Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

đạo đức gia đình- tập 1 -10


trong tưng, ch có mt ngưi sng không mơ tưng, đó là đức Thích Ca Mâu Ni, ngưi n Đ cách đây 2551 năm.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Nhân qunghip báo có nghĩa là làm ác phi chu nhng tai nn, bnh tt, kh đau và làm thiện thì phi hưng đưc nhng s may mn, yên vui, thân không bnh đau. Vì thế các con nên nhli Phật dạy cnh giác tng hành đng thân, ming, ý: Các pháp ác không nên làm và luôn luôn nên làm các pháp thin.


ĐON 9: Theo quy lut ca đt tri, con ngưi đó lớn lên đã có chng con. Người đẹp y cũng đã đi đây, đi đó trong và ngoài nước, sng với chng con đy hnh phúc gia đình. Cho đến nay, ngưi hoa khôi n đã cháu ni, cháu ngoi, đang sng bên ông chng đã đến tui 90. Còn bà kém ông 13 tui. Ông chng tui cao sc yếu, m đau triền miên. Thêm đó, c hai vợ chng chu mt ni bt hnh vì đa con trai duy nht đã qua đời”. Câu này dạy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN:  Theo  Qui  Luật  Nhân  Qu Các
Pháp Đều Vô Thưng.

GII TRÌNH ÁN: Đoạn văn trên đây là ttình yêu thương trai gái đi đến hôn nhân, concái ri cháu ni, cháu ngoi. Chng 90 tui, v
77 tui, thời gian y phải tri qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời; biết bao nhiêu gian kh nuôi con ri li ôm cháu, sng đến tui đó đã lo rầu bao nhiêu ngưi thân bnh tt và cũng đã khóc thương biết bao ngưi thân đã qua đi.

Cho nên tình yêu thương trai gái đi đến hôn nhân hnh phúc an vui không, hay tiếp nhận mt cuc đi đau kh lạm dng danh tHẠNH PHÚC LỨA ĐÔI, ch lứa đôi có hnh phúc bao gi, toàn là s đau kh, thành v thành chng thì phi lo làm sao cái ăn, cái mặc ri nhà , lo cho con cái đứa như thế này đứa như thế khác. Thật là kh vô vàn, cớ sao li bảo là hnh phúc. Hnh phúc ch nào đâu?

Con ngưi đã b nhân qu lừa đo, vì vô minh không thấy nên mi cho tình yêu trai gái keo sơn gắn bó không bao giquên, cho đến khi chết cũng vẫn nh nhau mãi mãi, thật ra đó là ngu si, điên di. nh yêu trai gái ch là bt đu cho con đường sinh tluân hi, nó là con đưng đau kh ca kiếp làm ngưi.

Theo lut nhân qu thì con ngưi không ai thoát ra khi qui luật tình yêu trai gái, ngoại trừ nhng ngưi hc Pht pháp và tu tp chng quvô lậu thì h mi có thế làm ch và điu khiển qui luật này.

Ch có đạo Pht mi nhìn thu sut đưc conđưng tình ái, tức là con đưng tình yêu thương trai gái là con đưng đau kh dẫn đến luân hi tái sinh muôn vạn kiếp. Cho nên mt ngưi tu theo đo Phật chưa thông sut tâm ái dc này là chưa thông sut Pht giáo. Bi Pht giáo ra đi vn ch dy cho con ngưi hiểu rõ nguyên nhân kh đau ca con ngưi là cái gì? Chân lý TẬP ĐẾ không phải là ÁI DỤC sao?

Ái dc không phi là con đưng tình yêu thương trai gái sao? Đi vi đo Pht, trai gái yêu nhau là mt skh đau. Ngưi tu sĩ Phật giáo h yêu thương mi ngưi, mi loài bình đng như nhau, vì thế h không làm kh mình, kh ngưi và kh tt cả chúng sinh.

