Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

không có thê giới siêu hình 2

LINH HỒN LÀ DO ^
TƯỞNG TRI CỦA NGƯỜI CÒN SỐNG
Chúng tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất trong bài bài "Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một Hành Trình Đầy Bí Ẩn".
Câu hỏi đã xác định: «Tôi căn cứ để tin rằng đã gặp linh hôn em tôi, anh tôi và chị tôi, cả linh hôn các cụ là người chứng kiến và chôn cất em tôi. Nhà ngoại cảm đã nhận dạng được linh hôn, thậm chí còn nhận diện được linh hôn qua tấm ảnh, đã được nghe tiếng nói của linh hôn. Như vậy linh hôn phải tôn tại dưới một dạng vật chất nào đó, có hình thù, có khả năng phát ra tiếng nói. Đã là một dạng vật chất thì vật lý học, hóa học, y học, sinh học, với những phương tiện quang học và điện tử tinh vi, hẳn sẽ có ngày tìm ra. Các nhà khoa học Việt Nam có thể đóng góp gì theo hướng đó?"
Câu hỏi này rất khó cho các nhà khoa học trả lời, vì linh hồn không có dưới dạng vật chất lý học, hóa học, y học, sinh học, quang học, điện tử tinh vi.
Cách đây 2545 năm có một người đã xác định rằng: "Không Có Thế Giới Siêu Hình", người xác định điều đó không ai xa lạ mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Ngài tu chứng đạo xong đã dõng dạc tuyên bố: "Ba mươi ba cõi Trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri." Lời tuyên bố này đã làm cho Lục Sư Ngoại Đạo trong thời Đức Phật đầu đã lộn xuống đất.
Lời tuyên bố ấy có nghĩa là thế giới siêu hình không có, chỉ là tưởng của con người tạo ra. Cho nên không có đời sống sau khi chết. Vì thế, Ngài cho biết cơ thể của con người có năm phần:
1.  Phần thứ nhất là Sắc Uẩn.
2.  Phần thứ hai là Thọ Uẩn.
3.  Phần thứ ba là Tưởng Uẩn.
4.  Phần thứ tư là Hành Uẩn.
5.  Phần thứ 5 là Thức Uẩn.
Khi một người chết thì năm uẩn này đều tan rã, hoại diệt không còn lại một chút xíu uẩn nào cả. Nếu ai không tin những lời dạy này là không tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Theo chúng tôi nghĩ trong đời này không có một vị Giáo Chủ nào làm chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết như Đức Phật. Tất cả các vị Giáo Chủ còn nằm trong qui luật Nhân Quả, còn Đức Phật đã làm chủ Luật Nhân Quả.
Cho nên những lời Đức Phật dạy: "Thế Giới Siêu Hình Không Có" thì chúng ta biết ngay "Linh Hồn Không Có."
Con người cứ dựa vào sự hoạt động của tưởng uẩn mà cho rằng Linh          Hồn
con người là có thật. Đó là sự hiểu       biết mờ mịt của loài người từ   xưa đến   nay
đều hiểu như vậy.
Đừng đem khoa học ra để chứng minh những hiện tượng thế giới tâm linh, các nhà khoa học đã lầm dù các ông có nghiên cứu cách gì thì cũng loanh quanh xác định có Linh Hồn, chớ không bao giờ chứng minh được những hiện tượng đó do đâu mà có, nên các ông cũng đành theo lối mòn mà con người từ xưa đã truyền lại cho nhau từ đời này đến đời khác là có đời sống sau khi chết tức là có Linh Hồn.
Theo cái nhìn của Phật giáo thì một con người là do Năm Uẩn hợp lại mà thành ra. Nhưng muốn có Năm Uẩn hợp lại thì phải có Mười Hai Nhân Duyên, nếu không có Mười Hai        Nhân Duyên thì không có Thân Ngũ Uẩn.
Và xa hơn nữa là       vạn vật trên thế gian này trong vũ trụ đều hiện hữu, sự
hiện hữu có mặt của một vật đều do nhiều Mười Hai Nhân Duyên hợp lại. Cho nên một thế giới có được thì phải có Mười Hai Nhân Duyên duyên kết hợp mới lâp thành. Một thế giới không thể nào chỉ có một vât thể đơn điệu được. Vì thế Đức Phât gọi thế giới của chúng ta đang sống là Thế Giới Duyên Hợp.
Ví dụ 1: Nhìn một cây dầu kia đang đứng bên vệ đường, nếu không có đất, nước, gió, không có không khí và nhiệt độ nóng lạnh, ẩm ướt, nắng mưa v.v... thì cây dầu kia có thể sống được không?
Ví dụ 2: Một con người sanh ra ở đời, nếu không có cỏ, cây, thực phẩm để nuôi sống thì con người cũng không thể sanh ra được, nếu có sanh ra được thì cũng không sống được. Nếu cỏ cây, con người và vạn vât không có mặt hiện hữu trên hành tinh này thì làm sao gọi là hành tinh sống; thì làm sao gọi là thế giới của muôn loài.
Nếu quả chăng con người có sự sống sau khi chết, thì sự sống ấy như thế
nào?
Nếu có sự sống sau khi chết thì thế giới của người chết phải có một môi trường sống và thực phẩm riêng cho thế giới của người chết, chứ đâu cần gì chúng ta phải cúng những thực phẩm mà chúng ta đang nuôi cơ thể Ngũ Uẩn. Thực phẩm đang nuôi cơ thể của chúng ta, đó là những thực phẩm chỉ nuôi sống thân tứ đại. Thân tứ đại của con người là thân duyên hợp: Đất, Nước, Lửa, Gió. Do thân bốn đại nên phải nuôi nó bằng thực phẩm bốn đại. Cho nên thực phẩm bốn đại đâu phải là những thực phẩm để cho thế giới siêu hình nuôi linh hồn. Vì thế, cúng lễ những thực phẩm hoặc đốt hương, vàng mã của thế giới hữu hình cho thế giới vô hình là quý vị làm sai, làm theo trí tưởng tượng không thiết thực, không cụ thể, thiếu khoa học. Quý vị cứ suy nghĩ có đúng không?
Quý vị đang làm một việc nhảm nhí mê tín, lạc hâu v.v...
Nếu quả chăng có thế giới siêu hình thì những linh hồn đó phải có một hình dáng khác hình thể con người và các loài động vât khác và nhất là hình thể linh hồn phải có một hình thể cố định. Vì thế giới siêu hình là thế giới thường hằng không thay đổi, không tan rã mất mát hoại diệt. Do những điều kiện này thì không thể nào linh hồn lấy hình dáng của thân con người làm hình dáng của mình được. Bởi hình dáng thân của con người vô thường, thường thay đổi, không cố định. Quý vị cứ suy ngẫm có phải vây không?
Chỉ trong một đời người mà đã thay đổi nhiều lần: từ trẻ có hình dáng khác, đến thanh niên có hình dáng khác và khi già có hình dáng khác, huống là cách nhau từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên đời này mang hình dáng này, đời sau mang hình dáng khác.
Xét như vây chúng ta thấy rất rõ linh hồn không thể có hình dáng theo thân người và thân chúng sinh mà phải có một hình dáng khác. Còn ngược lại thấy hình dáng linh hồn giống hình dáng thân người chết thì đó là ảo tưởng của quý vị. Quý vị có biết không?
Cho nên thấy linh hồn giống như người đã chết là thấy sai, không thât, thấy trong tưởng tri ảo giác.
Thế giới hữu hình của chúng ta do các duyên hợp thành, vì do các duyên hợp lại mà thành nên phải chịu luật vô thường thay đổi liên tục, Vì vậy một con người mới sanh ra cho đến 7, 8 chục năm sau thì không giống nhau. Chúng ta hãy quan sát một con người từ hình dáng của một đứa bé mới sanh so sánh với hình dáng của một ông cụ già 7, 8 mươi tuổi thì hai hình dáng này không giống nhau, như vậy chứng tỏ sự vô thường là thật sự có, như trên chúng tôi đã nói.

Như các bạn thường nghĩ và cho linh hồn là một vật thể không thay đổi. Vì thế linh hồn là bất tử, nên thường đi tái sanh luân hồi từ thân này, đến thân khác. Thân thì có trẻ, có già, có chết. Còn linh hồn thì không già, không trẻ và không chết.
Như vậy cháu Bích Hằng phải xem bức ảnh của cô Khang rồi mới nhận ra linh hồn của cô Khang thì như vậy không đúng. Vì sao vậy?
Vì linh hồn của cô Khang bây giờ không còn là hình dáng của cô Khang nữa, mà là hình dáng bất di bất dịch của linh hồn. Khi linh hồn ấy còn mang thân xác của cô Khang thì hình dáng ấy là hình dáng xác thân của cô Khang, chứ đâu phải là hình dáng linh hồn của cô Khang phải không thưa quý vị?
