Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 1-2


Mười Giới Đức Sa Di này là  một cuốn  sách  dạy  đạo  đức  làm  Người, làm  Thánh, nên tất cả  mọi người đều có  thể đọc, học  và rèn luyện những đức hạnh  này.  Những  đức hạnh   này  giúp cho mọi người có  một cuộc sống khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc và sống lâu.

Kính ghi,
Trưởng lão Thích Thông Lạc


VĂN HĨA MƯỜI GIỚI

ĐỨC SA DI


 GIỚI  Đ ỨC  SA  DI  THỨ  NH ẤT:

KHƠNG SÁT SANH


Không sát sanh là “THÁNH ĐỨC HIẾU SINH”. Người  tu sĩ  cũng  như những  người  cư sĩ tại  gia  cần  phải  học  hiểu  và  sống   cho  đúng những đức hạnh này.
“THÁNH ĐỨC  HIẾU  SINH” này là lòng thương  yêu  sự  sống  của  muôn  loài  trên  hành tinh này.
“THÁNH ĐỨC  HIẾU  SINH” chỉ có con người  mới  thực  hiện  được.  Vì  thế,  đạo  Phật  ra đời mới đem chỉ dạy cho nhân loại, để  chúng ta xây dựng cho mình  có một tâm hồn hiếu sinh. Nhờ tâm hồn hiếu sinh, con người mới sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, để biến cảnh sống trên hành tinh này thành  cảnh  sống  an  lạc  cho mọi  sự  sống  của muôn loài.
Hành  tinh của  chúng  ta  đang sống  là  một hành  tinh có  nhiều  duyên  hợp  để sống  và  nảy sinh   ra  sự   sống   khác  nhau.  Có  trùng  trùng duyên  hợp  thì phải  có  trùng  trùng  duyên  sanh. Sanh  diệt là  một  thể  tự  nhiên  của  hành  tinh sống.   Hành  tinh  sống  là   một   hành  tinh  có


nhiều duyên hợp lại để tạo thành một sự sống mới.  Tạo  thành  sự sống  mới  có  nghĩa  là  do các duyên hợp lại tạo ra một loài vật mới như: thực vật hay động vật mới.
Cho nên vạn vật sinh  ra không phải là do
ĐẤNG TẠO HÓA mà do CÁC DUYÊN HỢP.


Chúng  ta  và  vạn sinh  vật  do từ  các  duyên hợp lại sinh ra, cho nên chúng ta phải thương yêu   nhau   thương   tất   cả   chúng   sanh,   vì   có thương yêu chúng sanh thì chúng ta mới bảo vệ sự  sống  của  muôn  loài  và  của  chính  chúng  ta. Nếu  vô  tình chúng  ta  hủy  hoại  sự  sống   của chúng  sanh  (sự  sống  của  loài  vật),  là  chúng  ta tự huỷ hoại sự sống của chính mình.
Tại  sao lại  gọi  hành  tinh của  chúng  ta  là hành sống.
Trong  vũ trụ có nhiều thái dương hệ, trong mỗi  thái  dương  hệ  có  nhiều  hành  tinh, trong các  hành  tinh phần  nhiều  là  hành  tinh chết  vì nơi  đó  không  có  sự  sống.  Trong  không  gian  vũ trụ  có  rất  ít hành  tinh sống  so với  hành  tinh
chết.

Hành  tinh sống  có  nghĩa  là  nơi  đó  có  môi trường sống, phù hợp cho vạn vật sinh  sôi, nảy nở,  sống  và  lớn  lên:  Bắt  đầu  từ  loài  rong  rêu,


