Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

đạo đức gia đình- tập 1 -8


giáo dc xóa tai nạn giao thông phi đưc phbiến lp hc đạo đức tĩnh giác hiếu sinh cn thn lái xe đường b t thôn quê, xóm, p đến th xã, th trn, thành ph đô th, vv...

Có t chức hc tập như vy thì tai nn giao thông mi chấm dứt. Và nh đó cả nưc nhân dân đều sng an vui, không còn lo lng, s hãi khi bưc chân ra đường.

Chúng tôi ưc mong sao các Nhà lãnh đo đất nưc vì s sng bình an ca nhân dân hãy mau mau mở nhng lp hc đo đức nhân bản - nhân quả, thì trên các trc l giao thông skhông còn tai nn giao thông xy ra nữa và nn ách tắc xe cộ cũng s chấm dứt.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Nhân qu thì không th trn thoát, dù trn bt cứ nơi đâu, bay lên tri hay chui xung biển cũng không thoát khi khi đã làm 10 điu ác. Làm 10 điều ác thì trả qu ngay liền trong kiếp này và còn tiếp tc trong kiếp khác nữa. Các con nên lưu ý vn đnày là vấn đ nhân qu nghiệp báo, vì thế sut đi nên thực hin 10 điu lành. Chính 10 điu lành này mà cuc đi các con mi có s an vui chân thật.


ĐON9: Trong khi chđợi s phán quyết ca pháp lut, chúng tôi mong mi lòng hotâm ca bn đc gn xa hãy giúp m con chHoa vượt qua cơn khn khó”. Câu này dy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Hiếu Sinh Kêu Gi ng Ho
Tâm Khu Hành.

GII  TRÌNH  ÁN:  Đng  tc  cnh  đau lòng này, tác gi bài báo kêu gi đc gi bn phương hãy mở rng lòng thương yêu, k ít ngưi nhiu cứu giúp ch Hoa trong lúc cuc sng quá bi đát gần như kiệt quệ, nếu đi làm thì không ai chăm sóc cho bé Cẩm Tiên, chăm sóc cho bé Cẩm Tiên thì ly gì sng, v lại tin thuc thang và ăn ung cho cháu Cẩm Tiên làm sao có đ chi trả. Bỏ cháu Cẩm Tiên thì mẹ cháu b con sao đành, ôm nuôi thì lấy đâu ra đ sng cho hai mẹ con, thật là ti nghiệp vô cùng. Đng tc cnh này ai không đau xót. Phải không các con?

Nhân qu nghip báo sao khắc nghit quá vy, nhân nào thì phi trả qu ny, nhưng biết làm sao đây bây gi?

Kính thưa quý v! Nhân qu không khắc nghit, nhân nào qu ny thì phải trả vay, đó là quy lut công bng đi vi vạn vt trong vũ tr. đng tc hoàn cnh gia đình ca cháu Cẩm Tiên ,chúng ta ly đó làm mt bài hc nhân qucho đi mình. Ngay t bây gi chúng ta phải tp sng năm đức căn bn ca loài ngưi và iđiu lành nhân qu ca thập thin thì mi mong chuyển  đi  nhân  qu nghiệp  báo  ác  cđi mình thành nhân qu nghip báo thin, nhđó cuộc sng ca chúng ta mi đưc bình an và vô sự.

Trưc khi mun sng vi năm đức nhân bản và i hnh nhân qu thiện thì chúng ta phi tu tập và rèn luyn Chánh Niệm nh giác, nhcó Chánh Niệm nh Giác chúng ta mi sng trn vn vi năm đc, i hnh. Năm đức và mưi hnh mi làm thay đi cuc đời, mi đem lại s bình an cho loài người.

Ngưi tu theo Phật giáo mà không gigìn đúng nhng gii lut bản mang đy đ đúng năm đc, i hnh này thì không th nào chuyển hóa đưc nhân qu nghiệp báo. Không chuyển hóa đưc nhân qu nghip báo thì con đưng tu hành chng có ích li gì cho bn thân, mà còn phí công vô ích ca mình. Sut cuộc đi mang tiếng tu hành nhưng tu hành chng tìm thy s giải thoát chân tht, toàn là ảo giác.

