Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

đạo đức gia đình- tập 1 -11


Trai gái yêu thương nhau cũng phi cẩn thn lựa chn, chkhông phi đng đâu yêu thương đó, nhưng dù sao tình yêu trai gái có chn lựa hay không chn lựa nó vn là con đưng đau kh ca loài ngưi. Không yêu thương là thoát kh, là chấm dứt tái sinh luân hi. Không yêu thương trai gái là làm ch nghiệp báo nhân quả, sng trong cuc đi mà ra khi cuc đời, không còn mi si dây ái kiết s vô hình trói buc.

Hnh phúc thay cho nhng ai thoát khi tình yêu thương trai gái! Thoát khi tình yêu thương trai gái là thoát khi quy lut nhân quả. Hnh phúc thay cho nhng ai biết trai gái yêu nhau là con đường dn đến tái sinh luân hi, kh đau muôn kiếp!

Hnh phúc thay cho nhng ai đầy đ nghlực và ý chí kiên ng vưt thoát s cám dca tình yêu thương trai gái!

Hnh phúc thay cho nhng ai sng trong đi ngưi không b nghiệp đi ràng buc...!

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Các con nên nh, tình yêu thương giữa trai gái là tình yêu thương tt đp, nhưng phi dng tình nhc dc, vì tình nhc dc là con đường đau kh không riêng gì ca ngưi nào. Vì ngưi nào bưc chân vào tình nhc dc thì không có ngưi nào thoát kh. Cho nên các con, các cháu là nhng thanh niên và thanh thiếu niên nam n cn phải cnhgiác tình nhc dc, nó là mt loại dc ích k, nhân, thưng xâm chiếm làm hư hoại tình yêu thương trong sạch, vô tư và thanh cao ca con ngưi. Các con hãy nh lấy li dy này.


ĐON14: Tình yêu chm n thì người bà yêu đã theo tiếng gi ca tnh nhà vào quân đi đ chun b cho cuc tng tiến công. Ngưi thanh niên đó đi t chiến trưng này sang chiến trưng kc, chuyển t công tác này sang công tác n, khi trong nước, khi được đi hc nước ngoài... cũng bôn ba khp nơi”. Câu này dy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Nhân Qu Nghiệp Báo Có Duyên
Không N.

GII TRÌNH ÁN: Nhân duyên nghip báo ca tin kiếp yêu nhau không duyên nnhau đ thành v thành chng, ri mi ngưi phi đi mi ngả, như nhà thơ Thế L nói:

Anh đi đường anh, em đưng em
Tình nghĩa đôi ta thế thôi Chng mun trông mong xum hp li Bận lòng chi na lúc chia phôi
nh yêu trai gái là đau kh như vy. Thơ văn ngưi xưa cũng như ngưi nay đều nói lên lòng đau kh ca tình yêu trai gái như Đoàn Th

Đim:Ngòi đu cu nước trong như lc Đưng bên cu cmc còn xanh Đưa chàng lòng dt dt bun


B không bng nga, thy không bng thuyn

Hay:

“Nước trong chy lòng phin không rửa
Cỏ xanh tươi d nh chng khuây”

Huy Cận:

Sóng gợn trường giang bun đip điệp Con thuyn xuôi mái nước song song Thuyn về bến su muôn ng
Ci mt cành khô lc my giòng

nh yêu trai gái mi ch bắt đu còn đau kh như vậy hung là đã thành v thành chng thì còn biết bao nhiêu s đau kh. Phi không quý v? Vì vy ai dám bo tình yêu trai gái là hnh phúc.

Nhìn thế gian này con ngưi quá điên đo, lấy kh đau làm hnh phúc an vui, vì thế không có ngưi nào thoát khi tình yêu thương trai gái và chng v. Thậm chí như trong bài hc này: Mt bà lão 80 tui, tui gn đất xa tri thế vẫn còn sng lãng mn yêu thương như cô gái mi 18  tui xuân thì. Đưc biếđa ch ca ngưi yêu trong tui hc t thì mau mau tìmch liên lạc đ t tình vi nhau, tht là chung tình. Tình yêu thương y vn còn nng cháy như lúc còn thanh niên. Như vậy sut thời gian có chng, có con bà vn luôn luôn nh đến tình xưa. Vì thế trong Chinh ph ngâm khúc:

“Nước trong chy lòng phin không rửa
Cỏ xanh tươi d nh chng khuây”

Đó phi chăng con ngưi quá ngu si lấy kh đau làm hnh phúc, hnh phúc đâu không thy, ch thy toàn nh thương và đau kh. Nếu không nh thì thôi nh thì kh đau vô cùng. Có phải vy không quý v?