thảo  mộc  rồi  đến  các  loài  vi khuẩn,  côn  trùng và cầm thú sinh  ra. Cuối cùng là loài người.
Loài người là một loài động vật cao cấp thông minh nhất trong các loài vật.
Nhờ  có  bộ  óc   thông  minh  nên  loài  người được xem là chúa tể của muôn loài.
Loài động vật trên hành tinh sống này thường  giết   hại  lẫn  nhau,  ăn  thịt  nhau  mà chẳng chút thương nhau. Loài người cũng chỉ là một  loài động vật  nên vẫn nằm trong bản chất hung ác  của  loài  động vật.  Vì thế  nên  vẫn  giết hại  và  ăn  thịt  lẫn  nhau. Hiện  giờ  loài  người  tự cho mình  là văn minh,  nhưng bản chất hung ác vẫn còn mang nặng trong tâm hồn.
Như  đã   nói  ở  trên:  loài  người  vượt  hơn muôn loài là nhờ có bộ óc thông minh,  là nhờ có tình cảm  sâu  sắc,  nên  từ  đó  xuất  hiện  những con người  thoát  ra khỏi  bản  chất  hung  ác  của loài động vật, tuyên dương lòng thương yêu sự sống  của  muôn  loài.  Đó  là  Đức  Phật  Thích  Ca Mâu  Ni,  Ngài  đã  xây  dựng cho loài  người  một nền  đạo  đức nhân  bản  –  nhân  quả,  và  kêu  gọi mọi người mọi loài vật  hãy thực hiện lòng hiếu sinh  (tâm từ bi), lòng yêu thương nhau một cách chân thật.


Lòng  thương  yêu  sự  sống  của  muôn  loài xuất hiện theo từng cấp độ:
1- Cấp  độ  thứ  nhất:  con người  biết  thương con người.
2- Cấp  độ  thứ  hai:  con người  biết  thương các loài động vật khác.
3-  Cấp  độ   thứ  ba:  con người  biết  thương cây cỏ và thảo mộc.
Gồm  ba  cấp  độ   này  lại  mới  được gọi  là “LÒNG HIẾU  SINH”. Lòng hiếu sinh  xuất  phát từ tâm từ, bi, hỷ, xả. Trong đạo Phật tâm từ, bi, hỷ,  xả  còn  có  tên  là  TỨ  VÔ  LƯỢNG  TÂM.  Tứ Vô Lượng Tâm là một pháp môn tu tập để thực hiện “ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH”.
Một người sống có lòng hiếu sinh là người biết thương sự sống của muôn loài. Người nào sống  được như  vậy  mới  thật  sự  là  bậc  Thánh nhân. Vì chỉ có bậc Thánh nhân mới sống được như vậy, sống  mà  không nỡ  giết hại và  ăn thịt lẫn nhau, đó là một hành động không còn mang bản chất hung ác của loài động vật; đó là một hành  động   không  thể  loài  cầm  thú  mà  làm được, chỉ  có  con người  mới  thực  hiện  được  mà
thôi.

Bởi  vậy  Thánh  nhân  không  phải  từ  trên trời rơi xuống  hay dưới  đất  chui lên, mà  từ con


người,  con người  biết  thương  yêu  sự  sống  của muôn loài.
Chỉ có con người biết tu sửa thân tâm, biết ngăn và diệt ác pháp, biết làm điều lành, biết không làm khổ mình,  khổ người, khổ muôn loài. Người biết làm như vậy, đó là Thánh nhân.
Do biết khổ nên cố gắng khắc phục mình không làm điều ác, luôn sống làm điều lành, đó là tu tập để làm Người thật là Người, để làm Thánh thật là Thánh.
Chúng ta hãy nhìn xem mọi người đang sống  quanh  ta,  tìm một  người  biết  thương  yêu sự  sống  của  muôn  loài  thì thật  là  hiếm  thấy. Phải không các bạn?
Giới đức THÁNH SA DI HIẾU SINH này là để  xác  định đức  hạnh  từ,  bi, hỷ,  xả  của  một  tu sĩ Phật giáo, dù  ấu thơ hay già nua xuất gia đều phải sống đúng  như vậy mới được gọi Thánh đệ tử của Phật.
Vậy mà có một số người, mặc áo như Phật, tự xưng mình  là  Thánh đệ  tử của Phật, tu theo pháp môn chánh gốc của Phật, thế mà hằng ngày ăn thịt chúng sanh chẳng khởi lòng yêu thương  trước  sự  đau khổ  và  chết  chóc  của  loài vật.  Tội  ác  bằng  non, bằng  núi  như vậy  mà  lại tìm cách  che đậy  và  dối  gạt  mọi người, nhất  là


