Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

đạo đức gia đình- tập 1 -5


chia ra làm nhiu h phái khác nhau na. H đã chia manh x mún ý thức h ca con ngưi tan nát, nhưng con ngưi kh vẫn là con ngưi kh, kh tđi này sang đi khác. Cho nên ng nhiều ý thức h, ng nhiều tôn giáo thì con ngưi càng nhiu kh đau. nhng ngưi đã bỏ  hết cuc đi đ theo tôn giáo, hu mong thoát kh, nhưng nào đưc nhng gì, kh li chng thêm kh.

Mt lần nữa đạo đức nhân bản - nhân quca loài ngưi b ph trùm nhng tư tưng thiếu ánh sáng chân lí nên cuc đi con ngưi kh li còn kh hơn.

Đức Tch Ca Mâu Ni xut hiện ra đi trên đất nưc n Đ c gng quét sạch nhng tư tưng triết lý o tưng, o giác, mê tín, lạc hu, đ thay thế bng bn chân lý: KHỔ Đ, TẬP Đ, DIỆT ĐẾ ĐẠO Đ. Kh đế là đ chcho con ngưi biết đi sng con ngưi là khđau; tp đế là ch cho con ngưi biết nguyên nhân sinh ra muôn vàn th đau kh; dit đế là ch cho con ngưi biết trng thái tâm bt đng tc các ác pháp và các cảm th (tâm thanh thn, an lạc và vô s); đạo đế là ch cho con ngưi biết mt chương trình giáo dc dy đo đức nhân bn - nhân qu sng không làm khmình, không làm kh người. Chương trình giáo dc đào to này ct là đ rèn luyện nhân cách con người, đ mi ngưi phi thu hiểu bnphn và trách nhiệm ca con ngưi là phi chp nhn đem li s sng sbình an và hnh phúc cho mình, cho ngưi và cho tất cả ssng trên hành tinh này, ch không cho riêng ai c.

Chính nhng t nạn xã hi: trm cp, p ca, giết ngưi, mãi dâm, hiếp dâm, xì ke ma túy, u chè, hút cch, thuc phin, tai nn giao thông xy ra khắp nơi trên toàn cầu là do nền đo đức nhân bản - nhân qu sng không làm kh mình, không làm kh ngưi chưa có ngưi thắp sáng và tiếp ni. Ngn đuc đo đức nhân bản y đã đưc đức Thích Ca Mâu Ni soi ri mt ch ng. Bi đức Tch Ca Mâu Ni dám nói mạnh, nói thng nhng cái sai ca loài ngưi, ca ngưi xưa, nhất là ca các tôn giáo.

Như chúng ta đã biết, đâu phải cái gì ca ngưi xưa đều đúng hết. Ngưi xưa cũng chlà con ngưi như chúng ta ngày nay thôi, bởi vậy nhng tư tưng sai trong thi nào cũng có. Có đúng như vậy không quý v?

Cho nên chúng ta phải sáng sut nhn đnh và mnh dạn dp b nhng cái sai, nhng cái sai là nhng cái làm đau kh cho mình, đau kh cho ngưi và làm đau kh cho tất cả chúng sinh; còn nhng cái không sai là nhng cái đem li s an vui và hnh phúc cho mình, cho ngưi và cho tất cả chúng sinh. Nhng cái đó chúng ta nên dng lại và gt dũa làm cho nó hoàn mỹ hơn, ttđẹp hơn đ áp dng vào cuc sng con ngưi, khiến cho chúng ta ngày ngày sng trong sbình an, yên vui và hnh phúc.

Cho nên mi ngưi hãy đoàn kết siết cht vòng tay, cùng nhau xây dng cho nhân loại mt nền đạo đức nhân bản - nhân qu ttiên, ông cha chúng ta t Đông sang Tây, t Nam sang Bắc đã đ li cho chúng ta mt gia tài đo đức đ s vĩ đi, nhưng nó còn đang d dang. Vì thế chúng ta phi có trách nhiệm và bn phận thanh lc li nhng gì đúng và nhng gì không đúng.

