khỏi được.
Từ xưa đến giờ, xét lại trong đời sống con người,  có  cặp  vợ  chồng  nào  sống  an  vui,  hạnh phúc trọn vẹn đâu? Họ đều có sự vui, sự buồn, nghịch  ý,  trái  lòng,  bất  toại  nguyện,  nhưng  họ cũng  chẳng  biết  nguyên  nhân  nào  mang  đến  sự vui buồn này. Họ không có lối nào thoát khỏi quả báo được, vì cuộc sống là như vậy, nên đành phải tùy  thuận,  nhẫn  nhục,  để  sống  với  nhau cho đến ngày đầu bạc, răng long, nằm xuống lòng đất, mà chưa có phút nào gọi là được thanh thản, an lạc nhất.


Chỉ vì mọi người chưa thông suốt lý nhân quả, chưa biết  đạo  đức  nhân  quả,  nên  mọi  hành  động làm  theo  lòng  ham  muốn  của  mình,  tạo  ra  biết bao nhiêu điều làm ác, để rồi phải gánh chịu quả khổ do chính mình  tạo ra, suốt đời này đến đời khác, mãi mãi cứ loanh quanh trong vòng nhân quả  luân  hồi,  mà  chẳng  biết  đường  nào  ra,  mù mịt như người đi trong đêm tối, như người đi lạc trong rừng sâu. Chỉ vì không thấu rõ luật nhân quả,  mà  thế  giới  của  loài  người  là  thế  giới  đau khổ, vui đó rồi buồn đó, cười đó rồi khóc đó, v.v...
Cha mẹ  làm  đám  cưới  linh đình  cho con, giết hại  chúng  sanh rất  nhiều,  tưởng  làm  như  vậy  là tạo  hạnh  phúc,  vinh  hạnh  cho mình  và  cho con cái, nhưng nào ngờ, những việc làm này đã mang lại  cho  con  cái  những  nỗi  bất  hạnh  mà  chúng phải chịu lấy sau này, không thể nào tránh khỏi, vì luật nhân quả có vay, phải có trả.



CHƯƠNG III:

PHONG TỤC, TẬP QUÁN,
MÊ TÍNĐẤT CÓ THẦN LINH, SÔNG CÓ HÀ BÁ


Hỏi: Kính  bạch Thầy, trong dân gian và các chùa từ xưa đến nay họ vẫn nói câu: “Đất có thần linh,  sông  có  hà  bá”,  và  nhà  nhà  ai  ai  cũng  có một bát hương thờ những vị thần đó.
Từ xưa đến nay, người trước truyền cho người sau, gây  một  ấn  tượng  sâu  sắc  vào  tâm  hồn  của mọi người về thần linh của thế giới siêu hình. Những vị thần này có đủ quyền hành trong tay, làm thịnh, làm suy nếu ai không thờ cúng họ, thờ cúng thì phải có rượu thịt hàng đầu. Vậy con xin Thầy  dạy  bảo:  “Việc  hiểu  của  dân  gian  trong thiên  hạ  như  vậy  có  đúng  không?  Có  ông  Thần linh đó hay không? Hiện giờ, mỗi người phải làm gì với tục lệ này để đúng với ý nghĩa chánh pháp mà không lạc vào mê tín dị đoan.
Còn các chùa miền Bắc có tục lệ thờ đủ thứ Phật như: Phật Thích  Ca Mâu Ni,  Phật A Di  Đà, Phật Quan Âm, Phật Dược Sư, Phật Đại Thế Chí, Phật Văn Thù Sư Lợi, Phật Phổ Hiền1, v.v... còn bên  mặt  thì thờ  Đức  Ông  Quan Thánh  Đế  Quân và bên trái thì thờ Bà Chúa Tiên, Chúa Sứ, Linh Sơn  Thánh   Mẫu,   Phật   Mẫu   Chuẩn   Đề,   Phật Thiên  Thủ Thiên  Nhãn, phía sau thờ Bồ Đề  Đạt1 Tín đồ xem các vị Bồ Tát này đã thành Phật