Nói NĂM ĐỨC, MƯỜI HẠNH ca Pht giáo ngưi ta rt xem thưng, vì cho nó là Ngũ Gii và Thp Thin, nhưng nó rt bn cho con đưng gii thoát ca Phật giáo. Quý v đng đi tìm nhng pháp cao siêu mầu nhim, vì nhng pháp cao siêu mu nhiệm là nhng pháp tưng mà nhng ngưi sng trong mng dng lênđ t lừa đảo mình và mi người.

Nói v tôn giáo hay bất cứ mt giáo pháp nào, ngưi ta đều chn pháp môn thin đnh, cho là mt pháp môn ti tôn, ti thượng. Cho nên ngưi ta nói v thin đnh rt nhiu, nhưng ngưi ta không biết ch thức tu tp thin đnh như thế nào đúng, như thế nào sai. Vì thế ngưi ta đã tu tập sai pháp, không đúng chánh thin đnh nên không ai nhp đưc chánh thin, chánh đnh, ch toàn nhập vào đnh tưng. Và cui  cùng  ngưta  nói  thiền  đnh  rất  nhiều nhưng chng ai biết thin là gì c.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: ng hảo tâm có nghĩa là lòng tt, tức là đức b thí. Ngưi bthí là ngưi biết thương ngưi bt hnh trong xã hi. Đức b thí rt cần thiết cho mi ngưi, nó giúp mi ngưi x tâm bn xẻn ích k rất ddàng.

Ngày xưa đức Phật đi xin ăn là mc đích to duyên b thí cho mi ngưi, đ cơm ăn áo mặc ca h không thiếu ht và có th trở thành giàu sang phú quý, nht là gp đưc chánh pháp gii thoát. Bi vậy làm ngưi chúng ta nên sng vi đức b thí, trong đức b thí nó đầy đ tình thương yêu chân thật. Bố thí không có lòng yêu thương chân tht thì b thí đó ch là hình thức đ lừa đảo mi ngưi làm danh, làm lợi, v.v... mà thôi.Đức b thí thật s phi mang đầy đ đức hiếu sinh. đâu đức hiếu sinh thì đó có đức b thí chân tht.

đây chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa b thí. Bố thí là phải vì lòng yêu thương ngưi bất hnh, vì thy cnh kh ca ngưi khác mà đem đến chia s s bình an vi h; chia s tiền ca, cơm ăn, áo mặc; chia s công sức giúp nhau; chia snhng li an i; chia s nhng hành đng yêu thương, v.v...

Đức b thí bao gicũng đi đôi vi đức hiếu sinh, cho nên gi là ĐC HIẾU SINH BỐ THÍ. Con ngưi nói thương nhau thì phải qua nhng hành đng b thí, nếu không hành đng bthí thì nói thương nhau ch là li nói suông mà thôi.


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐC GIA ĐÌNH - Tp 1
 
Bài học th 4

 


RÈN NHÂN  CÁCH ĐO ĐỨC GIA ĐÌNH NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ HAI QUẢ TIM


huyện k rng, vào năm 1949-1950, trung hc Hương Khê (Hà nh), có mt đại gia đình con em cán b kháng chiến ba tnh Bình, Tr, Thiên và mt s cán b tui còn nh đưc Đng và Nhà nưc cho tập trung v đây hc tpnâng cao trình đ văn hóa đ v phc v quê hương. Trong s y không thiếu trai tài, gái sc, h sng trong nhà dân và đưc thương yêu như con cháu trong gia đình. H có bát cháo ngon, c sn, củ khoai lang hay trái hng ngâm đu cho anh ch em ăn ngoài bữa cơm trưa. Còn anh ch em thương nhau như rut tht, biết nhiệm vđưc giao nên ngưi nào cũng chăm ch hc tp. Tuy vậy vi tui 18, đôi ơi, có ngưi đã đ ý nhau. T tình thương xa cha mẹ, xa quê hương h đã mến nhau, thương nhau ri yêu nhau, nhưng  ch  trong  lòng.  Mãi  v sau  này  có không ít ngưi đã thành v, thành chng nhờ có điu kin công tác ở gần nhau trong không gian đa lý hoặc trong ngh nghip.