Ttình yêu trai gái nó không dng đó, nó đòi hi đi xa hơn, đó là tình yêu thương nhc dc, t tình yêu thương nhc dc mi khiến con ngưi làm ra biết bao nhiêu ti ác. th làm cha mẹ vẫn giết con như thưng mà báo chí thông tin: Nhng bà mẹ trẻ nạo móc b thai nhi. Ai có vào bnh vin T Dũ thì s rõ, ngày nào cũng ngưi no móc thai nhi, thật là đau xót vô cùng. Ni đau không nhng ca riêng ai. Còn nếu đ nuôi ln thì bng mang d chửa, đó cũng là mt cách kh s vô cùng, ri đến khi sinh nphi chu kh đau tn cùng. Do đó ngưi ta cu khn Trời, Phật gia h: M tròn con vuông”. T đó câu này trở thành câu tc ngữ.Tht strong đi này, ngưi ta thường nhắc nh ngưi ph n rất chí tình: Đàn ông đi bin có đôi, đàn bà đi biển m côi mt mình”. Nhng câu ca dao tc ng như vậy thưng nói cái khca ngưi ph n trên tình yêu ái dc. Trên tình yêu ái dc ngưi ph n phi gánh chu trăm ngàn  kh đau. T tìnyêu  đđến hôn  nhân ngưi  ph n phải  chiều  chung  chng  con, phi quần quật nng gánh chuyện ni tr, ri nhng chuyn nghch ý không cùng mt quan niệm sng nhưng phải thầm lng chu đng đlàm vui cửa vui nhà, ch nào có tht s vui đâu. V lại khi có chng ri không đưc t do như lúc chưa có chng. Khi có chng tiếp giao vi  mt  ngưi  khác  phái  tranlứa  tui  như mình thì coi chng chng ghen tuông. Ghen tuông thì khó th nào tnh khi bạo lực gia đình, nếu bạo lực gia đình không xy ra thì gia đình cũng lc đc, cơm không lành, canh không ngon không làm sao tránh khi. Khi xảy ra bo lực gia đình thì có th đi đến li d. Tất cả nhng điu kh đau này ngưi ph n phải lãnh đ cả mi s kh.

Nếu khép mình làm ngưi v tt trong gia đình thì đưc yên thân, nhưng không an thân đâu quý v ạ! Ri đây bng mang d chửa nng nhc trăm b kh s, cho đến ngày sinh n mt chết mt sng vô cùng đau đn. Như vy chưa hết kh đâu, phải sut ba năm nuôi con cho búmm tam niên nhũ b phải chu dơ, chu bn, ăn không ngon, ng không yên gic, ri khi con đau m bnh tật thì mẹ kh trăm bề. Vn con ngưi có sức chu đng gii trong mi kh đau, đ tuân theo qui lut nhân qu trả vay.

Như vậy chúng ta truy ra nguyên nhân sinh ra muôn vàn đau kh ca ngưi ph n không phi là tình yêu trai gái sao?

Đúng là tình yêu trai gái là nguyên nhân sinh ra muôn vàn s kh đau. Vậy sao ngưi ta li yêu nhau? Li còn gi ngưi có tình yêu thương trai gái gn bó là ngưi qu tim vàng. Theo chúng tôi nghĩ không có qu tim vàng tràn đy qu kh đau ca kiếp ngưi, ch nhng ngưi không biết mi chấp nhận tình yêu trai gái không quên mi gi là qu tim vàng.

Tại sao con ngưi không thông minh nhận ra đâu là con đường kh, đâu là con đưng không đau kh, ch mờ ham mun chạy theo nhng phút truy hoan sắc dc ca tình yêu trai gái mà phi gánh chu sut cả mt đi ngưi trăm cay, muôn ngàn vn kh đau?

Biết tình yêu trai gái là trăm cay, muôn vạn s kh đau sao mi ngưi không dng li cứ lao thng vào, đ ri như con mắc cn trên khô. Thật là ti nghip!

Đức Pht xác đnh con ngưi là vô minh, tức là con ngưi thiếu s hiu biết quy luật nhânqu. Nhưng khi đã ch dy cho h hiểu biết, giác ng đưc tình yêu trai gái là con đường kh, con đưng tái sinh luân hi, thế h vn không dng li là cớ sao vy?

Biết rõ nơi đó là hang hùm, rắn đc, nơi đó s giết hi và làm đau kh con ngưi, thế mi ngưi vn chui vào hang hùm đùa gin vi rn đc, nhưng khi b hùm ăn, rắn đc cn thì than thân trách phn, kêu Tri kêu Phật. Tht là đáng  thương,  nhưng  biết  làm  sao  khuyên  và giúp h.

