Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

đạo đức gia đình- tập 1 -17


nht hưng. Đức hiếu sinh đa hướng là đức hiếu sinh mang đy đ đức l cung kính và tôn trng mi  ngườiKhi  cung  kính  và  tôn  trng  mi ngưi bng mt lòng yêu thương chân thật thì ngưi ấy phi am tưng ssng ca mi ngưi trên thế gian này là rt quý báu. Vì s sng rất bình đng ai cũng như ai, thậm chí như nhng loài đng vật khác đều s sng cũng như nhau. Vy sao chúng ta không tôn trng s sng ca nhau, lại li dng uy quyn thế lực hoặc tiền ca hoặc sức mạnh đ p đoạt s sng ca ngưi khác và vt khác, đó là công bng sao?

Hng ngày chiến tranh đã p đi hàng trăm, hng vạn sinh mạng sng ca con ngưi mà lch s loài ngưi đã chng minh và xác đnh điều y. Xương máu ca con ngưi đã chng cht trên hành tinh này như núi, như sông. Con ngưi không biết tôn trng s sng ca nhau như vy thì s sng ca nhng loài đng vt khác còn nghĩa lý gì đi vi con ngưi. Cho nên h giết hại các loài đng vật đ làm thc phm. Tiếng kêu la thảm thiết ca loài gia súc như gà, vt, heo, dê, bò, chó và tôm hng ngày chết biết bao nhiêu vì bàn tay đc ác ca loài ngưi tht là ghê rn. Ôi! Sao con ngưi không biết thương s sng. s sng ca muôn loài còn quý hơn vàng, bạc, châu báu, kim ơng, v.v...

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Ngưi v quxung xin chng ch li cho mình đ sửa sai thìtrên đi này thật là hiếm thy, đó là ngưi vbiết cung kính và tôn trng chng, còn riêng ngưi chng thì sao? Lương Hng thy v mình qu dưi đt, trong lòng không kìm đưc nữa nên vi vàng cúi xung đnàng dy. Hành đng cúi xung đdậy cũng là mt hành đng cung kính và tôn trng.

Nhng hành đng vợ chng cung kính và tôn trng nhau như vậy thật là hnh phúc vô cùng. Vậy các con nên nh nhng li dy này: Sut đi luôn luôn phải biết cung kính và tôn trng mi ngưi. Dù ai làm nhng điu hung dhay làm nhng điều ác thì đ th phải gánh chu nhng hành vi ác, còn riêng các con nên tôn trng và cung kính s sng ca mi ngưi. Dù ngưi đó ln tui cũng như ngưi đó trẻ tui, cho đến mt em bé, các con đu nên tôn trng và quý mến như nhau. Sự quý mến và tôn trng s mang lại s bình an, yên vui cho các con.


ĐON 11: Cô gái h Mạnh nghe chng nói vy, trong lòng rt vui mng, mm i mà rng: “Thì ra là như thế. Việc trang đim ca thiếp chng qua đ th ý và nguyn vng ca chàng. Từ nay về sau thiếp ch ăn mc đơn sơ, ung trà bn, ăn cơm tẻ, th s sng sut đivi chàng!”. Nói xong lp tc tháo cp tóc, bn trang, thay áo vải. Câu này dạy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Thiu Dc Tri Túc Ý Hành, Thân Hành, Khu Hành.

GII TRÌNH ÁN: Mt ngưi sng có đạo đức ai nhìn vào cũng biết ngay lin, vì cách sng ca h rất đơn gin, đời sng luôn luôn thiểu dc tri túc, ăn cũng như mặc luôn luôn gigìn cách sng t nhiên, không cu k trang điểm làm v đp gi to. Khi cha mẹ sinh ra như thế nào thì luôn luôn gi gìn như thế nấy và sng gin d, nhất là nhng hành đng đi xvi mi ngưi đều t ra cung kính và tôn trng, dù là mt em bé vẫn đi x như ngưi ln như trên đã nói, dùng lời nói xưng hô rt ngt ngào, êm ái.