Đúng là đúng như thế nào? Và sai là sai như thế nào?

Khi đặt ra câu hi như vậy thì phải câu trả li thích đáng. Đúng là thin pháp, là đo đc, là khoa hc. Nếu đúng thin pháp, đúng đo đức và đúng khoa hc thì nhng hành đng và việc làm không h tru tưng, không tín dđoan,  không  làm  kh mìnhkhông  làm  khngưi và không làm kh tất cả chúng sinh. Còn ngưc  li  nhng  điu  nói  trên  là  thiếu  thin pháp, là thiếu đo đức, là phản khoa hc, nên thường h tru tưng, tín d đoan, v.v...

Dù cho tt cả nhng điu này là mt truyn thng lâu đi vi nhng tư tưởng văn hóa mê tín, lạc hậu đã làm hao tn tin ca, giết hại sinh linh đ cúng tế, nó đã trở thành mt phong tc tập quán thường làm kh mình, làm kh ngưi,nhưng t tiên, ông bà ca chúng ta không bđưc.

Đng tc nhng phong tc tập quán phi đạo đức nhân bn - nhân quả, phản khoa hc thì chúng ta phi mạnh dn ch thng, nói thng, không nhân nhưng. Dù chính đó là mt truyn thng lâu đi nht ca đt nưc, dân tc, nhưng khi nó là văn hóa lạc hu, tín gây nhiu phiền phức tn hao và làm kh mi người, mi vật thì cn nên dp b. Nhưng dp bphải khéo léo, thiện xo, có nghĩa làm cho t tín biến trở thành chánh tín, đo đc; t lạc hu htrở thành tiến b khoa hc, trong nhng điều đó cũng điều không cần thay đi mà phi bhn.

Chính nhng phong tc tp quán tín, lạc hậu trong dân gian cng thêm nhng kiến gii, tưng gii o giác, h, trừu tưng ca các hphái tôn giáo khác nhau trên hành tinh này như giáo lý o tưng ca Đại tha, Thiền tông, Mt tông, Tịnh Đ tông, và giáo lý kiến giải ca Nam tông, thần hc Công giáo tạo thành mt tấm chắn bình phong làm cho nn đo đức nhân bản - nhân qu dạy ngưi có mt đi sng cao thượng, đẹp đẽ, luôn đem li s bình an, yên vui cho mi ngưi thế không triển khai đưc, mà còn b dìm mt, vì vy loài ngưi chu quá nhiu kh đau.Trên đi này duy nht ch có BỐN CHÂN LÍ ca loài ngưi đức Thích Ca Mâu Ni đã ra công khai ng giúp loài ngưi thấu hiểu bn stht ca kiếp ngưi. Bn chân lí này là mt stht không mt ngưi nào dám ph nhn, còn tt cả nhng giáo pháp khác quý v nên cnh giác, vì nó thiếu s chân thật, thiếu đo đức, phi khoa hc, v.v...

Ch có giác ng bn s thật này thì cuc đi mi mong ra khi mi s đau kh, ác pháp skhông còn quy nhiu, con ngưi mi biết thương yêu nhau chân tht. Và như vy thì tnạn xã hi s chấm dt.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Nói đến đạo đức nhân bn - nhân qulà phi nói các pháp vô thường. Trong thế gian này không pháp nào thường hng bt biến. Các pháp thường thay đi theo quy luật nhân qu, ngày nay như thế này nhưng ngày mai li khác đi. Sự khác đi là luật vô thường. Ngưi mi sinh không ging ngưi già, do đó chúng ta biết các pháp vô thường. Cho nên s sinh diệt nay còn mai mất cũng là lut vô thường. Ngưi am hiểu luật vô thưng ca các pháp thì khi đng tc cnh sinh ly tbit h chng nao núng tâm, h chng bun kh, vì  h biết  có  sinh  tức  có  t,  hôm  nay  sng nhưng ngày mai s chết, đó là luật vô thưng không ai ra khi cnh này. Trừ ra nhng ngưi tu chng qu LẬU thì mi không b chi phitrong đo luật vô thưng này.