Phật tử, họ bảo rằng: ‚Trước  giờ  thị tịch đức Phật  còn  ăn  thịt heo rừng‛. Thật  là  lời  bịa đặt  khéo  léo   và  gian  xảo  vô  cùng.  Chúng  ta nhận  xét  không  có  lối  che đậy  tuyệt  hảo  nào bằng cách là bảo ‚Đức Phật ăn thịt chúng sanh‛. Bảo đức Phật ăn thịt chúng sanh thì không còn sợ ai lên án và kết tội mình  nữa.
Trong  khi đó  đức   Phật  thường  dạy  chúng ta: ‚Thừa  tự  pháp,  không  nên  thừa  tự  thực phẩm‛.   Giới   luật   thứ   nhất   dạy   “CẤM   SÁT SANH”. Thế  mà  họ  dám  bịa đặt  ra câu  chuyện đức Phật ăn thịt heo rừng trước khi chết.
Lúc  bấy  giờ  có  một  vị  Tỳ  Kheo  ở   xa đến trình Phật  một  sự  kiện  xảy  ra: “Kính  thưa đức Thế  Tôn, trên đường  đến đây  chúng con có hai người  mong đến để  được  gặp  Phật. Giữa  đường con nhờ uống nước có trùng nên còn sống sót về đây  gặp  Phật,  còn  bạn con  vì  giữ  giới   luật không uống nước có trùng nên đã chết giữa đường.   Vậy  xin   đức  Phật  phán xét   như   thế nào?”.
Đức  Phật  bảo:  ‚Kẻ ngu si kia!  Ông  có biết  rằng: Vị Tỳ  Kheo do không  uống nước có  trùng  đã  gặp  Phật  trước khi   ông  đến đây   không?    Còn   ông   gặp   Phật   mà   lại không bao   giờ   gặp   Phật.   Ông   có   hiểu


chưa?‛. Lời dạy  này  xác  định tu  sĩ  Phật  giáo hiện giờ không bao giờ gặp Phật, là vì họ phạm giới, phá giới, v.v..
Uống  nước  có  trùng  mà  còn  không  gặp Phật, thì thử hỏi quý sư, thầy: ‚Ăn  thịt  chúng sanh   thì    làm   sao   tu   hành  giải   thoát được?‛. Các sư, thầy gọi là Thánh Tăng mà ăn thịt  chúng  sanh  thì Thánh  Đức  Hiếu  Sinh  ở đâu?  Các  Sư Thầy  có  biết  không?  Đạo  Phật  có Tứ  Vô  Lượng Tâm,  vậy  Tứ  Vô  Lượng Tâm  của các Sư Thầy ở  đâu? Thánh đức hiếu sinh  không tròn thì làm sao làm Thánh Tăng, Thánh Ni được. Phải không quý vị?
Thánh  Tăng  mà  còn  ăn  thịt  chúng  sanh thì Thánh  đó  là  Thánh  gì? Câu  hỏi  này  để  tự quý vị suy ngẫm mà trả lời.
Người cư sĩ chân chánh trong đạo Phật còn không  ăn thịt  chúng  sanh thì thử  hỏi quý  vị  là tu  sĩ  thông  suốt  kinh điển của  Phật  để  làm  gì? Quý vị có bằng những người cư sĩ này không?
GIỚI ĐỨC THÁNH SA DI HIẾU SINH  này để xác chứng trong bốn giới đệ tử của Phật:
1/ Ưu Bà Tắc