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: “Có duyên không n, đó là li nói ca nhng trai gái yêu thương không đi đến hôn nhân đ thành vthành chng. Hôn nhân ch là mt sự ràng buc trong tình nhc dc đ h không còn b nhau. Bi vậy tình nhc dc không bn chắc, nên buc phải hôn nhân, nếu không có hôn nhân thì tình nhc dc ch là mt t chơi qua đưng đ tha mãn sắc dc ri đưng ai nấy đi, ai khổ ráng chịu, vì vy nhc dc là th ích k.

Bi  vy  các  con,  các  cháu  thanh  niên  và thanh thiếu niên nam n phi tránh xa tình nhc dc,  vì  tht  s có  hôn  nhân  thành  vợ  thành chng keo sơn gn bó vi nhau nhưng nó là con đưng đau kh. Các con, các cháu có tin không? Nếu không tin các con, các cháu hãy nhìn xemtrên đi này có đôi v chng nào không khđau, không cực nhc, mặc dù h rất chung tình, chung thy thương yêu nhau.


ĐON15: Cũng như bà, theo quy lut ca to hóa, anh gia đình vợ con, nay cũng có cháu ni, cháu ngoi như bà và tui tác cũng đã lúc gn đt xa trời”. Câu này dy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Theo Quy  Luật Nhân  Qu Các
Pháp Đều Vô Thưng.

GII TRÌNH ÁN: Quy luật nhân qu các pháp  vô  thường.  Cuộc  đời  yêu  nhau  nhưng không th sng đc thân như vy, nên c hai không biết tin tức ca nhau, sng trong chiến tranh nên đều nghĩ rng đã chết, nên ông lấy v, bà có chng. Mi tình đu đưc xem như đã trôi vào dĩ vãng, nhưng dù sao cũng không th quên:

Du lìa ngó ý còn vương tơ lòng

nh yêu trai gái không vưng vào thì thôi, mà đã vưng vào thì rất khó b ra:

Một dây đã buc ai chng cho ra

Cha mẹ đã có kinh nghiệm này thì nên hướng dẫn con mình hãy thoát ra, chđng đ con cái mình vưng vào cạm by ca con đường tình yêu và gia đình, vì đó là con đường dn đến khđau muôn đi muôn kiếp.Bi con đường trai gái yêu nhau có gia đình là con đưng đau kh. T xưa đến nay có gia đình nào trên hành tinh này là hnh phúc trn vẹn  không  kh đâu.  Ngưi  ta  nói  tìnyêu thương gia đình là hnh phúc nhưng sthật tìm hnh phúc trong gia đình không bao giờ có. Ngưi ta cc phúc cho nhau đu bc răng long. Dù cho vợ chng có sng vi nhau đầu bạc răng long, nhưng h phi chu biết bao là s đau khtrong cuc sng gia đình.

Mun biết nhng s đau kh ca gia đình thì chúng ta nên tóm lưc li nhng ý chính như: Kh vì hai tư tưng; kh vì phải chiều chung nhau; kh vì phi lo lng cho nhau; kh vì bnh tật tai nn ca nhau; kh vì lo cơm ăn áo mặc, nhà ; kh vì sthua kém bạn bè; kh vì mang nng đ đau; kh vì phải nuôi con khôn ln nên ngườikh vì  chng  say  xn  đánđp  chửi mng; kh vì v ham bài bc; kh vì con cái bê tha dạy bảo không nghe lời; kh vì dâu con cng đầu cứng c; kh vì ghen tuông chng có con này, con kia hay vợ cp ông này, ông n, v.v...

MÚT là mt câu chuyện gia đình trong báo Tui Trẻ th năm ngày 4/10/2007, tác giNguyn Th Đào, đ minh chng s đau kh ca đi ngưi qua đưng chng v như sau:

Nhìn con say sưa trong gic ng, lòng tôinhói đau khi nghĩ đến ngày mai sra sao, khi đường đi ch còn li mình tôi vi đa con thơ di. Bt cht tôi quay lưng li phía sau thì bt gp cái nhìn đau xót ca m tôi. Sau bui ăn ti, tôi đã nói cho m biết quyết đnh ly hôn ca tôi không th nào cứu vãn đưc na.