Khi cô Khang chết thì hình dáng của cô Khang cũng không còn, thì như vậy linh hồn của cô Khang phải trở về với hình dáng nguyên thủy của nó, thì làm sao linh hồn có hình dáng giống cô Khang được. Vì linh hồn là một vật không thay đổi, như chúng tôi đã nói ở trên.
Cho nên nhà ngoại cảm Bích Hằng nhìn hình cô Khang rồi mới nhận ra hình ảnh cô Khang, nhưng hình ảnh cô Khang để trên bàn thờ đâu phải là hình ảnh cô Khang ở tù. Hình ảnh cô Khang ở tù chỉ còn bộ xương da.
Như vậy nhà ngoại cảm Bích Hằng đã dùng Tưởng Uẩn của mình tạo ra hình ảnh cô Khang giống trên bàn thờ để tưởng cô hoạt động nói chuyện với Linh Hồn cô Khang.
Cho nên khi giáo sư Trần Phương hỏi cô Bích Hằng đều trả lời đúng không sai. Cô Bích hằng trả lời bằng sự giao cảm Tưởng Uẩn.
Chính mọi người không hiểu chỗ này và nhà ngoại cảm Bích Hằng cũng không biết nên xem như có Linh Hồn người chết nhập cô nói chuyện, cô chỉ làm thông dịch trở lại mà thôi.
Chúng tôi cho một ví dụ Linh Hồn giống như nước không có hình dáng gì cả, khi nước đem đổ vào các chai thì mỗi chai có hình dáng khác nhau thì nước cũng có hình dáng khác nhau, nhưng nước không đem đổ vào các chai nào hết thì nước phải trở về hình dáng gốc của nước. Vậy hình dáng nguyên gốc của nước là gì?
Xin quý vị vui lòng trả lời cho chúng tôi biết.
Nước có tính chất chớ không có hình dáng, vì thế chúng ta sờ mó được
Còn Linh Hồn mà quý vị tưởng tượng đặt ra nên không có hình dáng mà cũng không có tinh chất. Một vật không có hình dáng mà cũng không có tính chất thì trên thế gian này không có vật đó. Và như vậy Linh Hồn con người không có. Do Tưởng Tri của quý vị đặt ra khi thấy những hiện tượng của Tưởng Uẩn mà ý thức của quý vị không giải thích được nên tưởng ra nói Linh Hồn. Cho nên Đức Phật dạy: "Tưởng Tri chứ không phải Liễu Tri."
Xét ở góc độ này thì nhà ngoại cảm gọi hồn người chết về là một năng lực trong thân ngũ uẩn của nhà ngoại cảm tạo ra linh hồn của người chết, chứ không phải có linh hồn người chết thật, vì thế nhà ngoại cảm phải nhìn hình ảnh người chết rồi mới tạo ra được hình ảnh người chết.
Do đó, chúng ta suy ra, nếu có thế giới linh hồn của người chết thì những linh hồn ấy không có hình dáng giống như chúng ta. Tại sao vậy?
Tại vì một linh hồn phải trải qua nhiều lần tái sanh luân hồi, do đó mỗi lần tái sanh là mỗi lần có hình dáng khác nhau của thân xác, có nhiều hình dáng khác nhau như vậy thì làm sao linh hồn người chết lại giống cơ thể người chết được.
Tất cả những sự việc này lần lượt chúng tôi sẽ cố gắng vén bức màn bí ẩn để quý vị không còn thấy nó là bí ẩn nữa.
Trạng thái ngoại cảm của nhà ngoại cảm đàn ông rất rõ nét, vì anh Nhã làm việc ngoài ý thức của anh, có nghĩa là trong đầu anh nghe nói tên (Nhương, Nhường, Nhượng) hoặc tự điều khiển anh viết hoặc vẽ bản đồ chứ riêng anh không có chủ ý viết hoặc vẽ. Tự trong đầu anh có sự điều khiển trong vô thức. ("Tôi thấy trong đâu tôi hiện ra như thê' nào thì tôi vẽ như thê' ấy, tôi cũng chẳng hiểu nữa"). Đây là lời của nhà ngoại cảm nói, khi được hỏi. Và anh còn nghe được những âm thanh trong tai ("Tôi thấy trong tai tôi như có âm thanh ấy").
Qua sự trình bày của nhà ngoại cảm, chúng tôi xin giải thích để quý vị rõ. Do đâu, cái gì điều khiển trong đầu của nhà ngoại cảm, nên anh mới vẽ được bản đồ của một vùng đất chưa bao giờ đi đến và vị trí địa thế ngôi mộ cũng được xem là đúng ở cự ly rộng.
Điều chúng ta muốn biết ở đây là cái gì hoạt động trong đầu nhà ngoại cảm? Chúng tôi xin trả lời ngay, đó là Tưởng Uẩn của nhà ngoại cảm nó đang giao cảm và điều khiển anh vẽ bản đồ. Chúng ta đừng nghĩ rằng linh hồn cô Khang về nhập nhà ngoại cảm, nên khiến anh vẽ bản đồ. Vì nhà ngoại cảm không có cầu linh hồn cô Khang về nhập như nhà ngoại cảm Bích Hằng phải lâm râm cầu.
Trong bộ óc của con người có nhiều nhóm tế bào não, mỗi nhóm tế bào não đều làm việc theo phận sự của nó.
Ví dụ: Một người đang thức và đang làm một việc gì đó, hay đang tư duy suy nghĩ về một vấn đề gì, thì nhóm tế bào não thuộc về ý thức hoạt động, làm việc, trường hợp đó cũng giống như chúng tôi đang tư duy, suy nghĩ để viết sách và viết như thế nào để quý bạn dễ hiểu và hiểu một cách cụ thể hơn.
Chúng ta có thể gọi nhóm tế bào não bộ này là Nhóm Tế Bào Não Bộ Ý Thức.
Còn trường hợp chúng ta đang ngủ mà bị chiêm bao thì nhóm tế bào não nào làm việc đây?
Chúng tôi xin giải thích, khi chúng ta đang ngủ thì toàn bộ nhóm tế bào thuộc về ý thức chắc chắn phải ngưng hoạt động, ví dụ như lúc ngủ mắt không thấy vât, tai không nghe âm thanh, ý không phân biệt v.v..., như vây rõ ràng là nhóm tế bào ý thức chúng ta ngưng hoạt động. Vây cái gì hoạt động trong giấc chiêm bao?
Xin thưa cùng quý vị, khi nhóm tế bào não bộ thuộc về ý thức không hoạt động, thì Nhóm Tế Bào Thuộc Về Tưởng Thức hoạt động, do nhóm tế bào não bộ tưởng thức này hoạt động nên người ta mới có chiêm bao.
Còn trường hợp của nhà ngoại cảm nam thì hai nhóm tế bào não trong óc anh nó kết hợp (câu hữu) làm việc với nhau, và sự kết hợp làm việc này mới xảy ra với anh chứ trước kia anh không có trạng thái này.
Ở đây chúng ta cần phải hiểu thêm về nhóm tế bào não bộ thuộc về ý thức, khi nó hoạt động thì không vượt qua được không gian và thời gian, vì thế khoảng cách vách và cách xa nữa như ngăn sông, cách núi, hoặc dưới lòng đất, dưới đáy biển đại dương v.v... thì nó không thể thấy biết được. Về thời gian, nó bị chia cắt làm ba thời gian: quá khứ, vị lai và hiện tại.
Quá khứ đã qua nó không nhớ biết hết được, vị lai thì nó mờ mịt không rõ. Ngược lại nhóm tế bào não bộ thuộc về Tưởng Thức, khi nó hoạt động thì nó vượt qua hàng rào không gian và thời gian, nên thời gian và không gian không còn chia cắt và trải dài. Vì thế nó bắt gặp hay nói cách khác là giao cảm với những gì đã xảy ra ở quá khứ và vị lai.
Ở trường hợp này nhóm tế bào não Tưởng Thức của nhà ngoại cảm nam thì quá rõ ràng, không có trạng thái đồng cốt như nhà ngoại cảm Bích Hằng, nhưng nó hoạt động chưa chính xác 100%. Vì Tưởng Thức của anh tự nó hoạt động chứ không phải do anh triển khai, điều khiển, nên mức độ hoạt động của nó chưa hoàn chỉnh và chính xác.
Khi Tưởng thức hoạt động thì anh cảm thấy như mình không chủ động, tự trong đầu nó điều khiển như thế nào thì anh làm theo như thế ấy, nhưng ý thức của anh vẫn biết rõ ràng, thâm chí những âm thanh nói trong tai, anh vẫn nghe và biết rõ. Xét trường hợp trong đầu anh làm việc hai phân sự:
1.   Làm việc bị hạn cuộc trong không gian và thời gian, có nghĩa là không vượt ra khỏi thời gian, vì vây thời gian bị chia cắt; không vượt qua không gian, nên không gian còn trải dài.