Ma, Lục Tổ Huệ Năng, tức là ông giám trai, phía trước thờ ông Thiện, ông Ác và Hộ Pháp.
Thường trong chùa đều cúng dâng hoa quả, nhưng đặc biệt cúng Đức Ông là phải rượu thịt. Vậy việc thờ phụng trên có đúng chánh pháp không?  Và  mỗi  khi  đến  chùa  chúng  con  phải cúng  dàng  như  thế  nào  cho đúng  chánh  pháp? Xin Thầy từ bi dạy bảo cho chúng con được rõ.
Đáp:  “Đất  có  Thần  Linh,  sông  có  Hà  Bá”,  đó là  câu  tục  ngữ  mê  tín  của  dân  gian  đã  được truyền  tụng  từ  xưa đến  nay.  Người  xưa trí hiểu biết còn thấp kém, sống trong các bộ lạc, đứng trước  thời  tiết  nắng,  mưa, gió,  bão,  núi  sông,  đất đai, rừng rú, ao hồ, thú vật, v.v... quá khiếp đảm, thấy con người quá nhỏ nhoi, cho nên người xưa đặt: Đất thì có thổ thần, núi thì có thần núi, tiền bạc thì có thần  tài,  mưa thì có thần  mưa, gió  thì có  thần  gió,  cây  thì có  mộc  thần,  lửa  thì có  hỏa thần,  sông  thì có  Hà  Bá,  giếng  thì có  bà  Thủy Long,  sấm  chớp  thì gọi  là  thần  sấm,  thần  sét, v.v... Tất cả những vị thần trên đây đều do trí tưởng tượng dựng lên, chứ những vị thần này không  bao  giờ  có,  vì  thế  giới   siêu  hình   cũng không cóù.
Muốn  cho đúng  ý  nghĩa  và  đạo đức làm  người thì đối với đất chúng ta không nên bỏ hoang, mà phải  ra  công  sản  xuất  làm  ra nhiều  thực  phẩm thì không  phụ  lòng  của  đất.  Đó  là  biết  ơn  đất, còn  người  nào  bỏ  đất  hoang,  không  trồng  tỉa, chăm nom, không lo sản xuất ra thực phẩm, đó là


những  người  phụ  ơn đất.  Thờ  cúng  đất  như  một ông thần linh bằng thịt, heo, bò, gà, vịt, cá, tôm, v.v... đó là mê tín, lạc hậu, ngu si, chỉ là người không  có  trí hiểu  biết  chân  chánh,  hiểu  biết  như thật.  Bởi  vì  không  bao giờ  có  ông  thần  đất  nào cả,  mà  chỉ có  đất  giúp  cho con người  sản  xuất  ra thực phẩm  để nuôi  sống  đúng  theo đạo đức nhân quả.  Ca dao Việt  Nam  có  câu  kêu  gọi  chúng  ta đừng quên ơn nghĩa đất:
“Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu”
Ý  nghĩa  câu  ca dao này  đã  nói  lên  lòng  yêu quý  và  tôn  trọng  đất  đai đúng  với  tinh thần  đạo đức  nhân  quả  làm  người  của  dân  tộc  Việt  Nam thời  xưa,  chứ  không  phải  mê  tín thờ  thần  đất (Thổ thần), thần sông (Hà Bá) như những người dân  còn  lạc  hậu  trong  vùng  rừng  núi  xa xôi  của thời  xa xưa. Người  biết  ơn đất  thì không  bao giờ bỏ  ruộng  đất  hoang,  đất  là  sự  sống,  là  vàng  là bạc của con người, đất thương người như người mẹ hiền, đất không phụ lòng người, nhưng người phụ ơn đất. Người thờ cúng bái lạy đất, xem đất như thần  linh, đó  là  phụ  ơn  đất,  đó  là  đã  biến  đất thành một người vô đạo đức.
Sông và nước, nước từ trên nguồn đổ xuống chảy khoét thành sông, sông là đường đi của nước để ra biển, nước từ biển bốc hơi thành mây, mây gặp  lạnh  thành  nước,  nước  rơi  xuống  nguồn,  từ trên  nguồn  nước  đổ  theo  sông  ra  biển,  đó  là  sự tuần  hoàn  của  nước,  chứ  nào  có  thủy  thần  (Hà


