Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

những lời gốc phật dạy - tập 3-4và những âm thanh kỳ lạ; có những mùi hương thơm  cũng  như mùi  thối;  có  những  mùi  vị  cam lộ  hay những mùi cay đắng; có ngộ nhữngï pháp tưởng dù lời Phật dạy, Tổ dạy cũng đều không chấp trước phải bỏ xuống. Dù quý bạn tu tập có lục  thông  thì như  lời  Phật  dạy  các  bạn  cũng đừng  chấp  trước  mà  hãy  buông  bỏ  sạch.  Các bạn  đừng cho đó  là  định tướng  mà  cứ  ôm  định tướng  đó   là  các  bạn  sẽ  chết  theo  Ma.  Thiền định mà các bạn tu tập có những trạng thái tưởng lưu xuất thì các bạn nên cảnh giác, coi chừng  lạc  vào   tà   thiền,   tưởng  định  mà   trở thành bệnh thần kinh (điên khùng). Chứ không có ích lợi gì cho bạn đâu.
Xin  các bạn lưu ý, thiền định của Phật không  tu  tập  như vậy  mà  phải  luôn  luôn  tác  ý ly dục, ly ác pháp, xả tâm diệt ngã. Tu tập rất bình  thường  không  ức  chế,  với  một  tâm  bất động trước các pháp và các cảm thọ, chứ không có định tướng và thần thông nào cả. Cuối cùng, chúng  tôi  xin  lưu  ý  các  bạn  hãy  nên  nhớ  lời Phật dạy: “Ta phải sống với tâm không có tưởng”.
2/  Ta  phải  sống  với  tâm  không động chuyển.Mục đích của Đạo Phật là tâm bất động trước  các  ác  pháp  và  các  cảm  thọ.  Muốn  đạt được mục đích này, nên đức Phật đã  dạy chúng ta phải sống với tâm không động chuyển. Vậy muốn sống với tâm không động chuyển là phải sống như thế nào?
Sống với tâm không động chuyển, dùng ngôn  ngữ  và  lời  nói  thì dễ,  nhưng  với  việc  tu hành   để    đạt   được tâm   không   động   chuyển không phải là dễ.
Lời  nói  của  Phật  thì cô  đọng, ngắn  gọn, nhưng  chúng  ta  cần  phải  hiểu  cho rõ  ràng,  vì đó   là  một  pháp  môn  phải  tu  tập  hằng  ngày. Như  vậy  nó  là  pháp  môn  gì? Đó  là  pháp  môn như lý  tác  ý  các  bạn ạ!  Và  lời dạy trên  đây  là một câu tác ý.
Vậy  các  bạn  hằng  ngày  nên  nhắc  tâm mình: “Ta  phải sống với tâm không động chuyển,  dù  bất  cứ  một  ác  pháp  nào,  một cảm  thọ nào  có  tác  động vào  thân tâm  ta đến đâu, ta nhất định chết bỏ, luôn luôn phải sống với tâm không động chuyển”.
Tóm lại, hằng thường phải nhớ nhắc tâm câu  pháp  hướng  này  thì kết  quả  sẽ  thấy  ngay liền là tâm không động chuyển.3/  Ta  phải  sống  với  tâm  không chấn động.
Lời dạy  này  như  thế  nào?  Làm  sao sống với tâm không chấn động? Có pháp môn nào tu tập để tâm không chấn động không?
Để  trả  lời  những  câu  hỏi  trên  đây:  Đạo Phật  ra  đời   nhằm  để   hướng  dẫn  con  người thoát ra bốn sự khổ đau của kiếp làm người. Đó là sanh, già, bệnh, chết.