2.   Làm việc không bị hạn cuộc trong không gian và thời gian, có nghĩa là vượt qua không gian và thời gian. Sự làm việc này gọi là làm việc trong vô thức.
Người tu theo đạo Phật khi nhập được Tứ Thánh Định thì người ta hiểu biết rất rõ ràng. Trường hợp nhà ngoại cảm nam, ý thức của anh kết hợp với tưởng thức của anh hoạt động hai mặt:
1.  Hữu thức.
2.  Vô thức.
Tóm lại trường hợp trong một bộ óc của anh làm việc hai phận sự hữu hình và vô hình, hay nói cách khác cho dễ hiểu hơn là bộ óc anh có phần làm việc bị hạn cuộc không gian và thời gian và có phần làm việc không bị hạn cuộc không gian và thời gian, nhưng chưa chính xác 100%.
Cho nên sự bí ẩn của anh không có gì bí ẩn, anh sử dụng được những tế bào não ý thức và những tế bào não tưởng thức, khiến chúng hoạt động khi ý muốn anh khởi ra.
Tóm lại sự bí ẩn của nhà ngoại cảm nam thì không có gì là bí ẩn cả, chỉ có bộ óc của anh làm việc được hai phần: phần ý thức và phần tưởng thức. Đó cũng là điều đặc biệt của anh mà ít người có được.
Trường hợp cháu Bích Hằng thì không giống như trường hợp nhà ngoại cảm nam, hiện tượng của nhà ngoại cảm Bích Hằng xảy ra giống như có một linh hồn người chết nhập vào cháu như thật.
Khi trực tiếp chứng kiến năng lực của Tưởng Uẩn con người, nhất là trường hợp của nhà ngoại cảm Bích Hằng, khiến cho mọi người không còn đứng vững trên lập trường khoa học nữa, cho nên mới có nhiều câu hỏi:
"Như vậy linh hôn phải tôn tại dưới một dạng vật chất nào đó, có hình thù, có khả năng phát ra tiếng nói. Đã là một dạng vật chất thì vật lý học, hóa học, y học, sinh học v.v... Với những phương tiên quang học và điên tử tinh vi, hẳn có ngày tìm ra. Các nhà khoa học Việt Nam có thể đóng góp gì theo hướng đó?"
Còn lâu lắm các nhà khoa học Việt Nam mới có thể chứng minh và giải thích những hiện tượng đó bằng hóa học, sinh học, y học, lý học v.v... Còn bây giờ thì sao? Hay để cho nhân dân Việt Nam sống trong mê tín, phải chịu tốn hao với một số tiền bạc vô nghĩa (đốt tiến vàng mã, cúng sao giải hạn, cầu an, cầu siêu v.v...)
Khi đọc bài "Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một Hành Trình Đầy Bí Ẩn" chúng tôi thấy, nếu bài này được phổ biến sâu rộng trong khắp nước mà các nhà khoa học Việt Nam không có tiếng nói thì chắc chắn nạn mê tín, dị đoan sẽ lan rộng khắp nơi. Và sẽ có một số người lợi dụng trường hợp này mà gây tạo ra nhiều loại mê tín khác nữa để lừa đảo người làm tiền một cách phi pháp luật.
Chúng tôi đọc bài tâm nguyện của một cư sĩ M.N.C.S ở Long Hải nói rằng: «Những nhà ngoại cảm này thường khoe khoang, Nhà nước đang tìm kiếm những người tài như họ để trưng dụng vê việc quốc phòng."
Lời nói này chúng tôi e rằng những hạng người ngoại cảm này chỉ "xạo". Từ xưa đến giờ có nhà ngoại cảm nào làm việc quốc phòng. Lợi dụng trạng thái tưởng thức không có không gian và thời gian, giao cảm mọi sự việc xảy ra tạo dựng thế giới siêu hình để tự lừa đảo chính mình và mọi người, chứ từ xưa đến nay chưa có lịch sử nước nào ghi công lao diệt giặc của những người làm đồng, làm cốt và những nhà ngoại cảm.
Không bao giờ có những người lên đồng, nhập cốt và ngoại cảm mà ngăn giặc, đuổi giặc, giữ nước, dựng nước, bắt những kẻ trộm cướp giết người, hiếp dâm, giữ gìn trật tự, an ninh cho quê hương, xứ sở. Đó là một việc làm Không Tưởng của quý vị. Nếu các nhà ngoại cảm làm được việc này thì các ông Lạt Ma Tây Tạng làm gì bỏ nước trốn qua Mỹ khi Trung Quốc sang đánh chiếm Tây Tạng. Như vậy đủ biết thần thông tưởng hay ngoại cảm chỉ là một việc làm lợi ích nhỏ như "tìm hài cốt liệt sĩ" chớ không thể làm về việc quốc phòng.
Vì biết rằng các nhà khoa học không thể chứng minh được những hiện tượng hoạt động của Tưởng Thức, nên trong các tôn giáo người ta cố ý tu tập để triển khai Tưởng Thức hoạt động ngõ hầu lấy đó tạo dựng thế giới siêu hình và thần thông để lừa đảo mọi người.
Vì không nhận ra những hiện tượng đó nên mọi người tin tưởng gia nhập vào tôn giáo, nuôi hy vọng khi chết đi sẽ được sanh về nơi đó (Cực Lạc, Thiên Đàng), hay có những thần thông pháp thuật.
Do phong thổ, thời tiết, thức ăn nước uống tại địa phương, hoặc do tai nạn xảy ra gây ảnh hưởng não bộ, hoặc sự phát triển hoạt động của não bộ không đồng đều, khiến cho Tưởng Thức hoạt động nhiều hơn ý thức (trường hợp cháu B.H), hoặc ý thức và tưởng thức cùng hoạt động (trường hợp như anh N).
Vì thế biến họ từ một con người bình thường trở thành các nhà ngoại cảm. Một con người có khả năng đặc biệt là nhờ vào tưởng thức hoạt động nên hơn những người khác, chớ có gì gọi là tâm linh. Cho nên người ta gọi tâm linh là vì người ta không biết tưởng thức hoạt động.
Chúng ta không hiểu được năng lực của tưởng thức khi nó hoạt động không giống như ý thức chút nào cả:
1-  Nó hoạt động rất đặc biệt tại một điểm, nên      không có không gian  và  thời
gian, khoa học không thể chứng minh được.
2-  Nó giao cảm được mọi âm thanh sắc tướng,       vì các từ trường của nó.  Các
nhà khoa học có thể chứng minh được.
3-  Nó biến hiện ra muôn hình sắc tướng của những người đã chết không sai một nét nào cả. Đó là Năng Lực Duyên Hợp Của Tưởng Thức. Các nhà khoa học không thể chứng minh được, vì nó không phải là vật lý học, hóa học, y học, sinh học v.v...
4-  Nó tạo ra một người thứ hai đang tiếp chuyện với ý thức của nó. Đó là năng lực hợp duyên của tưởng thức, khoa học không thể chứng minh được.
5-  Vì không có không gian, nên nó nhìn suốt trong lòng đất thấy mọi vât và bất cứ địa phương nào ở nơi đâu, cách xa bao nhiêu nó cũng biết được. Khoa học có thể chứng minh được vì đó là từ trường của tưởng thức.
6-  Vì không có thời gian nên bất cứ chuyện gì đã xảy ra hoặc sắp xảy ra bao lâu nó cũng biết được. Và biết một cách rất cụ thể. Đó là từ trường của tưởng thức giao cảm và bắt gặp những hành động, hình ảnh và âm thanh của mọi sự việc đã xảy ra còn lưu lại trong môi trường sống, khoa học có thể chứng minh được. Cũng như những sự việc sắp xảy ra trong môi trường sống nhân quả của mỗi con người trong tương lai nó đều bắt gặp và giao cảm được cả, khoa học không có thể chứng minh được.
Hiện giờ mọi người hy vọng vào các nhà khoa học Việt Nam, quang học và điện tử tinh vi để giải đáp: "Linh hồn có hay không?", nhưng mọi người còn phải chờ đợi lâu lắm, có lẽ mọi người sẽ chết mất mà những câu hỏi này chưa được giải đáp.
Là một nhà tu tâp thiền định theo Phât giáo, tự bản thân chúng tôi đã trực tiếp truy tìm thế giới siêu hình để thấy, nghe, hiểu biết, thì chúng tôi biết nó từ đâu xuất hiện những hiện tượng đó. Vì thế chúng tôi xác định quả quyết: "Thế giới siêu hình không có, chỉ là năng lực Tưởng Thức của moi con người còn đang sông tạo ra, chứ người chết rôi thì không còn lưu lại một vật gì cả." Xưa thái tử Sĩ Đạt Ta khi tu thành Phât, Ngài cũng xác định: "Thế Giới Siêu Hình Là Thế Giới Của Tưởng Tri."