Bá)  ở  đâu?  Người  ta  cúng  tế  Hà  Bá  là  vì  sóng nước  mênh  mông  gào  thét  ầm  ì  ghê  rợn,  khiến cho người ta quá sợ hãi vì mạng sống con người ở trên sóng nước như sợi chỉ mành treo chuông, dễ dàng chết trong chớp mắt. Vì thế, người ta tưởng ra một  vị thần  ở  trong  nước  (Hà  Bá),  có  thể  phù hộ  hay  giết  hại  những  người  nào  ngang  tàng, không cúng tế, bái lạy khi ở trên sông nước.
Sông  là  lộ  trình của  nước  để  nước  đi  ra biển, chứ  sông  nước  không  có  thần  linh gì  cả,  sông nước  có  thần  linh là  do tâm  tưởng  của  con người tạo  ra.  Sông  nước  là  môi  trường  sống  của  loài thủy tộc, nếu không có sông nước thì loài thủy tộc không thể sống được.
Trong chùa thờ cúng nhiều tượng Phật là thờ cúng không đúng chánh pháp. Trên thế gian này duy nhất chỉ có đức Phật Thích  Ca Mâu ni là một vị  Phật  có  lịch  sử  chân  thật  của  loài  người.  Còn tất cả  các vị Phật khác đều là Phật giả tưởng của người sau đặt ra, đó là những nhân vật truyền thuyết, nhân vật tiểu thuyết không thật có. Thờ những tượng Phật không có lịch sử chân thật là thờ  cúng  mê  tín, thờ  cúng  trong  vô  minh,  không đúng  chánh  pháp,  là  thờ  cúng  theo  kiểu  ngoại đạo.
Các con là đệ tử của Phật, các con phải thờ cúng  đúng  chánh  pháp.  Thờ  cúng  đúng  chánh pháp  là  thờ  cúng  trong  tinh thần  đạo  đức  nhân bản  làm  người,  nghĩa  là  thờ  cúng  trong  sự  tôn


kính  và  biết  ơn,  chứ  không  phải  thờ  cúng  theo kiểu mê tín, cầu khấn phù hộ.


CẦN XẢ BỎ MÊ TÍN, LẠC HẬU


Hỏi: Kính  thưa Thầy, đời thường của cư sĩ tại gia chúng  con thường  xuyên  phải  va chạm  nhiều vấn  đề,  nếu  không  cẩn  thận  thì phạm  giới.  Hiện giờ, chúng con cứ lo tu tập sống đúng đạo đức nhân  bản  -  nhân  quả.  Những  việc  ma  chay  và cưới xin, nói chung là tất cả phong tục, tập quán đều  có  thể ảnh  hưởng  đến  việc  tu tập  của  chúng con không  ít, mà  trong giáo  án  của  Thầy  không có  dạy.  Vậy  cúi  xin  Thầy  từ  bi  lân  mẫn  chỉ  dạy cho chúng con.
Đáp: Là đệ tử của Phật, dù cư sĩ hay tu sĩ đều phải theo lời dạy của đức Phật, lần lượt xả bỏ không  những  thế  giới  siêu  hình  mà  còn  xả  luôn cả thế giới hữu hình.
Bởi  vậy,  nếu  đúng  theo  tinh thần  của  Phật giáo,  thì trong gia đình  người  cư sĩ đệ tử của  đức Phật, việc ma chay và cưới xin phải giản đơn và không  sát  sanh, không  nên  tổ  chức  linh đình,  vì chung  quanh  chúng  ta  còn  biết  bao nhiêu  người bất hạnh thiếu cơm ăn, áo mặc. Tổ chức đám tiệc


thực  phẩm  trai tịnh,  thanh  khiết,  trang  nghiêm, thanh tịnh, không được làm ồn náo, ầm ĩ, ca nhạc phải khéo chọn những bài hát có ý  nghĩa sâu kín của người Á Đông, nói lên được sự hạnh phúc của đôi  tân  hôn  với  truyền  thống  Việt  Nam,  phải trang  hoàng,  thanh  nhã,  lịch  sự,  không  quá  cầu
kỳ.

