Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

đạo đức gia đình- tập 1 -7


thiện thì cuộc sng mi tìm thấy đưc s an vui hnh phúc. Vy các con nên nh, phi luôn luôn sng với lòng yêu thương và tha th mi li lầm ca ngưi khác đ biết chắc mình không làm kh mình, kh ngưi. Thì đó là s giải thoát ca đạo Pht.


ĐON 3: “Khong 9 gi ngày 16/3/2006, bé Tiên đang đi b trên quc l 1A gn nhà trọ ở khu ph 3, phưng Bình Hưng Hoà B, qun nh Tân thì Trn Thế n (sn 1985, ng khu ph 8, phưng H Nai, Biên Hoà, Đng Nai) lùi chiếc xe ti nh BS: 60M-0047, trên đưng do thiếu quan sát đã đng vào bé Tiên làm em té đp đu xung đt, b thương rt nng”. Câu này dy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Hiếu Sinh Cn Thận Ý Hành, Thân Hành.

GII TRÌNH ÁN: Do thiếu đức hiếu sinh cn thn giao thông, bác tài xế Trần Thế Văn đã đng cháu bé Cẩm Tiên té đp đầu xung đt, bthương nng.

Do thiếu đức hiếu sinh cn thn giao thông, bác tài xế Trần Thế Văn gây ra mt hậu quthảm khc vô cùng to ln cho gia đình cháu bé Cẩm Tiên. Ri đây cuộc sng h s ra sao?Tai nn giao thông sẽ còn tiếp tc gây tai ha cho nhiều gia đình khác nữa, ch không phi chcó mt gia đình ca cháu Cẩm Tiên mà thôi. Cho nên chúng ta cn phải khắc phc và xóa sạch tai nn giao thông trong cả nưc bng cách nhng ngưi lãnh đo đt nưc bắt buc toàn dân t già chí trẻ đều phi hc tập đức hiếu sinh cn thn giao thông.

Như chúng ta ai cũng biết, khp đất nưc ti Nam quan đến mũi Mau không có ngày nào là không tai nn giao thông, không chnày xy ra thì ch khác. Sự mt mát quá ln đi vi mt đất nưc đang mở cửa hi nhập nn kinh tế thế gii, làm cho dân giàu nưc mạnh thì phương tin giao thông đưng b rất cn thiết, nhưng nó cũng mang đến cho chúng ta nhng hậu qu mất mát kinh khng. Vậy chúng ta phi làm sao? Không ltrố mắt đng nhìn tc cnh đau thương này chăng?

Vì vậy cần phải đưc khắc phc nhng tai nạn giao thông. Vậy mun khc phc đưc nhng tai nn giao thông như thế nào?

Mun khắc phc nhng tai nn giao thông thì điu duy nhất ch hai việc cần phi làm:

- Mt là B Giáo Dc cho biên soạn b môn ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH CẨN THẬN GIAO THÔNG, bắt buc t nhng ngưi đi b, đi xe đạp cho đến nhng ngưi lái xe 2 bánh, 4 bánh,10 bánh, v.v.. đều phi hc đo đức này.

- Hai là cho ph biến đo đức này khắp nơi trong nưc, t thành th ti nông thôn, và trong các tờng hc bắt buc mi công dân đu phi hc tp.

B sách nói trên cần phi đưc ra đi sm chng nào tt chng ny, vì nó khc phc đưc nhng tai nn giao thông, đem li s bình an, yên vui cho toàn dân. Nhất là trong các tng hc: Tiểu hc, Trung hc và Đại hc, b môn này đưc xem là môn hc chính trong chương trình giáo dc đào tạo ca B giáo dc. Nó cần phi đưc áp dng ngay lin, gây phong trào xóa tai nn giao thông đường b, mở ra nhng lp hc bình dân đức hiếu sinh cẩn thận giao thông đưng b khắp nưc, bắt buc mi công dân phi đi hc, t ngưi đi b đến ngưi lái xe có vận tc cao.