Muốn làm chủ sanh, già, bệnh, chết thì trước   tiên   chúng   ta   phải   tập   sống   với   tâm không  động  chuyển  trước  các  ác  pháp  và  các cảm   thọ.   Muốn   sống   với   tâm   không   động chuyển trước các ác pháp và các cảm thọ thì chúng ta phải tu tập Tứ Chánh Cần. Khi Tứ Chánh Cần đã viên mãn thì tâm chúng ta đã ly dục ly  ác  pháp  phần  thô  mà  về  phần  vi tế  thì chưa xong. Do đó  chúng ta phải tiếp tục  tu tập Tứ Niệm Xứ. Khi Tứ Niệm Xứ tu tập được viên mãn  thì phần  ly  dục  ly  ác  pháp  vi tế  đã  được quét  sạch,  do đó  tâm  ta  mới  bất  động.  Và  lúc bây   giờ   ta   mới   sống   với   tâm   không   động chuyển. Có đạt được kết quả tâm không động chuyển  thì chúng  ta  mới  có  khả  năng  tiến  tu lên tâm không chấn động, như lời  đức Phật đã
dạy:  “Ta   phải   sống   với   tâm   không   chấn động”. Vậy tâm không chấn động như thế nào?
Chấn động là một sự tác động mạnh vào trong tâm, nếu trong  cuộc  sống  bình  thường  ta vẫn thấy tâm mình  bình  tĩnh, nhưng khi trong gia đình,  tới  những  người  thân  có  một  sự  kiện gì xảy ra quá đột ngột thì tâm ta sẽ bị chấn động.
Ví dụ: Được nghe một cú điện thoại do phòng  Công  an  báo:  “Đứa  con   trai   đi   học  ở thành  phố  HCM  bị  xe đụng  chết”.  Khi được tin ấy chúng ta ngất xỉu, đó là tâm bị chấn động.
Chúng tôi có một người chị đảm đương lo trong ngoài cả gia đình chồng con và bảo bọc luôn cả cha mẹ ruột và các em. Chị thường hay bị  chóng  mặt,  một  hôm  đi  bác  sĩ,  khi khám xong bác sĩ bảo: “Chị  sắp chết đến nơi  rồi”. Lúc bây giờ chị  té xỉu và  hôn mê vài hôm chị  mất. Đó là tâm chị bị chấn động
Được tin cha hay mẹ mất hay một sự việc gì đột ngột xảy đến, bỗng dưng nước mắt tuôn trào không dừng được. Đó là tâm bị chấn động. Chúng  tôi  có  một  đứa  cháu  trai,  khi cha cháu chết,  giờ  sắp  sửa  đem an táng thì cháu  nức  nở khóc  mà  không  cách  nào  cầm  giữ  được nướcmắt. Đó là tâm bị chấn động. Chúng tôi có biết một người cư sĩ rất thuần thành theo Hòa Thượng   Thanh   Từ    tu   thiền   Đông   Độ,   ông thường nhập thất ngồi tu thiền rất nhiều giờ, nhưng khi người cha mất, ông cũng không cầm giữ   được nước   mắt   của   mình.   Bình   thường không  có  việc  gì  làm  ông  khóc  được, thế  mà trước  cảnh  mất  cha, ông  không  sao tránh  khỏi tâm lý tình cảm thường tình của mọi người. Đó là tâm bị chấn động.
Do những ác pháp tác động vào tâm thình lình,   khiến  tâm  mất  bình  tĩnh  nên  bị  chấn động. Những tâm lý này nếu không được tu tập đúng pháp, đúng cách thì khó có người nào không  bị  chấn  động.  Vì thế,  đức  Phật  trang  bị cho chúng  ta  một  pháp  môn  như lý  tác  ý:  “Ta phải  sống  với  tâm  không  chấn động”.  Đây là  câu pháp  hướng tâm,  nếu  hằng  ngày thường xuyên  tác  ý  như vậy  thì tâm  sẽ  không  bị  chấn độâng.  Tâm  không  bị  chấn  động  thì tâm  được bình tĩnh và an ổn.
Tóm  lại,  tâm  bị  chấn  động  là  tâm  khổ đau. Muốn cho tâm được giải thoát không còn khổ đau, nên đức Phật dạy chúng ta những phương pháp giúp cho tâm được bình  an, vô sự, bằng phương pháp dẫn tâm vào chỗ giải thoát.4/ Ta phải sống với tâm không lý luận.

