Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

đạo đức gia đình- tập 1 -15


phưc báu b thí điu ny. Cho nên b thí nhiều cách như sau:

1- Do nhân đc hiếu sinh b thí tiền bc, thực phm, cơm ăn, áo mặc, nhà thì s đưc sinh vào nhà giàu sang, cơm ăn áo mặc thừa dư không thiếu.

2- Do nhân đc hiếu sinh b thí lòng yêu thương, dù thy bất cứ ngưi nào, ngưi thân hay ngưi xa l khi gặp tai nn bnh tt thì sẵn sàng chăm sóc và giúp đ thuc thang, đưa đi bác sĩ, bnh vin, v.v.. cho đến gặp nhng con vật b bn, b tai nạn thương tích hoặc b bnh tật lăn ln trên đất đều đem v chăm sóc klưng, tận tình thương yêu như con ca mình, chăm sóc chng nào chúng lành mạnh hẳn mi đem th cho chúng v rừng sâu, núi thm. Do nhân hiếu sinh b thí tình thương và giúp đnhư vy nên thân ít bnh tt kh đau, dù bnh tật vẫn đầy đ thuc thang, nhiều ngưi chăm sóc. Nhất là thân không bnh.

3- Do nhân đức hiếu sinh b thí phóng sinh khi gặp tất cả nhng loài vt b ngưi săn bn, chài,  lưới,  câu,  r,  v.v..  đu  xin  muchúng phóng sinh cho v rng núi, tri xanh; v ao, h, sông nưc. Do duyên b thí tình thương yêu như vậy nên chúng ta không bao gi gp tai nn giặc giã bt giam cầm tù ti.

4- Do nhân đức hiếu sinh gi gìn môi tngsng  chung  v sinh  trong  sạch bng  cách  đi lưm rác bn đem b vào thùng rác hoặc đem đt cháy, khônkhạc nh đm dãi, tiêu tiu trong ao, h, sông nưc, nơi công viên đưng xá, nơi ch búa ph xá đông ngưi, nơi va hè đông ngưi qua li hoặc nơi ăn ung, nếu không có phòng v sinh khi đại tiểu tin thì nên đào mt cái l nh, khi đại tiểu tiện xong thì phi lấp lại kín đáo, không nên để mùi hôi thi bc lên làm môi tng sng ô nhiễm, v.v... Do duyên nhân qu gigìn v sinh môi tng sng chung trong sch nên th ít bnh tt, da tht tươi mát, tưng mạo thanh tnh sch đẹp và không bao gi nơi dơ bẩn ẩm thp bi bặm.

5- Do nhân gigìn đức hiếu sinh dùng lời ái ng đi vi mi ngưi, luôn luôn lúc nào cũng dùng  lời  nói  ôn  tn,  nhã  nhn,  êm  du,  nhnhàng, không gi dùng li nói thô l kém văn hóa chửi mắng, mạ l, mt sát ngưi, v.v... Do duyên nhân đó nên sinh ra làm ngưi đưc cha m, anh ch em và mi ngưi thương mến, luôn luôn dùng li ái ng êm du d dành, âu yếm thương mến, không bao gi có nhng li la mng, chi bi thô l, v.v...

Đây là mt câu chuyn b thí bng tình thương, bng công sức ca mt ngưi ph n tnh Bến Tre to công ăn việc làm cho nhng ngưi bất hnh khác trong xã hi như sau:
VÒNG TAY ẤM CỦA “MÁ” CÚC:


 
Đó là cách mà các công nhân ti cơ smay   gi công túi xách xut khu ca chị Nguyễn    Thị Cúc (p Thun
Din, xã An Hip, huyn Châu Thành, tnh Bến Tre) thưng gi bà ch ca mình. Bởi h rt kính trng ngưi đã mở cơ smay gia công to công ăn việc làm cho h - nhng người nghèo m côi, khuyết tt nông thôn. Và cũng bởi chCúc đi xử vi 60 công nhân đều như con cái trong nhà.

QuanĐng, mt công nhâtrong smay gia công ca chị Cúc, tâm sự: “Tôi bkhuyết tt chân phi, s khó kiếm việc làm, đến đây được Cúc to điu kin, tôi rt mng. Không nhng thế, cô còn thiết kế li máy may cho tôi đp bng chân trái và tn tình chdy, trong hai ngày tôi đã may được”. không ch mở cơ s to việc làm cho ngưi nghèo, chcòn dy công nhân cái ăn, cái nết. Mỗi khi công nhân hay con cái h bnh, ch đu chạy vay lo tiền cho công nhân mưn. Hi xưa gia đình mình rt nghèo nên mình hiểu đưc cái khổ, s thuathit, thm chí b ăn hiếp, nên gi giúp được ngưi nghèo nào là mình giúp”.