đây, khi nghe Lương Hng không chp nhn s làm đẹp ca nàng, thì ngay đó nàng con gái nhà h Mnh lin dẹp nhng đ trang điểm, ch còn ăn mặc đơn , ung t bn, ăn cơm tthanh bn, chi tiêu ít tn kém, biết tiết kiệm giành dm khi đau m, đó là li sng ca ngưi có đo đức. Còn nhng ngưi sng thiếu đạo đức thì khoe khoang s giàu sang bng cách ăn mặc trang điểm, vàng đeo đầy tay, trâm cài lưc git, chui ngc đeo đy c, nay ăn mc quần này, mai ăn mặc áo kia hoặc chạy theo các “mode” thi trang. Đó là nhng ngưi thiếu đo đức, ngưi thiếu đo đức thì không bao gi sngđơn gin.

Lương Hng là ngưi đo đc, nên khi thấy ngưi con gái nhà h Mạnh trang điểm sng theo kiu gi tạo không thành thật thì rt bun, t ngày i cho đến sut 7 ngày chàng không h nói mt li nào vi nàng. Ngưi con gái nhà h Mnh thấy chng đi x vi mình rt lnhư thế nên qu xung đnh lchng, xin cho biết mình li gì?

Khi đưc chng cho biết s thiếu đo đức ca mình như vy nên nàng vui mng, dp hết trang điểm, sng đơn giản như tc kia nàng đã sng.

Đy, các con xét thấy rt rõ, sng đơn gin không trang điểm, không đua đòi hơn thua vi ai cả, đó là nếp sng đạo đức thiểu dc tri túc. Ngưi sng thiu dc tri túc thì tâm hn thnh thơi, an lạc và vô tư. Đó là hnh phúc chân thật ca loài ngưi.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Ngưi sng ít mun biết đ là ngưi sng an vui hnh phúc nht trên đời. Bi đức thiểu dc tri túc là mt đức hnh cao thưng, biến con ngưi trở thành nhng ngưi không tham lam, trm cp, p ca, giết người; biến con ngưi trở thành nhng ngưi liêm chính, chí công, vô tư và không tiêu cực ăn lo lót, hi l, v.v...

Đức thiểu dc tri túc rất cn thiết cho đisng khoa hc công k ngh hiện đi hóa, bi nó giúp chn đng lòng tham dc ca loài ngưi đang tăng theo vt chất tin nghi ca thi đi.

Đức thiu dc tri túc tạo cho con ngưi có mt đời sng thanh cao, an n không b vật chất lôi cun trong dòng danh no li.

Đi sng thiểu dc tri túc là đời sng ca nhng bậc ly trần thoát tc thanh thoát và cao thượng. Vậy các con nên nhli dạy này mà tp sng mt đi ngưi biết thiu dc tri túc. Đấy là chân hnh phúc các con ạ!


ĐON 12:  “Lương  Hng  thy thế,  ngm mt hi lâu và khen rng: “Thực ra nàng không h xu chút nào, rt ging mt viên ngc bích ánh sáng rực r. Ta sđt cho nàng mt cái tên gi là Mạnh Quang”. T đó về sau, vợ chng thương yêu nhau ngày mt đm đà hơn. ơng Hng luôn luôn yêu thương vợ mình, còn Mnh Quang chăm sóc hết mình ngưi chng yêu quý”. Câu này dy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức L V Chng Cung Kính n Trng Lẫn Nhau Thân Hành, Khu Hành, Ý Hành.

GII TRÌNH ÁN: Đức l là s tôn kính lẫn nhau, tức là tôn kính s sng ca nhau trên hànhtinh này. Nếu trên đi này ai cũng biết gi gìn đức lthì thế gian này đâu có s kh đau. Phải không quý v?

Ngưi sng vi đức l đi vi bản thân mình thì phi sng đơn giản thiểu dc tri túc, không tranh đua n thit, không làm sang làm đp, không trang điểm lòe loẹt, không khoe khoang s giàu sang danh li ca mình. Bi vì nếu tâm t v hơn ngưi là đã đánh mất đức lễ. Đức l luôn luôn t ra khiêm h đi vi bất cứ ngưi nào. Đức khiêm h không phi là s lun cúi để cu xin mt điu gì. Đức khiêm h là h mình cung kính và tôn trng mi người, đó là cách sng không làm đau kh ngưi khác hay loài vật khác; không nói li nói hung d vi ngưi khác, ch không phải lun cúi d dvâng vâng trông rt s hãi. Ngưi lun cúi ngưi khác là không có đức l vi bản thân mình.