Bi vì mi ngưi phi t mình thắp đuc lên mà đi, không ai đi thay thế cho mình đưc. Đây là li nhắn nh ca đức Phật đã dạy ch đây
2551 năm, nhưng giá tr li nói này mãi mãi không mờ phai trong lòng ngưi.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là ca ta, là bản ngã ca ta. Vậy các con còn nhng gì không buông x cho sch, ch còn duy nhất là tâm bất đng tc ác pháp và cảm th. Đó là mt trng thái tâm thanh thn, an lạc và vô sự. Hãy c gng lên các con ! Đi là vô thưng, có ai sng mãi vi chúng ta đâu, ri đây mi ngưi đều theo nghip thin ác mà đi tái sinh luân hi. Vậy còn gì na chúng ta không buông xung cho thật sch. Phải không các con?
ĐON10: Bà c vượt qua ni bun tê tái trong lòng mình, nhưng rt vui vẻ, lc quan. Câu này dạy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Vưt Qua Nhân Qu Ý Hành.

GII TRÌNH ÁN: Vn con ngưi sức chu kh, khi chu đng nhng s kh đau thì gi  là  vưt  qua.  Nhưng  bo  rng  tình  yêu thương gia đình là hnh phúc, là không kh đau là không đúng. Bi nói đến gia đình là nói đến mi s kh đau đều tp trung nơi đó, thế mà con ngưi ít ai tránh khi. Con ngưi cứ trai ln ly vgái ln g chng như mt đip khúc kh đau lặp đi lp li mãi mãi t đi này đến đi khác không bao gi dt.

Đúng vy, quy lut nhân qu sinh tn ca muôn loài trên hành tinh sng này duy nhất chcó con đưng này. Con đưng này gi là con đưng tái sinh luân hi như trên đã nói.

Mun chấm dt tái sinh luân hi thì tình yêu trai gái sc dc phi chấm dt, nếu không chấm dứt con đường đau kh này thì loài ngưi mãi mãi phi chu kh đau muôn đi muôn kiếp.

Khi yêu thương nhau ch xa thì kh đau, gần nhau thì li qua tiếng li cũng kh đau; khi yêu thương nhau bnh đau phải chăm sóc cho nhau cũng kh đau; khi thương yêu nhau thy ai thân mật vi ngưi mình yêu thương thì sinh tâm ghen tuông tức gin hay bun phin, đó lànhng s kh đau.

Khi con có cháu, nếu đứa nào bnh tt hay chết thì ni kh đau li chng chất lên nhau sut tnăm này đến năm khác. Nói đến gia đình ai cũng tưởng nó là hnh phúc, nhưng nào nggia đình là cnh đa ngc trần gian, gia đình là con đưng sinh t luân hi. Ngưi t hiểu biết gia đình là nghip báo theo quy lut nhân qutrả vay t kiếp này sang kiếp khác. Cho nên gia đình là cái rọ đ nht mi ngưi cùng chung nhân qu đ gắn bó cùng chu kh đau.

Chính con đường sinh tluân hi cũng là i đây như trên đã nói, vì vậy nó là con đường đau kh nht trên hành tinh sng này. Thế mi ngưi đang sng trên hành tinh này đu nghĩ tưng gia đình là hnh phúc, nhưng khi bưc vào thành lp gia đình thì hnh phúc đâu không thy, ch toàn thấy muôn vàn thkh đau, tnhng kh đau này đến nhng kh đau khác, kh đau trin miên. Cho đến khi xuôi hai tay đi vào lòng đt lnh thì li tiếp tc tái sinh, như vậy làm sao hết kh đưc. Bi vy ai là ngưi hiu đưc con đường tình yêu trai gái đầy gian truân kh ải này và chính ai là ngưi đã vưt ra khi con đường này. Ôi! Con đường nhiều cay đng và chông gai.

T xưa đến gi, ai cũng lầm lạc tưng là trai gái yêu nhau đi đến hôn nhân là hnh phúc,nhưng nào ng đó là mt l trình mở ra đ đưa con ngưi đi vào nghip tái sinh luân hi vô vàn muôn s kh đau.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Vưt qua nhân qu ch là mt li nói suông, vậy bng ch nào đ vưt qua nhân quả? Phi phương pháp, phi có s tập luyn.