Không ch làm ch sở, ch Cúc còn kiêm thêm ngh trông con cho công nhân”. Ch chthương công nhân n đi làm, đ con nh nhà không an tâm, nên ngôi nhà ca chtrthành nhà tr t lúc nào. Hin ch Cúc đang dành dm tin m thêm mt s sở, to thêm công  ăn  việc  làm  cho  nhng  ngưi  nghèo, ngưi khuyết tt, đng thi s xây nhà ni trú đ nhng công nhân xa hay có nhng hoàn cnh khó khăn yên tâm về ch ở. Chị ưc ao vòng tay mình tht to, tht rng đ đ giúp đ cho nhiều người hơn na. Và ch luôn mong có nhiu người cùng tâm huyết đ chung tay giúp đ nhng người nghèo.

Báo Ngưi Lao Đng, ngày 1/1/2008
Hường Phm

Đi ngưi đưc sinh ra đu do duyên nhân qu, nếu chúng ta thông sut đưc nhân qu thì ngay trong đi sng hin ti phải cố gng gigìn hng ngày trong cuc sng, thưng ngăn ngừa và dit các ác pháp, không cho các ác pháp sinh ra và tăng tởng, tức là lúc nào, tng giây, tng phút, tng gikhông nên nhng hành đng thân, ming, ý làm kh mình, làm khngưi và làm kh tt cả chúng sinh, luôn luôn đem li s sng an vui cho mình, cho ngưi vàcho tt cả muôn loài chúng sinh trên hành tinh này. Ngưi sng đưc như vậy là đã đạt đưc sgii thoát ca Phật giáo, ngưi ấy đã ra khi quy lut ca nhân quả, không còn l thuc vào nhân qu thiện ác nữa. Lúc bấy gi chúng ta sng chuyên trng thin pháp, thân tâm chúng ta rt thanh tnh, không còn mt ác pháp nào tác đng đưc. Nếu chúng ta ra khi s chi phi ca luật nhân quả, đó là chúng ta đã đạt đưc mc đích ca Phật giáo, tức là đã chng qu A La Hán.

KẾT QU VÀ ÁP DNG: B thí là mt đức hnh thương ngưi bt hnh trong xã hi, ngưi  nào  biết  b thí  là  biết  thương  mình, thương người. Cho nên đức hiếu sinh thưng biến hin ra hành đng thương mình, thương ngưi bng s suy tư yêu thương; bng hành đng  tôn  trng  cung  kính,  êm ái nh nhàng; bng ngôn ng ôn tn nhã nhn, ái ng êm du. Đó là đức hiếu sinh b thí trên tất cả s b thí mà các con hãy ghi nh đng quên, luôn luôn nh áp dng vào cuc sng hng ngày.


ĐON 2: “Nhưng chí hưng ham hc hi ca ông không thay đi. Ông vừa phi chăn ln thuê vừa giành thi gian hc tp. Lương Hng làm việc rt cn thn, li sut ngày cn mn hc tp”. Câu này dy đo đức gì?ĐÁP ÁN:  Đức  Hiếu  Hc  Ý  Hành,  Khẩu
Hành.

GII  TRÌNH  ÁN:  Mặc  dù  Lương  Hng sinh ra trong mt gia đình nghèo khó, cha mẹ mt sm nên rt khó kh, nhưng chí ham hc đã khiến cho Lương Hng làm bất cứ mt việc gì miễn là đưc hc hành, vì thế ông đi chăn ln thuê cho ngưi nửa ngày, còn nửa ngày đi hc. Nh siêng năng hc tp, ông đã trở thành ngưi văn hay ch tt. V li ông là ngưi làm việc rt cn  thn, nên  mi  mi việc  làm ca ông  đã thành công không gặp khó khăn gì c.

Mun trở thành ngưi có tài, có đức thì điu cn thiết phi chí hướng ham hc hi. Ngưi có chí hưng ham hc hi dù gp nhng skhó khăn nào h cũng c gng vưt qua đ tìm cách hc hi cho bng đưc, không bao gi hchu thua tc mi hoàn cnh.