...10 tui đu, Út đã m côi m, Út sng chung vi người cha nghiện rượu và người anh trai đã vợ. 17 tui, cha nhn lời g Út cho mt ngưi bn nhu nên Út đã b nhà trn lên Sài Gòn, ph việc trong mt quán  cơm bình dân, Út được ông bà ch thương nhn làm con nuôi.

Trong s kch hàng lâu năm ca quán ăn này có mt người đàn ông lch lãm, lớn tui để ý thương Út. Ông ta bo có gia đình nhưng đã đi t biên sau ngày 30/4/1975 my năm lin chưa tin tức. Ny Út về sng chung vi ông y cũng ch bữa tic nh gm cha mnuôi và vài người bn thân.

Khi Út thai đưc 5 tháng thì ngưi chng thú ti với Út là có vợ 6 con đang quê nhà ti Long An,  chuyện vượt biên  bthành. Nghe tin y, Út đã lang thang nhiều ngày không về nhà, ngi cả ngày bên dòng sông mà không đ can đm nhy xung sông t tử.

Sau cùng, Út quyết đnh trở về nhà tìm ngưi vợ ln: Em kh di lm lỡ, ly ch hãytha th cho em, nhn đa em ti nghip này, con em không ti thì làm sao hy hoi nó cho được, còn nếu như em to ra nó mà không cho nó có cha thì cuc đi ca nó b vn đc, tương lai ca nó b lu mờ”. Người vợ lớn đã chp nhn Út.

Từ đy, Út cam phn làm nhnên dù có khs cay đng ti nhc Út cũng chng than thnửa  li.  Đôi  lúc  nhng  cơn  ghen  ngm  ca ngưi vợ lớn làm Út phi nghn ngào nước mt chan cơm”. Đã nhiu ln Út đnh bng con rời khi nhà, nhưng khi nghĩ con không có cha s mc cm t ti vi đi, thế là Út không đ can đm ra đi.

Ba năm sau, chng Út tht bi trong việc làm ăn, bun bc, sinh bnh ri mt sc lao đng. Ngưi vợ lớn gc ngưi thành th, t nhđã không quen làm lng, li hay đau bnh, gia đình đâm ra khn khó. Chng ca Út trao cho Út mt s tin và bo Út đi tìm cuộc sng mi, đ tránh khổ về sau. Út nc n nói rng: du ăn xin Út cũng theo chng đến ngày nhm mt. Ny trước, thiên h cho Út vì tin nên mới cam tâm làm bé chu đng kh cực như thế, bây giÚt b đi là công nhn nhng li dèm pha đó là đúng hay sao!

Út quyết đnh đng ra gánh vác gia đình, nuôi dy các con. S chu thương chu khs to tn buôn bán sm hôm ca Út đã thuyết phc được ngưi vợ lớn và các con. Chng biết t lúc nào, ngưi vợ lớn đã giao quyền cho Út mi việc, kể c việc đnh vợ g chng cho các con. Và các con cũng t thay đi tiếng “dì Útbng tiếng mẹ” trìu mến.

Ba mươi my năm vt v, hi sinh tt c cho con, gi đây Út cm thy đưc bù đp được sng vui vẻ, hnh phúc với 7 đứa con đàn cháu ni ngoi đông đ, mc dù Út ch duy nht sinh n mt ln.

Chuyn đời ca Út chính là cuc đời ca m. Con là đa con gái Út ca ngưi vợ lớn mà mlàm vú nuôi con t lúc 4 tui. Đa con gái rut ca mtheo chng xa. Tình thương ca m dành cho các con giđây chdn vào mt mình con, vì ch còn con là sng gn gũi nht vi mẹ. Con đau mt thì m kh mười. Ny y m côi cút, dt nát nên lm lỡ, còn con hôm nay có ti hai người m mà cuộc đi li kh đến thế thì m tht không cam tâm. Mmong con hãy suy nghĩ kỹ và quyết đnh cuc đời ca con bng trái tim ca người mẹ”.