Đức lđi vi gia đình là phi cung kính và tôn trng mi ngưi trong gia đình, cung kính và tôn trng mi ngưi không phi lun cúi khúm núm s hãi là không làm cho nhng ngưi trong gia đình bun bã như nói li thô lcc cn, hung dữ, chửi th hay nói tc tĩu, la hét, mt sát, mạ l chửi mng nhau, v.v... Cũng như không  làm nhng  hành  đng  vt  chquăng ném, xô đy, múa tay, múa chân, xa xói, v.v... Không làm nhng hành đng thiếu văn hóa đó là cung kính và tôn trng ngưi khác.Trong gia đình biết tôn trng và cung kính mi ngưi như vy thì xã hi không bao giờ có ln tiếng vi nhng ngưi khác, cho nên cái khó nht là đức lđi x với những người thân trong gia đình.

Đức l đưc mi ngưi áp dng vào đi sng hng ngày thì con ngưi biết tôn trng và cung kính với nhau, như vậy thì thế gian này rt hnh phúc, mi ngưi s không còn ai làm kh cho ai. Và bi vy thế gii s hòa bình, không còn chiến tranh. Nếu con ngưi ai cũng biết l nghĩa tôn trng và cung kính s sng ca con ngưi, cũng như s sng ca tt cả loài thú vật thì thế gian này không còn ai ăn tht chúng sinh nữa. Bi vì tt cả muôn loài đều s sng bình đng  như  nhau  nên  mi  ngưđu  phải  tôn trng cung kính s sng, không còn ai dám chà đạp lên s sng ca loài vật khác. Và như vy mi tht s là tôn trng và cung kính s sng. Còn nếu làm sai thì t mình đánh mất s công bng ca nhau, và như vậy là chúng ta đã đánh mt đức l. Đức l rt cn thiết cho s sng trên hành tinh này, nên chúng ta phi c gng rèn luyện sng cho đưc vi đức l đ mang lại sbình an cho nhau trên hành tinh, không phân bit ngưi hay tt cả loài vật.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Như trên đã nói, đức l là mt hành đng khiêm h, luôn luôn cung kính và tôn trng s sng ca muônloài, nh đó mà chúng ta sng không bao gigin hn phin não vi bt cứ mt ngưi nào, mt vật nào khi h làm trái ý chúng ta, khi hlàm cho chúng ta đau kh. Đức l đt đưc như vậy là nh lòng cung kính và tôn trng thật s trong tâm ca chúng ta. Còn ngưc li, nếu đức l ch mang hình thức bên ngoài thì chúng ta không thnào tránh khi phin não kh đau trong tâm mình c.

Đức llà mt phương pháp dit ngã x tâm tuyệt vi, vy các con nên nh lời dy này mà luôn luôn sng với đức l thì cuc đời chấm dứt kh đau.


ĐON13: “Lương Hng Mạnh Quang n trong núi. Mt hôm, Lương Hng đi qua Lc Dương, nhìn thy cung đin nguy nga mà nhân dân chu mi ni kh ca sưu dch, chàng viết mt bài hát tên là: “Ngũ ý chi ca. i hát này truyền tn đến triều đình, nhà vua lnh bt Lương Hng. ơng Hng không còn cách nào kc, phi cùng vợ trn sang nưc Tề ri đi về phía Nam xung đến Tô Châu. Đến nơi đây, hai ngưi  phi  du  tên  và  đi  làm  thuê  đ kiếm sng”. Câu này dy đo đức gì?

ĐÁP  ÁN:  Thiếu  Đức  Cẩn  Trng  Không
Thức Thi.GII TRÌNH ÁN: Đức cẩn trng rt quan trng trong đi sng con ngưi, nếu thiếu đức cn trng con ngưi s gặp nhiều tai nn và thất bại trong việc làm ăn.

Cn nghĩa là cn thn; trng nghĩa là thn trng. Do cn trng đi vi mình và ngưi khác nên li nói hay hành đng phải dè dt. Khi nói ra phi suy tư li nói có đem đến tai ha cho mình, cho ngưi hay không? Nếu nói ra đem đến tai ha cho mình và cho ngưi thì nhất đnh không nói; thì nhất đnh là không làm. Nói đến nhng ngưi có quyền cao chức trng thì coi chng tai ha đến mình. Đng vì bất mãn mt vài điều ca dân, ca nưc nói ra không đúng lúc, không đúng thi điểm, thì cũng thxảy ra nhng điu chng lành, mang lấy tai ha vào thân. Lương Hng thiếu cn trng, thy ni kh ca nhân dân sưu cao thuế nng nên nói ra mi gánh chu hậu qu vào thân. Thật là không biết sức mình không lưng sức ngưi, đó là do thiếu đức cn trng.