Nếu mt ngưi không chu hc hi thì làm sao hiu biết nhng điu hay lphải trong cuc sng hng ngày. Cho nên làm ngưi phải hc hi, dù là mt thần đng khi sinh ra đã biết đc biết viết, nhưng biết đc biết viết chưa đ, mà cn phải hc hi nhiều môn hc. Trong các môn hc đâu phải ch có môn văn, còn nhiu môn hc khác nữa như: sử, đa, toán, lý, hóa, sinh ng hc, sinh vật hc, hi ha, âm nhạc, y hc, dưc hc, kiến trúc, luật hc, đo đức hc, thiênvăn hc, v.v... Tất cả nhng môn hc này, nếu không chu khó hc tp thì không th nào hiu biết hết cả.

Sự hc như rng, như bin, hc cho đến chết còn chưa xong, hc t đi này sang đi khác, cho nên Lương Hng rt cn mn hc tp, nhđó ông mi trở thành mt nhân vt tài và có đức, nên đưc s sách Trung Quc ghi chép.

Mt tiến sĩ tâm lý hc ngưi M ni tiếng, giáo sư ca tờng đi hc Harvard đã đưa ra lý luận đa nguyên t năng ni tiếng. Theo ông, mi ngưi ít nhất 8 loi t năng:

1- Trí năng ngôn ng
2- Trí năng toán hc - logic
3- Trí năng âm nhc
4- Trí năng đ ha không gian
5- Trí năng vn đng thân th
6- Trí năng giao tiếp
7- Trí năng t nhn thc bn thân
8- Trí năng t nhiên

Theo giáo sư tâm lý ca tng đi hc Harvard ch 8 tnăng, nhưng chúng tôi thấy như vậy chưa đ, vì mt ngưi còn rất nhiu t năng, nhưng nó chưa đưc trin khai nên còn nằm im lng chưa hot đng như:

9- Trí năng đo đc nhân bn - nhân qu10- Trí năng quy lut nhân qu
11- Trí năng bn chân lý loài ngưi
12- Trí năng túc mng minh
13- Trí năng thiên nhãn minh
14- Trí năng Lu tn minh

i bn loi trí năng này, nếu đưc cn mn siêng năng rèn luyn, hc tập đúng theo phương pháp ca Pht giáo thì chúng s khai mở và hot đng. Nh chúng hoạt đng, mt con ngưi bình thưng s trở thành phi thưng.

i bn loi trí năng này chúng ta không chu khó hc tập thì không bao gi mở mang đưc. Chúng ta cứ nhìn xem, khp trên thế gii có biết bao nhiêu ngưi cp sách đến tng đđưc hc tp và rèn luyn t năng theo các môn hc. Số lưng ngưi hc tuy đông đảo nhưng my ngưi đã thành tài, cho nên nhng trí năng ai cũng nhưng phải đưc khai mở theo đúng phương pháp và đúng ch thì mi khai mở trí năng, còn bng không muôn đi ngàn kiếp nó vẫn nằm im lìm.

Nhng kết cấu t năng ca mi ngưi không ging nhau, ưu thế tnhiên ca nó cũng không ging nhau, ch có biết ch khai m, nhưng đi,  phần  đông  ngưi  ta  khai  mở  bng  con đưng hc vn. Con đưng hc vn chỉ có thgiúp chúng ta trong giai đon đu tiên đ phát trin kiến thức, còn giai đoạn sau cùng là tchúng ta phi khai trin bng phương pháp “NHƯ LÝ TÁC Ý, đúng theo chương trình giáo dc đào to ca Phật giáo (Bát Chánh Đo).

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Hc là mt điu cn thiết cho kiến thức đ mở rng s hiểu biết, cho nên trong cuộc đi này rất nhiu gương vưt khó hiếu hc như câu chuyn dưi đây:

NGH LC CỦA MỒ CÔI

Hoàn cnh không may, sớm m côi c cha ln mẹ, nhưng 8 năm lin, Nguyn Hoàng Tho Nguyên, hc sinh lớp 8A4 Trưng THCS Lương Thế Vinh (th xã Vĩnh Long, tnh nh Long) vn hc rt gii.

Không biết mt cha khi va sinh ra, năm lên
4 tui Nguyên li m côi mẹ. Bà ngoi già yếu, thu nhp ch trông vào nhng đng tiền bán s ca hai bà cháu.