Đêm y tôi khóc tht nhiu, khóc cho đời mvà khóc vì ân hn mình đã sng quá hẹp hòi ích k. Tôi ch biết đòi hi chng phi yêu thương và lo lng cho vợ con, mà không nghĩ đến áp lực nng n anh y đang gánh chịu. Ti sao tôicó th bt anh y chn la gia vợ con gia đình ca anh? Chính m Út đã khơi dy trong tôi tình cm thiêng liêng ca ngưi mẹ. Chđến khi được làm mẹ, người ta mi thm thía trong lòng thương con đến nhường nào. Nếu như 5 năm trước, m Út không kể cho tôi nghe câu chuyn đời ca m thì chắc tôi đã đánh mt hnh phúc ca đời mình. được mái m gia đình như hin nay, tôi mãi mãi không bao giquên ơn sâu tm lòng nhân hu cao c ca m Út.

Nguyn ThTho (TP. HCM)

Đc  câu  chuyn  trên  đâyquý  v cứ  suy ngm: phải đi sng con ngưi là biển khkhông? Tt cả mi ngưi trên hành tinh này đều lấy kh làm vui, làm hnh phúc. Đó là mt svô minh hết sức con ngưi ít ai chp nhận mình vô minh, nhưng đó là mt s tht điên đo ngu si ca loài ngưi. Có đúng như vậy không quý v?

Đạo Phật dy: Đời ngưi là khổ, nước mt chúng sinh nhiu hơn nước bin”. Vy chúng ta là con người, chđâu phải là loài đng vt sao mà không biết, không chu tư duy, suy nghĩ phi đúng như vy không? Ti sao lại phải cam chu sng trong biển kh đau như vy? Đâu phi s đau kh đó không li ra. Có li ra nên mi có nhng ngưi làm ch sinh, già, bnh, chết vàchấm dứt luân hi danh t gi nhng bc đó là A La Hán.

Chúng ta là con ngưi cũng như các Ngài, phi vùng dậy chiến đu vi giặc sinh tử, phi làm  ch,  không  chu  làm  nô  l tay  sai  ca chúng. Mt trn sinh t luân hi là mt trận đa rt cam go và ác lit, nhưng chúng ta quyết đnh phi giành phn thng li v mình, vì tc chúng ta đã nhng ngưi chiến thng giặc sinh tluân hi này, h còn đ lại cho chúng ta nhng tài liệu chiến thut, chiến lưc diệt trừ chúng, thì làm gì chúng ta li chu thua. Phải không quý v?

Chúng ta quyết đnh phải chiến thng giặc sinh t luân hi mt cách v vang, không đầu hàng, không khuất phc, không làm nô l. Và mãi mãi bt chưc ông cha ca chúng ta, h đã đ lại nhng gương anh hùng dũng cảm chiến đấu đến hơi th cui cùng, không chùn bưc mt ch gan d kiên ng. Gương xưa còn đó, có đúng như vậy không quý v?

Mẹ Út tuy chiến thng hoàn cảnh ngang trái ca mình đ đem li bng mt tình thương yêu mi ngưi, mẹ Út phi hy sinh cả cuộc sng nhân ca mình, phi chu trăm cay ngàn đng mi thu phc đưc lòng tin và yêu thương ca mi ngưi thân trong gia đình. Sự êm thấm yên vui trong gia đình hôm nay có đưc là nh mtlòng hy sinh cao cả, nhưng mẹ Út vẫn chy loanh quanh trong vòng kh đau ca quy lut nhân qu sai khiến t cái kh này đến cái khkhác, chkhông có li thoát ra. Mẹ Út điên đảo tưng rng mình đã hy sinh như vậy thì s đưc bù đắp bng tình yêu thương ca con cái, là hnh  phúc  an  vui.  Nào  ng trong  tình  yêu thương  ca  con  cái  thì  mẹ  Út  lại  gánh  chu nhng s đau kh ca con cái khác nữa. Cho nên con ngưi đi tìm hnh phúc an vui đi tìm trong đường luân hi NH YÊU THƯƠNG TRAI  GÁI  là  đi  tìm  cái  mơ  mng,  cái  hão huyn, cái bóng dáng chkhông bao gi con đưng đó chân hnh phúc an vui đưc.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Khi mt ngưi hiu  biết  các  pháp  trên  thế  gian  này  là  vô thường, không pháp nào là ta, là ca ta, là bản ngã ca ta thì hãy buông xung hết, buông xung hết, ch có tình thương ca con ngưi là bất dit, là thưng còn mãi mãi. Vì tình thương s mang đến s bình an yên vui cho mình và mi ngưi, mi loài sng trên hành tinh này. Các con nên nh li dy này.