Sau khi đã hc xong đưc cấp giy chng ch. Nếu ngưi nào ra đưng dù đi b, đi xe đp hay lái xe gắn máy, ô tô, v.v.. không gi gìn đức hiếu sinh cn thn giao thông đường b, mà còn vi phm luật l giao thông thì phạt tin, và còn cưỡng bức cải to hc tập cho thấm nhuần đo đức hiếu sinh cn thận giao thông đưng b mi đưc trả t do và cho hòa nhập vi cng đng mi người. như vy tai nạn giao thông mi chấm dt.KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Hầu hết tất cả nhng tai nn giao thông xy ra đều do thiếu đức hiếu sinh cẩn thận giao thông nên mi có sự mt  mát  đau  thương  như  thế  nàyNếu  trên đưng giao thông ai ai cũng gi gìn đức hiếu sinh cẩn thn giao thông thì tai nn giao thông s chấm dt. Đạo đức gắn liền với tch nhiệm và bn phn. Mt khi con ngưi đã hiu biết đo đức thì ai cũng thy trách nhiệm và bn phn ca mình. Vì không s dng đưng giao thông thì thôi, ch mt khi đã sdng đường giao thông thì luôn luôn khi lòng yêu thương mình, yêu thương ngưi nên rất cn thn, khi đi hoặc băng qua đưng đu ra dấu hiệu đ mi ngưi s dng giao thông chú ý nên tai nạn giao thông không bao gi xy ra. Và vì vậy sinh mạng ca mi  người,  mloài  vt  đang  đi  trên  đường chúng ta đều tránh không xảy nhng s đáng tiếc và thương tâm.

Hin nay phương tiện giao thông chy xe vi tc đ cao thì đức hiếu sinh cn thn giao thông rt cần thiết cho mi ngưi dân trong mt nưc phi đưc hc tp thông sut, đó là mt việc bức xúc  cn  phi  làm  ngay  linVậy  mun  cho nhng tai nn giao thông không xảy ra trên đất nưc và nhng ni mt mát thương đau không còn nữa, thì chúng tôi yêu cầu các Nhà lãnh đạo có thẩm quyền cần nên lưu ý nn đạo đức nhân bản hiếu sinh cẩn thận giao thông.Nếu nói v đức cẩn thn thì không nhng cẩn thn giao thông trên đường b mà còn cn thận trong mi công việc làm. Khi ngưi nào biết gigìn đức cẩn thn trong công việc thì việc làm dthành công trên đưng đi. Làm việc gì cẩn thận thì dù việc nh hay việc ln đu đạt đưc kết qu tt đp. Cho nên đức cn thận rất cần thiết cho mi ngưi đời. Vậy các con nên ghi nhnhng li dạy này.


ĐON4: Sau nhiều tháng điu tr ti bnh viện Ch Rẫy, em xut viện về nhà vi thương tt vĩnh vin 84%, não b b lit gn như hoàn toàn, giờ chỉ còn sng đời sng thực vt”. Câu này dy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Nhân Qu Nghiệp Báo Do Thiếu
Đức Hiếu Sinh Cn Thận Tĩnh Giác Ý Hành.

GII TRÌNH ÁN: Cháu bé Cẩm Tiên sng mà như chết. Thật đáng thương tâm. Trong quá kh cháu Cẩm Tiên đã sng thiếu đức hiếu sinh cn thận tĩnh giác nên thường vô tình tạo ra nhiều điều kh đau cho chúng sinh, nên kiếp này cháu phải trả quả. Trả qu mt ch thật là cay nghit, nằm tại ch sng chng biết gì c. Tht là ti nghiệp vô cùng, nhất là mẹ cháu phi chăm sóc ăn ung và v sinh hng ngày. Tht  sự,  sng  như  cháu  Cẩm  Tiên  chết  cònsưng hơn, nht là mẹ cháu, làm sao b con đưc, phải chăm lo như thế ri lấy tiền đâu sng.

Nhìn  cnh snnghibáo  này, chúng ta phi cnh giác bn thân mình, phi sng như thế nào đ bản thân khi phi th nghiệp báo cay nghit như vy?

Mun sng mt đi sng đưc bình an yên lành thì không gì khác hơn là phải hng ngày sng biết ngăn và diệt tng tâm niệm ác ca mình. Vy mun làm đưc việc này thì phi làm sao?