2/ Ưu Bà Di

3/ Tăng


4/ Ni

Ai là Thánh đệ  tử của Phật và ai là Ma Ba Tuần đội lốt đệ tử của Phật? Qua GIỚI ĐỨC THÁNH SA  DI HIẾU  SINH  này  sẽ  giúp  chúng ta  nhận  rõ  được chân  Tăng  hay  là  giả  Tăng. Khi nhận rõ chân Tăng, chúng ta là đệ  tử cư sĩ của  Phật  phải  hết  lòng  cung kính,  cúng  dường cho những vị đó, để  cho Phật pháp được trường tồn,  còn  những  giả  Tăng  thì không  nên  cung kính  và cũng không nên cúng dường. Nếu chúng ta cúng dường cho những vị giả Tăng này, họ sống không có tâm từ bi, chuyên ăn thịt chúng sanh, vô  tình chúng  ta  tiếp  tay  với  Ma để  diệt Phật giáo. Phải không các bạn?
Đệ  tử  của  Phật  sao lại  còn  ăn  thịt  chúng sanh?  Như  vậy  đạo  Phật  có  còn  xứng  đáng  là đạo từ bi nữa không? Có còn xứng đáng là nền đạo  đức nhân  bản  - nhân  quả  sống  không  làm khổ mình,  khổ người, khổ chúng sanh nữa không? Có còn xứng đáng là đạo trí tuệ nữa không? Nếu là đạo trí tuệ sao lại ăn thịt chúng sanh mà không có tư duy suy nghĩ đâu là thiện, đâu  là  ác?  Nếu  là  đạo  của  trí tuệ  sao lại  còn đắm mê dục lạc về ăn uống như vậy?
Để  che đậy  tâm  hung ác  phàm  phu tục  tử chạy theo dục vọng thế gian trong ăn uống, có một  số  tu  sĩ  bảo  rằng:  ‚Ăn  thịt chúng  sanh


không thấy, không  nghe,  không nghi   và Phật  còn  ăn  thịt heo rừng trước  khi chết‛. Lời  nói  này  thật  là  tội  lỗi,  không  biết  tội  ấy phải  chịu  đến   ngàn  trùng  kiếp nào  cho  hết được, bằng  chứng  là  tu  sĩ  thời  nay không  có  ai tu chứng quả A La Hán là do chỗ không giữ gìn Thánh hạnh hiếu sinh. Mặc dù có những tu sĩ không ăn thịt chúng sanh nhưng lòng hiếu sinh không có vì họ không tu tập và rèn luyện Tứ Vô Lượng tâm.
Vu  khống   cho  ông   Phật   ăn   thịt   chúng sanh, để  che tội ác của mình,  thật là điêu ngoa, xảo quyệt của những người đội lốt Phật giáo. Đó là hành động phá đức hạnh Thánh Tăng trong đạo  Phật,  tội  ấy  là  tội  Ba  La  Di,  tội  đọa địa ngục, tội bị chém đứt đầu.
Lòng  hiếu  sinh  là  một  Thánh  Đức  Sa Di của người tu sĩ Phật giáo. Nhưng dù là tu sĩ hay cư sĩ  cũng  đều  phải  thực  hiện  cho bằng  được, nếu không  thì phải trả  nợ máu  xương rất  nặng trong nhiều kiếp.
Người tu sĩ nào đi ngược lại giới đức Thánh Hiếu Sinh  này là tu sĩ của tà đạo, chỉ biết nuôi thân mình  bằng xương máu của chúng sanh thì sao gọi là Thánh Tăng và Thánh Ni được!?


Trong  Bát  Chánh  Đạo,  xin   hỏi  quý  bạn
Chánh Mạng là gì?