Vưt qua nhân qu có nghĩa là làm ch nhân qu, mun làm ch nhân qu thì duy nht ch tâm bất đng tc các ác pháp và các cảm th. Mun đưc tâm bt đng tc các ác pháp và các cảm th thì các con phi trin khai tri kiến gii lut đức hnh nhân bản - nhân qu, hng ngày sng không làm kh mình, kh ngưi và kh chúng sinh bng đức hiếu sinh đa hướng. Bt cứ mt ác pháp nào xy đến đu phải đem lòng yêu thương và tha thứ. thực hiện tâm như vậy thì mi tìm thấy s bất đng ca tâm.

Sự bt đng ca tâm chính là s vưt qua nhân qu hay còn gi là làm ch nhân quả. Các con nên nhli dy này, chính nó là li vàng tkim khẩu đức Phật đã dy trong tng kinh Nikaya.


ĐON11: Săn sóc ông chng vô cùng chu đáo. Bà lo tng ba cơm sao cho thích hp, lo tng gic ng khi thy chng tr mình”. Câunày dy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Tch Nhiệm Bn Phn Hiếu
Sinh Ý Hành, Thân Hành.

GII TRÌNH ÁN: Đc đoạn văn trên đây, chúng ta mi thy hai ch bn phận và tch nhiệm ca ngưi v, ngưi mẹ tht là trăm ngàn th kh: phải lo tng bữa cơm sao cho thích hp, phi lo sao cho giấc ng chng con yên n khi trở mình. Như vậy ngưi ph n làm hết trách nhiệm và bn phn ca mình kh không quý v?

Bi vậy mt ngưi sáng sut soi ri lại cuc sng ca mình mi thy cuộc sng gia đình là đa ngc, còn ai cho nó là thiên đàng hnh phúc thì đó không thực tế, ch là ảo tưng thôi. Bi vy ngưi đi tìm s bình an, hnh phúc trong lứa đôi thì không bao gi có, chăng cũng ch là giấc mơ, nhưng khi choàng tnh là mt s đau kh ê chề. nh yêu trong đôi lứa là miếng mi d mi ngưi lt by sa lưi đ ri ch còn biết chu đng cho hết cuộc đi thôi. Nhưng không rõ nó thì kiếp khác li cũng tái din như vy, nghĩa là kh đau ri lại tiếp tc kh đau mãi mãi.

nh yêu lứa đôi là mt đnh luật đau kh ca loài ngưi muôn đi muôn kiếp loài ngưi mê mui nên xây dng mt nn tng hnh phúc o tưng, vì thế nó trở thành mt truyền thngduy t nòi ging. Con ngưi duy trì nòi ging trong l trình đau kh không tìm mt l trình duy truyn nòi ging qua con đưng không đau kh.

Có mt con đưng duy t loài ngưi mà không phải con đưng lứa đôi. Vạn vt đưc hp duyên đ sinh ra bn cách:

1- Thp sinh là nhng sinh vt sinh nơim thp.

2- Noãn sinh là nhng sinh vt sinh ra trng, ttrng mi n thành con.

3- Thai sinh là nhng sinh vt sinh ra bng con.

4- Hóa sinh là nhng sinh vt sinh ra bng cách t hp các duyên to thành ra con ngưi.

Ba loi sinh đu tiên đu phi hp duyên sinh ra bng qui lut nhân qu âm dương (ging đực và ging cái). Dù là cây cỏ cũng phi qua quy lut này. Còn loi sinh thtư thì không qua quy luật nhân qu âm dương mà bng TThn Túc hp duyên theo ý thức điu khin pháp hưng tâm.

Như vậy con ngưi mun sinh nơi không đau kh, nơi thanh tnh thì chỉ có sinh nơi hoá sinh. Hóa sinh đây không có nghĩa là biến hóa như mi ngưi tưởng tượng dùng thn thông biến hóa,  hoặc  hóa  sinh  như  con  sâu  bưm.  Sâubưm mc cánh mc chân thành con bưm ri bưm giao hp sinh ra trng, trng n ra u trùng tức là con sâu, con sâu ln ln lên mc cánh mc chân thành lại bưm. Do không hiu, các nhà Đại thừa cho đó là hóa sinh. Như trên đã nói, bưm giao hp mi sinh ra trứng, như vậy là bưm sinh ra bng con đường NOÃN SINH, t sâu  thành  bưlà  s phát  triển  ca  con bưm, ch không phi HÓA SINH.