Tổ  chức  ma chay không  được  trống  kèn  ầm  ĩ, ca, xướng,  hát,  tán  tụng,  hò  hét,  đàn  địch,  phải giữ  gìn  im  lặng,  trang  nghiêm.  Cúng  bái,  tế  lễ phải  nghiêm  túc,  hết  sức,  phải  có  tôn  ti trật  tự hẳn hòi, không nên tổ chức ầm ĩ cả  ban đêm, ảnh hưởng trật tự an ninh và sức khỏe của mọi người.
Tổ chức đám cưới, tuy có ca hát, nhưng  không được ca hát  quá  trớn,  biết  rằng  đám  cưới  là  đám vui, vui trong đạo đức lành mạnh của người dân Á Châu.  Cho  nên,  phải  chọn  những  bài  ca  chúc tụng,  những  bài  ca  có  tình,  có  nghĩa,  ca  ngợi những lòng chung thủy, không được dùng những bài ca nhảm nhí,  thương vay, khóc mướn, tình tứ bi  thảm.  Điều  cấm  kỵ nhất  trong  đám  cưới  cũng như  đám  tang,  không  được  chè  chén,  say  sưa, tiếng qua, tiếng lại, tranh luận hơn thua, hoặc la hét  chửi  mắng  hoặc  đấm  đá  nhau, v.v... Phải  giữ gìn  im  lặng,  trang  nghiêm,  để  bầu  không  khí thiêng liêng trong những giờ phút chia vui đám cưới, chia buồn đám tang thêm đầy đủ ý  nghĩa...
Nếu tất cả  mọi việc đều giữ được sự trang nghiêm, thanh tịnh và không làm theo sự mê tín, dị đoan của kinh sách Đại thừa và  phong tục tập


quán dân gian, thì sự tu tập theo đạo Phật rất dễ dàng. Trong  việc ma chay và cưới hỏi, nếu không giết hại chúng sanh làm cỗ bàn, thì sự tu tập rất là an tịnh, tinh thần thoải mái, thanh thản và an lạc.
Nếu  tổ  chức  ma  chay  và  cưới  xin  đúng  cách theo  đạo  Phật,  thì mọi  người  trong  gia đình  đều được  an  vui,  hạnh  phúc.  Vì  tạo  nhân  làm  điều thiện và đơn giản, nên sau khi đám tiệc xong rồi, người trong nhà không có ai nợ nần, và không có thấy  máu  chúng  sanh  đổ,  nên  tâm  hồn  thảnh thơi. Vì tổ chức làm đám giản đơn nên mọi người không mệt nhọc, không bề bộn, cả nhà đều được khỏe khoắn, an vui.
Ở  đời, người ta chạy theo những lời khen,  chê ngoài miệng: “Nhà đó tổ chức đám tiệc linh đình, ầm ĩ, không có gia đình nào hơn được”. Chỉ là những  lời  khen rỗng  tuếch  đó,  mà  tất  cả mọi người trong gia đình đều mệt nhọc và khổ  sở,  lại  còn  mang  nợ  nần  và  gieo nhân quả ác khác nữa. Đám tiệc xong, có khi mọi người  trong  gia  đình  phải  đau bịnh.  Thật  là  vô minh, u tối, chỉ có một lời khen hão mà con người từ xưa cho đến nay đều ngu si chạy theo danh hão đó, nên bảo sao đời người khổ là vậy.
Theo đạo Phật chỉ cầu sự giải thoát, còn tất cả phong tục,  tập  quán,  dù  có  truyền  thống  lâu  đời, ta vẫn tổ chức rất đơn giản, không chạy theo xu hướng của người khác. Cứ làm y theo sự đơn giản mà đức Phật  đã chỉ dạy, còn tất cả  những  phong