Câu hỏi thứ hai của mọi người nêu lên tình cảm vui, buồn, quan tâm, ước muốn, giân dữ, tranh cãi của linh hồn để rồi nêu lên câu hỏi:
"Có một thê' giới linh hôn ngoài thê' giới con người đang sõng không? Thê giới linh hôn hoạt động như thê nào? Có khả năng tác động gì vào thê giới của con người đang sõng? Để đáp ứng mong muõn của linh hôn người thân, người sõng dâng đô cúng lễ, tiên bạc, đô dùng hằng ngày (dưới dạng vàng mã) là đúng hay nhảm nhí? Linh hôn có tiêu vong đi không, hay là tôn tại mãi mãi?"
Để trả lời những câu hỏi này:
1-  Ngoài hai trạng thái hình và bóng của cuộc sông con người hiện hữu trên hành tinh này thì không còn có thế giới linh hôn nào khác nữa.
Thế giới linh hồn mà người ta cảm nhân được là do năng lực của Tưởng Thức trong mỗi người giao cảm với những từ trường bên ngoài do những người đã chết (đuọc lưu giữ từ khi còn sống) và những người đang sống phóng xuất mà tạo ra.
Năng lực ấy (Năng Lực Ngoại Cảm) được phát triển là do tu tâp các loại thiền định tưởng hoặc bị tai nạn hay bị một cú "sốc" gì đó trong cuộc đời, khiến
cho phần nhóm tế bào não tưởng thức hoạt động, đó là trường hợp        của   các nhà
ngoại cảm Bích Hằng (bị chó điên cắn), chớ không có tâm linh gì cả.
Tất cả đều do Tưởng Thức của con người còn đang sống tạo ra, nên sự sinh hoạt của nó cũng mang đầy tính chất của con người: tình cảm vui, buồn, quan tâm, ước muốn, giận dữ, tranh cãi v.v...
Nếu quả chăng có thế giới linh hồn của con người thì phải có sự sinh hoạt khác hơn con người, từ thực phẩm ăn uống, đến tình cảm, truyền thông, diễn đạt v.v... đều phải khác nhau.
3-  Nếu có khả năng tác động vào con người thì có hai góc độ:
a- Gia hộ con người, giúp cho con người tiêu tai, thoát nạn, bệnh tật tiêu trừ. Đó là phá vỡ quy luật nhân quả làm cho cuộc sống thế gian                                       này      mất      sự
công bằng, loài người sẽ trở thành hung ác
b- Hủy diệt loài người để cho thế giới linh hồn tăng trưởng. Đúng vậy, nếu có thế giới linh hồn thì phải diệt thế giới con người để thế giới linh hồn đông và lớn mạnh.
Vì thế trong hai điều kiện trên đây đều phi đạo đức và phi nhân quả cả. Vì thế nên thế giới linh hồn không được loài người chấp nhận. Nếu loài người chấp nhận nó có là tự loài người làm khổ loài người. Cho nên thế giới linh hồn không bao giờ có.
Những hiện tượng mà chúng ta cảm nhận và thấy thế giới linh hồn. Đó là do năng lực Tưởng Thức của người còn sống tạo ra, nó có hai trường hợp:
1.   Không tin nó là thế giới linh hồn của người chết, mà biết sử dụng năng lực tưởng thức đó áp dụng vào cuộc sống hiện hữu của con người thì rất có lợi ích như việc tìm hài cốt liệt sĩ, báo động trước những tai nạn sẽ xảy ra v.v...
2.   Nếu tin nó là thế giới linh hồn của con người, thì đó là một tai họa rất lớn, gây cho chúng ta bệnh tật và tai nạn "tiền mất tật mang". Nếu tin nó thì đời sống của chúng ta hoàn toàn bị lệ thuộc, mất tự chủ, sống thiếu đạo đức. Nếu có xảy ra điều gì thì cầu cúng van xin làm hao tiền tốn của và công sức.
Vì thế giới linh hồn không có, nên người thân của chúng ta chết là mất hết chỉ còn nghiệp lực tiếp tục tương ưng tái sanh luân hồi nên sự cúng lễ, tiền bạc, đồ dùng hằng ngày (dưới dạng vàng mã) hay tụng kinh cầu siêu v.v... thì có ích lợi gì. Điều chắc chắn là linh hồn không có mà đã không có thì những việc như trên là nhảm nhí.
Vì linh hồn không có thì làm gì có linh hồn tiêu vong hay tồn tại mãi mãi.
Ở đây chúng tôi không suy luận để tranh cãi mà là sự chứng nghiệm của bản thân chúng tôi. Nhập vào trạng thái Tưởng Thức thì chúng tôi bắt gặp thế giới linh hồn của con người qua năng lực Tưởng Thức của chúng tôi tạo ra, chứ không phải thế giới linh hồn của con người có sẵn. Vì thế chúng tôi biết rất rõ ràng.
Hầu hết mọi người đều có khả năng nhìn thấy linh hồn, nghe thấy tiếng nói của linh hồn, nhìn thấy hài cốt lấp vùi dưới lớp đất dày mấy mét v.v... không riêng gì cháu Bích Hằng, nhưng chỉ vì mọi người chưa được triển khai Tưởng Thức đúng mức hoạt động nên không thấy, không nghe được như cháu Bích Hằng mà thôi.
Khả năng đặc biệt ấy do một nhóm tế bào não bộ của Tưởng Thức. Nếu các nhà y học và khoa học chịu khó nghiên cứu bộ não của con người thì sẽ khám phá ra rất dễ dàng.
4-   Do sự không hiểu biết, mọi người cho rằng: những thông tin bí ẩn của anh Nhã, anh Liên, cháu Bích Hằng là những khả năng đặc biệt càng khó khám phá.
Sự thật không phải vậy. Bởi vì thế giới siêu hình không có, tức là không có linh hồn người chết, không có linh hồn thì làm sao có chất liệu quang học, y học, vật lý học mà khám phá. Nếu rời khỏi bộ óc con người mà khám phá thì chẳng bao giờ khám phá ra được thế giới linh hồn.
Cho nên, các nhà y học và khoa học hãy khám phá nơi bộ óc của những nhà ngoại cảm đang hoạt động thì có thể sẽ khám phá ra những từ trường của những tế bào não Tưởng Thúc phóng ra giao cảm với những từ trường còn lưu giữ trong không gian, những từ trường hình ảnh, âm thanh, sắc tướng, những hành động và tình cảm của mỗi con người trước khi chết đều còn lưu lại trong không gian.
Điều đó y học và khoa học có thể khám phá ra được. Nhưng có những điều mà khoa học và y học không thể khám phá ra được, đó là năng lực của Tưởng Thức, năng lực đó có thể biến tạo ra hàng vạn vạn triệu triệu linh hồn con người chết và mỗi linh hồn người chết, từ hành động cử chỉ, lời ăn, tiếng nói đến đặc tướng, cung cách không sai khác như người đó lúc còn sống. Nhất là những linh hồn do Tưởng thức của nhà ngoại cảm biến hiện ra, lại nói chuyện với nhà ngoại cảm, nhà ngoại cảm hiện giờ như người trung gian nói lại cho chúng ta nghe những sự việc xảy ra mà chỉ có những người thân trong gia đình mới biết. Chúng tôi xin nêu lên một ví dụ để quý vị dễ hiểu hơn.
Trong giấc mộng chúng ta gặp lại ông, bà, cha, mẹ đã chết cách 10 năm hoặc 20 năm, cùng lúc trong đó chúng ta cũng gặp lại những người còn sống như anh, chị, em, cô, bác và bà con hàng xóm. Chúng ta đừng hiểu nông cạn là những linh hồn người còn sống cùng với những linh hồn người chết về gặp chúng ta trong giấc mộng. Nếu quả chăng những người còn sống xuất hồn gặp chúng ta thì những người ấy cũng phải nằm mộng như chúng ta. Nhưng sự thật những người ấy không có nằm mộng. Như vậy những người gặp chúng ta trong giấc mộng là gì?
Đó là do năng lực Tưởng Thức của chúng ta biến hiện ra, nó có thể biến hiện một số lượng người và xe cộ đông đúc như chợ Bến Thành, nó có thể biến hiện ra một thủ đô lớn như thủ đô Hà Nội v.v...
Xét qua giấc mộng thì biết ngay năng lực Tưởng Thức trong giấc mộng chỉ bằng một phần trăm của Tưởng Thức cháu Bích Hằng khi tìm hài cốt liệt sĩ, và khả năng Tưởng Thức còn gấp trăm triệu lần khả năng Tưởng Thức của cháu Bích Hằng hiện giờ, khi nó có thể làm những việc còn siêu việt hơn. Cho nên những nhà khí công, nhà nhân điện đều dùng khả năng của tưởng thức trị bệnh.
