Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

đạo đức gia đình- tập 1 -4


lưi tri tuy rng ln bao la mênh mông nhưng không mt ngưi nào làm ti ác dù ti đó nhnhư hạt bi cũng không trn khi. Đúng vy, lut tri là luật ca lương tâm, ch có nhng ngưi đã đánh mất lương tâm ca mình, làm mt nhân tính con ngưi thì mi làm nhng điều ác, nhng điều tà dâm như vy.

Tui thơ là tui rt hn nhiên trong sch, tâm hn còn trong trng, nhìn cái gì cũng đp, cũng tt, cũng xinh. Nhưng tui thơ cũng d b nh hưng,  d b ô  nhiểm,  d b sa  ngãVì  thế nhng bậc làm cha mẹ phải nên dành riêng cho con cái ca mình nhng phút giây quan tâm và đ ý dy bảo chúng.

Cuộc đi không suôn sẻ, đy nhng bi bặm ô tc, đy nhng chông gai và cạm by, vì thế nhng bậc làm cha mẹ không phi ch làm ra tin đ nuôi con ăn hc thành tài là đ, là hết trách nhiệm và bn phn ca mình. Không phải vậy đâu thưa các bậc ph huynh? Con cái ca mình điều gì bt hnh xảy ra cho nó thì quý v đứt tng đon rut, tan nát cả tâm can. Ni đau thương ca cha mẹ đi vi con cái không th nào ly gì lưng đưc. Cho nên nhng phút giây quan tâm, lưu ý đến con cái ca mình là điu cn thiết trong lúc đt nưc đang mở cửa phát triển nn kinh tế công ngh hóa làm cho dân giàu, nưc mnh thì cũng nhân hi đó mà các lung văn hóa khắp thế gii không lànhmnh tràn vào đất nưc.

Tui thơ là tui cn phi chăm sóc giáo dc đạo đức nếp sng  có văn hoá lành mnh klưng hơn, lúc này tui thơ ca các cháu d tiếp nhn, nếu tiếp nhn nhng điu xấu thì d thành thói quen xu, nếu tiếp nhận nhng điu tt, đạo đức nhân bn - nhân qu sng không làm khmình, kh ngưi và không làm kh tất cả chúng sinh thì thành thói quen tt. Nếu không chăm sóc k lưỡng cho các cháu như vy, đ các cháu rong chơi theo bè bn hư thân mất nết thì các cháu s b nhiễm ô thành thói quen xu, by giờ các cháu là nhng t nn ca xã hi, chng đó gia đình là mt gánh nng và xã hi là mt tai ha bt an. Nhưng gánh nng và tai ha bất an này gia đình và xã hi còn biết giao cho ai?

Gia đình cho nhng t nạn xã hi là do xã hi phát triển kinh tế và mang theo nhng văn hóa đi try khiến cho con em h đua đòi chy theo ăn chơi trác táng nên hư thân mt nết. Chúng đã trở thành nhng bn lưu manh, du côn, du đãng, v.v... Còn xã hi thì cho rng do gia đình không giáo dc con em ca mình, cha mẹ cứ mãi lo làm giàu, làm cho ra tiền tht nhiu, b mặc con i.

Vậy gia đình đ li cho xã hi, còn xã hi đli cho gia đình, như vậy gia đình đúng hay xã hi đúng?Vậy li này v ai!? Gia đình, ông bà, cha mẹ ư? Hay xã hi, đt nưc, nhng Nhà lãnh đo ư?

Nhưng li này không phi ca riêng ai ca chung cgia đình và xã hi, chkhông nên đ thừa gia đình hay đ thừa xã hi đưc. Cả gia đình và xã hi đu phải trách nhiệm, bn phn giáo dc đo đức cho con em ca mình. Bi con em thì ca gia đình, nhưng chúng li là mầm non tương lai ca T quc. Vì thế gia đình có bn phận phi giáo dc đo đức, cũng như xã hi thì pháp luật và B giáo dc phi đào tạo con ngưi đức, có tài.