Đức cn trng v bn thân thì ít khi nói chuyện vi ngưi khác ngoài l, hoc nói chạm t ái ca ngưi khác nên không làm phiền lòng mi ngưi, nh đó cuc sng đưc bình an yên vui.

Đức cn trng giúp cho nhng ngưi trong gia đình không có li qua tiếng li, vì li nói dgây phin lòng. Còn li nói làm vui lòng mình, vui lòng ngưi thì rt khó chkhông phi dễ. Cho nên không nói là tt nht, còn nói thì phải cn trng lời nói, khi nói ra phải làm cho gia đình mi ngưi đu đưc yên vui và hnh phúc.

V xã hi, chung đng với mi ngưi biết gigìn đức cn trng thì không làm ai oán ghét thù hận mình, nên xã hi có trt tự an ninh, không ai gây ri cho ai cả.

Lương Hng thiếu đức cẩn trng vi xã hi, do đó phải b x trn đi đến x khác thật là vất v trăm b.

Đây quý v xem, ch thiếu đức cn trng li nói mà phi chu trăm b cay đng. Do thu hiểu như vậy thì mi ngưi nên lấy đức cn trng làm đầu cuc sng.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Đức cn trng là mt đức hnh giúp chúng ta thành công trong mi lãnh vực. Ngưi có đức cn trng lái xe trên đưng không xảy ra tai nn giao thông; ngưi có đức cẩn trng làm mi công việc không bao gi tht bi và cũng không bao gi xy ra tai nạn lao đng.

Đức cẩn trng gm có hai đức ghép lại, đó là ĐC CẨN THẬN và ĐC THẬN TRỌNG. Ngưi có đức cn trng không bao gito tiếng chửi mng mạt sát mt ai; ngưi đức cn trng không bao gi gian xo, di trá, lừa đo;ngưi đức cẩn trng khônbao gi ung rưu say xn chửi v mng con, chi xóm mng làng; ngưi đức cn trng nói năng ôn tn nhã nhn, không bao givi vàng hi h, khi đi đng nằm ngi đều nh nhàng, khoan thai, klưng.

Đức cẩn trng li ích như vy, các con hãy siêng năng tập luyện đức cn trng đ lúc nào tâm cũng trong chánh niệm tĩnh giác. Các con có nh chưa?

ĐON14: Sau đó, hai vợ chng làm công cho mt đa ch tên là Ph Bá Thông trong mt gian nhà rt cht hp. Một ln Ph Bá Thông có việc đến gian nhà nh tìm ơng Hng, vào lúc đang ba cơm trưa. Ông thy Mạnh  Quang  t dưi  bếp  bê  mâm  cơm  lên. Nàng nâng mâm cơm lên ngang tm mt ca mình, ân cn nói vi chng: “Thiếp mời chàng dùng ba”. ơng Hng vi đón nhn bát cơm rt cung kính, nói rng: Nàng vt v quá, cm ơn nàng! Cm ơn nàng!”. Câu này dy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức L V Chng Cung Kính n
Trng Lẫn Nhau Thân Hành, Khẩu Hành.

GII TRÌNH ÁN: V biết tôn kính chng và chng biết tôn kính v thì không bao givchng nói đùa, nói gin chơi. Nói li nào cũng phi nghiêm trang đúng đn. Nhất là không đemchuyện  xấu  tt  ca  nhng  ngưkhác,  ca nhng gia đình ngưi khác nói ra. Nói ra vso sánh chng hay vtrong gia đình mình, làm cho chng hay v b t ái. Khi đã thành vthành chng đng nhìn lên cao ri sinh tính ích k hp hòi, thường chê bai chng hay vmình. Khi chê bai thường nói thng mt hoặc tc mặt có nhng ngưi khác khiến cho chng hay v b mt mt.