Cho nên các con nên nh k: CÁC PHÁP VÔ THƯỜNG, KHÔNG CÓ PHÁP NÀO LÀ TA, LÀ CỦA TA, LÀ BẢN N CỦA TA. Hãy nhthường xuyên quán xét câu này cho thm nhuần thì cuc đi này s không còn kh đau na. Đó là các con biết thương mình, không làm khmình. Cc các con thành công.


ĐON7: “Cui năm hc đó, bé hc sinh lớp 8 đã làm mẹ, bt đu tp tành làm mi thứ, tay cm viết hc bài, tay kia mi miết đưa nôi. Cũng thế việc hc ca O giđây cũng vt vhơn nhiu. Câu này dạy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Nhân Qu Trả Vay. (Đi là mt bin kh)

GII TRÌNH ÁN: Đc qua đon văn trên chúng ta rất xúc đng và thương cảm tc hoàn cnh ca cháu O. Cháu mi hc lp 8 mà bây gi đã làm mẹ, tay đưa con, tay cầm bút và còn làm nhiều vic khác nữa cho cuộc sng, tht là vất v và cay đng vô cùng. Ai đã làm ra cớ snày?

Nhìn hoàn cnh ca cháu O, mi ngưi đều lên án ông Lâm, không có mt ngưi nào tha th ông đưc. Ông là con ngưi ch đâu phicon thú vt, mt con ngưi ln tui đáng cha, đáng chú có hành đng tà dâm, sng vô đạo đức, vô liêm s như vy?

Đúng vy, con ngưi không làm ch tâm, không thng ni lòng tà dâm ca mình thì có khác gì là con thú vt, ông đã gây ra nhiu điu đau kh cho mình, cho nhiu ngưi khác na. Cho nên ch mt phút tà dâm là đ li ngàn năm đau kh, và còn mãi mãi bao kiếp đi kh đau nữa.

Tội nghip cháu O, mt cháu bé thơ ngây, hn nhiên trong trng, tui còn hc trò, thế mà bây gi phi ru con ng, phi cầm viết soạn bài, làm bài và hc tp, tc cnh này liu cháu O có còn đ sc hc tập vưt qua nữa không? Chắc chắn ri đây cũng phải b hc thôi.

Đưng đi lm no chông gai, Ri thay mt bước trách ai bây giờ”
Tht là cay đng vô cùng, quý v thy chăng? Do đâu có hoàn cảnh sng đau khnhư thế này? Do đâu phải ra nông ni như thế này? phải chăng là do tâm DÂM DC không quý v?

Chúng ta lên án ông Lâm là lên án cái ngn ca ti li, còn cái gc ti li ca nó là gì? Cái gc ti li ca nó là tâm DÂM DC như trên đã nói.Dâm dc là gc sinh ra muôn ngàn ti li. Hin tưng ca nó là gì? Hiện tượng ca nó là s bc l và phát triển mnh qua li sng tha hóa ca các cháu gái, cháu trai ăn chơi, lêu lng, bê tha, try lạc, v.v... Hin gi đến nơi đâu cũng thy các cháu gái ăn mặc h hang. l các cháu cho đó là mode” hp thi trang nhất phải không? Nên bắt chưc nhau ăn mặc h hang đlàm đp. Bày da, h tht, khoe tay, khoe chân, bày ngc, bày mông, v.v... đúng như vậy không  các  cháu?  Chính  các  cháu  chu  nh hưng văn hóa đi try sắc dc Tây phương. Ăn mặc h hang chng t các cháu cũng ham thích sắc dc. Cho nên mi thích bày da, h tht cho ngưi khác phái xem, tức là các cháu đã khêu dâm gi dc cho chính mình và cho ngưi.