B giáo dc cũng nên quan tâm đến đạo đức nhân bản - nhân quả, vì đào to ngưi có đạo đức quan trng hơn đào to ngưi có tài. Có tài mà không có đức thì con ngưi ấy không dng đưc. Cho nên đạo đức rt cn thiết trong giai đon đt nưc đang mở cửa đ ngăn chặn nhng lung văn hóa đi try xâm nhp vào.

Các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam n làm nên nhng ti li phạm pháp đu do trách nhiệm và bn phn ca cha mẹ và các Nhà lãnh đo chưa quan tâm my đến tui thơ ca các cháu. Bi vì cha mẹ thì cứ lo làm ra tin cho tht nhiu như trên đã nói, còn giáo dc đo đức thì cha mẹ giao hết cho hc đưng, chng biết con mình hư thân mất nết vào tù ra khám thì hỡi ơi, chuyện con cái phm vào ti ác đã đánh mthết giá tr đạo đức gia đình. Đó là nhng gia đình cha mẹ thiếu trách nhiệm vi con cái ca mình, thiếu bn phn trách nhiệm giáo dc đo đức con cái, thiếu đức thương yêu đúng cách đi vi con cái. Cho nên con cái làm cha mẹ phi gánh chu. Gánh chu nhng tiếng tai xấu xa vô cùng không có nưc sông nào trong sạch rửa đưc nhng điu mi ngưi đạo đức không ai chp nhn.

Còn các Nhà lãnh đạo thì sao!? T nn xã hi xảy ra khắp nơi trong nưc là mt gánh nng trên vai ca các v. Các v thy tch nhiệm và bn phận ca mình đi vi nhng mầm non ca T quc không?

Ngoài pháp lut hiện hành chưa đ sức đngăn chặn nhng t nạn xã hi, nếu các Nhà lãnh đạo đất nưc quan tâm đến nn đạo đức nhân bn - nhân quả, cho phép Bộ giáo dc đào tạo đưc triển khai nn đo đức này thành mt môn hc trong chương trình giáo dc đào tạo tTiu hc, Trung hc và Đại hc thì t nạn xã hi s chấm dt.

Chúng tôi mnh dn vch ra mt hưng đi đgia đình và xã hi cùng bắt tay nhau xây dng nền đo đức nhân bản - nhân quả, đ giáo dc con em mình trở thành nhng đứa con ngoan hin trong gia đình và nhng ngưi công dân tt trong xã hi.


 
KẾT LUN VÀ  ÁP DNG:  Sc dc có mt sức lôi cun rất mnh, nếu làm ngưi không thng đưc tâm sắc dc thì cũng ging như con thú vt. Nó th làm cho thân bi danh lit như ông H Ngc Lâm trong bài này còn mt mũi nào nhìn ai. Mt hu qu kh đau do không làm ch tâm sắc dc, ông H Ngc Lâm đã gây ra mt ni đau sut đi cho cháu O. Thật đáng thương và cũng đáng tch cho con ngưi lòng lang d thú, làm mt việc không suy nghĩ hậu qu khôn lường. Bây gi ông trn chui trn nhi như con chó ăn vng, còn có giá tr gì là con người, thật là nhc nhã.

Giá tr con ngưi là ch lìa tâm sắc dc. Lìa tâm sắc dc là lìa bn cht thú vt, các con có biết không? Con ngưi phải làm ch tâm sắc dc, luôn luôn phải gigìn tâm ly sắc dc, phải nhìn nó là l trình sinh t luân hi; phi nhìn nó là l trình mang đến nhiu kh đau hơn là an vui; phải nhìn nó là miếng mi nhân qu đ dd mi ngưi sa vào lưi rập tái sinh luân hi; phi nhìn nó là con đường hôi thi bt tnh bẩn thu, nơi đó là nơi bài tiết ra nhng th cn bã dơ bn nhất ca cơ thể, thế mà chúng ta li chui đầu vào ch đó sao?