Mọi người với hy vọng: «Trung tâm nghiên cứu tiêm năng con người, xác nhận được sự tôn tại của linh hôn thì không những có ý nghĩa nhân văn mà còn có ý nghĩa vê nhiêu mặt khác, kể cả vê hình sự (nêu người bị giêt mà nói ra thì kẻ giêt người tránh sao khỏi tội?), không những có ý nghĩa quõc gia, mà còn có ý nghĩa quõc tế."
Sự hy vọng của mọi người không thể thành đạt được, là vì linh hồn không có, chỉ có năng lực Tưởng Thức tạo ra mà thôi.
Vì thế, thiền xuất hồn là một phương tiện tu tâp khai triển năng lực của Tưởng Thức. Khí công là một môn võ học tâp luyện để triển khai năng lực Tưởng Thức, Mât Tông cũng là một pháp môn triển khai sự mầu nhiệm của năng lực Tưởng Thức, Nhân điện cũng là một phương pháp triển khai năng lực Tưởng Thức để trị bệnh, Tịnh Độ Tông triển khai năng lực Tưởng Thức tạo ra thế giới siêu hình Cực Lạc Tây Phương ảo tưởng, Thiền Tông là một pháp môn tu tâp triển khai năng lực Tưởng Giải tạo ra ảo giác, Chân không, Phât tánh v.v...
Cho nên từ trong các tôn giáo cho đến những người có kiến thức khoa học chưa thấu suốt nền đạo đức nhân bản - nhân quả, nên tin rằng có thế giới linh hồn người chết, đó là một điều mê tín, lạc hâu mà trong thời đại này không thể chấp nhân và tha thứ được.
Vì sự thật hiển nhiên là không có thế giới linh hôn người chết, mà chỉ có sự biến hiện do năng lực Tưởng Thức của con người còn sông tạo
ra. Vì thế Trung Tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng Con Người có ra đời cũng chỉ loanh quanh nghiên cứu trong đống sách cũ của những người xưa, toàn là sách tưởng do những nhà tưởng học để lại. Nếu có nghiên cứu xa hơn thì cũng dựa vào những nhà nhân điện tưởng, khí công tưởng, xuất hồn tưởng, võ công tưởng, thiền tưởng, định tưởng, thần chú tưởng, ngoại cảm tưởng v.v.... Thì cũng không thể nào giải quyết được những gì mà mọi người mong đợi.
Còn nếu đem những nhà ngoại cảm áp dụng vào hình sự thì chúng tôi e rằng không chính xác, vì các nhà ngoại cảm không phải tự mình điều khiển cái năng lực đó, mà chính năng lực tự động của tưởng thức đó điều khiển các nhà ngoại cảm, nên có khi chính xác và có khi không chính xác, có nghĩa là Tưởng Thức của họ, lúc làm việc, lúc không làm việc. Cũng giống như trường hợp nhà ngoại cảm nam (Anh Nhã), lúc nó làm việc thì chính xác, lúc nó không làm việc thì anh mò mẫm như người mù dò đường.
Cho nên đem những hình bóng biến hiện linh hồn người chết của Tưởng Thức vào việc lấy hài cốt liệt sĩ thì tốt nhất, còn về việc hình sự và quốc phòng thì cũng chẳng khác nào đem sự mê tín vào những vấn đề quan trọng của đất nước, thì chúng tôi e rằng không có lợi mà có hại nhiều hơn. Vì sự quốc phòng là do đạo đức nhân bản - nhân quả của toàn dân trong nước đó thịnh trị, hay chiến tranh đều do hành động ác thiện của họ. Cho nên các nhà ngoại cảm không thể tham gia vào chiến cuộc được, nếu có tham gia mà đoán sai thì bao nhiêu quân lính sẽ bị giặc tiêu diệt.
Bởi vì các nhà ngoại cảm không điều khiển được Tưởng Thức của mình mà bị Tưởng Thức của mình điều khiển lại mình.
Tóm lại bài viết này, vì lợi ích cho mọi người trên hành tinh này, chúng tôi nói lên sự thật, sự thật 100%. Chúng tôi nói lên không cần quý vị tin, mà chỉ cần đem lại sự lợi ích cho quý vị, để quý vị trở thành những người không mê mờ, mù quáng, mê tín v.v... để quý vị không dễ tin vào bất cứ một việc gì, nhờ đó quý vị không bị kẻ khác lợi dụng Tưởng Thức lừa đảo.
Tưởng Thức như con dao hai lưỡi, nếu quý vị biết dùng nó thì nó làm lợi ích cho quý vị, còn quý vị không biết dùng nó, thì nó trở lại làm khổ và làm hại quý vị.
Sự thật là sự thật, không thể nói khác được, chúng tôi nêu lên một sự thật, thời gian và sự tiến bộ của loài người sẽ xác chứng những điều này, những điều chúng tôi đã nói ngày hôm nay "Thế Giới Linh Hồn Là Do Tưởng Tri, Chứ Không Phải Liễu Tri" mong quý vị suy ngẫm, vì nền đạo đức nhân bản - nhân quả mà loài người cần phải thực hiện để không làm khổ mình khổ người và tất cả chúng sinh.
Nếu quý vị tin có linh hồn người chết thì nền đạo đức sẽ mai một và loài người sẽ đánh mất một vật quý giá vô cùng.
CHÚNG TA SẼ LÀM GÌ,
KHI BIẾT LINH HỒN KHÔNG CÓ?
Khi biết linh hồn không có thì những tục lệ thờ cúng từ xưa đến nay sẽ phải làm như thế nào để đúng với phong tục thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ v.v... mà không trở thành mê tín, dị đoan, lạc hậu.
Đạo thờ cúng tổ tiên, ông bà là một đạo đức của dân tộc Việt Nam. Một đạo đức ân nghĩa sâu dày luôn tỏ lòng biết ơn "Ăn quả nhớ kẻ trông cây, uông nước nhớ nguôn."
Thế mà từ lâu chỉ vì ông bà chúng ta từ xa xưa đã lầm lạc tưởng là có sự sống sau khi chết. Cho nên mới có sự cúng tế cầu an, cầu siêu, mới có làm tuần, làm tự, mới có mở cửa mả, đốt tiền vàng mã, kho đụn, quần áo bằng giấy cho người chết. Và vì thế, ngày tư ngày tết mới có đưa ông táo, rước ông bà v.v...
Cho nên đạo thờ cúng tổ tiên, ông bà để tỏ lòng biết ơn đã biến trở thành đạo thờ cúng mê tín, dị đoan.
Khi thờ cúng mê tín dị đoan như vậy trong tinh thần của mọi người đều dựng lên một thế giới có linh hồn người chết. Vì thế, đến ngày giỗ, ngày Tết, ngày lễ thì làm mâm cao, cỗ đầy để cúng tế những linh hồn người chết mà họ tin tưởng rằng những linh hồn người chết này sẽ về thọ hưởng những thực phẩm của chúng ta dâng cúng.
Nếu quả chăng có Linh Hồn người chết mà một năm chỉ có cúng một, hai ngày thì những ngày khác Linh Hồn sẽ chết đói mất. Quý vị cứ suy ngẫm có đúng không?
Đó là một việc làm mà người xưa thiếu cân nhắc suy tư. Chỉ biết tin theo "xưa bày nay làm" không cần phải đắn đo suy nghĩ thiệt hơn, đúng hay sai. Nên người xưa mù quáng đã trở thành những người mê tín, lạc hậu rồi truyền thừa những điều mê tín này cho con cháu nhiều thế hệ mai sau. Đến ngày nay là một thời đại văn minh khoa học, thế mà tục lệ mê tín này vẫn còn tồn tại không bỏ được.
Con người thời đại này mà thiếu sáng suốt, sống trong điên đảo tưởng, điên đảo tình cảm, mê tín, lạc hậu v.v... thì sao được gọi là con người văn minh khoa học hiện đại hóa.
Người xưa đâu phải là thần thánh cái gì cũng biết, cái gì cũng làm đúng. Cho nên đâu phải những gì của người xưa làm là đều đúng hết sao?
Không có Linh Hồn mà bảo có Linh Hồn nên mới bày ra cúng kiếng. Nếu linh hồn thật sự ăn uống thì những linh hồn ông bà cha mẹ của chúng ta đã chết đói từ lâu, vì mỗi năm con cháu chỉ cúng bái tế lễ có một hoặc hai lần trong năm thì còn những ngày khác linh hồn lấy cái gì mà ăn. Quý phật tử cứ suy ngẫm có đúng không?
Mà nếu linh hồn có ăn thật thì liệu chúng ta có làm nuôi những linh hồn này nổi không. Khi họ ăn không ngồi rồi mà còn rủ rê các linh hồn khác nữa.
Bởi có những phong tục tập quán lạc hậu và mê tín mà mọi người không chịu bỏ nên đành phải tốn hao một số tiền rất lớn về việc ma chay, tuần tự, cầu siêu, cầu an, đốt giấy tiền vàng mã một cách nhảm nhí, vô ích.