Nói v ti hiếp dâm thì các cháu là chánh phạm và ngưi hiếp dâm mi là tòng phạm. Cho nên pháp lut Nhà nưc kêu án ngưi hiếp dâm mt năm tù thì phi kêu án ngưi khêu dâm hai năm tù.

Đặt ra luật pháp là đ bảo v nền đc lập Tquc; là đ gi gìn trt t an ninh đt nưc; là đ diệt trừ nhng t nn xã hi, thì pháp lut phi dit trừ cái gc sinh ra muôn điu bất an, chkhông phải diệt trừ cái ngn. đúng như vậy không các cháu?

Nếu các cháu là ngưi sng hoàn toàn đúngtheo  truyn  thng  văn  hóa Việt  Nam thì  các cháu không bao giờ ăn mc h hang, bó sát ngưi. Vi  chiếc  áo  dài Vit  Nam,  mặc  vào trang nhã, kín đáo, đẹp đ. Có đúng như vy không các cháu?

Các cháu trông thy y phc ca ngưòi Vit Nam không? T chiếc áo bà ba đến chiếc áo dài rt dân tc tính, trang nhã, kín đáo, màu sắc hài hòa, thanh lch, chuyên thun mt màu: xanh là xanh, vàng là vàng, nâu là nâu, trng là trng, đen  là  đen,  xám tro  là  xám  tro,  ch đâu  có nhng chiếc váy, y, áo lai Tàu, lai M, lai Tây, lai dân tc thiểu s trên các vùng cao nguyên.

Các cháu thấy chăng? Đi sng ca dân tc thiu s còn lạc hu: kh, qun, áo, chăn, cng, y, váy thường dệt xen ln nhiều màu xanh đ, đen vàng, lằn dc, lằn ngang và nhiu hình nh bông hoa, chim, cò, mèo, c, l lăng, thô l, rn ri, lòe lot trông ging như vưn hoa biết đi; trông ging như mt khu rng cây c bông hoa lá, đng vt hoang di biết đi, v.v...

Thi đại ca chúng ta hin gi là thi đại kiến thức khoa hc, thì vic kiến thc thẩm mphi như thế nào? Không l đầu óc kiến thức thẩm mỹ ca chúng ta hin gi còn thi đi ăn lông l, còn thời đại ăn mặc trần tri như thi b lạc nữa sao?

Ăn mặc kín đáo là nếp sng đạo đức ly thamsắc dc. Các cháu có biết không?

V đp ăn mặc kín đáo khiến cho mi ngưi kính trng, tôn quý; còn ăn mặc h hang bó sát ngưi, ngưi ta s đánh giá tr các cháu như loại gái đng đưng, loại gái nhy, gái mãi dâm. Các cháu biết không?

Con nhà giáo dc, có đo đức ra đường cũng như trong nhà đu ăn mặc kín đáo, ch nhng  con  nhà  thiếu  giáo  dc,  vô  văn  hóa, không đạo đức thì mi ăn mặc h hang, bó sát ngưi như vy.

Bn chất con ngưi ai cũng có tâm dâm dc, nhưng ngưi ta biết làm ch nó không đ nó làm ch tâm mình. Vì thế ăn mặc kín đáo cũng là phương pháp làm ch tâm dâm dc mình các cháu ạ! Còn các cháu ăn mặc h hang hay bó sát ngưi là các cháu b tâm dâm dc sai khiến, các cháu làm nô l cho tâm dâm dc. Các cháu có biết không?

Dâm dc là mt ác pháp, nó s mang lại cho loài ngưi bao nhiêu là kh đau. Các cháu cứ nghĩ xem, do t tâm dâm dc các cháu mi sinh tâm thương yêu giữa trai gái. Khi mi lập gia đình, ch có my ngày đầu gi là hnh phúc, là vì hai ngưi khéo che đy, tu thuận vi nhau, nhưng sau này nhng thói quen tạp khí nghip báo nhiu đi s lhình, chng đó nhân nào qunấy các cháu phi trả vay. Cho nên nhng ngàyhnh phúc không lâu đâu các cháu ạ! Ch trong chốc lát thôi. Nhân qu nó s đến, chng đó hnh phúc ca các cháu như giấc mng, bấy gich là mt s chu đng đ sng. Cho nên khi lập gia đình các cháu tưởng là hnh phúc, thật s hnh phúc lứa đôi như nưc chy qua cu, như mây ni giữa tri, như phù dung sm n ti tàn các cháu !