Có phải chăng nuôi mạng sống của mình bằng   máu,   xương  của   chúng   sanh  là   Chánh Mạng ư?
Nuôi Chánh Mạng sao lại nỡ nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh? Nuôi mạng sống của mình  như vậy là chánh mạng ư?
Nuôi mạng sống của mình  không có sự đau khổ của chúng sanh mới gọi là chánh mạng. Người ta nói và thuyết giảng về Chánh Mạng, nhưng người ta không sống đúng Chánh Mạng.
Sống  không  đúng  chánh  mạng  mà  làm  đệ tử của Phật để làm gì? Thà đừng theo đạo Phật, mà đã  theo đạo Phật thì phải sống cho đúng lời dạy của đức  Phật. Sống không đúng lời dạy của đức Phật là phỉ  báng Phật giáo.
Cho nên sống trong tà mạng sao lại gọi là đệ  tử  của  Phật  được. Đi  ngược  lại  chân  lý  của đạo Phật (Đạo Đế), mà muốn làm đệ tử Phật thì có ích lợi gì. Phải không các bạn?
Bát Chánh Đạo là tám đường  lối chỉ cho ta có  một  cuộc  sống  chánh  hạnh,  đó  là  đức  hạnh làm Người, làm Thánh.
Giới đức Thánh Hiếu Sinh là những hành động  sống  đối xử  với  muôn  loài  bằng  lòng  yêu


thương  cao quí  tuyệt  vời  mà  mọi  người  ai  ai cũng đều phải học tập và trau dồi không riêng những đệ tử của đức Phật.
Muốn bảo vệ sự sống của muôn loài trên hành  tinh này  thì chúng  ta  phải  cố  gắng  khắc phục mình  để sống trọn vẹn Thánh Hiếu Sinh này.   Bởi   vì  giới   đức  Thánh  Hiếu   Sinh   là những  hành  động  cao quý  tuyệt  vời  mà  mọi người  cần phải sống đúng  như vậy để  chan hòa lòng yêu thương với muôn loài; vì loài nào cũng muốn sống như loài nào. Có loài nào muốn chết bao giờ đâu? Phải không các bạn?
Hiện giờ  trên  thế  giới  này  có  hàng  triệu triệu tín đồ theo Phật giáo, nhưng họ chỉ là những  người  mù,  câm  và  điếc...  Họ còn  đang tiếp  tay  sát  hại  chúng  sanh, làm  ra thực  phẩm động  vật,  tiếp  tế  cho những  nhà  sư này.  Như vậy có đúng không quý bạn?
Vậy  giới cấm không  sát  sanh của người  cư sĩ  này ở   đâu khi mà  người Phật  tử đã  thọ Tam Quy, Ngũ  Giới? Thọ  Tam Quy, Ngũ  Giới mà  lại nỡ nhẫn tâm sát hại loài động vật để  làm thực phẩm dâng cúng dường chư Tăng. Như vậy với việc làm này quý Phật tử thấy có đúng hay không?


Quý Phật tử đã thọ Ngũ giới mà làm một điều tội ác rất lớn, một tội ác tầy trời. Quý Phật tử có biết không? Quý vị đang hại các sư! Do ăn thực  phẩm  động  vật  nên  hiện  giờ  các  sư chẳng người  nào  tu  chứng  quả  A La Hán  được. Chẳng tu chứng quả A La Hán được tội lỗi này về ai??!! Do các Sư hay do Phật tử?
Hành   động   giết   chúng   sanh   làm   thực phẩm cúng dường chư Tăng là hành động phỉ báng  Phật  giáo,  đang  đi  ngược lại  giáo  lý  “Từ Bi” của đức Phật.
‚Không làm các pháp ác

làm các pháp thiện‛

‚Ngăn  ác diệt ác pháp,

Sinh  thiện tăng trưởng thiện”

Vậy  quý  Phật  tử  giết  hại  chúng  sanh, làm ra  thực  phẩm,  cúng  dường  chư  Tăng  là  làm thiện  hay  sao? Là  sinh  thiện  và  tăng  trưởng thiện hay sao?
Quý phật tử có biết mình  làm ngược lại với giáo lý của đức Phật không?
Như  chúng  tôi  đã  nói  ở   trên,  quý  Phật  tử chỉ  là  những  người  mù,  điếc,  câm  làm  theo  sự chỉ đạo của các sư ưa thích thịt chúng  sanh mà không thấy tội lỗi.