Hng ngày chúng ta nên tập luyn CHÁNH NIỆM NH GIÁC theo tng hành đng thân, ming, ý ca mình, tức là s dng ĐC HIẾU SINH CẨN THẬN tng hành đng. Khi mun làm mt việc gì, mun nói mt điu gì, mun suy nghĩ mt điều gì đều phải suy nghĩ k càng ri mi làm, mi nói, không đưc nói đại, làm đi, nhưng khi làm hay nói đu phải cẩn thận tng  lnói,  tnhành  đng.  Nhất  là  tnh nhng hành đng thiếu tĩnh giác, vì nhng hành đng thiếu tĩnh giác vô tình làm kh đau hay đem li s chết cho chúng sinh. Ví d khi bưc đi thiếu tĩnh giác gim đp lên chúng sinh khiến chúng chết hoặc b thương gãy chân, tay mt cách kh đau và thảm thương. Nhưng nhng nhân qu vô tình ấy chúng ta cũng không tránhkhi nghip vô tình. Như cháu Cẩm Tiên, ngưi lái xe vô tình chđâu cố ý. Ch vì ngưi lái xe thiếu đức hiếu sinh cn thn giao thông, không tập luyện tĩnh giác, không hc đo đức hiếu sinh cn thận giao thông, nên vô tình đem đến cho gia đình cháu Cẩm Tiên mt tai ha đau khkhôn lưng.

Trong cuộc sng hng ngày chúng ta hãy lập đức hiếu sinh cẩn thn, tức là ly đức hiếu sinh cn thn làm cuc sng ca mình, vì là cuc sng nên phải luôn luôn cn thn trong mi vic làm, trong mi bưc đi, trong mi li nói. Vì chúng sinh đang sng quanh ta rt nh nhít, nếu không tĩnh giác, thiếu cn thn vô tình chúng ta cũng có th làm chết, gây thương tích làm chúng đau kh.

Bn thân tĩnh giác thì đức hiếu sinh cẩn thn lúc nào cũng có, do đó chúng ta thường sng không làm kh mình, kh ngưi và khchúng sinh. Thường ngưi ta hay làm kh cho nhau là vì thiếu đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn thn. Đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn thận thường mang đến s bình an cho nhân mình và đem lại hnh  phúc  yên  vui  cho  mngưi  trong  gia đình, nhất là tai nn giao thông s không bao gixảy ra.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Nhân nào quny, mẹ và cháu Cẩm Tiên phi chu trả qu mtch cay đng rất đáng thương. Nhìn cnh này chúng ta phi đ cao cnh giác tt cả nhng việc làm, cn thn tnh sao không làm nhng điều đau  kh cho  mình,  cho  ngưvà  cho  tất  cả muôn loài vt khác. Đy là chúng ta đã gieo nhân thin thì phải gt ly nhng qu an vui, do đó cuc đi chúng ta không bao gi nhng tai nn này hay tai nn khác xy ra. Còn nếu chúng ta không cảnh giác cẩn thn, vô tình làm nhng điều ác không hay thì phi trả nhng quđau kh trong hiện kiếp và còn nhng kiếp tương lai nữa.


ĐON 5: “Cơ quan cnh sát điều tra đã khởi t vụ án, khởi t cho ti ngoi b can Trn Thế Văn về ti “vi phm quy đnh v điều khiển phương tiện giao thông đưng bộ. Câu này dy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Thiếu Đức Hiếu Sinh Tĩnh Giác
Cn Thn Giao Thông Ý Hành.

GII TRÌNH ÁN: Hng ngày tai nạn giao thông thưng xy ra gây bao đau thương mt mát quá ln cho con ngưi. Các Nhà lãnh đo đất nưc tìm mi cách đ chặn đng, nhưng chặn đng không đưc, tai nn vẫn tiếp tc xy ra. Cnh sát giao thông đưng b rt vất vả, nhưng tai nn không bao gi chấm dt.Khi con ngưi văn minh tiến b thì phương tin giao thông đi li tiện li hơn nhiu, tc đnhanh chóng tiết kiệm đưc nhiu thi gian thì tai ha li ập xung đầu con ngưi. Nếu con ngưi không tìm ra nguyên nhân ca nó đ khc phc thì hu qu tai nạn giao thông s xảy ra, ngưi chết và thương tật sut đi không lưng đưc.

đây chúng ta nên biết: Nguyên nhân tai nạn giao thông là do mi ngưi s dng đường b THIẾU ĐỨC NH GIÁC HIU SINH CẨN THẬN GIAO THÔNG.

Lưng xe c mi ngày gia tăng, đưng xá mi ngày đưc xây dng rng ln, vì thế tc đxe chy quá nhanh đức tĩnh giác hiếu sinh cn thận giao thông không đưc Nhà nưc trang b cho toàn dân hc tp, thì không làm sao tránh khi tai nn giao thông xảy ra hng ngày. Đó là điu chắc chắn ai cũng biết.