Chúng ta là con ngưi không th có nhng hành đng giao cấu nhau như hai con thú vt. Chấm dứt con đường sắc dc là chấm dứt con đưng sinh t luân hi. Vì thế đo Phật dạy diệtdc tức là diệt tâm SẮC DC, chkhông phi dit hết tâm dc. Tâm sắc dc là tâm dc ác, vì vậy diệt tâm dc ác ch không phi dit tâm dc thiện (Chư ác mạc tác chúng thiện phng hành) Các con nên nh k li dạy này: TÂM SẮC DC LUÔN LUÔN ĐỂ LẠI MỘT HẬU QUẢ ĐAU  KHỔ  KHÔNG  LƯỜNG  ĐƯC.  Phàm làm mt việc gì cn phải suy nghĩ v hu quca nó. Các con có nh chưa?


ĐON3: Đó là mt ngày đu mùa cà phê (khong  tháng  9-2005),  lúc  đó  năm  hvừa khai ging, em mi lên lớp 8. Cũng như bao bn đng lứa kc ở vùng đt Sông Xoài, hng ngày O vn mt bui đến trưng, bui còn li lên ry ph giúp b m thu hoch cà phê. Trưa tháng 9 nng gt, hôm đó, b m và anh chsau khi hái đy my bao cà phê đã tranh th chở về nhà trước đ nu cơm, ch còn li mt mình em ở li xếp tm bt và thu dn mi th cho gn gàng”. Câu này dy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Qui Lut Nhân Qu B T Thi
Gian, Không Gian Đ Trả Qu Báo Kiếp Trưc.

GII TRÌNH ÁN: Theo quy luật nhân và qu thì phi đ nhân và duyên. Có đ nhân và duyên thì mi trả qu, còn chưa đ nhân và duyên thì qu chưa thành. Qu chưa thành thìchưa tr quả. Cho nên luật nhân qu sp xếp thi gian không sai mt li hào nào cả. Ví d: mt tai nn giao thông xảy ra không có nghĩa là t nhiên vô tình, đã có s sắp xếp thi gian, ngày nào gi nào, bao nhiêu người, ngưi nào chết, ngưi nào b thương tt và thương tật bao lâu mi chết hoặc thương tt sut đời. Bi vy lut nhân qu trả vay không có t nhiên, vô tình xảy đến, có s sp xếp thi gian rất chính xác và ng.

Như việc cháu O tr quả, lut nhân qu sắp xếp khiến cho gia đình cháu v hết, ch còn có mt mình cháu O li, nên ông Lâm mi sinh tâm tà dâm, làm nhc cháu. Nếu còn đông ngưi làm sao sinh tâm tà dâm làm chuyện xấu xa đó đưc. đúng như vy không thưa quý v?

Vì ch còn có mt mình cháu O, ch nếu chcòn đưc hai ngưi li thì cháu O không bhi. Cho nên mi s việc xy ra trong đi con ngưi đâu khác gì mt màn kch trên sân khu do đạo diễn đã dàn dng cnh, cnh nào ra cnh ny. Lut nhân qu cũng vy, nó dàn dng cnh còn chính xác hơn các nhà đo din gấp trăm ngàn ln. Biết như vy quý v hãy đề cao cảnh giác tng hành đng thân, ming, ý, vì t nơi đó xuất phát nhân quthin hay ác. Khhay vui cũng đều do đó ra.

Mi s việc xảy ra trong đi ngưi t khisinh ra cho đến khi chết đu do lut nhân qusắp xếp dàn dng cảnh, vì thế mi s vic xảy trong đi ngưi không bao gi sai mt li lai nào c.

Khi hiu luật nhân qunhư vy, chúng ta đng xem thưng nó, đng coi nó như không có ri sinh tâm chạy theo ngũ dc lạc, sng bừa bãi trong các hành đng ác. Hành đng ác thì s đau kh s tăng lên gp trăm ngàn ln, còn hành đng thiện thì chuyn qu kh thành qu vui.