Mt  ngưtu  hành  đúng  chánpháp  ca Phật, tâm tham, sân, si, mạn, nghi đã xa lìa và dit hn, nên không còn tái sinh theo ba con đưng THP SINH, THAI SINH và NOÃN SINH. Ba con đưng đi tái sinh này do nghiệp lực nhân qu tương ưng chiêu cảm, chứ con ngưi không có quyền điu khin s tái sinh này. Vì thế trai gái yêu nhau là mt quy lut nghip báo ca nhân qu mà tt cả các loài hu tình hay vô tình đều b lực hút tương ưng đi tái sinh, ch không ngưi nào có đưc quyền làm ch tái sinh luân hi. Vì thế ngưi nào mun làm ch tái sinh luân hi thì phải tu hành chng qu A La Hán. Ngưi chng qu A La Hán mi có  T Thần Túc.  Nh có  T Thần Túc  con ngưi mi đ năng lực hợp các duyên ri mi hoá sinh.

Nhưng đi vi ngưi tu chng qu A La Hán, h li không bao gihóa sinh. Khi b thân nghip t đi này h s vào Niết Bàn vĩnh vin.Vì hóa sinh vn còn mang thân t đi, thân t đi là pháp hu vi, pháp hữu vi phải chu lut vô thường. Vì thế ngưi tu chng qu A La Hán không ai còn mun tái sinh trở lại đi này nữa. Đc Thích Ca Mâu Ni đã nói: Ta ch còn mt đi này nữa mà thôi”.

Có  ngưbảo  rng,  nếu  ai  cũng  tu  hành chng qu A La Hán hết thì trên hành tinh này s không còn có con ngưi nữa. Lời nói này không đúng, vì loài ngưi không th chấm dt trên hành tinh này đưc, khi môi tờng sng vẫn còn thì lut nhân quvn còn chi phi vn vt. Cho nên lut nhân qu vẫn còn thì quy lut sinh diệt ca nhân qu vn còn, quy luật nhân qu sinh dit vẫn còn thì tái sinh luân hi phi theo ba đường: thp sinh, thai sinh và noãn sinh.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Làm ngưi ai cũng có trách nhiệm và bn phn, nhưng trách nhiệm và bn phận ca mi ngưi dù nam hay n đều phi sng có đo đức, nh sng đạo đức mi đem li s bình an, yên vui cho mình, cho mi ngưi và cho mi vt. Vì vy các con nên biết: Chính tch nhiệm và bn phn đo đức ca con ngưi là trên hết, không tch nhiệm bn phận nào ngoài đạo đức các con ạ!

Con  ngưly  đạo  đức  làm cuc sng  là trách nhiệm và bn phn đúng đắn nht cho ssng trên hành tinh này.


ĐON 12: Đây là đôi vợ chng duyên n vi nhau, ăn vi nhau sut đi”. Câu này dạy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Nhân Qu Nghiệp Báo Nhiều Đi.

GII TRÌNH ÁN: Đoạn trên đây nói: Đây là đôi vợ chng duyên n với nhau, ăn vi nhau sut đi”. Đi sng con ngưi nghe nói câu này cho là hnh phúc, nhưng không đâu quý v ! Quý v cứ xét xem, đôi vợ chng duyên nợ ăn đi kiếp, đó là mt điu ngưi ta tưng rng tt ca cuộc đi mà mi ngưi ai cũng mong mun đưc như vy. Nhưng xét cho cùng, hai ngưi sng chung nhau như vậy h rt nhiều s đau kh, ch vì h không lưu ý thôi, ch lưu ý h s thy hơn. Nếu hai vchng li d chia lìa h s có nhng s đau kh trong li dchia lìa, còn không li d chia lìa h li có nhng điu kh trong không li d chia lìa. Cho nên đức Phật dy: Đời là biển kh”, nhưng mấy ai lưu ý, cứ kh mặc kh, nên luôn luôn lúc nào cũng sng trong kh, ngày nào cũng kh, gi nào cũng kh, mi ngưi lấy cái kh làm niềm vui. Vui trong đau kh là vui chnào đâu quý v?

Bi vui và kh là hai mt ca cuc đi, có vui thì không kh, kh thì không vui,cho nên nói ly kh làm vui là không đúng, nhưng chp nhận chu đng kh đ sng thì đúng. i ra nưc mắt, đó là cuộc sng ca con người.