Đôi mt ca ngoi tưng chng như khô cn vì kc cho con gái, con r bc phn thương cho đa cháu sm chu cnh côi cút li có dp trào  lên mng  r mi  khi Nguyên lãnh  giy khen về.

Nguyên và bà ngoi thưng đi b hơn 10 cây s mi ngày đ bán s. Bữa nào thu nhp được 30 ngàn là mng d lm!”, Nguyên cưi hin lành cho biết. Nhưng mi chuyện không suôn s, nhiu ln, Nguyên b my tên thanhniên git luôn xp s, em chạy theo không ni, ch biết khóc. Nhưng ri hôm sau vn thy em tiếp tc đi bán, vì đó là ngun thu nhp chính ca hai bà cháu.

Vất vả là vy, nhưng thành tích hc tp ca Nguyên rt đáng nể, liên tc nhiều năm lin là hc sinh gii. Bn bè cùng lp ca Nguyên cho biết: “Nguyên rt lc quan, tt bng và hay giúp đ bn. Bận rn lm, nhưng nếu bn nào có bài không hiu nh Nguyên ch, Nguyên vn dành thời gian gii đáp”. H Th Kim Đan, Hiu phó Trường THCS Lương Thế Vinh cho biết: Em Nguyên là mt tm gương v ngh lực vượt k.

Bên ngn đèn du leo lét, Nguyên th thnói về ước mơ ca mình: Em ch mong tr thành cô giáo đ th dy cho các tr em nghèo. Đi bán vé s, thy nhiu em nh còn cực hơn mình, không được đến trưng em thương lm!”

Hường Phm

Gương hiếu hc là vy, lúc nào cũng vưt khó đ tu bi cho kiến thức ca mình. Trên đi này dù ngưi có thông minh nht cũng phải hc, vì s hc s giúp chúng ta mt tầm nhìn hiểu biết nhiều hơn.

Là mt tu sĩ Pht giáo, các con còn phải tu hc nhiều hơn nữa, hc đ sng đi đo đức không làm kh mình, kh ngưi và kh tất cchúng sinh; hc đ đ sức ni lc làm ch thân tâm bất đng tc các ác pháp và các cảm th; hc đ làm chthân tâm tti trong sinh tluân hi. Cho nên các con cần phi tu hc nhiu hơn nữa. Các con nên ghi nh li dy tâm huyết này.


ĐON 3:  Hơn  na,  ông  là  mt  người trung hu nên đã được s tin yêu khâm phc ca mi người trong thôn”. Câu này dạy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Trung Hu Ý Hành, Khẩu
Hành.

GII TRÌNH ÁN: trên đi, ngưi nào tính tình ngay thng, không di txo quyt, hin lành, lúc nào cũng nhã nhn, ôn tn vi mi ngưi, dùng li nói nh nhàng, êm ái đi xvi nhau thì ai mà không thương mến nhng ngưi như vy. Lương Hng là ngưi có t năng đạo đức nhân bản - nhân qu trung hậu nên ai li không thương mến, tin yêu và khâm phc.

Nht là qua đức hnh cn siêng năng hc hành nên ông đã trở thành ngưi văn hay ch tt ít ngưi sánh kp. Ngưi mà có tài, có đức như vậy ai lại không mến phc. Cả xóm đu biết và rt mến phc, sẵn sàng giúp đ ông mi mặt.

đời làm sao đưc mi ngưi quý mến đó làmt điu khó, mun đưc vậy ch ngưi nào sng đức hnh, nhưng đức hnh không phải tdưng có. Đức hnh phải đưc hc tp, un nắn và rèn luyn hng ngày, nhưng phải bền chí gan d áp dng vào cuộc sng mi trở thành mt thói quen tt. Thói quen đó chính là đức hnh, ch không phi đức hnh trên đu môi chót lưỡi, mà đức hnh bng nhng hành đng thân, ming, ý không làm kh mình, kh ngưi và kh tt cả chúng sinh. Vì thế mi ngưi phải t sửa mình bng mi ch; phải t khắc phc mình, ngưng và dng nhng hành đng ác. Thường nhng hành đng ác nơi thân, ming, ý ca mình làm mình kh, ngưi khác kh và chúng sinh kh.

Mt ngưi sng có đo đức nhân bản - nhân qu thì không bao gi làm cho ai đau kh c. Đạo đức còn làm mình kh, ngưi khác khvà chúng sinh kh thì chưa phải là đo đức. Quý vnên lưu ý!