Trong s gn 100 hc sinh nam nữ, đc bit có mt n hc sinh vừa có duyên, vừa sắc đẹp như mt hoa khôi mà ai cũng nhn dng đưc là ngưi có nưc da trng nõn nà. Không ai khác. Con ngưi đó đã có hai qu tim vàng.

Theo quy luật ca đt tri, con ngưi đó ln lên và đã có chng con. Ngưi đẹp y cũng đã đi  đâyđđó  trong  và  ngoài nưc, sng  vi chng con đy hnh phúc gia đình. Cho đến nay, ngưi hoa khôi n đã có cháu ni, cháu ngoi và đang sng bên ông chng đã đến tui 90. Còn bà kém ông 13 tui. Ông chng tui cao sức yếu, m đau trin miên. Thêm đó, cả hai v chng chu mt ni bất hnh vì đứa con trai duy nhấtđã qua đi. Bà cố vưt qua ni bun tê tái trong lòng mình, nhưng rất vui vẻ, lạc quan săn sóc ông chng vô cùng chu đáo. lo tng bữa cơm sao cho thích hp, lo tng giấc ng khi thy chng trở mình. Đây là đôi vợ chng duyên n vi nhau, ăn ở vi nhau sut đi.

Năm nay tuy tui đã xp x gần 80, nhưng bà lại gặp mt tin vui bất ngờ. Sau 55 năm, bà tìm đưc đa ch ca ngưi mình mong đi. Ngưi bà yêu không ai khác là bạn hc cùng tờng. nh yêu chm n thì ngưi bà yêu đã theo tiếng gi ca tnh nhà vào quân đi đ chun bcho cuộc tng tiến công. Ngưi thanh niên đó đi t chiến tờng này sang chiến tng khác, chuyển t công tác này sang công tác n, khi trong nưc, khi đưc đi hc nưc ngoài... cũng bôn ba khắp nơi. Cũng như bà, theo quy lut ca tạo hóa, anh gia đình vợ con, nay cũng cháu ni, cháu ngoại như bà và tui tác cũng đã lúc gn đt xa tri”.

H gp nhau nh có tên ca ông là tác gica mt bài báo. Vì thế bà c tìm cho đưc đa ch, đin thoi đ liên lạc. Tuy nay hai ngưi còn cách xa nhau hơn ngàn cây s, nhưng đã gần nhau nh có thông tin hiện đi. H đã nói chuyện vi nhau nhiu, trút cho nhau nhng bu tâm s t khi yêu cho đến nay chưa th lvi ai bao gi. Hơn na thế k giu kín mt tình yêu. Mt tình yêu ôm p mãi trong lòng. Vimt hoa khôi có trình đ văn hóa, hot đng xã hi mnh mẽ chắc có nhiu chàng trai đeo đui. Con ngưi này, nói như nhà văn ni tiếng Nga Pau-tpx-ki là: “Tình yêu chỉ có mt, nhưng tương t thì có hàng trăm”. Ngưi viết bài này suy ngm: Đây là mt th tình yêu đích thực, không ai th thay thế được mt th tình yêu trn vn, không mt th đng nào làm vn đc nó đi. Tui đã quá thp cổ lai hy vn cứ yêu, nhưng rt chung thy vi chng”. i nói: ngưi ph n hai qu tim trong mt là vy.

i đc khá nhiu tác phẩm bàn luận v tình yêu, nhưng chưa bắt đưc mt tình yêu tôi vừa kể. ngưi quan niệm tình yêu là b kh, ngưi nói tình yêu là hnh phúc, không ging cái hnh phúc tình yêu ca hai ông bà này. Đây là mt th tình yêu vĩnh cu, rt hiếm có trên thế gian này. Theo tôi, đây là mt th tình yêu hoàn toàn vô tư: không v li, không nông ni, không lãng mạng chút nào, là mt th tình yêu thực tế xuất phát t đáy lòng mình, vì lúc tryêu nhau là chuyện bình thưng, nay tui đã cao có gia đình ri vẫn cứ yêu, yêu đến chết mi thôi.