Như quý vị đều biết con người cũng là một loài động vật như bao nhiêu loài động vật khác, nhưng con người là một loài động vật cao cấp nên sự hiểu biết phát triển của con người lần lần tách ra khỏi loài động vật. Nhờ tách ra khỏi loài động vật nên con người không còn sống đời sống hoang dã như các loài động vật khác.
Sự tiến hóa từ cơ thể đến tinh thần của con người hôm nay chúng ta thấy rõ rệt. Con người có nhiều tiến bộ về mọi mặt. Chúng ta cứ thử đem so sánh người xưa với người nay từ cách thức ăn uống, cho đến cách thức ăn mặc và cuối cùng là ngôn ngữ. Loài người đã sử dụng một cách tiến bộ mà không có một loài thú vật nào trên hành tinh này sánh kịp.
Từ chỗ mê mờ chúng ta hiểu sai lầm con người có Linh Hồn, bây giờ chúng ta lại hiểu biết Linh Hồn không có. Cho nên cách thức lễ bái cúng kiếng là để tượng trưng lòng biết ơn sâu xa của chúng ta đối với những người đã khuất chứ không phải cúng cho linh hồn những thực phẩm về ăn uống. Sự cúng bái là để tỏ lòng biết ân; là để kỷ niệm nhớ lại ngày mất mát to lớn trong kiếp làm người của chúng ta.
Cho nên chúng ta chọn lấy ngày mất mát đó làm một ngày kỷ niệm để con cháu đoàn tụ và cũng để nhắc nhở cho con cháu nhớ đến công ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã dày công để lại cho con cháu một sự sống có ý nghĩa.
Đứng trước những phong tục tâp quán mê tín, dị đoan, lạc hâu chúng ta phải mạnh mẽ gạt bỏ đừng sợ những dư luân theo lối mòn của người xưa lên án như thế này, như thế khác. Đó là những người quá thủ cựu nhằm để bảo vệ những phong tục văn hóa hủ lâu, mê tín, lạc hâu.
Mục đích của chúng ta là gạt bỏ những phong tục mù quáng, mê tín, lạc hâu là vì những văn hóa mê tín, lạc hâu đó thường làm hao tiền, tốn công, tốn của mọi người mà chẳng có ích lợi gì thiết thực.
Chúng ta gạt bỏ những phong tục văn hóa mê tín, lạc hâu nhằm để xây lại một nền văn hóa có ý nghĩa đạo đức làm người. Vì làm người luôn luôn phải giữ gìn ơn nghĩa trọn vẹn của nền đạo đức dân tộc Việt Nam "ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uông nước nhớ nguồn", mà không bị ảnh hưởng mê tín, lạc hâu v.v... của nước khác.
Trong cơ thể con người có năm uẩn, nhưng mỗi uẩn phải làm việc theo nhiệm vụ của nó. Nếu một con người bình thường thì có ba uẩn làm việc gồm như sau:
1-  Sắc uẩn.
2-  Hành uẩn
3-  Thọ uẩn.
Ba uẩn này hoạt động thì con người không có gì mầu nhiệm, nhưng khi có Tưởng Uẩn hoạt động với ba uẩn kia thì con người có nhiều điều mầu nhiệm mà trí thức con người không thể giải thích được, dù khoa học hiện đại cũng không làm sáng tỏ. Khi người ta không giải thích được những hiện tượng kỳ lạ của thân tâm con người thì người ta thường gọi là thiêng liêng hay là tâm linh.
Khi Tưởng Uẩn hoạt động nơi hai bàn tay thì chúng ta gọi là Sự Mầu Nhiệm Của Những Bàn Tay. Thường Tưởng Uẩn hoạt động theo sáu căn của con người, có khi đồng thời nó hoạt động cả hai căn, có khi nó chỉ có một căn, khi nó hoạt động vào đôi bàn tay thì nó sờ vào thân chỗ nào có bệnh là bệnh giảm bớt và lành hẳn. Chúng ta hãy đọc những câu chuyện sau đây thì sẽ rõ.Sự MẦU NHIÊM
CỦA Những bàN tay
Mùa thu năm 1989 tại Athen, thủ đô Hy Lạp, đã tiến hành Hội nghị Quốc tế về những phương pháp trị bệnh ngoài tiêu chuẩn. Tại hội nghị này người ta trao đổi và tặng cho cô Djouna Davitasivili huy chương vàng của Viện Hàn Lâm Ngoại giao Liên hợp quốc, và huy chương "Tiến sỹ y học".
Vậy cô Djouna là ai và có gì đặc biệt để xứng đáng được hưởng những phần thưởng cao quý này?
Cô Djouna sinh ra và lớn lên ở Cuban (Liên Xô cũ), hồi nhỏ cô đã cảm thấy có khả năng kỳ lạ mà người khác không có. Cô có khả năng trị các bệnh (cho bạn bè và người thân) như cục bướu, mụn cơm, hay cầm máu cho những vết thương nhẹ.
Ở thôn quê, nơi cô sinh sống, những bệnh lặt vặt đều được chữa trị bằng đôi tay của Djouna. Dù thời đó, người ta sẵn sàng kết luận là ma quỷ đồng bóng, nhưng mọi người không cho cô bé Djouna là phù thủy, vì trên thực tế cô chữa hết bệnh bằng tay không.
Và với đôi bàn tay nhiệm mầu này, Djouna đã cứu cha mình khỏi tử thần vì ông lên cơn động kinh lớn do chấn thương sọ não. Cô chỉ vuốt lên đầu người cha khi ông ngất đi, và ông đã khỏi.
Lớn lên Djouna vào đại học y khoa. Cái kiến thức y học giúp cô chữa trị tốt hơn. Với đôi tay mầu nhiệm, Djouna có thể chuẩn đoán bệnh mà không cần thiết bị dụng cụ y tế. Djouna đã đạt đến điểm cốt yếu: "Tất cả những gì đang sống đều phải có một môi trường sinh vật học."
Song nó tượng trưng cho cái gì?
Điều đó còn huyền bí.
Khi người ta không hiểu tại sao đôi bàn tay trị bệnh mầu nhiệm của Djouna như thế nào nên dùng những danh từ mù mờ để che lấp những gì khoa học và tri thức của con người chưa biết "Tất cả những gì đang sông đêu phải có một môi trường sinh vật học."
Những danh từ môi trường sinh vật học người ta không thể hình dung được sự sống trong vũ trụ, nhưng khi nói đến sự sống trong vũ trụ do một vòng tròn 12 nhân duyên, hễ duyên này có thì duyên kia có và khi hợp đủ 12 duyên thì thế giới đau khổ hiện bày. Nếu 12 duyên này bắt đầu diệt một duyên thì các duyên kia đồng thời diệt theo và như vậy thế giới khổ đau sẽ bị diệt. Cho nên nói môi trường sinh vật học là những danh từ khoa học. Vậy đôi tay của Djouna là môi trường sinh học gì?
Khi người ta không trả lời được thì bảo rằng đó là Tâm Linh. Vậy tâm linh là cái gì? Có phải chăng Tâm Linh là những gì mà con người không thể giải thích được phải không?
Đúng vậy khi những gì không giải thích được thì chỉ còn biết dùng những từ Tâm Linh để tránh né sự ngu dốt, sự không hiểu biết của mình.
Con người rất kỳ lạ, cái gì không hiểu, không giải thích được thì phủ nhận hoặc cho đó là Tâm Linh chứ không chịu khó tìm hiểu những điều Kỳ Lạ đó là do cái gì làm ra.
Theo chúng tôi nghĩ trên đời này không có cái gì Kỳ Lạ và cũng không có cái gì Mầu Nhiệm. Những kỳ lạ và mầu nhiệm là vì chúng ta chưa hiểu biết mà thôi. Có rất nhiều chuyện về đôi tay, vậy chúng ta hãy đọc tiếp "Sự Mầu Nhiệm Của Đôi Bàn Tay."
Vài nhà bác học và hầu hết những người không tin những điều kỳ lạ này đều phủ nhận. Nhưng đối với Djouna tuy không giải thích được nhưng nó vẫn nó tồn tại.
Đối với mọi người dù tin hay không tin nhưng đôi bàn tay trị bệnh của Djouna trị bệnh thì nó vẫn trị được bệnh.
Với bàn tay mình, Djouna điều trị được một số bệnh với chứng thực khoa học. Cô đã giúp các bác sĩ xác định đúng căn bệnh, phương pháp trị liệu tốt hơn. Năm 1988, tại Matxcơva đã xuất hiện cuốn sách "Tôi nghe bàn tay mình" của Djouna (Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội dịch và xuất bản năm 1995). Cuốn sách này nói về khả năng Thiên Phú Tuyệt Vời và nỗi đau của chị khi chưa được công nhận, vì có nhiều người hiểu sai rồi bài xích.