Tai nn giao thông là mt ni đau không ca riêng ai, nó là ca chung ca đất nưc, vì vy trách nhiệm ca mi công dân trong nưc khi sdng giao thông đường b thì phi cn thn. Dù là đi b cũng phi đi đúng luật giao thông, khi mun băng qua đưng phi làm du hiu đưa tay, ch không đưc chạy u băng qua đường đại phải cn thn. Còn nhng ngưi lái xe phi thấy trách nhiệm và bn phận ca mình làphi sng vi đức hiếu sinh cn thn giao thông đưng b, không đưc chạy lng lách, không đưc vưt mt chy u, không đưc chạy quá tc đ làm chủ, không đưc ung u lái xe, v.v... gigìn đức hiếu sinh cn thn giao thông thì mi không đem tai ha cho mình, cho người; thì mi bo v s sng cho nhau.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Đức cn thn là mt đức hnh cần thiết cho mi ngưi, nếu ai sng vi đức cẩn thận thì s đưc bình an yên vui. Đức cn thn ai cũng nói đưc, nhưng phi đưc tp luyn cho thành thói quen, mun thành thói quen thì hng ngày phải tp luyn Chánh Niệm nh Giác, nếu không tập luyện Chánh Niệm Tĩnh Giác thì rất khó trở thành thói quen cn thn. Bn cht con ngưi vi vàng, vt chạt, v.v... Ch nhìn cách đi đng là biết ngay ngưi có đức cẩn thận hay không mt ch d dàng.

Các con nên lưu ý, trong Chánh Niệm nh Giác có đầy đ Đức Cn Thn, nên ch cn tu tập Chánh Niệm nh Giác là đ.


ĐON6: Mc dù đã về nhà, nhưng tháng nào bé Tiên cũng phi tái khám. Thuốc men chi phí lên đến hơn hai triệu đng/tháng, trong khi hoàn cnh ca ch Hoa rt khó khăn. Từ Cn Thơ, lên thành ph kiếm sng ri ly chng, lyhôn, mt mình chdt hai đứa con ri khi nhà chng đi thuê phòng tr, làm lng nuôi con. Cuộc sng ca 3 m con rau cháo qua ngày, chmong tng gicác con ca mình ln lên được hc hành, đi làm đ sớm có đ đn cho mẹ. Thế nhưng mong mi đó ca ch hoàn toàn sp đkhi bé Tiên b tai nn giao thông. Câu này dạy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Nghip Báo Nhân Qu Khắc Nghit, Kiếp Tc Gieo Nhân Nào Thì Kiếp Này Phi Trả Qu Ny.

GII TRÌNH ÁN: Sinh ra làm ngưi không ai mun mình phải trả qu kh như thế này. Phải không quý v?

Sinh ra t nhân quả, đưc nuôi sng trong nhân quả, ln lên cũng t nhân qu và chết đi cũng theo nhân qu tái sanh. Như vy nhân qu mun chúng ta kh là chúng ta kh, mun chúng ta sưng là chúng ta sưng. Vì thế khvui ca đi ngưi chtrong vòng nhân quả, chúng ta ch là hình nm hay con ri ca nhân qu thôi, cho nên xét cho cùng chúng ta chng có cái gì là ca chúng ta cả. Vậy mà mi ngưi muội, vô minh c chp cho các pháp thường còn, thân này là ta, là ca ta, là bản ngã ca ta, nên quan trng mi việc, h có xy ra việc gì thì ăn thua đ, quyết tâm bo v cái TA, cái CỦA TA. Do đó làm mi việc ác khôngbiết, làm tay sai cho nhân qu không hay. Tch làm điu ác chu qu kh đau vô cùng, vô tn; t ch làm việc ác là làm kh mình, khngưi và kh tt cả chúng sinh.

Chính ch ăn thua đ vi mi ngưi đ bo v cái ta, cái ca ta là ch nhân qu điu khin chúng ta đi vào trong ác pháp. Chính ch chúng ta mun hơn ngưi là ch nhân qu sai khiến chúng ta, biến chúng ta thành tên nô l ca chúng. Chính ch chúng ta giận hn, thương, ghét, shãi, lo toan, ru rĩ, bun kh là đã làm tay sai cho nhân quả. Chính ch chúng ta phin não thân b bnh tt, m đau, tai nn này, tai nạn khác là chúng ta đang b nhân qu làm ch tâm ta. Chính ch chúng ta đang khi niệm lăng xăng là nơi tiếp tc tái sanh, sinh tluân hi. Còn ngưc lại, tâm bt đng tc các ác pháp và các cảm th; tâm thanh thn, an lạc và vô slà nơi chấm dt tái sanh luân hi.