Ngưi ta thường b tâm mình lừa gt đi sng lứa đôi là hnh phúc, vì thế h không biết, không thấy đi là kh đau, là con đường tái sinh luân hi, nên trai gái ln lên đu bt đầu yêu thương nhau, yêu thương nhau để chu kh, đlàm tất c ti ác.

Ngưi ta gi là hnh phúc ch nào tìm đâu ra hnh phúc. Chúng ta phi biết con đưng trai gái yêu nhau là con đường đau kh nht ca cuộc đi. Li nói này có đúng không quý v? Quý v cứ nhìn xem đôi v chng nào là hnh phúc thật đâu, ch là o tưng, t cái khnày  chưa  dứt  s tiếp  ni  cái  kh khác,  khchng lên lp lp trùng trùng.

Ví d: Khi còn sng đc thân chưa lập gia đình thì khi đau ch mt mình, thì cái khcũng mt mình, còn khi có hai ngưi thì chng đau hay vđau thì cả hai ngưi đu kh. Ngưi đau cũng kh,  ngưi không  bnh  đau cũng kh, kh vì lo rầu, kh vì phi chăm sóc thuc thang cho ngưi bnh, do đó ăn không ngon, ng không yên, v.v... Tất cả nhng điều này không phi kh sao?

Khi  còn  đc  thân  ch có  mt  ý  kiến  nênkhông có s tranh cãi bt đng, nhưng khi có hai ngưi thì có hai ý kiến. Có hai ý kiến thì s bất đng ý, có s không đng ý là có stranh cãi, s tranh cãi là không có sbng lòng, không có sbng là có s phin não tức gin. s phiền não tức giận là có s đau kh phải không quý v?

Khi sng đc thân thì không s sinh con đ cái, sinh con đ cái không phải là s đau khsao?

Đ minh chng s đau kh ca tình yêu la đôi qua bài: ƯỚC . Hai ch ưc tuy ngn gn nhưng chứa đng biết bao khát vng ca mi con ngưi. Sng trên đi, ai cũng lựa chn cho mình mt ưc mơ đ vng bưc trong cuộc sng và đnh hướng tt đp cho tương lai. Nhưng ưc mơ không ch đơn thun là làm thế nào đ có ngh nghip n đnh cho riêng mình, mà còn là khát vng, là mong mun đưc sng trong mt gia đình hnh phúc.

Hi nh, mi khi nhc đến ước mơ là tôi li mong sao có mt ngày nào đó có th được bay lên bu tri đ tn mt thy nhng sao, được thy ch Hng trên cung trăng. Nhưng dn ln lên, tôi mới biết đó ch là o tưng giđây ưc mơ lớn nht ca tôi là được sng trong mt gia đình hnh phúc. l đi với tôi như thế là quá đ ri.Sinh ra, tôi đưc sng trong vòng tay yêu thương ca cha mvà ch tôi. Tôi nghĩ s phn ca mình quá may mn. Nhưng càng ln lên tôi mới hiu rng mc dù được cha m yêu thương chiu chung, nhưng cuộc sng gia đình tôi không được hnh phúc. Ngày nào cũng vy, cti đến ba m tôi cãi nhau. Có khi vì b tôi ung rượu say về phá tung đ đc. Mỗi ln như thế là hai ch em tôi ch biết kc, không dám can ngăn. Cứ như thế tui thơ trôi qua trong nhng ni đau về tinh thn, nhưng cha mtôi không biết, h cho rng cuộc sng như vy đã đ với ch em tôi. nhng đêm tôi kc thm, mong sao cha m th hiểu được tâm trng ca tôi và van h đng tiếp tc cãi nhau na. Nhưng có ls tht quá bt công. Tôi mong sao mình có thbiến thành mt sao lp lánh trên bu tri, có l như vy thì tôi không phi nghe cha mxích mích cãi nhau và tôi không phi kc na. Nước mt ri cũng có ngày khô cn và đôi khi nước mt không thgii quyết được s việc. Tôi biến thành mt vì sao hay mt vt vô tri nào thì đó cũng ch là onh.

Gi đây tôi đã ln, thi gian đã trôi qua, tt c vn vt đã thay đi, nhưng cuc sng gia đình tôi vn con s 0. Nhiu lúc tôi t nghĩ ti sao cái ước mơ nh bé đó li không th trthành hin thc? Ti sao nhng bc làm cha làm m không nghĩ rng nhng s vic mà hlàm đã gây tn thương chính con ca h. Người ta  thưnnói:  Tôi  s không  lo  nghĩ,  tôi  skhông mơ tưởng nhng ý nghĩ k quái mà chính tôi cũng nghĩ như vy. Tuy tôi đã ln, nhưng mt khi vào nhà các bn chơi thy cha m bn tht hnh phúc tôi li mun kc, nhưng khóc đ làm gì khi s tht không th thay đi mc dù nước mt tôi đã cn khô...