Ví d 1: Mt ngưi còn bắt mt con cá, hay giết mt con gà làm thành thc phẩm đem dâng cho cha hay mẹ ăn gi là báo hiếu, hành đng như vậy không đưc gi là ngưi con đo đức hiếu hnh, đó là mt hành đng ác giết hại chúng sinh, khiến cha mẹ ăn tht nuôi thân bng ác pháp, tạo nhân ác, làm cho cha hay mẹ tăng thêm ti ác. Tăng thêm ti ác nên cha hay mẹ phi th qu kh đau, đó là làm hại cha mthì làm sao gi là hiếu hnh đưc. Chúng ta cứ nghĩ  xem,  trong  món  ăn   s kh đau  ca chúng sinh, mà con cái nuôi dưỡng cha mẹ bng món ăn có s kh đau như vậy tức là đem sđau kh cho cha mẹ. Báo hiếu, thương cha mẹ như vậy đúnkhông, xin  quý  vị  cứ nghĩ xem?

Do ăn tht chúng sinh thì qu hin tại thân phi b bnh đau nhiều chng bnh nan y, làm cho thân tâm kh s vô cùng. Còn qu v tương lai, tức là kiếp sau thì sinh làm loài vật như: cá, tôm, heo, dê, gà, vt, trâu, bò, v.v...Và đến khi đưc sinh làm ngưi thì qu yu t không thnào tnh khi. Yểu t tức là chết còn tui trẻ, chết còn trong trng nưc như tng hp nạo thai, móc thai, v.v...

Ví d 2: Mt ông thy giáo hay cô giáo đánh hc trò, cũng như cha mẹ dạy bo con cái dùng roi đánh đp chúng, khiến cho chúng đau kh thì đó không phải là đạo đức giáo dc hc sinh hoặc con i. Giáo dc con cái và hc sinh thì không nên đánh đp chúng, phi bng gương hnh sng đo đức không la li giận d, bng nhng li nói ôn tn, nhã nhặn khuyên dy; phi bng s nghiêm ngh, nhưng li nói li nh nhàng, du dàng, nhất là đôi mt hin hòa thương yêu, v.v... nhng hành đng làm đưc như trên là nhng hành đng đo đức nhân bn - nhân quả.Mun sng đưc với nhng hành đng đạo đức thì chúng ta phải c gng khắc phc tâm hay sân gin, ming hay la li, thường phải tp luyện đức nhn nhc, đc biết tùy thuận và luôn luôn lúc nào cũng bng lòng mi nghch cnh, nhưng  không  đ ác pháp  lôi cun khiến cho mình và ngưi khác kh theo.

Mun trở nên ngưi có phúc hu, chánh trực thì hng ngày chúng ta nên hc tập đo đc NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ đthông sut đo đức y, chng đó chúng ta mi chế ngự, điều phc, đi trị đưc tâm ca mình. Nh sng đạo đức cuộc sng ca chúng ta không còn kh đau. Bi đau kh chính do chúng ta không làm ch tâm mình. Ngưi làm ch đưc tâm là ngưi ngăn và diệt đưc các ác pháp; ngưi làm ch đưc tâm là ngưi sng không làm khmình, kh ngưi; ngưi làm ch đưc tâm là ngưi vưt ra ngoài quy luật nhân qu. Do đó h đã làm ch t li nói, ngôn ng đến hành đng thân. Khi h mun làm điu gì thì ý h chđnđiều khiển hành đnbng thin pháp, ngăn và diệt tt cả nhng hành đng ác. Nh đó ý h vừa khi niệm thì h đu suy tư chín chắn theo đo đức nhân bn - nhân quả, nên không bao gi h suy nghĩ và làm mt việc ác nào cả.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Đức trung hậu là ch thức ăn và đi x vi nhau bng tình yêu thương chân thật, luôn luôn đem tình yêuthương và lòng tha thđến vi mi ngưi, mi loài, không bao gi làm kh ai. Cuộc đi này đang cần nhng tình yêu thương chân tht y. Vậy các con hãy tp sng vi đức trung hu, đó là đem lòng yêu thương ban cho mi ngưi, mi loài. Các con có nh li dạy này không? Đây là li tâm huyết ca Thầy gửi đến các con.