Viện giám định Quốc gia Liên Xô năm 1989 đã quan tâm đến những kết luận của Bộ Y tế, chính thức công nhận phương pháp chữa bệnh bằng đôi bàn tay của Djouna.
Thê' nhưng Djouna vẫn chỉ là người duy nhất có hai bàn tay mầu nhiêm qua ngần ấy năm. Cô vẫn chưa hiểu nguyên nhân vì đâu mà có và chưa thể huấn luyện lại cho người khác hay cho cộng đông biêt chữa bênh. Không hê có thê hệ thứ hai của Djouna biêt chữa bệnh.
Đúng vậy chính Djouna tự không biết đôi tay của mình làm sao mà có khả năng trị bệnh như vậy. Hầu hết mọi người trên thế gian này cũng không hiểu biết huống là Djouna.
Những điều khó hiểu này chỉ có những người am tường Phật giáo tu hành chứng đạo thì biết rất rõ sự mầu nhiệm này từ đâu lưu xuất ra. Sự mầu nhiệm này thật sự thì không mầu nhiệm chút nào cả, nếu chúng ta biết rằng Tưởng Uẩn trong thân chúng ta làm ra những sự mầu nhiệm này thì không còn gì là mầu nhiệm được nữa.
Theo Phật giáo, trong thân người có Năm Uẩn, Sắc Uẩn hoạt động thì con người sống bình thường không có cái gì là mầu nhiệm cả, chỉ khi nào Tưởng Uẩn hoạt động thì tri thức con người không giải thích được nên gọi nó là Mầu Nhiệm. Nếu Tưởng Uẩn hoạt động nơi căn nào thì căn đó mầu nhiệm. Như Djouna thì Tưởng Uẩn hoạt động nơi đôi tay nên đôi tay của Djouna trị hết bệnh cho mọi người.
Ở Việt nam có một thời xuất hiện một ông thầy trị bệnh bằng nước lã, ông ta chỉ dùng tay mình rờ vào chai hoặc ly nước rồi cho người bệnh uống là bệnh hết, rồi lại có xuất hiện một ông thầy lá cây, cứ ông ta rờ lá cây bất cứ lá cây nào, khi được tay ông ta rờ vào rồi đem về nấu uống là hết bệnh.
Tất cả những hiện tượng này xảy ra đều do Tưởng Uẩn hoạt đông. Khi người ta không hiểu thì cho rằng: "Bao sự kỳ lạ quanh ta mà khoa học hiện đại chưa có lời giải trình thỏa đáng". Trái tim Thích Quảng Đức, nhục thân Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường để lại đang thờ tại chùa Đậu đâu có gì là lạ mà chỉ là sự không hiểu biết của mọi người mà thấy kỳ lạ.
Khi trái tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức đốt không cháy là do Tưởng Uẩn của Hòa Thượng Thích Quảng Đức xen vào hoạt động trong khi ý chí dũng cảm ngút ngàn của Hòa Thượng quyết liệt chống lại chế độ độc tài kỳ thị tôn giáo của gia đình trị Ngô Đình Diệm.
Còn nhục thân của Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường được duy trì đến ngày nay còn để lại như hai bộ xương khô cũng là do Tưởng Uẩn của hai Ngài, khi còn sống hai Ngài tu tập thân tâm đều rơi vào Không Tưởng Định nên Tưởng Uẩn của hai Ngài hoạt động tác dụng vào thân nên khi chết nhục thân hai Ngài không bị hoại diệt, sình trương hôi thối như các thân người khác. Cho nên khi biết Tưởng Uẩn thì cuộc sống quanh chúng ta đâu còn cho là Bí Ẩn Kỳ Lạ, đâu còn cho là Tâm Linh.
Có một nhóm người không hiểu biết Tưởng Uẩn nên khi nghe nói đôi tay trị bệnh của Djouna thì tuyên bố ở Việt Nam sẽ có những người biết dạy cho nhau cách tạo ra và sử dụng năng lượng sinh học (mà gọi là "nhân điện", "ngoại cảm", "trường sinh học".) để chữa bệnh bằng đôi tay mầu nhiệm, nhất là từ năm 1991 tới nay.
"Phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng sinh học (nhân điện) đã được các nước trên thế giới công nhân như Liên Xô, Mỹ, Venezuela...
Tính đến nay, ở nước ta có hàng ngàn đôi bàn tay mầu nhiệm như vậy. Gia đình Nhân điện Việt Nam ra đời theo quy luật khách quan và nhu cầu bức thiết của cuộc sông đời thường. Bước đầu những người có "đôi bàn tay mầu nhiệm" làm từ thiện, chữa bệnh cho những ai tự nguyện, kể cả các trường hợp đã cùng đường, sau khi qua nhiều bệnh viện, nhiều thầy thuôc.
Theo những tư liệu mà một sô' cơ sở nhân điện ở Việt Nam còn lưu giữ được (hô sơ bệnh án, ảnh chụp, băng video, thư cảm ơn, giấy xác nhận...) thì họ đã tự chữa hoặc chữa cho người khác khỏi hoặc đỡ hẳn một sô' chứng bệnh như: hội chứng đau (đầu, cổ, lưng, tứ chi, bụng, ngực.) mất ngủ kéo dài, suy nhược, cao huyết áp, thấp khớp, hen suyễn, động kinh, suy tim, viêm tấy phần mềm...
Vậy đấy, những điều bình thường đang xảy ra trong cuộc sông quanh ta, trong đó có những bàn tay mầu nhiệm chữa bệnh bằng nhân điện - Năng lượng sinh học."
'                                GS.TS. NGUYỄN ĐÌNH PHƯ
(Trong tập "Nhân điện - những phát hiện và ứng dụng" NXB VHTT1996)
Chúng ta đã nghe GS. TS. Nguyễn Đình Phư quảng cáo Nhân Điện như bài viết trên đây. Vây nhân diện là gì?
Người ta cứ nghĩ rằng trong mỗi thân con người có những dòng điện vô hình nhưng luyện tâp có kết quả thì dùng nó sẽ trị được nhiều thứ bệnh. Khi luyện tâp họ dùng cái gì để luyện tâp, vì là nhân điện vô hình thì không thể dùng ý thức được, cho nên họ dùng TƯỞNG UẨN để tâp luyện khi thành công trị bệnh được có phải là do TƯỞNG UẨN không?
Cô Djouna không dùng TƯỞNG UẨN luyện nhân điện mà tự đôi tay cô có công năng trị hết tất cả các thứ bệnh thì như vây đâu phải là nhân điện. Khi quý vị luyện tâp nhân điện thì quý vị cho cái gì trị bệnh đều là nhân điện hết sao. Trước khi có nhân điện quý vị đã dùng TƯỞNG UẨN để luyện tâp như thế nào quý vị biết không? Nếu quý vị quả quyết có nhân điện trị bệnh mà bệnh nào cũng hết thì từ khi có nhân diện đến bây giờ thì bệnh viện sẽ đóng cửa vì còn ai đến bệnh viện trị bệnh. Quý vị đừng quảng cáo ca ngợi nhân điện nhiều quá mà thành quý vị nói không thât. Hiện giờ quý vị cứ đến bệnh viện mà xem. Bệnh viện không còn giường cho bệnh nhân nằm.
Nhân điện do luyện tâp bằng TƯỞNG UẨN mới có nhân điện. Cho nên khi trị bệnh không phải bệnh nào cũng hết. Bệnh nhân nào hết bệnh là bệnh nhân ấy phải hợp với TƯỞNG UẨN của người trị bệnh tức là TƯỞNG UẨN người trị bệnh và người bệnh phải tương ưng còn nếu không tương ưng thì không bao giờ hết bệnh.
Đôi tay của Djouna tuy trị hết bệnh nhưng bệnh nhân nào có TƯỞNG UẨN tương ưng với TƯỞNG UẨN đôi tay của Djouna thì mới hết bệnh. Nên khi TƯỞNG UẨN không hoạt động thì đôi tay không còn mầu nhiệm trị bệnh được nữa. Hầu hết những người trị bệnh bằng TƯỞNG UẨN thì chỉ có thời gian rồi sau đó không còn trị được ai cả.
Do biết TƯỞNG UẨN nên chúng ta không thấy có TÂM LINH, có sự MẦU NHIỆM mà đó chỉ là một sự hoạt động tự nhiên NĂM UẨN của con người. Nhưng tại sao người có TƯỞNG UẨN hoạt động mà cũng có người TƯỞNG UẨN không hoạt động.
Thường con người ai cũng có TƯỞNG UẨN, nhưng TƯỞNG UẨN vẫn nằm im lìm không hoạt động, chỉ khi nào có một cú "sốc" chết đi sống lại thì TƯỞNG UẨN mới hoạt động như nhà ngoại cảm Bích Hằng bị chó điên cắn.