Câu chuyện Lương Hng trên đây đ chúng ta d nhận ra đó là ch cung kính và tôn trng trong bữa ăn. V Lương Hng chu khó nấu cơm canh thành bữa ăn ri bưng lên đ ngang tầm mt mi chng ăn cơm. Trên đi này khó thy có ngưi v nào cung kính chng như nàng Mnh Quang, nâng mâm cơm đ mi cha mẹ còn chưa có hung là chng. Ch có dn cơm lên bàn xong ri mi mi cha mẹ đến dùng bữa cơm ch chưa có ai nâng mâm cơm mi ăn bao gi đâu. Mt vic làm này hy hữu ít có trong thế gian này.

ch thức tôn trng và cung kính ca nàng Mnh Quang đi vi chng trong xã hi này chưa bao gi có, và cách thức ca Lương Hng tôn kính đi với v cũng chưa tng có ngưi. Chàng nâng mâm cơm trên tay v và rt l đnói vi v: “Nàng vt vả quá, cm ơn nàng! Cm ơn nàng!”. Trên đi này, chưa có ngưi chng nào nói li biết ơn v lo bữa ăn nhưLương Hng.

Đúng là đức l s mang li hnh phúc gia đình trn vn. Nếu con cái đưc sinh ra trong gia đình như vậy thì không bo sao: Ông bà, cha m mu mực con cháu ngoan hin là rt đúng. Cho nên nhng ai đã gia đình hoc sp lập gia đình thì hãy lấy đức cung kính và tôn trng làm s sng gương mẫu cho con cháu sau này. Đó là trách nhiệm ca cha mẹ phi làm gương tt cho con cháu.

Đức lthật tuyt vời, nó giúp cho mi ngưi đều có s sng đi xbình đng vi nhau. Nhcó đi x bình đng vi nhau mi chng minh s tôn trng s sng ca mình tht s là tôn trng s sng ca nhng ngưi khác. Và như vậy mi đưc gi là bình đng trong cuộc sng. Ngoài đức l ra chúng ta khó tìm, khó thấy scung kính bình đng s sng ca nhau.

Ngưi ta nói đưc s sng bình đng như nhau, nhưng chưa ai nói ra đưc cách thức làm như thế nào đ ssng bình đng như nhau. Trong bài Tâm Hn Cao Thưng có câu nói rt hay: “Kỳ thc mi ngưi đều có s sng bình đng như nhau trước mi ngưi, mi ngưi đu có s tôn nghiêm ca riêng mình, không ai quyn cướp đot s tôn nghiêm y”. Câu nói suông thì d, nhưng biến ra hành đng sng thì phi làm như thế nào đ nói lên đưc s bìnhđng thì ít ai biết đưc.

Trong nhng bài hc trên đây, các con đã nhn ra đức gì đ chng t mi ngưi đều ssng bình đng như nhau tc mi ngưi, và mi ngưi đu có s tôn nghiêm ca riêng mình, không ai quyền p đoạt s tôn nghiêm y. Đó là đức l cung kính và tôn trng, ngoài đức l thì không th nào tìm thy s bình đng.

Trên đi này ch đức l cung kính và tôn trng thì mi có s sng bình đng như nhau tc mi ngưi, mi vt. Đó là điu xác quyết không còn có mt đức hnh nào khác đưc xem là tiêu chun đ xác đnh nét s sng ca mi ngưi bình đng như nhau.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Đức l như trên đã nói là mt hành đng khiêm h tuyt vi mà trong kinh Phát triển thưng gi là thường bất  khinh  B tát,  có  nghĩa  là  mvị  Bồ  tát thường gigìn đức hnh không khinh khi, khinh rẻ ai cả. Gp ai cũng đnh l cung kính và tôn trng như Pht. Đi vi đức lgp ai cũng cung kính và tôn trng, vì thế nó là mt hành đng ai cũng quý trng và thương mến. Vậy các con hng ngày nên sng với đức l đ diệt ngã xtâm, ly dc ly ác pháp, đ tâm bất đng, đ bảo v chân lý thanh thn, an lc và vô s. Nhđó khi chết các con s vào ch bt sinh, bt dit.
ĐON15: Ph Bá Thông nhìn thy cnh này vô cùng cm đng. Sau đó thông qua nhiều ngưi, ông ta biết được rng vợ chng ơng Hng t trước ti nay đều đi x l nghĩa, tôn trng như vy t lúc trong làng. Trong lòng ông rt khâm phc đôi vợ chng này và nói với h rt thành khn: “Tôi không ng rng cả hai ngưi đu là bc quân t tôn trng lnghĩa đến như vy. Đ ông bà trong mt gian nhà nh bé như vy thì qu là h thn. Ngày mai xin đến nhà tôi đngười nhà và đy tca tôi đều được hc tp hai v”. Lương Hng và Mnh Quang sau khi dn đến nhà Ph Bá Thông rt tôn kính vợ chng Ph Bá Thông, ging như đi vi ân nhân”. Câu này dy đo đức gì?