tục  nào  mê  tín,  lạc  hậu,  thì mạnh  mẽ,  cương quyết  không  chấp  nhận,  đình  chỉ,  phá  bỏ,  nhất định  không  tổ  chức  những  điều  mê  tín đó.  Mục đích đập, phá như vậy là để giúp cho con cháu đời sau đỡ hao tài, tốn của một cách vô ích và phi lý.
Người  cư sĩ  đệ  tử  của  Phật  phải  sáng  suốt nhận định, cái nào đúng có lợi  ích cho mình,  cho người,  và  những  việc  làm  nào  không  làm  khổ mình,  khổ người thì hãy duy trì và giữ gìn bảo vệ những phong tục đó, để mang lại cho cá nhân, gia đình,  xã  hội  và  đất  nước  một  sự  an  vui,  thanh bình,  trật tự, hạnh phúc và phồn vinh.  Ngược lại, những  phong  tục  mê  tín, lạc  hậu  nào  làm  hao tiền, tốn của, chẳng ích lợi gì, mà còn gây tai hại, tạo  nhân  ác  làm  đau  khổ  mọi  người  và   chúng sanh thì ta  phải  phá  bỏ  và  dẹp  sạch  để,  làm  lợi ích cho con cháu  về  sau không  bị  ảnh  hưởng  cha truyền,  con  nối,  hoặc  theo  kiểu  “Tổ  Tổ  truyền nhau”.


LẠC HẬU, MÊ TÍN, TIỀN MẤT, TẬT MANG


Hỏi:  Kính   thưa  Thầy,  con  có  một  việc  xin trình lại  thầy,  mong Thầy  từ  bi  chỉ  giáo  cho con được  rõ.  Thưa  Thầy,  một  việc  vừa  xảy  ra  trong gia đình  anh ruột  người  bạn  đời  của  con. Tháng


chín  năm  ngoái,  anh  này  có  làm  một  gian  nhà cho con trai anh, móng nhà có sẵn, chỉ cần thêm và bổ túc xây lên hai tầng và một tum nhỏ ra sân thượng. Năm ngoái, anh 71 tuổi và con trai là 40 tuổi.  Cháu  này  đến  gặp  con và  có  trình bày  hai tuổi  này,  con theo  sách  nhà  Phật  dạy  con, bảo: Theo cô thì ngày nào cũng tốt, năm nào cũng tốt, giờ  nào  cũng  tốt,  cô  thấy  như  vậy,  mà  có  sao thì do  nhân  quả  thôi.  Bố  cháu  già  rồi,  lo  gì  Kim Lâu?  Thế  là  cháu  nó  nghe lời  con bảo,  thì cũng cho qua Kim  Lâu  và  bắt  tay vào  làm,  đến  tháng
12 là  vừa  xong nhà.  Cháu  có  bảo  mời  cô  lại  lễ Phật  cho, vì nhà  cháu  có  thờ  Phật,  chính  do con chỉ dẫn thờ Phật.
Tất cả từ nhỏ đến lớn, cháu trai này đều tin tưởng nơi con và thành tâm lễ bái, nhưng trong thành tâm cháu còn mê tín xen vào như: phù hộ, cầu khẩn, v.v... đã có nhiều lần con giải thích với cháu  là  không  nên  mê  tín, nhưng  kết  quả  cũng chưa giác ngộ là bao nhiêu.
Sự  việc  xảy  ra  trong khi  con đi Sài  Gòn  (về Tu Viện), lúc trở về Hà Nội thì bố của cháu đã đi nằm  viện  được  10  ngày.  Bịnh  tình  càng  ngày càng  nặng,  thấy  thế,  con góp  ý  là  nên  lo  thuốc thang và thầy giỏi, nếu còn duyên thì khỏi, mà chẳng  may bố  cháu  hết  duyên  thì chẳng  làm  thế nào được cả? Nhưng  các cháu cuống cuồng đi xem bói, chia ra ba ngả:
1- Ngả đi hỏi cô đồng.