Theo chúng tôi hiểu biết hiện giờ có một số người có khả năng TƯỞNG UẨN hoạt động. Để chứng minh được những điều này chúng ta nên nghiên cứu lại những chuyện đã xảy ra được báo chí và được viết ra thành sách. Chúng ta hiện giờ chỉ chịu khó nghiêm cứu thì sẽ biết rõ những điều kỳ lạ và mầu nhiệm.Sự BÍ ẨN KỲ LẠ CỦA MỘT TRÁI TIM
Ngọn lửa tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức phản đối Mỹ - Diệm đã gần 40 năm đã đi vào lịch sử đấu tranh của giới Phật giáo Việt Nam chống xâm lược.
Thân xác Ngài sau 40 giờ hỏa táng, xương thịt của Ngài đã trở về tro bụi - nhưng kỳ lạ thay: trái tim của Ngài vẫn còn nguyên vẹn!
Khi miền Nam giải phóng - năm 1975, trái tim đó được chuyển gửi và giữ gìn ở Ngân hàng nhà nước Việt Nam và sau đó được đưa ra Hà Nội để các nhà Khoa học làm công việc nghiên cứu. Với người dân thì trái tim Hòa Thượng Thích Quảng Đức vẫn là điều bí ẩn. Nhưng đối với chúng tôi thì không có bí ẩn gì cả, vì đó là lúc Hòa Thượng còn sống trước cái chết tự nguyện, tự thiêu vì Phật pháp nên tinh thần ý chí dũng cảm sắt đá của Hòa Thượng rất mạnh, do đó TƯỞNG UẨN của Hòa Thượng bắt đầu hoạt động trong ngọn lửa tự thiêu, vì thế trái tim không bao giờ cháy. Cháy làm sao được khi TƯỞNG UẨN hoạt động mà người đời không hiểu gọi là mầu nhiệm.
KHOA HỌC TÂM LINH
CỦA cOn người
Chúng tôi xin thuật lại một câu chuyện nữa mà người đời không hiểu cho rằng câu chuyện này kỳ lạ:
"Theo ông Dalai Lama thì khi trải qua một quá trình thiên định lâu dài con người có thể loại bỏ được những ý nghĩ và cảm xúc mang tính tiêu cực và thù địch. Trong khi đó các nhà tâm lý học Tây phương lại không đông ý với luận điển này. Họ cho rằng những ý nghĩ và cảm xúc như vậy là thuộc vê bẩm sinh của con người. Đạo Phật Tây Tạng lại cho rằng luận điểm của Tây phương là không rõ ràng."
Thiền định của các ông Dalai Lama khác với thiền định của Đức Phật. Trong khi Đức Phật dạy: "Ý làm chủ, ý dẫn đầu các pháp và tu tập phải làm chủ các cảm thọ" thì các Dalai Lama lại dạy: "loại bỏ ý nghĩ và cảm xúc mang tính tiêu cực và thù địch."
Các ông Dalai Lama dạy: "loại bỏ ý nghĩ mang tính tiêu cực và thù địch." Vậy lấy cái gì loại bỏ ý nghĩ mang tính tiêu cực? Các ông nói được mà các ông không biết lấy cái gì loại bỏ ý nghĩ ác
Trong khi Đức Phật dạy rất dễ hiểu: Lấy ý thức "Ngăn ác diệt ác pháp." Bởi trong kinh Pháp Cú dạy: "Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dân đâu các pháp...."
Sự chống đối giữa các nhà khoa học Tây phương và ông Dalai Lama chưa ngã ngũ ai đúng ai sai thì các nhà khoa học thí nghiệm cuộc ngồi thiền của Dalai Lama.
"Cuộc thử nghiệm diễn ra khi ông Dalai Lama đang ngôi thiên thì cho nổ một phát súng ngay bên cạnh. Nhưng lạ thay, ông Dalai Lama vẫn ngôi thiên bình thường không hê có một chút phản ứng nào - điêu mà các nhà khoa học Mỹ chưa từng thấy ở bất kỳ một cuộc thử nghiệm trước đây!"
Khi các vị Dalai Lama không ngôi thiền, không nhập định tâm rất bình thường như mọi người mà cho một tiếng nổ rất lớn gân bên mà các vị Dalai Lama không giật mình thì đó các Ngài ở trong tâm bất động. Đó mới chính là thiền định của Phật giáo, còn các ông ngồi thiền nhập định                                                                                mà không    giật
mình thì đó là tà thiền tà định của ngoại đạo
Khi thân tâm đều rơi vào Định Không Tưởng thì dù cho bom nổ bên cạnh thân tâm cũng không nhúc nhích. Bình thường mọi người nghe tiếng nổ lớn đều phản ứng giật mình, đó là một phản xạ tự nhiên nhưng ở người nhập định thì tâm bất động vì thế sự phản xạ tự nhiên cũng không còn.
Cho nên các nhà khoa học thử nghiệm với một người nhập thiền định thì sự thử nghiệm vẫn hoài công vô ích. Vì thiền định mà đem thử nghiệm với người bình thường thì cho đó là điều kỳ lạ, chớ sự thật không có gì                                                      kỳ lạ   cả. Vì thiền
định là Tưởng Uẩn hoạt động nên mới có Định Không Tưởng.
Chúng tôi xin thuật lại một câu chuyện nữa mà người đời không hiểu cho là mầu nhiệm:
Người ta nói đến hoa Vô Ưu là nói đến sự không buồn phiền, đó là người ta khéo tưởng tượng một Đức Phật sinh ra nơi gốc cây Vô Ưu có nghĩa là một bậc Thánh không còn phiền não.
Bao đời con người cũng hay tưởng tượng huyền thoại một đấng Giáo Chủ rồi bịa ra hoa Vô Ưu để ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một bậc Thánh từ cung Trời Đâu Suất sinh về thế gian nên mới có những hiện tượng hoa Vô Ưu nở.
Hiện giờ ở Việt Nam người ta trồng cây Vô Ưu rất nhiều, hoa nở liên tục mùa nào cũng có hoa nở. Do đó chứng tỏ người ta khéo ca ngợi Đức Phật mà thành dối trá lừa đảo mọi người. Cho nên trên cuộc đời này đừng bao giờ nghe người ta nói mà hãy nhìn rõ mọi việc người ta làm rồi mới có tin.
Khi thấy hoa Vô Ưu tại đền thờ Phật và đền thờ đức Trần Nhân Tông tại TP Hồ Chí Minh ở Việt Nam mùa nào cũng nở thì người ta lại lý luận Phật giáo Việt Nam hưng thịnh.
Chúng ta hãy nghe trích bài ca ngợi Phật giáo Việt Nam của Ngô Văn Quán viết: "Đức Phật ra đời, do năng lượng bởi nguôn tâm vô nhiễm của Ngài đã chiêu cảm cho Vô Ưu nở hoa. Đạo Phật truyên vào Việt Nam được sự gia trì của Phật, các Tổ, các Thánh Hiên, các bậc Giác Ngộ của dân tộc với năng lượng của nguôn tâm vô nhiễm đã chiêu cảm để đất nước và con người Việt Nam thăng hoa. Cũng có thể do tâm Phật của những hội viên Trung tâm trong cả nước phát nguyện và quyết tâm ứng dụng những lời Phật dạy vào cuộc sông đã giúp cho mọi người thăng hoa trong tâm hôn, hăng hái xây dựng đất nước. Chính tâm từ bi ấy đã chiêu cảm cho loài hoa này nở liên tục." Lời ca ngợi này có đúng không?
Phật giáo Việt Nam đang đi lên hay đang xuống dốc, nếu chúng ta không lầm thì Phật giáo Việt Nam đang lúng túng trước hai ngả đường, không biết sẽ đi đường nào: Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông thì ức chế tâm, còn Bắc Tông thì mê tín. Còn con đường chính gốc của Phật giáo làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì không biết đâu mà tu tập.
Còn hoa Vô Ưu nở hay không nở thì có liên hệ gì với tâm con người. Nếu bảo rằng nhờ hoa Vô Ưu nở thì Đức Phật đâu cần tu tập làm gì. Sáu năm khổ hạnh tưởng như thân xác Ngài như gần chết, nếu không nhờ bát sữa của cháu bé chăn bò thì Đức Phật có chứng đạo được không?
Trong sự tu tập rất gian khổ vô cùng, nhất là khi chưa biết pháp tu tập còn mò mẫm đường đi như người mù dùng gậy dò đường. Vì thế Đức Phật phải dũng cảm phát nguyện: "Nếu không chứng đạo thề nát xương không rời khỏi cội bồ đề." Như vậy hoa Vô Ưu nở hay không nở có gì liên hệ với sự tu tập của Đức Phật đâu.

Cho nên ở đời người ta hay thêu dệt và ca ngợi một cách vô lý, thế mà ai cũng nghe và tin theo một cách mù quáng, thật là điên đảo tưởng mà không biết.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!