Đáp án: Nh sng ĐC L đưc mi ngưi quý mến.

GII TRÌNH ÁN: Nh biết gi gìn đức lv chng cung kính và tôn trng lẫn nhau mà cảm hóa đưc mt ngưi giàu sang nhất vùng là Ph Thông, đã mến phc và mi v chng Lương Hng v gần bên mình đ đưc hc nhng đạo đức.

Tđây vợ chng Lương Hng đưc sng trong cnh đy đ, không còn lo đói lo no. Cho nên đạo đức đã chuyn nghip kh đau đ trở thành mt cuc sng an vui.

V bản thân, ngưi biết cung kính tôn trngngưi khác là t mình đã diệt ngã, x tâm. Cứ mi lần cung kính tôn trng ngưi khác là mi lần mài mòn bản ngã ca mình. Cho nên đức ltrong đo Pht rt quan trng v việc ly dc ly ác và dit ngã x tâm đ thực hin tâm vô lậu hoàn toàn.

Bi đức l làm li ích rt ln cho cuộc sng tu hành gii thoát ca chúng ta, giúp chúng ta ra khi nhng phin não kh đau; giúp chúng ta ra khi nhng hành đng cng cao ngã mạn, phách lngang  tàngdu  côn  du  đãng,  v.v...;  giúp chúng ta ra khi nhng li hung dữ, thô lkém văn hoá, v.v...

V gia đình, đức l s giúp mi ngưi cung kính và tôn trng lẫn nhau, nh đó trong gia đình không bao gi có nhng tnn bạo lực gia đình, không bao giờ có cnh ông ăn ch bà ăn nem; nh đó gia đình rt đầm ấm, v chng luôn luôn sng hòa thun, vtôn kính chng, chng tôn kính v. Tc ng Vit Nam có câu Thun vợ thun chng tát bin Đông cũng cạn”. Đức l li ích như vy, các con hãy cố gng tp luyện sng cho đưc, vì đức l có mt hành đng và mt hình dáng rất đẹp khi đi xvi mi ngưi. Nó mang s an vui cho bản thân và gia đình rất hnh phúc.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Như trên đã nói, ngưi gi gìn đức l đi vi mi ngưi đuđưc mi ngưi quý trng, mến yêu. Vì con ngưgi gìn  đức  lễ  luôn  luôn  li  nói  nhnhàng, ngt ngào, êm du, do đó đưc lòng mi ngưi thương yêu. Vy các con nên nh li dy này tu tập và rèn luyện đức lễ, lúc nào cũng biết tôn trng và cung kính mi ngưi như cung kính tôn trng mình vy.


ĐON 16:  Câu  chuyn Lương Hng  Mạnh Quang được mi ngưi ca ngợi đến nay. Điu mà h mang ti chính là s thanh cao, trong sch về ý trí, s hòa hp về tình ngưi s tương  đng  về  tư  tưởngCâu  thành  ngQuý nhau như khách, nâng bát ngang mitương truyn đến ngày nay cũng t đó mà ra”. Câu này dạy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức L đưc ca ngi và truyn tng đến ngày nay.

GII TRÌNH ÁN: Đức l giúp cho con ngưi sng thanh cao, ý chí trong sạch, s sng hòa hp v tình ngưi và tương đng v mi tư tưng vi mi người. Cho nên trong đi sng con ngưi không ai không ca ngi và yêu chung đức l, vì nó mang mt s lợi ích rất ln cho con ngưi.

V bản thân, đức l giúp cho con ngưi có mt đời sng thanh cao, mt tâm hn trong sạchkhông chút bn nhơ vì s cung kính, tôn trng chân thành, ch không phải hình thức máy móc làm màu che đậy lớp áo nnh b cầu cạnh.