Bản chất con người là hay hơn thua, muốn hơn mọi người  thì phải  có  lý  luận.  Khi lý  luận thì phải có sự tranh cãi, tranh chấp. Vì thế, người  nào  cũng  muốn  hay, muốn  giỏi  nên  phải cố  gắng  học  tậïp  và  nghiên  cứu  đọc  sách  cho thật  nhiều,  đó  là  cố  thu  thập  những  kiến  thức hay  của  mọi  người  để  dựa vào  đó  lý  luận,  cho mình  là  hay, là  giỏi. Cái  hay cái  giỏi  đó là  cái ngu, cái bắt chước, chứ không phải cái hay của chính mình.
Cho  nên  kẻ  hay  lý  luận  hơn  thua  là  kẻ nhai lại bã mía của người khác; kẻ  hay lý luận hơn thua là kẻ nuôi tự ngã vĩ đại.
Muốn diệt ngã, xả tâm thì hằng ngày phải sống  với  tâm  không  lý  luận.  Lý  luận  có  hai cách:
1/ Lý luận với người khác

2/ Tự lý luận với mình

Ở   đây  đức  Phật  khuyên  ta  phải  sống  với tâm  không  lý  luận.  Lý  luận  có  ảnh  hưởng  gì cho sự tu tập của chúng ta mà đức Phật khuyên như vậy!
Bởi tu theo Đạo Phật mục đích phải đạt được là bất động tâm, ngược lại, sống một mìnhmà  tâm  hay  lý  luận,  điều  này  điều  khác  thì tâm  làm  sao bất  động  được. Đó  là  tự  lý  luận một mình mà Đạo Phật còn không chấp nhận, huống là lý luận hơn thua với người khác.
Ở  đây các bạn  sống không đúng giới hạnh độc  trú thì làm gì tu theo Đạo Phật có kết quả được. Như chúng tôi đã nói ở  trên: “Mục đích của  Phật  giáo  là  chỗ  tâm  bất  động”.  Cho nên thấy người hay nói chuyện, hay lý luận, “Nhất  là  khi   bắt  đầu  nhập  thất mà  còn đọc kinh sách  hay  nghe  băng  giảng  thì biết  rằng những  người  ấy  tu  tập  chẳng đi đến  đâu  cả”. Tu như vậy làm mất thì giờ quý báu và còn phí bỏ cuộc đời chẳng ích lợi gì cho mình,  cho người khác.
Chính  vì thấy sắc là mình,  là của mình,  là tự  ngã  của  mình  nên  thích  đi  nói  chuyện,  nên thích đi lý luận hơn thua, khoe khoang với mọi người, đó  là tâm phóng dật, tâm chạy theo dục, háo danh...
1/ Tự lí luận thấy mình  hơn người.

2/ Tự lí luận thấy mình  bằng người.

3/ Tự lí luận thấy mình  thua người.

Người  hay lí luận  là  người  mang đầy  bản ngã,  luôn  luôn  thấy  mình   hơn  người.  Ngườithấy  mình   hơn  người  là  người  ngu  si;  người thấy  mình   bằng  người  cũng  là  người  ngu  si; người  thấy  mình  thua  người  lại  chính  là  người ngu si nhất. Tại sao vậy? Bởi đó là tâm đang bị ba kiêu mạn.
Chỉ duy nhất: “Ta  phải sống với tâm không  lí luận”.  Người  sống  với  tâm  không  lí luận   là   người   không   thấy   mình   hơn  người, không thấy mình  bằng người, không thấy mình thua  người.  Cho  nên  sống  với  tâm  không  lý luận là sống vô ngã, sống với tâm không động chuyển,  với  tâm  không  chấn  động.  Đó là  sống bất động tâm, sống với tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự.
Lời dạy này  là  một  phương pháp  giữ  gìn tâm không phóng dật, nếu chúng ta lấy câu này làm  câu  pháp  hướng  tâm  để  hằng  ngày  tu  tập thì tâm không phóng dật rất tuyệt vời. Khi biết lời dạy  này  là  một  pháp  môn  có  lợi  ích  như vậy,  thì chúng  ta  nên  xem nó  là  câu  đại  thần chú, câu đại minh  chú, v.v..
5/  Ta   phải  sống  với  tâm  từ  bỏ  ngã mạn.
Phàm làm người ai cũng chấp ngã, thường cho sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  là  ngã,  là  củata,  là  bản  ngã  của  ta.  Do đó,  tâm  thường  sinh ngã mạn. Ngã mạn có ba hình  thức:
1. Thấy mình  hơn người