ĐON 16: H gp nhau nh tên ca ông là tác gi ca mt bài báo. Vì thế bà cố tìm cho được đa ch, điện thoi đ liên lc. Tuy nayhai người còn ở cách xa nhau hơn ngàn cây s, nhưng đã gn nhau nh có thông tin hiện đi”. Câu này dạy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Nhân Qu Vay N Tiền Kiếp
Duyên, nhưng N V Chng Không Có.

GII TRÌNH ÁN: Chng t tình yêu trai gái rất khó quên, nht là mi tình đầu ca ngưi con trai cũng như ngưi con gái, hình nh ca hai ngưi tuy lưt qua rt nhanh nhưng li ghi sâu đậm trong tâm hn hai ngưi rt khó quên. Như vy trai gái yêu nhau là kh nên nhà thơ Xuân Diu nói:

“Yêu là nh thn th qua mây khói

Yêu nhau không thành v thành chng, tức là không đưc gn bên nhau thì kh biết my, kh vô cùng. Phải không quý v?

Cho nên các con may mắn hơn, biết đưc Phật pháp, biết đưc con đường thoát kh sm hơn thì hãy mau mau chấm dt con đưng tình ái giữa trai và gái, nó không hnh phúc gì đâu, toàn là s đau kh, toàn là cay đng gian truân, v.v...

Sng mt mình biết Pht pháp tu hành thì tuyệt vi! Bi biết Pht pháp chân chánh là biết pháp hành ngăn và diệt ác pháp vào đi sng hng ngày thì không có mt chưng ngại pháp nào, mt ác pháp nào, mt li nói nào, mt sviệc nào, mt tai nn nào hay mt bnh tt nào làm đng tâm quý v đưc. Quý v s làm chtâm mình, lúc nào tâm cũng bất đng, thanh thn, an lạc và vô s.

Sng mt mình biết Pht pháp thật là tuyệt vi! Không có mt niệm nào trong tâm khi lên làm dao đng tâm mình, làm tâm mình phải lo lng, shãi, làm cho tâm mình phải bun phin, thương nh, ch mong, nghi ng, v.v...

Sng mt mình biết Pht pháp thật là tuyệt vi! Không tình yêu trai gái nào xen vào đưc, vì ngưi biết Pht pháp là biết tường tn gc tình yêu trai gái là gc kh muôn đi muôn kiếp,  là  đưng  luân  hi  sinh  dit  muôđi muôn kiếp ca loài người.

Ngưi biết Phật pháp dù nam hay n thì tình yêu không th lường gt h đưc, cho nên giữa nam n h ch biết thương nhau vi tình thương trong sch, không đi vào tình thương thp hèn ô tc bẩn thu nhc dc. H giúp nhau vi tình thương tương trợ khi cuộc sng gp khó khăn và tai nn, bnh tt nghip báo. nh yêu thương ca  h là  tình  yêu  thương  cao  thưng  trong sạch, vì thế h thoát ra khi mi s ràng buc ca  nghiệp  báo  nhân  qu luân  hi.  Cho  nên ngưi thông sut giáo pháp ca Pht là ngưi sng đi sng đc nhưng lại không xa lánh mt ngưi nào cả. Đc không sng mtmình, bi vì h đng hành vi chân lý vô lậu bng li sng có phương pháp dẫn tâm đi vào ltrình bt đng, t làm ch thân tâm ca mình không b giặc sinh t mua chuc sai khiến.