Qua chuyện tình nói trên, chúng ta thy hơn hôn nhân bt đu bng tình yêu, nhưng không hn là như thế, vì nhiều lý do khác nhau mà đã din ra t thi đi xa xưa cho đến tn ngày nay. Nhiều ngưi nghĩ hôn nhân là s phậnca con  người, còn  hôn  nhân  mun có  hnh phúc là do con ngưi to dng lên.

đây không lạm bàn hôn nhân và hnh phúc gia đình, mà ch dng li hai ch tình yêu có vt đi lập trong tâm hn và qu tim ca con ngưi. Nói rng hơn thì tình yêu quê hương, đất nưc cũng thế thôi, tình yêu là tình yêu.

Nói tht lòng mình sau khi suy nghĩ vchuyện tình nói tn, tôi vô cùng khâm phc và kính trng ngưi ph n hai qu tim vàng, vì bà đã biết cách tôn  trng mình và tôn trng ngưi chng đang chung sng vi hnh phúc cả gia đình. Ôi! Xã hi ta bây ginếu nhiều ngưi ph n như thế thì đp biết bao. Nói đến ngưi ph n có hai qu tim vàng, không thkhông nói đến nhân vt th ba. Ngưi đã nhận mt trong hai qu tim vàng đó.

Vì là bạn cùng tng, có ln tôi gp và hi thng thắn anh ta. Anh bo: “Tôi đã quên đi lâu lm ri, ta đp ai mà chng mê, mình li cách tr xa xôi. Qu tht tôi rt ngc nhiên khi nhn ra điện thoi, nghe tiếng nói ca ta rõ ràng mà mình tưởng như mơ.

Tôi nàng cũng như ht go trên sàng, sau cuộc chiến tranh trưng kỳ, hi còn nh đã yêu nhau, qua đôi mt đã hiểu lòng nhau, nay tui đã già li yêu nhau nhiu hơn. Tht là hnh phúc! Vì hnh phúc đó mà đêm không ngđược, đành gi đin thoi xin phép nàng qua không gian gi đến mái tóc bch kim ca nàng mt n hôn đy nhng git nước mt vui. Nàng nói em nhn ngay! Nhn ngay! Nhn ngay... vi tiếng cười trong tro lc quan đã làm cho tôi quên mt đi tui gn 80 mà có thêm niềm vui cuộc sng”.

Báo Công An, ngày 10/2/2007
Phương Linh





ĐI Ý

Ông  c và  bà  c THIU  ĐỨC  CHUNG NH, CHUNG THỦY.

PHÂN ĐOẠN

Bài này có 31 đon

ĐON 1: “Chuyện kể rng, vào năm 1949-
1950, trung hc Hương Khê (Hà Tĩnh), có mt đi gia đình con em cán b kháng chiến ba
tnh nh, Tr, Thiên mt s cán b tui còn
nh được Đng và Nhà nước cho tp trung về đây hc tp nâng cao trình đ văn hóa đ về phc vquê hương”. Câu này dy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đào tạo giáo dc nhân tài cho Tquc là Đức Yêu Nưc Tơng Nòi.

GII TRÌNH ÁN: Vào nhng năm 1949-
1950, đt nưc đang chiến tranh, toàn dân đng lên chng li giặc Pháp, vì thế con em cán bđưc Đng và Nhà nưc cho tập trung vào các tng hc đ đào to trở thành nhng nhân tài, nhng sĩ quan các loại binh chng đ đáp ng trong các chiến tờng.

Dù cho đt nưc có chiến tranh hay không chiến tranh thì việc đào to nhân tài là điều quan trng. Nht là trong giai đon hin nay, đt nưc đã đc lập có ch quyn, Đng và Nhà nưc lãnh đạo thì việc đào to nhân tài xây dng đất nưc, giáo dc toàn dân t già chí trẻ sng có đạo đức nhân bn - nhân qu thì không th thiếu đưc. Đó là mt điu cần thiết mà mt đất nưc nào đã đc lập có ch quyền thì các Nhà lãnh đạo đu phải nghĩ đến lấy đức trị dân và nhân dân phi sng có đạo đức thì đt nưc đó mi bình an, thnh tr.