Mun thoát ra khi vòng tay nhân quả, điều duy nhất chúng ta phải bo v và gi gìn tâm bất đng tc các ác pháp và các cảm th, luôn luôn lúc nào cũng phải gi gìn trạng thái tâm thanh thn, an lc và vô sự. Nơi đó là nơi không bao gi có nhân qu và nhân qu cũng không bao gi dám bén mảng đến nơi đó đưc.

Cho nên ch không nhân, không qu là chchúng ta về. Chgiải thoát hoàn toàn tức là Niếtbàn.  Ch không  nhân,  không  qu là  ch bất đng tâm tc ác pháp, ch không phải chkhông niệm thin, niệm ác (không vng tưởng). Ch không niệm thin, niệm ác là ch tưởng gii ca Thiền tông và kinh sách phát trin ca Bà La Môn. Kinh Pháp Bo Đàn dy: Chng nim thin, niệm ác bn lai diện mc hiện tin, kinh Kim Cang dy: “Ưng vô s tr nhi sinh ktâm”.

Trong kinh sách Nguyên Thy, Pht dy tâm BẤT ĐỘNG TRƯỚC CÁC ÁC PHÁP thì các tlại hiểu thành tâm “không niệm thin, nim ác”, hiu như vậy làm sao đúng nghĩa đưc. Phi không quý v? Vì hiểu nghĩa sai nên t xưa cho đến nay quý thầy t không có ai tu chng qu A La Hán đưc.

Chúng ta thường hiu mt cách sai lch chkhông niệm khi là Phật tánh, là bn lai din mc. Ch không niệm ca Thin tông và kinh sách Đi thừa là ch ức chế tâm vô nim theo phương  pháp  Niệm  Khi  Lin  Buông.  Niệm khi lin buông là mt phương pháp tu tp thin ca Thiền tông Trung Hoa. Nó tu theo kiểu ức chế tâm và cũng ging như phương pháp niệm Lc T Di Đà nhất tâm bất lon ca Tịnh Đtông. Nhng phương pháp này do các t tưởng gii sinh ra, vì cho rng ch tâm không khi niệm thin, niệm ác là Pht tánh, là cõi Cực Lạc, v.v...Ch tâm  BẤT  ĐỘNG  TRƯỚC  CÁC  ÁC PHÁP ca Pht dạy trong kinh Nguyên thy Nikaya thì phi tu tập bng nhng phương pháp x tâm như: Đnh Chánh Nim nh Giác, Đnh Vô  Lu, Đnh Sáng Sut và Đnh Niệm Hơi Th. Bn loi đnh này h trợ cho pháp môn TCHÁNH  CẦN  đ ngăn  ác diệt ác phápsinh thiện tăng tng thiện pháp bng tri kiến gii lut đức hnh. Cho nên ngưi tu tập không b ức chế tâm đạt đưc tâm bt đng mt cách rất t nhiên, vì x tâm bng s hiểu biết ca tri kiến nên tâm luôn luôn trong trạng thái bt đng.

Bt đng do tâm tham, sân, si, mn, nghi đã đưc quét sạch thì tâm t nhiên không niệm ác. Tâm t nhiên không niệm ác, t đó chúng ta mi ở trên T NIỆM XỨ tu tập đ quét sch nhng gc dc vi tế, khi gc dc vi tế đưc quét sạch thì BẢY NĂNG LỰC GIÁC CHI xut hin, tức là T THẦN TÚC đầy đ. Do đó chúng mi đ ni lực làm ch sinh, già, bnh, chết và t ti trong sinh tluân hi, chng đó mun sng, mun chết hi nào cũng d dàng.

Lúc bấy ginhân qu nghip báo không còn tác đng vào chúng ta đưc na. Chúng ta tti đi trong bão t ca nhân quả. Nhưng nhân qukhông làm đng si tóc, chân lông ca chúng ta đưc.