Câu chuyn trên đây là mt tình yêu lén lút vng trm che du chng con và vợ con, mặc dù h đã hơn 80 tui đu, thế trong tâm làm mt điều gian di. Hành đng sng như vy là không chung thy vi chng con, vi v con. Hơn 55 năm khi tìm ra đưc đa ch thì liên lạc vi nhau, t ra mi tình đã ôm ấp chôn cht t lâu. Thật đáng tch cho lòng d con ngưi vô liêm s. Việc làm ca h v đo lý Đông phương thì ngưi có đạo đức không ai chấp nhn. đi nhiều con ngưi sng lãng mn, quá quan trng tình  yêu  thươntrai  gái,  mth tình  yêu thương ngưi hiểu biết chánh pháp và hướng v chân lý ca Pht giáo thì ngưi ta quá shãi. Nghe nói đến tên tình yêu trai gái là ngưi ta khiếp đảm như trẻ con s ma trong bóng đêm.

Chúng ta hãy yêu thương nhau trong tình yêu thương cao thưng, trong tình yêu thương trong sạch thoát ra khi tình yêu thương nhc dc thp hèn ca gia đình chng v, vì tình yêu thương đó nó thưng mang li s đau kh cho mình,  cho  nhiu  người.  Chúng  ta  hãy  yêu thương nhau trong tình yêu đa hưng nhắm đến s thanh cao, trong sch, tương thân tương ái mãi mãi. Con ngưi yêu thương con ngưi, bấtcứ ngưi nào, và con ngưi yêu thương muôn loài vạn vật và mãi mãi yêu thương mi s sng, mi sbình an hnh phúc, an vui trên hành tinh này. Hãy gt b tình yêu thương trai gái trên đo l sinh tluân hi thì mi mong thoát kh ca kiếp làm ngưi.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Trên đi này ch có tình yêu thương chân tht, hn nhiên, vô tư, trong trng thì mi cao quý, cho nên trai gái yêu thương nhau vi tình yêu thanh cao, trong sạch đó thì đng đi sang qua mt lãnh vực tình nhc dc, vì tình nhc dc là mt thtình yêu đau kh, nó thuc v nhân và quả, nhân quthì các con đều biết toàn là mi skh đau. Mun thoát ra mi skh đau thì ch tình thương yêu đa hưng, tức là yêu thương tt cả ch không riêng yêu thương cho mt ngưi nào, vì ngưi nào cũng s sng bình đng như nhau, nên yêu thương tt cả là đúng. Các con nên nh li dạy này.


ĐON 17:  H đã  nói  chuyn  vi  nhau nhiu, trút cho nhau nhng bu tâm s mà tkhi yêu cho đến nay chưa th l vi ai bao giờ. Hơn nữa thế kỷ giu kín mt tình yêu. Mt tình yêu ôm p mãi trong lòng”. Câu này dạy đo đức gì?ĐÁP ÁN: Tình Yêu Là Do Duyên Nhân Qu
Tin Kiếp.

GII TRÌNH ÁN: Hơn nửa thế k tình yêu thương trai gái bây gi mi có dp trút bầu tâm sự, trong lúc tui tác sắp đi vào lòng đt lnh còn gắn bó yêu đương. Ghê tht lòng d con ngưi, có chng, có v, có con, cháu, chít, chắt như vy tình cảm trai gái lúc thu ban đầu không chu b xung như c Nguyn Du đã nói:

Khi tình chết xung tuyền đài chưa tan

Nếu qu thật tình yêu cao thượng và chung tình, chung thy thì ông đng có vvà bà đng lấy chng, còn đây bà có chng và ông có v, ri cả hai đu con, cháu, chít, cht đông đảo mà còn gi thương, gi nh vi nhau thật là lãng mn không ai tưng ni vi hai ông bà cnày.

Vi tui tác gn đt xa tri tình yêu thương trai gái còn nóng bng như thuở còn thanh niên, tri qua gần hết mt cuộc đi ngưi mà không thy đi sng con ngưi kh sao? Không thấy tui tác sp tàn t còn gì nữa yêu  vi  thương,  lại  còn  không  thấy  bây  gimình đã là cụ ông, c bà sao? Cuc đi kh là mt bài hc thực tế, vậy sao hai c chưa hiểu tình yêu thương trai gái là con đường kh đau ca kiếp làm ngưi, cũng chính con đườngy là con đường đc l sinh tluân hi như trên đã thưng nhắc đi nhc li nhiều ln. Nht là ltrình này thưng đi theo nghip lực nhân quả, nên chúng đã điu khin vạn vật sinh diệt mãi mãi muôn đi muôn kiếp đ trả vay theo lut nhân quả.