Có  ms ngưi  cho  rng  không  có  luật nhân quả, ch do có ngưi đặt ra luật nhân quđ hù da ngưi khác, vì nhng ngưi làm ác như giết gà, ln, bò, dê, chó, mèo sao đâu, nhiều ngưi còn làm giàu, hoặc có ngưi cưp ca giết ngưi nhưng vn sng phây phây có ai làm gì h đâu? Cho nên nói luật nhân qulà nói đ răn đe làm cho ngưi khác s mà không dám làm ác.

Đó là li lý lun ca nhng ngưi không tin nhân quả, không tin nhân qu là do h không chu khó quan sát nhng ngưi làm ác. Nhng ngưi làm ác tính tình lúc nào cũng hung dữ, do tính tình hung d thì qu phải tức gin, tức gin là đau kh thuc v tâm, khi tức giận nhiều lần s nh hưng đến thân thì thân s bnh tật và thân bnh tt là đau kh có đúng không?

Còn na, tính tình hung d thì không nhnnhc đưc, do  đó  phi  đánh nhau vi  ngưi khác, khi đánh nhau gây thương tích và khi đi đến án mng phải lãnh án tù ti như vy không phải là nhân qu sao. Vì thế nhng ngưi làm ác giết hại và ăn tht chúng sinh là tự mình làm ngắn tui th và t mình gây ra cho thân nhiều bnh tật kh đau không riêng mình mà cả gia đình con i, nht là ngưi giết hi chúng sinh thì trong nhà s có ngưi tật nguyn bất hnh.

Tham lam trm cắp, p ca giết ngưi, thì vvà con cái sinh ra ăn chơi bài bc phá tán ca ci tài sn, hoặc ha hon thy tai đng đt cũng cun sạch, trng tay trở v trắng tay.

Tà dâm sng không chung thy, không tình nghĩa nên bo lực gia đình thường xảy ra, vchng li d, con cái xa cha mt mẹ, xa mẹ mất cha, tht là thảm cnh đau lòng.

Nói di là không thành thật, gian xo, la đo, lưng gt ngưi khác là ngưi không đức t trng, t đánh mt uy tín ca mình đi vi mi ngưi với bản thân mình.

Ung u say xn, bài bạc, hút cch xì ke, ma tuý, v.v.. đó là t mình đánh mt giá trị con ngưi ca mình, t mình đã biến mình thành ngưi điên, ngưi loạn trí. Cho nên say xn, bài bạc, hút cch khi gp ngưi ta đu tránh xa, xem nhng ngưi đó như con chó điên, gặp ainó cũng cn, cũng sa. Đó là nhng ngưi ngu si vô đo đc. Lại còn mt s ngưi ngu si hơn, thiếu đo đức hơn thưng a dua nhập bn nhu nhẹt, la hét đánh nhau như nhng ngưi mt trí. Nhng ngưi ấy sng trong nhng ác pháp, sng trong nhân qukhông thin nên bản thân, gia đình và xã hi chung quanh h có lúc nào đưc an n và yên vui hnh phúc đâu?

Nhân không thin thì quphải chu kh đau, ch đng bảo rằng không nhân qu là điều thiếu hiu biết, là nhng ngưi còn đn đn lạc hu trong nhng thi b lạc xa xưa.

Lut nhân qu là mt đạo luật đưc chng minh bng khoa hc thiết thực, cụ thể, chính xác không ch nào sai s tht. sai chăng là do nhng ngưi sng trong tưởng gii lý lun nói theo o tưởng, hư tưởng, không tưởng ca mình, nên  thiếu thực tế  làm cho  lut  nhân  qu trở thành h, tru tượng, phn khoa hc, không cthể.

Nếu cháu O kiếp tc không to duyên nhân qu xu, không lừa ngưi hiếp dâm thì đi nay làm sao có nhân qu xu, ông Lâm lừa gạt hiếp dâm như thế này. Phi không quý v?