Phật pháp vi diệu như vy, nếu chúng ta nhiệttâm quyết chí tu hành, tâm không còn dính mắc danh, li thế gian; không còn tham, sân, si, mn, nghi nữa, và chúng ta không còn cho cuc đi này tht có, là ca ta thì nhân qu không còn ch sai khiến chúng ta đưc nữa. Không còn sai khiến chúng ta đưc nữa thì con đưng làm chsinh, già, bnh, chết mở rng thênh thang cho chúng ta bưc đi mt ch thung dung, thong th, t ti, vô ngi, v.v... và cui cùng chng còn lo s nghiệp báo luân hi tái sinh gì cả.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Lut nhân quả rt công bng, nó s không tha th cho mt ai nếu chúng ta làm ác. Vì thế các con phải nhsng đúng đo đức nhân qu 10 điu thin và nên tránh xa 10 điều ác. làm đưc như vy các con mi thoát ra mi s kh đau ca nhân qu.


ĐON 7: Phía gây tai nn đã có nhng bi thưng trong quá trình bé Tiên nm vin, nhưng kể t khi cháu về nhà, gn mt năm nay h không ngó ngàng tới. Toàn b tài sn còm cõi ca m con đã bán sch đ lo thuc thang cho Cm Tiên, nhưng tình trng ca bé ngày càng xu đi. Mt khác, t ngày con gp nn, chHoa phi ở nhà chăm sóc cho con, không đi làm được, ngun thu nhp vì thế cũng mt. Hin mcon ch Hoa đang gp rt nhiều khó khăn, trong khi đó vụ án vn chưa được quan bo vệ pháp lut qun nh Tân đưa ra xét x đ nhng phán quyết về đền bù dân s. Câu này dạy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Hiếu Sinh Ý Hành.

GII TRÌNH ÁN: Tai nạn giao thông đã đlại mt s mt mát rt ln không có mt vt gì bù đp cho gia đình ngưi gặp tai nn. Dù là pháp lut xét x bi thường, nhưng làm sao bi thường đưc nhng gì đã mất cho nhng ngưi b tai  nn  giao  thông. Tng hp  như  cháu Cẩm Tiên, tai nn xảy ra đã p mt con ngưi bình thưng ca cháu, đ lại cho cháu mt con ngưi lon trí, đâu còn biết gì nữa, sng như loài  thực  vt.  Cháu  Cẩm  Tiên  sng   như ngưi chết. Vậy có tiền bc nào bi thường cho cháu đưc không?

Nhìn hoàn cnh ca cháu Cẩm Tiên thì mi ngưi lái xe nghĩ sao?

Mun tiện li cho s đi li nhanh chóng thì không có ngưi nào không biết lái xe. Như vy trong mt đt nưc có bao nhiêu ngưi dân là có bao nhiêu lái xe, không mt ngưi dân nào không biết lái xe. Vì thế trách nhiệm bn phn ca mi ngưi dân t già chí tr, khi ra đưng đi b hay lái xe đu phải thuc và thi hành đúng lut l giao thông đưng b. Như vy chưa đ,còn phải hc đạo đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn thn giao thông.

Mun cho mi ngưi dân trong nưc đu thông sut lut l giao thông đưng b thì luật lnày phi trở thành mt môn hc như các môn hc khác trong chương trình giáo dc.

Hc luật l giao thông đường b chưa đ đtai nn giao thông chấm dứt. Mun tai nn giao thông chấm dt thì mi ngưi dân trong nưc không nhng thông sut lut l giao thông còn phải hc đo đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn thn giao thông. Vì đo đức tĩnh giác hiếu sinh cn thn giao thông mi là vn đ quan trng trong  việc  đi  li,  nh đó  tai  nn  giao  thông không xy ra.

Khi ra đưng, vì thiếu cẩn thn ngưi lái xe chạy u quá tc đ, chy lng lách, chy sai lut l giao thông, v.v... Nhất là ngưi lái xe không nên ung u, khi ung u say con ngưi không còn trí sáng sut, mt tĩnh giác, luôn luôn sng trong bản ngã ca loài đng vật nên đo đức tĩnh giác hiếu sinh cn thn giao thông không có, còn lut l giao thông đưng bchng còn biết là gì. Mt con ngưi như loài đng vật lái xe là nguy hiểm cho mi ngưi, tai nạn giao thông thường xy ra là do nhng ngưi ung u say. Ngưi ung u say không đưc lái xe dù bất cứ mt loi xe nào.Ngưi ung u say đi b vn gây ra tai nạn giao thông. Cho nên ngưi ung u say không đưc tham gia giao thông trên đưng, h chnằm ngh, khi nào hết say mi cho phép di chuyển trên đường.