Khi lp gia đình xong các cháu như con trâu, con bò đã b x mũi, đâu còn tui thơ hn nhiên trong trng mun đi đâu thì đi cũng đưc. Dù tui thơ các cháu còn vi cha mẹ, có s cấm đoán, la ry các cháu đi chơi b hc hành hoặc b công ăn việc làm, nhưng cha mẹ đâu có ghen tuông như chng. Chng ghen tuông đánh đập chửi mắng thô bo, ch cn ung vào vài ly u là việc cơm không lành canh không ngt, là gia đình như đa ngc. Có đúng như vậy không các cháu?

Dâm dc còn đem li s đau kh vô cùng. Có chng phi mang thai ri sinh con. Mang thai sinh con đâu phải là hnh phúc, đó là mt sđau kh. Sinh con ri phi nuôi con cho ln khôn. Chúng ln khôn không nghe li dạy bo ca các cháu, các cháu tức gin, đau kh, có bun phiền không?

Biết bao s đau kh, phiền não xy ra trong gia đình cho đến khi nào các cháu xuôi tay đivào lòng đt lnh, nhưng chưa hết kh đâu các cháu ạ! Vì tâm dâm dc các cháu chưa đon dit, nên tâm dâm dc theo nghip sinh t luân hi. Do nghip dâm dc các cháu tiếp tc tái sinh và khi sinh ra ri đưc nuôi ln lên trong muôn ngàn đau kh, ln lên do tâm dâm dc các cháu lại chng ri tiếp din trong vòng tun hoàn sinh dit mãi mãi trong s kh đau vô lưng  kiếp  mà  không  biết  bao  gi raVậy nguyên nhân đau kh không phải là tâm sắc dc sao, các cháu ạ!?

Cho nên ăn mặc h hang và bó sát ngưi là biu hiện tâm ham thích sắc dc, sắc dc là s kh đau ca kiếp ngưi. Vậy các cháu mun thoát kh đau không? Nếu mun thoát kh thì sắc dc phải dit trừ, dit trừ sắc dc là các cháu hãy ăn mặc kín đáo, phi biết nhng phương pháp ngăn chặn và dit trừ tn gc thì cuộc đi mi chấm dt tái sinh luân hi.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG:  Nói v đo đức nhân qu thì phải hiểu lut nhân qu là lut vay trả. Có vay thì phi có trả, có nghĩa là vay như thế nào thì trả như thế ny.

Ví d 1: Vay tiền thì phi trả lại tin và phi trả thêm tin li.

Ví d 2: Vay vàng bạc thì phi trả vàng bạc mà còn phải trả thêm tiền lời.

Ví d 3: Vay công sức lao đng thì phải trảlại công sức lao đng ngưi đi gi là đi công hay vần công.

Theo quy luật nhân qu làm mt vic ác thì phi trả i lần kh đau, vay thì phải trả trả cả li ln vn chkhông phi ch tr li hay ch trả vn thôi. Cho nên nói vay mt trả 10 là vy.

Bi vy các con đng nên vay thì các con đâu phải trả, h vay thì phải có trả, các con không chạy trn đâu khi lut vay trả ca nhân quả. Như lut vay trả ca ngân hàng, nếu các con không trả thì ngân hàng s tch thu nhà cửa, rung đất, tài sn, v.v.. và còn phi đi tù ti. Còn nếu các con không vay n thì không phi trả n cho ai cả. Không mun vay trả trong lut nhân qu thì các con phải theo phương pháp sng đức Pht đã ch dy ràng: NGĂN ÁC DIỆT ÁC PP, SINH THIN TĂNG TRƯỞNG THIỆN PP”, hay: CÁC PHÁP ÁC KHÔNG NÊN LÀM, NÊN LÀM CÁC PHÁP THIỆN. Các con có nh chưa?