Đất nưc mun đưc phát triển nn kinh tế khoa hc k ngh hin đại hóa đ làm cho dân giàu nưc mnh, thì tc tiên phải gi gìn đt nưc đưc thanh bình, xã hi phi có mt nn đạo đức công bng đi vi mi ngưi và luôn luôn phải gigìn trật tan ninh, tránh nhng tnạn xã hi như: xì ke ma túy, u chè say xn, cờ gian bc ln, trm cp p git, mãi dâm,ăn mặc h hang khêu dâm, gi dc, văn hóa đi try, v.v... thì điu cần thiết phải mt chương trình giáo dc đào tạo đo đức nhân bản - nhân qu cho toàn dân.

Đất nưc mun đưc phát triển mi mặt thì cn phải nhiều nhân tài. Mun nhiều nhân tài thì các Nhà lãnh đạo phi chú trng chương trình giáo dc đào tạo nhng nam n thanh niên và thanh thiếu niên đ trở thành nhng ngưi tài, có đức. Mun đưc vy, phải có chương trình giáo dc đào tạo kiến thức văn hóa, kiến thức khoa hc ngh nghip và phi đặt nng kiến thức đạo đức nhân bn - nhân qu lên trên hàng đầu ca các môn hc khác. Nht là kiến thức đạo đức nhân bản - nhân qu phi đưc ph biến khắp trong nhân dân, trong cả nưc.

Đạo đức nhân bản - nhân qu là mt môn hc rt cn thiết cho nhng thế h trẻ, tương lai mầm non ca T quc. Cho nên ai cũng biết đạo đức nhân bn - nhân qu là môn hc quan trng nht trong các môn hc, trong các ngành nghề. Vì nh nó ch đạo và điu khin mt đất nưc đi lên ngang hàng vi các nưc tiên tiến trên thế gii không s thua kém đo đức ca mt nưc nào khác. Vì thế phi đặt nng ngành giáo dc đo đức nhân bản - nhân qu là quan trng hàng đầu trong cả nưc. Vì ngưi có tài không có đức thì không th nào dùng ngưi ấy vào việc ln đưc; ngưi tài khôngđức thì không th nào gi là NHÂN TÀI. Bi vậy đào to nhân tài là đào tạo ngưi tài và có đức, mà giáo dc đo đức thì phi đưc gắn lin vào chương trình giáo dc tTiểu hc, Trung hc, Đi hc. Đo đc nhân bn - nhân qu hiện gi không đưc B Giáo dc quan tâm cho lắm. Vì thế, nn đạo đức nhân bản - nhân qu không thy trong chương trình giáo dc đào to ca Bộ Giáo dc.

Có đào tạo giáo dc nhng ngưi tài đức trong nưc hay nưc ngoài cho quê hương, cho x s này, đó cũng là mc đích đ đưa nn kinh tế và quân s ca đất nưc đi lên ngang hàng hoặc n các nưc trên thế giới, cùng vi việc phải lấy đo đc làm tiêu chuẩn xây dng nhân tài thì s thành công rực r.

Xin nhc lại mt ln nữa, chương trình giáo dc đào to nhng ngưi tài đức cho T quc quê hương x snày, thì lúc nào các cp lãnh đạo đất nưc cũng phải đặt nền đo đức nhân bản - nhân qu sng không làm kh mình, khngưi lên hàng đu, và nht là phi quan tâm cho phép ph biến nn đạo đức này đến tn mi công dân trong cả nưc. Đó là vì li ích cho dân, cho nưc nên cần bắt buc toàn dân phi hc tập đo đức nhân bản - nhân qu cho thấm nhun, để mi ngưi dân luôn thấy tch nhim bn phận ca mình đi vi đất nưc quê hương; ngưi dân trong nưc phi thấy trách nhim bnphn ca mình là mt công dân Việt Nam luôn lấy đạo đức nhân bản - nhân qu làm cuc sng cho mình thì mi xng đáng là ngưi công dân Vit Nam.