Ni thương nh kh đau trong tình yêu trai gái không thành v thành chng ca ông c, bà c này tht là mt tình tờng đau kh. Yêu mà không dám th l cho ai biết, ch ôm p trong lòng. Ngày ngày thăm dò tin tức nhưng vẫn bt, cho  nên  ông  c,  bà  c luôn  nghĩ  rng:  chắc ngưi yêu đã hy sinh cho T quc. Cho nên ông cũng mnh dạn ly v và bà cũng không còn hy vng nên đã ly chng. Như vy ng tình yêu thương gia đình là bn phn chkhông còn nghĩa chung tình, chung thy. H sng vi nhau ch là bn phận chng hay v đ chia s cuộc sng cùng nhau gánh vác, chnói tình yêu thương  gắn  bó  chuntình,  chunthy  trong cuộc sng lứa đôi thì không có.

Xét như vy chúng ta thấy rt rõ, tình yêu thương trai gái thanh cao trong sạch không chút bn nhơ trong tình nhc dc thì tình yêu y rất tuyệt vi, nhưng không khéo thì nó trở thành tình yêu thương lãng mn mang tính chất sầu kh thương đau.

Như trên đã nói, tình yêu thương nào cũng làtình yêu trong đau kh, vì đó ch là tình yêu thương nhất hướng, nếu không làm kh mình thì làm kh ngưi hoặc làm kh cả hai. Chúng ta là nhng đ tca Pht, nên chúng ta phải sáng sut và cân nhắc k lưỡng hơn. Phải sng yêu thương trong tình yêu thương không làm khmình, kh ngưi và kh cả hai, thì đó mi chính là tình yêu thương cao thưng trong sch; thì đó mi  chính  là  tình  yêu  thương  t bi  ca  con đưng Pht giáo đã dạy chúng ta. Và chính chúng  ta  lúnào  cũng  nên  ghi  nh đ sng đúng, làm đúng thân hành, ý hành, khu hành đạo đức nhân bản - nhân quả.

Đi sng chúng ta rất cần có mt nền đo đức nhân bn - nhân qu đ sng trong tình thương yêu chân tht; đ sng trong tình yêu thương cao thưng và trong sch, mong rng tình yêu thương ấy mãi mãi ng tr trong lòng mi ngưi. Có đưc như vậy thì s sng trên hành tinh này mi thật tuyt vi. Phải không quý v?

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Tình yêu thương cho riêng mt ngưi nào là tình yêu thương trong đau kh, các con có biết không? Đó là thtình yêu trong hạn hẹp ích k chiếm hu, nó luôn luôn mang theo sđau kh, nó không phi là tình yêu thương s sng bt vli, phi nhân. Các con nên nh li dạy này.ĐON 18: Với mt hoa khôi trình đvăn hóa, hot đng xã hi mnh mẽ, chc có nhiều chàng trai đeo đui. Con ngưi này, nói như nhà văn ni tiếng Nga Pau-tpx-ki là: Tình yêu ch có mt, nhưng tương t thì hàng trăm”. Câu này dy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Chung Thy Ý Hành, Thân
Hành.

GII TRÌNH ÁN: Nói v tình yêu thương trai gái là phải nói đến tình yêu chn la. Nam cũng như n h đu lén nhìn và đ ý nhau, như câu tc ng nói: Trai khôn tìm vợ ch đông, gái khôn tìm chng giữa đám ba quân”. Trai gái mi ln lên biết yêu thương là biết đ ý nhau, nht là v hình thể, tính cht đạo đức và tài năng: Trai tài gái sc”, đó là mt s cân nhắc bình thường trong vic chn lựa lứa đôi.

Khi chn lựa xong nhưng vn âm thm yêu thương không nói ra bng li, ch bng mắt, t cái nhìn thoáng qua v ngi ngùng, e dè, rt s mi ngưi biết mình yêu thương. Khi đ ý yêu thương nhau h tìm cách làm quen và tìm cách giúp nhau việc này hay vic khác, đ đưc nói chuyện vi nhau là h thy vui v hân hoan. nh yêu thương ấy đẹp đ biết bao! Trong sch biết bao! Nhưng t tình yêu thương này, mà tiến lên mt bưc nữa là tình nhc dc thì không còn đẹp đ chút nào. Nó mang tính chất xâm chiếm,0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!