ĐON 8: B ca bé O, ông Hoàng Đức Lãm cho biết: Sau khi cháu O kể li s việc, gia đình ông hết sức bt ngờ, gia ông Lâm gia đình là ch thân tình, ông và ông Lâm là bn thân ca nhau, xem nhau như là anh em kếtnghĩa. Khi biết chuyện, ông đã gi ông Lâm sang đ nói chuyện, nhưng ông Lâm không sang nên ông trình lên công an xã, nhưng ri ông y đã trn khi đa phương”. Câu này dy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Thiếu Đức T Ch Ý Hành.

GII TRÌNH ÁN: Ông Lâm tui đáng như cha không t ch đưc tâm sắc dc, nên có nhng hành đng ti t mi ra nông ni này, mi làm mình kh và mi ngưi kh. Thật là đáng  trách,  đang  chê,  làm  bác   không xng đáng.

Sắc dc hnh phúc gì đâu? Ch trong mt giây không làm ch đưc tâm, nó s đưa bao nhiêu ngưi xung đa ngc. đúng như vy không quý v?

Sắc dc đng xem thường nó, nó là ác pháp ghê gm lắm quý v ạ! Ch có nhng ngưi ngu si mi ham thích nó. Đy, quý v cứ xem nhng cháu gái ăn mặc hhang hoc bó sát người, bày ngực, bày tay, bày da, h tht... đang đi ngoài đưng ph, trong ch, trên va hè, trong công viên. Đó là các cháu đang nói thng vi mi ngưi biết rng: Các cháu rất ưa thích dâm dc và khêu gi tâm dâm dc ca các anh, các chú và các bác, v.v...

Chính các cháu ăn mặc h hang bó sát ngưi b hiếp dâm là phi, vì ăn mặc như vậy là cáccháu mi ngưi ta, sao các cháu còn đi thưa kin ai? Nếu pháp lut Nhà nưc kêu án b tù nhng ngưi hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em thì Nhà nưc phải kêu án b tù nhng ngưi ăn mặc h hang hoặc ăn mặc bó sát ngưi. Vì đó là nhng hành đng khêu dâm gi dc, vì chính skhêu dâm gi dc khiến cho ngưi khác phái không th kềm chế làm ch tâm dâm dc ca mình đưc, t đó mi phạm pháp hiếp dâm. Các cháu có biết không? Ti li y chính các cháu tạo ra.

Nguyên nhân ca nhng v hiếp dâm là do phái n ăn mặc h hang hoặc bó sát người. Cho nên mun chấm dứt t nạn hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em thì Nhà nưc ra lnh bt nhng phn ăn mặc h hang hoặc ăn mặc bó sát người, pht tin t 1 triu đng đến 10 triu đng, nếu lần th hai còn tái phạm thì kêu án t 1 tháng đến 3 tháng tù treo, nếu còn vi phm ln th ba thì cho đi cải tạo hc đc hnh ly dâm dc, khi nào chấp nhận ăn mặc kín đáo thì cho v hòa đng vào cuc sng ca mi ngưi.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Mun làm chđưc tâm mình là mt điu khó, vì vậy chúng ta phi biết ch thức sng làm ch tâm mình. Mun sng vi đức t ch thì hàng ngày chúng ta phải trau di tri kiến văn hóa đức hnh nhân bản - nhân quả. Nhưng khi tri kiến đã thông sut lut nhân qu và đạo đức nhân bn thì thvẫn chưa đ sức bình tĩnh khi ác pháp tn công, vì thế các con nên tập luyn sức đnh tĩnh. Vậy mun có sức đnh tĩnh thì phải tu tp pháp môn nào?