KẾT QU VÀ ÁP DNG: Mt đt nưc đc lp ch quyền thì việc đào to nhân tài rt cần thiết đ có ngưi thừa kế gánh vác đt nưc. Nhờ có nhng nhân tài thì đất nưc ngày mt thêm giàu mnh. Mun đưc vậy thì BGiáo dc - Đào tạo phải quan tâm nn đo đức nhân bản - nhân qu sng không làm kh mình, kh ngưi và kh tt cả chúng sinh lên hàng đầu trong  các  môn  hc.  Bi  vì  ngưi  có  tài  không đức thì đất nưc không s dng nhng ngưi đó đưc, vì có s dng nhng hng ngưi này thì nạn tiêu cực ăn lo hi l s không thtnh khi trong nưc. Ngưc li, ngưi có đức nhưng không có tài thì nhng ngưi này có thcòn s dng đưc. Tuy không tài nhưng đức thì hướng dẫn h làm việc gì thì h làm việc rất đúng đắn nên mình đưc an tâm hơn, ví d hlàm việc không gian xo, di trá, không lừa đo lãn công, v.v...

Ngưi đức bao gi cũng đưc trng dng hơn ngưi có tài, nên đức thng tài” là vy. Bi vậy đạo đức rt quan trng, các con cần phi tu tập và rèn luyện đo đức đ trở thành ngưi có đạo đức tht sự, vì đo đức s đem lại s bình an, yên vui cho mình, cho mi ngưi và chomuôn loài vn vt. Sự sng trên hành tinh này thì đạo đức nhân bn - nhân qu là duy nht không pháp nào sánh kp.


ĐON2: Trong s y không thiếu trai tài, gái sc, h sng trong nhà dân và được thương yêu như con cháu trong gia đình. Câu này dy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Hiếu Sinh Yêu Quê Hương, T Quc nên đi x nhau như nh Thương Gia Đình Ý Hành, Thân Hành, Khẩu Hành.

GII TRÌNH ÁN: Trong chiến tranh, thanh niên và thanh thiếu niên nam n đưc Nhà nưc cho đi hc tp thì h xem nhau như tình đng đi, như anh em trong mt nhà. Vì thế h thy trách nhiệm bn phận hc tp đ ra chiến tng đánh  giặc. Ra  chiến tờng đánh  giặc thì  ssng chết như ch mành treo chuông. Ngày nay còn sng nhưng ngày mai chết không chng, cho nên h rất yêu thương nhau, yêu thương nhau hơn anh em rut tht trong mt nhà.

H là  nhng  chiến  sĩ  chiến  đấu  cho  quê hương T quc, nên h đâu đu đưc nhân dân xem h như con cháu trong gia đình.

Các con biết không? Làm nhng gì mang đến ích li cho mi ngưi, mi nhà tức là làmli ích cho dân, cho nưc thì các con s đưc sgiúp đ và ng h ca mi ngưi. Vì thế các con hc tp và áp dng đo đc nhân bn - nhân quvào đi sng hng ngày thì các con s không làm kh mình, kh ngưi và kh tt cả muôn loài  chúng  sinh. Và  chính  đó  là nhng  hành đng sng làm li ích cho bản thân, gia đình và xã hi. Vì thế các con s đưc s thương yêu giúp đ ca mi ngưi.

Cho nên đo đức nhân bn - nhân qu rất cn thiết cho s sng trên hành tinh này. sng đúng đo đức thì mi thy tht s chân hnh phúc ca cuc sng loài người.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Chúng ta ai cũng biết đo đức nhân bn - nhân qulà 5 đc hnh và 10 điu lành, nó s chuyển đi 5 tai nạn thành 5 phưc báu ln; 10 bnh tật kh đau thành 10 điều an vui hnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hi. Vì thế, làm ngưi mun đưc an vui và hnh phúc thì phi c gng khắc phc sng cho bng đưc đo đức ấy đức Phật đã dy.


ĐON3: H bát cháo ngon, củ sn, củ khoai lang hay trái hng ngâm đu cho anh chem ăn ngoài ba cơm trưa”. Câu này dạy đo đức gì?ĐÁP ÁN: Đức Hiếu Sinh Thảo Ăn, tức là
Lợi Hòa Đng Quân.

GII TRÌNH ÁN: Nếu trong cuộc sng mi ngưi đều sng vi ĐC HIẾU SINH THẢO ĂN vi nhau, t bát cháo ngon, c sn, ckhoai lang hay trái hng ngâm đu chia nhau mà ăn thì thế gian này là mt Thiên Đàng, Cực Lạc. Đúng vy, t miếng ăn chúng ta biết chia snhau thì ngay đó bn cht thú vt trong mi ngưi đều đưc xa lìa.