ĐON4: “Có rt nhiều ngưi đến nhà đnh làm mi cho ơng Hng. Người thì bo gái nhà Đông xinh đp, người thì bo cô gái nhà Tây giàu có. Nhưng trong lòng Lương Hng mun tìm mt ngưi con gái có tri thức, lnghĩa. Trong lòng ca nàng không ham vinh hoa phú quý, ch cn phm hnh cao thượng cn cù, chu khó đ làm vợ mình”. Câu này dy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN:  Đức L n Trng  Cung  Kính
Khu Hành.

GII TRÌNH ÁN: Mi ngưi đu quý mến và thương kính Lương Hng, vì Lương Hng nhà nghèo nhưng hiền đức, trung hu, hiếu hc, luôn luôn sn sàng giúp đ mi ngưi vi tht tâm. Vì thế h mun làm mai mi cho Lương Hng với nhng ngưi giàu có, đẹp đ, nhưng Lương Hng không ng vđp và giàu có, chỉ cn ngưi v có hc thức, biết l nghĩa, khôngtham phú quý giàu sang. Đy là s chn lựa ngưi bn trăm năm theo nhng kinh nghiệm ca cuộc sng thế gian.

Như chúng ta đã biết, đi sng tình chng nghĩa v dù có chn lựa như thế nào thì nó vẫn là con đưng đau kh, vì vậy nó s sinh ra bao thkh đau. Con đường này cũng là l trình đnhân qu s dng điu khin muôn ngưi, muôn loài vt tái sinh luân hi tkiếp này sang kiếp khác, và mi mt kiếp th sinh thì không biết bao nhiêu là s kh đau. Nhưng s lựa chn như trên là s lựa chn ngưi hiu biết đo đức đ cùng sng chung nhau. Nh sng đạo đức nhân bản - nhân qu nên ác pháp ít xy ra; nhsng có đạo đức nên chng v biết nhn nhc, tùy thuận và bng lòng trong mi nghch cảnh; nh sng có đo đức mà v chng biết cung kính, tôn trng lẫn nhau; nh sng có đạo đức nên chng v biết thương yêu nhau và tha thmi li lầm.

Cho nên chn mt ngưi chng hay mt ngưi v đạo đức là mt điu rất khó. Trong thi đi này tìm ngưi có đạo đức như kim đáy bin. Do đạo đức xã hi đang xung cấp trầm trng nên tìm ngưi đạo đức rt khó. Vì thế chúng tôi mong rằng nhng sách dy đo đức nhân bn - nhân qu này cn phải đưc ph biến rng rãi khắp mi nơi đ đến tay mi ngưi. Bi vì đi sng đang thiếu đạo đức nên con ngưiquá kh đau, vì vậy đo đức là nhu cầu cn thiết cp bách trong giai đoạn này, nên đó cũng là mt điều mong ưc chung ca mi ngưi trên hành tinh này.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Đức l là lòng cung  kính  và  tôn  trng.  Chnên  trong  cuộc sng trên thế gian này ch lòng yêu thương đi xnhau bng s cung kính và tôn trng thì lòng yêu thương ấy mi tht s là lòng yêu thương, chính vì lòng yêu thương ấy mi bền vng, còn ngưc lại, lòng yêu thương thiếu s cung kính và tôn trng thì lòng yêu thương y s b ln mt và như vậy lòng yêu thương ấy d b đánh mất. Sự cung kính và tôn trng mi nói lên đưc lòng yêu thương chân tht.

Cho nên đức l cung kính và tôn trng rất cn thiết cho lòng yêu thương ca chúng ta đi vi mi ngưi. Đức l là mt hình nh đẹp ca con ngưi đi vi con người; ca con ngưi đi vi ssng bình đng như nhau trên hành tinh này; ca con ngưi làm tt cho bn thân, cho gia đình và cho đt nưc, quê hương này.

Đức l mt tầm vóc quan trng cho cuc sng như vy nên các con hãy nh li dy này. Không nên t ra thái đ khinh ghét, thù hn ngưi khác, dù ngưi đó có ý hi ta, nói xấu ta, nhưng chúng ta vn tha th và yêu thương h. Hãy cung kính và tôn trng mi ngưi, dù ngưiác hay ngưi thin, dù ngưi tt hay ngưi xu, h đu là con ngưi thì chúng ta đều phải có lòng cung kính và tôn trng yêu thương h, vì h cũng có ssng bình đng như chúng ta vy. Các con nh li dy này chưa? Đây là li tâm huyết gửi đến các con.