Cho nên nhân qu là mt đnh luật rt công bng và công lý, ai gieo gió thì phi gt bão, ai gieo nhân nào thì phải gặt quny, ngưi trng t thì phi hưởng qu t cay, ngưi trng xoàithì phi hưởng qu xoài ngt. đúng như vậy không quý v? Quý vnên hiu lut nhân qu là lut sng ca muôn loài trên hành tinh sng này, nó nhiệm v quân bình môi tng sng trên hành tinh, nếu không đo luật này thì hành tinh đã n tung và tan v t lâu.

Đi  nay  ca  giết  ngưi  thì  đi  sau ngưi khác p ca và giết li. Ngưi p ca giết ngưi thì đi sng nghèo hèn, còn p thì còn sng, hết p thì vào tù.

Đi nay hiếp dâm trẻ em thì đi sau cũng bk khác  hiếp  dâm lại  trong  lúc  tui  còn  thơ ngây. Đó  là lut nhân qu khônai trn thoát. Đng xem thường và cho rng không có lut nhân qu cứ an nhiên sng làm ác, ri sphi thy hu qu ca nhng s làm ácy.

Đng bảo rng không có nhân qu mà coi thường mạng sng ca con ngưi và con vt; đng bảo rng không có nhân qu ri mặc tình cưp git tài sản ca ngưi khác thì quý v là nhng ngưi vô minh, là nhng ngưi ngu si, thiếu s hiu biết v luật nhân qu, ri đây quý vs thy.

KẾT  LUN  VÀ  ÁDNG:  Mun  biết nhân qu ba đi thì hãy xem nhân qu hin ti mà biết nhân qu quá khứ, xem nhân qu hiện tại mà biết nhân qu hin ti, xem nhân qu hin tại biết nhân qu tương lai. Đó là mt quylut vận hành trong vũ tr đâu có gì khó hiu. Bi nhân quả ở trong s suy nghĩ, i ming nói ra, ở hành đng tay chân cho nên nó không có gì khó hiu, và rt d hiểu vì nhân đâu quđó. Nếu suy nghĩ ác thì qu mất ng thân tâm bất  an;  nếu  chửi  mnngưi  thì  ngưi  chi mng li; nếu đánh ngưi thì ngưi đánh li, như vậy nhân qu đúng không?

Do thông sut nhân qunên chúng ta luôn luôn thực hiện mt đi sng đo đc không làm kh mình kh người.

Ví d 1: Chúng ta sng vi đức hiếu sinh không giết hi và ăn tht chúng sinh tức là gieo nhân  lòng  yêu  thương  mngười,  mi  loài không làm kh mình, kh ngưi và kh chúng sinh thì chúng ta s nhn đưc qu mi ngưi, mi loài yêu thương mình và thân ít bnh đau, không tai nn, không chết yểu tử.

Ví d 2: Chúng ta sng vi đức ly tham ca ci, tài sn, vàng bạc, ca báu tức là gieo nhân không tham lam lưng ln, xo trá, di gạt, ăn lo lót, hi l hoc trm cp p git tin bạc ca báu ca ngưi khác, mà li còn biết b thí giúp đ ngưi nghèo khó bất hnh thì qu sđưc  giàu  sangthườngặp  may  mvà  nhiều ngưi giúp đ, ít tai nn, ít bnh tt.

Ví d 3: Chúng ta sng vi đức ly tham sắc dc tức là nhân lìa xa nơi bt tnh, nơi sinh tluân hi thì đưc qu thân tâm thanh tnh trong sạch, không còn tái sinh luân hi, luôn luôn trong trạng thái bt đng THANH THẢN, AN LẠC S.

Ví d 4: Chúng ta sng vi đức thành thật, đức không gian di tức là xa lìa di trá, xa lìa skhông thành tht và xa lìa s gian xo thì qu sđưc mi ngưi tin yêu, kính mến, tôn trng, tiếng tăm tt s đn xa.