Trong kinh Jivaka  đức Phật dạy một người cư sĩ giết chúng sanh làm ra thực phẩm cúng dường  chư Tăng  có  năm  điều  phi  công  đức,  tức là  có năm điều tội lỗi. Do quý  Phật  tử chưa am tường giáo lý chân chánh của Phật giáo, mà chỉ nghe biết hiểu theo kiến giải, tưởng giải của các sư:  ‚Ăn   không thấy,   không nghe,   không nghi   hoặc  ăn  thịt  chúng  sanh  tưởng  rau cải là như ăn rau cải…‛. Những ngôn ngữ này là những ngôn ngữ để đánh lừa Phật tử. Các sư còn lừa đảo quý Phật tử hơn nữa bằng những lý luận  nuốt  cho trôi  những  miếng  thịt  động  vật:
‚Phật còn  ăn  thịt chúng  sanh…,  ăn  thịt,  cá cứ tưởng là rau  cải sẽ  là rau  cải, tại quý vị cố  chấp,  chứ ăn  vào  trong  bụng  rồi  chay mặn cũng như nhau‛.
Kính  thưa quý Phật tử! Giới Đức Thánh Sa Di  Hiếu Sinh  này  ở   đâu  mà  sao các  sư nỡ  tâm nhai nuốt được thịt chúng sanh như vậy? Các sư là  Thánh  Tăng  Tỳ  Kheo,  còn  đây  là  Thánh Tăng  Sa Di  mà  còn  không  vi phạm  giới  luật này,  sao Thánh  Tăng  Tỳ  Kheo lại  sống  những điều  phi  giới  luật  như  vậy?  Thế  mà  tín đồ  có mắt như mù, có tai như điếc, có ý thức như ngu. Có phải không quý vị?
Tóm  lại,  muốn  làm  một  vị  đệ   tử  Thánh
Tăng, Thánh Ni,  Thánh Sa Di  của đức Phật thì


giới luật Thánh đức hiếu sinh này phải giữ gìn nghiêm túc, giữ gìn nghiêm túc còn chưa đủ  mà còn phải tu tập Tứ Vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả. Do tu tập Tứ Vô Lượng Tâm được sung mãn thì mới  sống  được trọn  vẹn  với  lòng  yêu  thương muôn  loài  vạn  vật.  Nhờ  có  sống  như  vậy  mới thể  hiện  được Thánh  Đức  Hiếu Sinh,  chứ  đừng bắt chước Tuệ Trung Thượng Sĩ, Tế Điên Tăng Hòa Thượng,  Phật  Sống  Cựu  Kim  Sơn và  thiền sư  Phần  Dương,  v.v..  tự  tại  vô  ngại  ăn  thịt chúng sanh và uống rượu như người thế tục thì chúng ta không còn chỗ nào bình  luận cả, vì họ là Thánh của ngoại  đạo mà chúng ta đứng trên góc độ của Phật giáo đành chịu thua.



à


 GIỚI   Đ  ỨC   SA    DI  THỨ  HA  I:

KHƠNG THAM LAM
TRỘM CẮP


Không tham lam trộm cắp là một THÁNH ĐỨC BUÔNG XẢ. Người tu sĩ cũng như những  người  cư sĩ  tại  gia cần  phải  học  hiểu  và sống đúng  đức hạnh này
Người có đức buông xả là người không tích lũy, không tham lam vật chất của cải tài sản. Làm ra của cải bằng mồ hôi nước mắt của mình, nhưng  không  vì  thế  mà  để   của  cải  làm  khổ mình, thường sống đơn giản, lìa xa vật chất. Người  có  đức  tính buông  xả  thường  tư  duy vật
chất  thế  gian tạo  thành  “sanh  y”1. Sanh  y  có
nghĩa   là   các   pháp   vây   quanh  chúng   ta   tạo thành  một  cuộc   sống  khổ  đau.  Của  cải  càng nhiều   cuộc   sống   càng   khổ   đau  nhiều.   Phải
không quý bạn?