Đức hiếu sinh thảo ăn xác đnh con ngưi và con thú không ging nhau. Con thú thì háu ăn, tranh giành n thua tng miếng ăn, còn con ngưi thì tho ăn, biết chia nhau ăn. Thảo ăn tức là chia s cho nhau tng s sng, ch không phi   miếnăn  không.   đúng  như  vy không các con?

Ngưi háu ăn là ngưi còn mang bn cht ca loài cầm thú. Cho nên đức hiếu sinh thảo ăn là  mt  đức  hnh  nhân  bn  tuyt  vi. Vì  thế chúng ta là con ngưi nên phi c gng khắc phc tính háu ăn. Khắc phc tính háu ăn tức là khắc phc bản cht ca loài cầm thú, xa lìa bn chất xu xa đó. Bi vy trong đi sng hng ngày h thấy ai còn háu ăn là biết ngưi đó còn mang bn chất ca loài thú vt. Có đúng như vậy không các con?

Trong chiến tranh, thanh niên nam n cùngmt chí hướng đánh giặc bảo v quê hương Tquc. Cho nên tình đng đi yêu thương nhau ca h rất tuyt vi, vì s sng s chết ca hnhư chỉ mành treo chuông. H thương nhau là phi vì bữa nay sng nhưng ngày mai đâu biết rng mình s chết, chết trong chp mắt, khi bom đạn n ai còn, ai mt. Vì thế có cái gì ngon dh đều chia nhau ăn, không còn đ giành ăn mt mình. Trong chiến tranh tình đng đi thật là tuyệt đp.

Đức hiếu sinh thảo ăn là mt đức hnh rt cn thiết cho con ngưi. Trong gia đình, anh em, ch em vì tranh ăn chém giết nhau, chng chút lòng thương tâm, ni da xáo tht. Anh em, ch em sng trong mt nhà như trâu trng, trâu đen cũng vì miếng ăn. Tc ng Việt Nam có câu: Miếng ăn là miếng ti tàn, mt đi mt miếng ln gan lên đu”. Câu tc ng này nói rất đúng. Ngưi ta giết nhau vì miếng ăn, manh áo, vì danh, vì lợi. đúng như vy không quý v?

Xã hi vì miếng ăn mi có trm cp, p ca giết ngưi. Ngưi giết ngưi chng chút thương đau cũng vì danh, vì li, nói chung vi danh t bình dân là MIẾNG ĂN. Miếng ăn rất quan trng đấy quý v ạ!

Thế gii chiến tranh nưc này đi xâm chiếm nưc kia, xương máu con ngưi chết chng  chất như  núi,  như  non,  cũng  chính  vìmiếng ăn. T xưa đến nay lch s đã chng minh điều đó.

Đại chiến thế gii lần thnhất và đến ln thhai đã không nói lên đưc điu này sao? Xương máu con ngưi chết lp lp không sao k cho hết. Tht là đau thương!

Đất nưc Vit Nam, xương máu ca t tiên, ông, cha, bác, chú, anh ch em và con cháu ca chúng ta nhiều đi đã nằm xung dy đặc lp lp trên mnh đất này. T thi Trưng Vương, Triu u cho đến ngày nay, chiến tranh là có ngưi chết, thi nào cũng vy, chkhông phi ch mt s nghĩa trang lit sĩ mi dng lên trong thi k chng ch nghĩa thực dân Pháp và đế quc M. Vì nhng cuc chiến tranh giành quyền đc lp bo v non sông T quc nên xương máu dân tc đã ph dầy trên quê hương x s thân yêu này.

Bi vy chiến tranh đã giết biết bao ngưi chết, máu xương ca loài ngưi đã đ trên hành tinh này k sao cho hết. Con ngưi chết lp lớp như  kiến  trùng  vy,  thế  mà  mngưi  còn không thức tnh, còn không thy, không tin, không tìm ra nguyên nhân nào sao? Tại sao ngưi ta không đặt ra câu hi đ t truy tìm cho ra nguyên nhân nào con ngưi li giết nhau nhiều như vy?

Theo tinh thn ưa chung thc tế thì nguyên0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!