Nguyễn Th Thu Tho

Đc qua đoạn văn tn, chúng ta xét thy tình yêu trai gái đâu gì là hnh phúc, mà toàn là kh đau, đng bên ngoài tưởng là thiên đàng, không ngkhi bưc chân vào mi thy đó là đa ngc. Đa ngc không ca riêng ai, có đúng không quý v?

Con ngưi vì tâm ái dc làm mờ lý tnên cứ ng tưởng trai gái yêu nhau là hnh phúc.Yêu nhau mà cha m đôi bên không bng lòng thì đó ni kh đau vô cùng vô tn ca trai gái, còn yêu nhau cha mẹ đôi bên chp nhn thì li có cái kh khác… Cái kh ca s ràng buc hôn nhân, ca cả hai gia đình cha mẹ đôi bên, đó là mt cm nhân qu kh đau. Cái gì đến ri phải đến theo trình t ca nghiệp báo nhân qu con ngưi không th làm ch và lưng tc đưc, ch đương đu và chu đng đi đi kiếp kiếp ni tiếp nhau mãi mãi như ngn đuc. Ngn đuc này vừa tắt thì ngnđuc khác tiếp ni cháy lên vô lưng kiếp khđau.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Nhân qunghip báo như các con đã hc, nó không tha cho mt ngưi nào cả khi các con làm điều ác. Vì  biếrõ  nhân  qu nghip  báo  như vy  thì trong cuộc sng hng ngày các con phi cẩn thn, mi việc làm, li nói phải suy nghĩ chín chắn ri mi làm và nói, ch không đưc dc ăn, dc nói như tc kia na.

Các con đã hc đạo đức thì phi áp dng đo đức vào cuộc sng đ không có nhân qu nghip báo nào tác đng các con đưc. Các con nên nh k li dạy này.


ĐON 13: Năm nay tuy tui đã xp xỉ gn
80, nhưng bà li gp mt tin vui bt ngờ. Sau
55 năm, bà tìm được đa ch ca ngưi mình mong đi. Người bà yêu không ai khác là bn
hc cùng trưng”. Câu này dạy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Nhân Qu Nghiệp Báo Tình Yêu
Trai Gái Ý Hành.

GII TRÌNH ÁN: T lúc tui còn trẻ, bây gi tui đã 80 thế tình yêu vn chôn cht trong lòng chưa dám h môi nói vi ai, ngay cchng con cũng chng dám th l. Như vy tìnhyêu thương trai gái thu ban đu đã ghi đậm vào tâm hn mt ni lòng thương nhkhông quên. Nguyn Du nói:

Ni riêng riêng nhng bàng hoàng, Khi tình chết xung tuyền đài chưa tan
Tuy đã chng con, cháu, chít và cht, nhưng mi khi nửa đêm canh khuya thanh vng còn li mt mình thì li nh mi tình đầu năm xưa, khi nh nhau làm sao tâm hn không ray rt. Bi vậy tình yêu thương trai gái là kh. nh  yêu  thương  ấy  là  tình  yêu  thương  lãng mn. Nguyễn Du đã nói đến s đau kh day dứt ca tình yêu y bng câu thơ rất hay và rt đúng tâm lý con ngưi: Du lìa ngó ý còn vương tơ lòng”.

Bà cụ già này cũng vy, trên 55 năm, có chng, con, cháu, chít và cht, thế mi tình đầu vn chưa tan. Mt ni nh thương đeo đng cho đến khi chết tình yêu ca bà cũng không quên. Đúng là bà, ngưi rt chung tình, nhưng đi với chng thì bà không phi là ngưi chung thy.

Khi chưa có chng, có vợ, còn là mt cô gái, mt chàng trai thanh niên thì yêu thương ngưi nào cũng đưc, nhưng không nên yêu thương nhng ngưi có v hay nhng ngưi chng, vì yêu thương như vy là phá hoi gia đình và làm tan cửa nát nhà ngưi khác.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!