ĐON 5: Trong huyn có mt người con gái h Mạnh, tnh đã thông Kinh Thư, là mt ngưi du dàng, l phép, li khỏe mnh, năng n làm việc. Ch mt điều cô thp bé, khuôn mt xu đen, dung nhan không đp”. Câu này dy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Trí, Đức L Cung Kính Tôn
Trng Ý Hành Hơn Cả Sắc Đp.

GII TRÌNH ÁN: Ngưi xưa nói: Cái nết đánh chết cái đp”. T xưa đến nay, ngưi ta ai cũng quý trng đc hnh hơn sắc đp, vì đức hnh đem li s bình an, yên vui cho mi ngưi. Còn ngưi sắc đẹp thưng đem đến s đau kh. Sắc đp đã làm nhà tan, nưc mất như thi Thương Trụ Vương mê Tô Đắc K, U Vương mê Bao Tự, Lý Trị Võ Tắc Thiên, Đưng Minh Hoàng Dương Quí Phi, v.v... (Bên Trung Hoa). Ngưi có sc đẹp rt là ác đc như: Tô Đắc K, Bao Tự, Võ Tắc Thiên, Dương Quí Phi, v.v... Bi vy ngưi ph n có sắc đẹp d làngưi ph n ác, mi ngưi hãy cnh giác đphòng.

Chúng ta là nhng ngưi tu theo Phật giáo, phi hiểu biết và nhìn cho thu sut vấn đ tình yêu thương giữa nam nữ, nếu tình yêu thương này không xem xét k lưng thì d rơi vào tình nhc dc, mt th tình yêu thương phàm phu tc t. Bi vì tình yêu giữa nam n không phải là con đưng gii thoát, nó là con đưng tái sinh luân hi, nó thường mang đến biết bao nhiêu ti li và kh đau. Đng bên ngoài nhìn vào nó ging như nhng hạt kim cương, nhưng khi đến gần thì nó là nhng git nưc mt. Vậy các con hãy đ phòng.

Tuy ai cũng biết vy, nhưng tránh nó không phi dễ, do tránh nó không d nên mi ngưi ai cũng mun chn lựa chng hay v đều là nhng ngưi có đức hnh, nh đức hnh mi xvi nhau có tình, có nghĩa.

Cuộc sng gia đình chng v tình, có nghĩa, có tôn trng và cung kính lẫn nhau thì mi có an vui, yên n và hnh phúc, nếu không đưc vy thì đi sng gia đình là sông mê, biển kh.

Nhng ngưi không biết chn lựa chng hay vợ  cứ  nhắm  vào  sắc  đp,  ưa  thích  sắc  đp, không chn ngưi có đức hnh, nên khi thành v thành chng, quen thuc nhau thì nhng tínhtình hung dữ, thô l, thiếu văn hóa, vô đo đức bc l tướng tht hung ác, xo trá, gian manh, đánh v, đp con, u chè say xn, v.v... Không còn biết tôn trng và cung kính nhau nữa nên thường dùng nhng li nói thô bo, kém văn hóa, to tiếng chi mắng, mạt sát, v.v... khiến cho cuộc sng bt an, bạo lực gia đình xy ra, khi gây ra án mạng hoặc li d. K mt nơi ngưi mt ng. Bi vậy ch đo đc mi quân bình đưc cuc sng ca con ngưi; mi đem lại sbình an cho nhân, gia đình và xã hi có trật tan ninh.

Trong bài này nói đến ngưi con gái con nhà h Mnh nhan sắc xu xí, da đen, ngưi lùn thấp nhưng nàng có hc thức, có đo đức, biết lnghĩa, biết cung kính và tôn trng mi ngưi. Dù ngưi xu xí da đen nhưng ai cũng mến yêu vì đức hnh l nghĩa biết kính trng ngưi tn, k dưới.

Bi vy con ngưi có giá trị là ch đức hnh, còn sắc đẹp là mt hình dáng cám dnhng ngưi vô minh, thiếu t sáng sut, không minh mn, si mê, di kh mi chy theo sắc đp. Sắc đẹp là cái lưi, cái bẫy rập nên mi ngưi khó ai thoát khi. Ngưi chạy theo sắc đẹp là chy đi tìm s đau kh, s tái sinh luân hi. Có đúng như vậy không quý v?

KẾT LUN VÀ ĐÁP ÁN: Ngưi xưa nói:0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!