Tai nạn giao thông xy ra là mang đến cho con ngưi mất mát rất ln không lấy gì bù đp cho đưc, vì thế chúng ta nên cẩn thn, khi đi bhay lái xe phải hết sức cẩn thn đ tnh bất cứ mt tai nn nào xảy ra.

đây vấn đ quan trng là sinh mạng con ngưi,  mi  ngưi  cần  phải  xem  trng  mng sng  con  ngưi.  Cho  nên  bất  cứ  vì  điu  gì, chúng ta là ngưi thì phải bo v mng sng ca con ngưi, chkhông th xem thường mạng sng ca ngưi khác.

Mun  bo  v mng  sng  ca  mình,  ca ngưi khác và ca tt c chúng sinh, thì tt hơn hết là phi sng với đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn thn, lúc nào cũng phải tĩnh giác cn thn trong tng ý nghĩ, tng li nói và tng hành đng tay chân, khi bưc đi, khi cầm nắm. Tĩnh giác hiếu sinh cẩn thn là mt đức hnh bo v s sng ca mình, ca ngưi khi lưu thông trên đưng b, nhđó tai nạn giao thông chấm dt, xin quý vlưu ý cho.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG:  Ch có đức hiếu sinh thì các con mi gi gìn trn vn 10điu thin, ngoài đức hiếu sinh đi tìm 10 điu thin như kim đáy bin, các con có nhchưa? đức hiếu sinh thì phi đức cn thn, có đức cẩn thận thì mi gi gìn lut giao thông đưng b trn vn, nh đó tai nn giao thông schấm dt.

Mkhbưc ra đường đu  nên nh bn phn và trách nhiệm là phi sng đúng ĐẠO ĐC HIẾU SINH CẨN THẬN GIAO THÔNG. Đó là mt hành đng sng đem lại s bình an cho mình, cho ngưi và cho cả hai.


ĐON 8: Sc kho bé Tiên ngày mt suy sp, phi sng trong điều kiện thiếu thn cả về thuc men ln ăn ung. Ch Hoa đã xoay xở mi cách, vay mưn khp nơi nhưng cũng đành bt lc, không thkiếm thêm tin chạy cha cho con. Ngi bun bã trong căn phòng trọ ở s 396 quc l 1, khu ph 3, phưng nh Hưng Hoà B, qun nh Tân, nhìn đứa con gái vn hiếu đng, hc gii mà ginm bt đng khiến chHoa không cm ni nước mt. Năm hết Tết đến, nhìn ngưi ta đua nhau đi sm Tết lòng chli càng nng trĩu ni bun ti”. Câu này dy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Nhân Qu Nghip Báo Hiện Kiếp
Trả Vay.GII TRÌNH ÁN: Hi các lái xe! Hãy nhìn hoàn cnh ca ch Hoa trong bài báo này. Thật đáng thương phải không quý v?

Ai đã gây ra thảm cnh này quý v có biết không?

Lái xe Trần Thế Văn ư?

Không phi đâu quý v ạ! Trần Thế Văn lái xe do thiếu Đc Tĩnh Giác Hiếu Sinh Cẩn Thận Giao Thông mi gây ra tai nn thm khc cho gia đình ch Hoa. Trần Thế Văn không bao gimun xy ra tai nạn này, nhất là đi vi gia đình ca  ch Hothì  li  càng  không  mun.  Phải không bác tài Trn Thế Văn?

Ch ti nghip cho bác tài Trần Thế Văn kt tui còn bé thơ cp sách đến tờng, cho đến khi bác trở thành mt tài xế lái xe chưa bao gitng đưc hc tập và rèn luyện Đức Tĩnh Giác Hiếu Sinh Cẩn Thận Giao Thông, nên tai nn giao thông làm sao tránh khi. Phải không bác Thế Văn?

Cho nên ngưi lái xe thường thiếu đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn thận thì tai nn giao thông mi xy ra, mang đến mi s mt mát to ln là mt ni đau bun thê thảm cho mình và mi ngưi.

Bi vy nếu nhà nưc mun chấm dt tai nạn giao thông trên toàn quc, thì chương trình0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!