Mun đ sức bình tĩnh tc các ác pháp thì phải siêng tu tập Chánh Nim nh Giác thân hành ni và thân hành ngoi.

Tu tập Chánh Niệm nh Giác thân hành ni là nhiếp tâm trong hơi th bình thường. Tu tp Chánh Nim Tĩnh Giác thân hành ngoại là nhiếp tâm đi  kinh  hành.  Hai  pháp  này  kết  hợp  li thành pháp tu tập rèn luyện ngh lc, có nghĩa là đi kinh hành 10 bưc và ngi xung hít th 5 hơi th, tu tập như vy đúng 30 phút mi xngh. Ngày nào cũng siêng năng tu tp, ít nht phi tu tập mt ln trong ngày và nhiều nhất là 4 lần trong mt ngày. Tu tập như vy hôn trầm thùy miên cũng không còn và sức bình tĩnh rt đầy đ, khi đng tc các ác pháp nó vẫn thn nhiên, tâm bt đng, thanh thn, an lạc và vô sự. Nh đó chúng ta mi thấy Pht pháp rất vi diu.


ĐON 9: Trao đi v s việc trên, anh Trn n Tòng - Trưng công an xã Sông Xoài cho biết: Khi gia đình ông Hoàng Đc Lãm tcáo s việc cháu O b ông H Ngọc Lâm hãm hiếp dn đến thai, công an xã đã mời ôngLâm  lên  đ khai  thác,  nhưng  ông  y  khăng khăng t chối. Thấy s việc vưt quá thm quyn, công an đã chuyn toàn b h sơ sviệc lên công an huyện, công an tnh đ điu tra làm rõ, nhưng ông H Ngc Lâm đã trn khi đa phương. Hiện nay, CQĐT công an tnh Bà Rịa - ng Tàu đã quyết đnh truy nã đi với ông H Ngọc Lâm (SN 1944, ng p 3, Sông Xoài , huyn Tân Thành, Bà Ra - Vũng Tàu) vì đã có hành vi hiếp dâm trem, làm nn nhân có thai, sinh con...”. Câu này dạy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Nhân Hin Kiếp Qu Hin Kiếp.

GII TRÌNH ÁN: Hành đng hiếp dâm trẻ em có thai ca ông Lâm không th trn khi ti, sm mun gì công an cũng bắt và lãnh án tù ít nht cũng t 10 năm hay nhiu hơn na.

Chính ông không làm ch đưc tâm dâm dc nên đ lại mt hu qukhôn lường. Ông phi bxứ, b v con, nhà cửa, tài sn và bản thân phi trn chui, trn nhi như con chồn, con cáo, lúc nào tâm cũng lo lng shãi, chthấy bóng dáng công an là quá s hãi. Phi không quý v?

Mt phút không làm ch đưc tâm dâm dc thì muôn vàn s kh đau vây quanh. Bây giông biết làm sao, ch còn nưc ra đu thú và lãnh án tù t 10 năm, pht tiền danh d và tiền nuôi con ca cháu O đến khi tởng thành.

Dù ông có tù bao lâu và bi hoàn danh dvà tiền nuôi con ca cháu O bao nhiêu đi nữa thì cuộc đi ca cháu O còn gì đâu nữa đ nói. Phải không quý v? Mt du ấn trong đi ca cháu O biết bao gi phai m.

Bi vy, trong mt đất nưc đang mở cửa xây dng nền kinh tế hiện đại hoá khoa hc công k nghthì sđón nhn nhiu lung văn hóa  tt  cũng  như  xấu  s tràn  vào.  Cho  nên nhng ngưi lãnh đạo đt nưc phi sáng sut nhn đnh rõ ng nhng t nạn xã hi xy ra trong nưc là do đo đức nhân dân đang xung cp trầm trng. Vì vậy phải trang b cho toàn dân mt nn đo đức nhân bn - nhân qu văn hóa lành mnh, làm tt đẹp hơn nhng gì đã sn, đ tc nhng lung văn hóa đi try, tín, lạc hậu ca các nưc tràn vào, nh trang b cho nhân dân thông sut đo đức nhân bn nên tất cả nhng t nn hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em; nhng t nn mãi dâm, trm cắp, cưp ca giết  ngườinhng  t nn  xì  ke,  ma  túy,  hút cch, u chè say xn; nhng t nn bài bạc, gian lận và nhng bạo lực gia đình trong nưc s không xy ra.