Ví d 5: Chúng ta sng vi đức minh mn sáng sut nên không có ngu si ung ợu, hút cch xì ke, ma tuý, vì thế thkhe mnh, da tht hng hào, trí óc thông minh biết chn la bạn bè có đo đức thân thin, tnh xa nhng bạn bè xấu ác. Vì thế cuc sng càng yên n lại càng yênn hơn, không bn bè xấu ác quấy ry.


ĐON 4: “Khi công việc đã gn xong, thì ông H Ngọc Lâm đng t phía hàng rào bên cnh ry ca gia đình O gi em sang nh tí việc, nghĩ ông Lâm là hàng xóm láng ging (rẫy ca 2 gia đình bên cnh), hơn na ông li là bn thân, là anh em kết nghĩa với b nên O rt sn lòng. Ông Lâm dn O đi lòng vòng mt chút, khi đến bên bi chui gia ry thì bt ngông vt em té xung và bt đu thực hin hànhvi đi bi”. Câu này dy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Thiếu Đức Thành Thật Khẩu Hành
Và Thiếu Đức Ly Tà Dâm Thân Hành.

GII TRÌNH ÁN: Biết nhân qu đi tc nên cháu O phi chu tr qu, nhưng điều chúng ta đáng nói đây là ông Lâm, mt ngưi ln tui như cha mẹ, chú bác ca cháu O. Sao ông nnhẫn tâm làm mt điu ti t, làm mt điu không suy nghĩ. Việc ông làm như vy đúng không? Ông là con ngưi chđâu phi là con thú, khi hiếp dâm cháu O thì ông kêu cha mẹ cháu O bng gì???

Mt cháu bé tui còn hc trò đáng con cháu ca ông, thế mà hiếp dâm đưc à! Hin gi ông nhìn mặt đưc ai, nhìn v, nhìn con, nhìn mi ngưhàng  xóm   đưc  không?  Mt  phút không làm ch tâm đ tâm chy theo sc dc hiếp dâm tr em thì mt mũi nào còn nhìn ngó ai. Sng trên đi này là sng vi mi ngưi, có xóm, có làng, có ngưi này k kia, chđâu phi sng có mt mình ông. Cho nên làm mt việc gì mà thiếu suy nghĩ ch trong mt phút thì hu qucũng không lường đưc. Phải không quý v?

Bi vy đức Pht dy: Trưc khi làm mt điu gì thì phi suy nghĩ nhng hu qu ca việc làm đó ri mi làm”. Bài hc ngàn vàng đã dy cho mi ngưi: Phàm làm mt việc gì đều phi suy ng hu quả của việc làm y. ÔngLâm làm không suy nghĩ nên hậu qu không th lưng đưc, danh d ông không còn, b mi ngưi khinh chê, ri đây ông còn phải btù ti ít nht cũng 10 năm, và như vậy cuc đi ca ông còn giá tr gì? Ông ch là mt con vật mang hình ngưi.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Danh d ca con ngưi là đức thành tht, ngưi sng vi đức thành tht là ngưi biết bo v uy tín ca mình, ngưi sng thiếu đức thành thật là ngưi tự chà đp lên uy tín ca mình, làm mt niềm tin vi mi ngưi. Bi vy uy tín là mt vấn đquan trng trong cuc sng giao tiếp vi mi ngưi, nht là cuc sng làm ăn vi nhau phải có qua có li di t không thành tht thì mi ngưi đều tránh xa, h không dám chơi thân và không dám giao phó nhng trng trách quan trng.

Ngưi di t là ngưi thiếu thành thật vi mình,  vi  ngưi.  Ngưthiếu  thành  tht  là ngưi dám làm nhng điu gian ác th đi đến hãm hại ngưi khác. Vì thế trên đi này chúng ta cn phải chn ngưi thành tht giao tiếp, mà trao đi nhng điều hay l phi vi nhau, còn nếu gp nhng ngưi không thành thật thì nht đnh không nên thân cn.