2- Ngả  đi hỏi  ông  thầy  ở  Huế  gọi  điện  thoại vào.
3- Ngả  đi gọi  ông  thầy  địa  lý  về  xem đất  cát xây nhà.
Thưa Thầy, trong vòng một tuần con thật sự mất bình  tĩnh, vì nghe các cháu kể là bố cháu tự nhiên  sốt  xong  chân  phù  nề,  bụng  to  lên,  da vàng.  Đi  làm  xét  nghiệm  thì bác  sĩ  đều  nói  là chưa tìm ra bịnh gì cả, sốt do đâu cũng không rõ. Càng ngày bịnh càng tăng lên, cháu phải đi sắm lễ may ra mới khỏi.
Lúc này, con khuyên các cháu nên bình tĩnh, việc gì đến cũng phải bình tĩnh giải quyết. Cuối cùng, các cháu và các chị gái và em dâu của ông này  đồng  tình đi xem  và  làm  lễ.  Họ  đều  nói giống  nhau,  là  nếu  ông  sống  qua  ngày  30  đến sáng  ngày  mùng  1 tháng  tư này  thì sẽ  qua khỏi. Và ông thầy địa lý bảo là động long mạch vì làm nhà, và họ đều nói với lý do là không ai làm nhà vào hai tuổi kim Lâu (cả bố và con đều tuổi Kim Lâu).
Thưa  Thầy,  kết  quả  là  tiền  mất  và  ông  anh con vẫn  ra  đi trong đau  đớn  trên  giường  bịnh, kéo dài thêm một tuần nữa sau khi các vị làm ba cái lễ. Bác sĩ họ tạm kết luận là bịnh gan.
Lúc mất rồi lại đi xem ngày mất có phạm vào đâu không? Hai nơi họ nói giống nhau là ông này chết có 3 nhập mộ (có nghĩa là có ba người chết theo).


Nhưng  họ  không  quên  bảo  cháu  của  con phải mua bùa về yểm. Ở Hà Nội có chùa Liên Phái ở phố Bạch Mai chuyên bán bùa yểm, đến đây mua về  yểm  vào  quan  tài  và  mộ,  vì  năm  nay vợ  ông này hạn nặng lắm, con trai cả cũng thế.
Đến  khi chết  được ba ngày,  lại  mời  ông  sư về nhà  tụng  kinh  cầu  siêu  cho vong. Và  cứ  như  thế bảy  ngày  một  lần  cúng,  cho đến  7  tuần  là  49 ngày thì mới xong.
Thưa Thầy, con chỉ còn biết im lặng và tùy thuận  để  các cháu  làm.  Việc làm  của  con từ  đầu (xây  nhà)  cho tới  cuối  cùng  im  lặng  như  thế  con có  lỗi  gì với  đạo  Phật  hoặc  với  gia  đình  không thưa Thầy? Con mong Thầy từ bi thương xót chỉ bảo  cho con để  thân  tâm  con được  an ổn,  đây  là bài  học  bổ  ích  cho con về  sau này.  Thưa  Thầy, con phải làm như thế nào cho đúng pháp của Phật?
Đáp:  Hoàn  cảnh  xảy  đến  của  gia  đình  anh con, con không  có  lỗi  gì cả  với  Phật  giáo  và  gia đình,  mà  khả  năng  con  không  đủ  lôi  kéo  mọi người ra khỏi bàn tay ác độc của Đại thừa giáo.
Nó  đã  truyền  thừa  những  điều  mê  tín, những điều phi đạo đức đã ăn sâu vào cốt tủy của con người, trong gia đình  ông anh của con và còn biết bao nhiêu  gia  đình  khác  nữa.  Nó  đã  mang  đến cho xã  hội một  ít tốt đẹp để làm bề mặt đạo đức giả,  ngõ  hầu  để  không  ai thấu  rõ  sự  lừa  đảo  của nó mang lại cho xã hội trùng trùng đau khổ.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!