Trong khi đất nưc đang mở cửa thì nền đo đức nhân bn - nhân qu cần phải đưc trin khai cho toàn dân hc tp. Đó là trang b cho toàn dân có mt tinh thần đo đức sáng sut biết nhn đnh rõ nhng lung văn hóa đi try, lạc hu, tín, vô đạo đức đ tránh xa, khiến chođất nưc ngày mt phn vinh thnh tr, nhân dân đưc an cư lạc nghip.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Chúng ta ai cũng biết nhân hiện kiếp, qu hiện kiếp. Ví dnhư mt ngưi đi ăn trm, đó là nhân hin kiếp ăn trm, thì qu hiện kiếp b mi ngưi bt và đánh đp cho mt trn, ri h giải đến công an, b công an điều tra và b tù ti, đó là qu hiện kiếp.

Khi hc đạo đức nhân bản - nhân qu thì mi mi hành đng chúng ta đu phi tư duy suy nghĩ chín chắn đ biết việc làm nào thin, việc làm nào ác ri mi bt đu làm, ri mi bt đu nói. Có tư duy suy nghĩ chín chắn như vy thì việc làm hay li nói đều thin.

Các con nên nh k: Việc làm thin là việc làm hay li nói không làm kh mình, kh ngưi và kh tt cả chúng sinh, còn ngưc lại là việc làm ác, li nói ác thì nên tnh xa, nếu không tnh xa cứ làm, cứ nói thì hậu qu phải trả trong hiện kiếp không trn chy đi đâu cho khi.

Ví d: Mt ngưi giết hại và ăn tht chúng sinh thì qu hiện kiếp thường gp chuyện không may như tai nn, con cái tật nguyn, bn thân và nhng ngưi trong gia đình thường bnh đau.

Chúng ta đưc sinh ra trên đi này, may mn lại gặp đưc chánh pháp ca Pht và quyết đnh làm theo li ca Ngài: Không làm các phápác, nên làm các pháp lành. Nếu chúng ta sng theo li dy ca Ngài thì mi ngưi sng trên thế gian này s đưc bình an và hnh phúc biết bao!

ĐON10: S việc ông Lâm gây ra ri đây s quan pháp lut xử lý, ch ti nghiệp cho cháu bé t lúc sinh ra đến nay đã gn mt năm tui mà vn chưa tên, còn ngưi m tui
16 đang phi gánh chu đ điu thì cứ ngi ngùng với bn bè, dư lun việc hc hành tđó cũng sa sút”. Câu này dy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Hiếu Sinh Ý Hành.

GII TRÌNH ÁN: Tht đáng thương cho hai mẹ con cháu O, con sinh gn mt tui mà mẹ ch mi 16 tui, thật là ti nghip, với tng tui y biết làm gì nuôi con. Tui còn hc trò, không chng mà có con thật là mt ti nhc vô cùng. Đng tc hoàn cnh này ai không xót thương, phải không quý v?

Nhân qu đi nào cháu O gieo ra sao thì không ai biết, nhưng đi nay cháu O gánh chu tht là đáng thương, vừa sng ti nhc vi chị em bạn hc cùng, vi hàng xóm, nhưng cũng vừa đau kh và cng thêm nhng ni lo toan: ri đây biết lấy gì đ sng, biết ly gì đ nuôi con? Mt vin cnh cuc đi đy dẫy kh đau.

Đy, sắc dc hnh phúc gì đâu? sung sưng gì đâu? Thế sao mi ngưi li đắm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!