Mun sng vi đức thành tht thì hàng ngày phi tác ý: THÀNH THẬT LÀ MỘT ĐỨC HẠNH TẠO LÒNG TIN CA MỌI NGƯỜI, UYN CON NGƯỜI LÀ ĐỨC THÀNH THT. NGƯỜI   THIẾ ĐỨC   THÀNH   THẬT   LÀ NGƯỜI ÁC, CN NÊN TRÁNH XA.


ĐON 5: Sc vóc ca cô bé đang là hc sinh lớp 8 không th ng li được thú tính dc vng đang trào dâng trong con ngưi đàn ông, và thquý giá nht trong đi con gái ca em đã b ông ta cướp mt t đó. Đau đn ti nhc, em kc nức nở. Thy vy, ông Lâm cnhét cho em mười ngàn đng (nhưng em không ly) và hăm da em không được nói chuyn này cho ai biết hết. Trưa hôm đó, O về nhà tr hơn và nhn đói đi hc luôn...” Câu này dy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Nhân Qu Nghiệp Báo Ai Gieo
Nhân Nào Thì Gt Qu Ny.

GII TRÌNH ÁN: Nhân qu là mt đnh lut đáng s hãi, nhân đi nào mà kiếp này cháu O phải trả quả, trả qu là mt điều đau kh tn cùng. Nhân qu tr vay như vy chưa xong còn đang tiếp din nhân quả, nếu nhân ác thì qus kh tăng lên khiến cho đi đau kh lại còn đau kh hơn.

Điu đáng nói đây là cháu O rất đáng thương, nhân qu đi nào cháu gieo chúng ta không biết, nhưng đi này cháu phải trả mt giáquá đắt, mt s mt mát rất ln: tui thơ và đi ngưi con gái. V li cháu còn phải chu mt qu cay nghit, mi 16 tui đầu đã làm mẹ thì làm sao còn tiếp tc hc nhng năm trung hc, nhng năm trung hc không hc thì còn mong gì lên đại hc, thật là ti nghip. Càng thương cháu O bao nhiêu thì lại càng trách ông Lâm bấy nhiêu, mt ngưi tui tác ln như cha mẹ ca cháu lại có mt hành đng thiếu suy nghĩ, đ li mt hậu qu không lưng cho cháu O gánh chu, và chính bn thân ông ra gì, tht là đáng trách. Mt phút không làm ch đưc tâm, chạy theo nhc dc thế gian là đ li muôn vàn s kh đau cho mình, cho ngưi.

Kính thưa quý v! Quí v hãy hình dung li hậu qu việc làm ca ông Lâm, ch mt phút ngu si chạy theo sắc dc sung sướng gì? Chtoàn là kh đau, ri đây ăn năn hi hận trong đau kh. Cả cuc đi ca cháu O và nhng ngày còn lại cui đi ca ông, ông biết lấy gì rửa sch nhng điu ô nhc bn thu ông đã làm. Chắc chắn  tiếng  xu  muôn  đời,  dù  ông  chết muôn kiếp khi ngưi ta nhắc đến ông là ngưi ta nguyn ra và phnh vào tên ông. Đy là ông đã ngu si t làm kh mình, kh ngưi muôn kiếp.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Như trên đã nói, nhân qu là mt quy lut vận hành ca vũ tr, ngưi mun sng trong an vui hnh phúc thìnên nhìn mi vt, mi chuyn xảy ra đều do nhân quả, vì thế luôn luôn thưng nhắc nhtâm mình (tác ý): ĐNG THẤY MỌI VIC XẢY RA ĐÚNG SAI PHẢI TI, HÃY THẤY NHÂN QUẢ THIỆN ÁC”. Có sng bng đôi mắt nhân qu như vy thì thân tâm mi đưc an vui và hnh phúc. Cuc sng như vy là Mùa Xuân Vĩnh Cu.