1 Sanh y có nghĩa là những vật chất dùng để phục vụ đời sống  của  con người.  Do đó  vật  chất  càng  nhiều  thì  biến con người  mất  đức  hạnh buông  xả  nên  trở  thành  những người  tham  lam,  trộm  cướp,  gian  xảo,  lừa  đảo,  hung  ác, v.v..


Cho nên,  người  xuất  gia tu  theo  đạo  Phật thì phải  ‚cạo  bỏ  râu tóc, đắp  áo  cà  sa2 (vải bỏ  lượm)  sống  không gia đình, không nhà cửa,  thiểu dục, tri túc,  ba  y một  bát,  tâm hồn  trắng bạch  như  vỏ  ốc,  phóng  khoáng như hư không‛. Đó là một đời sống giải thoát, không còn bị dính mắc vật chất thế gian của những bậc Thánh Tăng và Thánh Ni. Những người tu sĩ sống như vậy mới được gọi là những bậc  Thánh  đệ   tử  của  Phật;  mới  được gọi  là những bậc Thánh Đức Buông Xả.
Đời sống của một vị Thánh Tăng và Thánh Ni là  phải  sống  như  lời dạy  trên  đây  của  đức Phật thì mới xứng đáng là đệ tử của Người. Nếu sống  khác  là  không  phải  đệ  tử  của  Phật,  là  kẻ mạo danh Phật  giáo.  Tu sĩ  Phật  giáo sống  giàu sang chùa to, Phật lớn, áo quần sang đẹp, vật dụng thế gian dư thừa, xe hơi, tủ lạnh, tivi, v.v.. thì còn  nghĩa  lý  gì là  Thánh  đức,  Thánh  hạnh buông xả.
Một người tu sĩ mà không giữ tròn giới đức Thánh buông xả này thì tâm vẫn còn tham lam. Tâm còn tham lam thì vẫn còn trộm cướp khéo
léo, trộm cắp rất tinh vi và thiện xảo.2 Cà sa: là một loại áo mặc của những vị tu sĩ Phật Giáo bằng những vải thô xấu (vải vụn, vải bó thây ma)

Văn hóa Phật giáo truyền thống – tập 1

Người tu sĩ Phật giáo muốn tìm cầu sự giải thoát  thì phải  sống  đúng  Thánh  hạnh  này,  có sống đúng Thánh hạnh thì tâm mới ly dục ly ác pháp  bằng  ngược  lại  là  tu  sai  đường  lạc  lối,  tu ức chế tâm, không đúng chánh pháp của Phật.
‚Xả  phú cầu  bần,  xả  thân cầu  đạo‛,  đó là  lời dạy  về  Thánh  Đức  Buông  Xả  của  bậc Thánh Tăng và Thánh Ni. Muốn được tâm hồn giải  thoát  thì chỉ  có  xa lìa  vật  chất  thế  gian, sống   trọn  vẹn  đức   buông  xả  như  Phật,  như chúng Thánh Tăng, Thánh Ni trong thời đức Phật  còn tại thế.  Có  sống  đúng  Thánh đức  giới hạnh  như  vậy  thì mới  thấy  trạng  thái  vô  lậu thật   sự   trong   tâm   của   chúng   ta.   Còn   sống không đúng thì chẳng bao giờ nếm được mùi  vị vô  lậu.  Mùi  vị  vô  lậu  thật  là  tuyệt  vời,  không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, bằng ký hiệu để cho một người chưa từng nếm mùi vị ấy hiểu được.
Người có tâm buông xả, xa lìa vật chất thế gian  là  người  có  tâm  hồn  giải  thoát;  người  có tâm buông xả, xa lìa vật chất thế gian là người tu tập  đúng chánh pháp  của đạo Phật, là  người sống đúng Thánh hạnh của bậc Thánh Tăng, Thánh Ni.
Thánh đức  buông xả  là xa lìa vật  chất thế gian thì chỉ có đạo Phật mới có những người tu sĩ  như  vậy  mà  thôi.  Do vì  pháp  Phật  dạy: “Ly0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!