V gia đình, đức l giúp mi ngưi có ssng hòa hợp, biết thương yêu nhau chân thật hơn; biết tha th mi li lầm ca nhau; không bao gi to tiếng mng chi, mạt sát, la ry; nht là không bao gi cnh ghen tuông, có cnh bạo lực gia đình, v chng nng nh nhau. Bi đức lli ích ln như vy, chúng ta nên áp dng thực hiện vào đi sng hng ngày đ gia đình yên vui và hnh phúc.

V xã hi, đức l giúp cho mi ngưi có stương đng v tư tưởng, vì thế mi ngưi trong xã hi đu yêu thương nhau nhiu hơn. Do yêu thương nhau nên xã hi lúc nào cũng có trật tự, mi ngưi sng rất gn gũi và an n, không ai xâm chiếm và p đoạt tài sản vt cht và công lao ca nhau.

Cho nên đức l rt cn thiết cho xã hi loài ngưi, nó luôn luôn mang lại s an ninh trật t; mang li mt cuộc sng ca ngưi này đi vi ngưi kia đưc tôn trng, yên vui và quý mến nhau.

Câu chuyn Lương Hng và Mnh Quang là mt đin hình đức lễ. Trong thi đại phong kiến trng nam khinh n, thế v cung kính tôn trng chng, và chng cung kính tôn trng vợ,tht là mt khung cnh hiếm có trong xã hi phong kiến. Nht là thi ấy ngưi ta xem rẻ ngưi ph n:  Trai  năm  thê  by  thiếp, gái chính chuyên mt chng. Thế li có ngưi sng vi đức l như vy, không phi đây là mt cuộc cách mạng tư tưng Chng chúa vợ tôisao? Mt cuc cách mng tư tưng văn hóa, xây dng lại mt đi sng bình đng không riêng nam nữ mà cho tất cả muôn loài, vì mi s sng trên  hành  tinh  này  đều  phải  đưc  sng  bình đng như nhau, không có ai p đoạt quyn sng ca ai, dù là loài vật nó cũng có s sng như con ngưi thì s sng phi bình đng, cớ sao li p mng sng ca chúng làm thực phẩm đ ăn ung.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Ngưi gi gìn đức l trn vn s đưc mi ngưi ca ngi. đây vợ chng Lương Hng vì biết cung kính tôn trng ln nhau nên tấm gương l nghĩa đưc lưu lại s xanh đ mi ngưi thường nhc nh cho con cháu noi theo gương đó sng đ đưc an vui và hnh phúc.

Đức l là mt đức hnh giúp cho chúng ta biết cách nhn nhc, tùy thuận và vui lòng đi vi tất c mi ngưi, luôn luôn đem li sbình an cho nhau, không bao gi làm kh nhau dù mt ly hào nào. Vậy các con hãy cố gi gìn đức l luôn luôn tôn trng mi ngưi. Đó là trách nhiệm và bn phn làm ngưi. Khi chúng ta làcon ngưi thì không nên trn tránh bn phn và trách nhiệm này. Các con có nh li dạy này không? Phải ghi khắc lời dạy này các con ạ!


ĐON17: Trong xã hi phong kiến, vi tư tưởng trng nam khinh n đã thành l lut ca xã hi, mà vợ chng Lương Hng và Mạnh Quang có th yêu thương quý mến nhau, bình đng với nhau tht là mt điều hiếm có. Hình nh nâng bát ngang mi đã thhiện l nghĩa tình yêu đã trung hòa làm mt. Câu này dy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Trong xã hi phong kiến, Đức Lv chng đi x nhau tht là hiếm có.

GII TRÌNH ÁN: Dù bt cứ mt chế đnào, mt tôn giáo nào hay mt h phái, hoặc mt đng phái nào, mt triết hc nào, khi đo đức nhân bn nhân qu đến  nó  s đập tan nhng s bt công, nhng s tín lạc hu, nhng s bt bình đng, nhng s hung ác, nhng s đi try bê tha, nhng s chia rẽ ly gián đdng li nhng s bình đng trong sáng, thanh cao, hòa hp đy lòng cung kính tôn trng s sng ca con ngưi và muôn loài trên hành tinh này. Cho nên t tu đo đức nhân bản - nhân qu đi đến đâu thì ánh sáng thanh bình, yên vui và hnh phúc s soi chiếu đến đó, vì vy0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!