ĐON6: Ny li ngày qua đi, O đã tm quên đi chuyện đau lòng gia ry, em vn cp sách tới trưng và hn nhiên vui đùa với bao bn bè cùng trang la. Thế nhưng cái bng thì c ngày mt to lên và mi người trong gia đình thì đu nghĩ rng do em đến tui dy thì nên mp lên mà thôi. Cho đến mt ngày, ngưi chdâu đưa em đi khám Trung tâm y tế huyn thì mới vỡ l rng cái thai đã thành hình được 7 tháng”. Câu này dạy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Nhân Qu Din Biến Theo Quy
Lut Vô Thường.

GII TRÌNH ÁN: Din biến theo quy luật nhân quả, ni kh đau b p mt tui thơ và đi ngưi con gái chưa nguôi thì lại xảy đến bng mang d chửa, thật là mt điu xấu hkhông th nào che du đưc.

Mt ngưi mẹ 16 tui không chngchửa, ri đây sinh con ra đi biết cha nó đó nhưng ai nhn là cha ca cháu bé. Thật là khđau trăm bề, nói ra không nên lời, nói ra chbng nưc mt, nói ra ch bng s uất hận nghn ngào, nghĩ li thân phận mình tht là đau kh.

Ai đã làm ra nông ni này! Ai đã đem mt tai ha  không  lưng  cho  tutrẻ  thơ  phải  gánh chu! Vy ai? Tri hay ngưi?

Trách   tr ư!   Trách   ngư ư!   Không! Không!!! Tất cả đều do nhân quả, nhưng nói đến nhân qu là phải nói đến mi nhân con ngưi. Chính vì mi cá nhân con ngưi tạo ra s ác, skh đau cho tchính mình, ch không ai làm cho mình đau kh cả. Vì vy trách tri sao đưc, Tri có làm kh cho mình đâu. Ch có tch mình, vì chính mình sng không làm nhng điu thin, nên hôm nay phải gánh chu nhng hậu qu do mình.

Con ngưi vì vô minh, không trí tuệ, không hiu biết, có mắt như mù, nên chy theo ngũ dc lạc, nghĩ tưởng các pháp trên thế gian này là tht, là ca mình nên cố hưởng th, do cố hưng th nên tạo ra nhiều ác pháp, do tạo ra nhiu ác pháp nên đi sng thiếu đạo đc, đi sng thiếu đạo đức thì con ngưi phải chu nhiu kh đau. Nếu con ngưi không biết dng thì s kh đau lại tăng lên ngút ngàn.

Vì thế mun cho đi sng không đau kh thìcon ngưi phải biết xây dng cho mình mt nn đạo đức nhân bn - nhân quả, đ t đó mi ngưi đưc hc tp đạo đức. Nh có hc tp đo đức thì nhng ác pháp không còn. Ác pháp không còn thì nhng t nn xã hi s chấm dt, con ngưi s không còn sng trong kh đau nữa.

Đạo đức không phải t trên tri rơi xung; không phải do mt bậc vạn năng tạo hóa nào ban cho con người; cũng không phi do mt đng Giáo ch, mt đng Chí tôn, hay mt vthn tiên nào dy chúng ta đo đức đó, chính con ngưi ca chúng ta t ngưi này ni tiếp đến ngưi kia vch lần theo hướng thiện pháp không  làm  kh mình,  không  kh ngưi  và không kh tt cả chúng sinh.

Trưc tc đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tnhng ngưi c xưa đã có nhng hành đng đo đức nhân bn - nhân qu, nhưng nó chưa hoàn chnh và còn b pha trn nhiều triết lý khô khan ngoài s sng con ngưi. Nht là nó pha trn nhng tư tưởng tín, d đoan, lạc hu, o tưng, o giác, huyn thoại thn thánh, ma quv.v... T nhng tư tưởng đó ri sinh ra các tôn giáo đa thn, nht thn. Trong nhng tư tưởng gc ca các tôn giáo li sinh ra thêm nhng kiến gii, tưởng gii, triết lý, ri dựa vào khoa hc lý lun nhng o tưng, o giác khác biệt đ thành lập ra nhiu tôn giáo, nhiều đng phái khác biệt nhau. T các tôn giáo khi chạy theo danh li lại0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!