2. Thấy mình  bằng người

3. Thấy mình  thua người

Ba ngã mạn này mỗi con người đều  có đủ, vì  thế  con người  phải  chịu  khổ  đau tận  cùng. Nếu  ai  từ  bỏ  được chúng  thì thoát  khổ.  Vì vậy đức Phật hiểu được điều này rất rõ ràng, nên thường nhắc nhở chúng ta: “Ta  phải  sống  với tâm  từ  bỏ  ngã  mạn”.  Biến lời dạy này thành câu  tác  ý  tức  là  pháp  môn  như  lý  tác  ý  để thường nhắc tâm từ bỏ ngã  mạn. Nhờ sự siêng năng  hằng  ngày  tu  tập,  tâm  ta  trở  thành  một nội  lực  vô  ngã.  Cuối  cùng  đứng  trước  các  ác pháp và các cảm thọ, tâm ta bất động. Tâm bất động chính  là tâm vô ngã; tâm vô ngã chính  là tâm  ly  dục  ly  ác  pháp;  tâm  ly  dục  ly  ác  pháp chính   là   tâm  không  phóng  dật;   tâm   không phóng  dật  chính  là  tâm  thanh  thản,  an lạc  và vô sự.
Nhìn  lại trong tu viện của chúng ta chẳng có  mấy  người  đã  sống  đúng  lời  dạy  này.  Biết bao người  về  đây  tu  tập  đã  làm  sai  những  lời dạy này, vì thế tu hành chỉ uổng công mà thôi,và  còn  xấu  hổ  với  gia  đình,  chồng  con hay  vợ con hoặc bạn bè coi rẻ: tưởng đi tu làm được những  gì, không  ngờ  tu  hành  chẳng  ra gì cả! Đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Mượn hình thức Phật giáo ngồi trong mát ăn bát vàng, lại còn lừa đảo bằng nghề mê tín, dị đoan, lạc hậu,
v.v..

Tóm lại, khi về tu viện Chơn Như các bạn có tu tập đúng lời Phật dạy không? Thứ nhất là các bạn “Ta  phải sống với tâm không có tưởng”.  Vậy  các  bạn  sống  và  tu  tập  như  thế nào  mà  người  nào  cũng  rơi vào  các  loại  tưởng. Như  vậy  là  các  bạn  đã  làm  sai  lời  Phật  dạy. Các bạn có thấy không?
Từ  đây  về  sau các  bạn hãy  từ  bỏ  cái  thói quen sống và tư tưởng đó  đi và giữ gìn sống và tu tập “Với tâm không có tưởng”. Khi thấy trạng  thái  tưởng  thì  hãy  mau  mau  xả  sạch không  được để    ở   trong  tâm,  các  bạn  có  nhớ chưa?
Từ  khi về  tu  viện  các  bạn  có  sống  và  tu tập đúng  lời Phật dạy “Ta  phải  sống  với  tâm không   động  chuyển”   không?   Vậy   các   bạn sống  và  tu  tập  như  thế  nào  mà  tâm  các  bạn luôn luôn động chuyển, các bạn đi từ thất người này  đến thất  người  khác;  nói  chuyện  với  ngườinày  rồi  nói  chuyện  với  người  khác,  các  bạn tu như vậy có xứng đáng Thánh hạnh độc cư không?
Thân  đau sơ sơ một  chút  là  xem như  gần chết, sợ hãi rên khổ... Tu như vậy là tu để làm gì? Trong  khi Phật  dạy:  “ta   phải  sống  với tâm   không  động  chuyển”.   Người   tu   theo Phật  giáo  mà  nhát  gan, không  nghị  lực  thì tu theo Phật có ích lợi gì? Phí công bỏ cuộc đời vô ích; hay để  vào  chùa  lợi dụng sức  mồ  hôi  nước mắt của người khác, để kiếm   hạt cơm sống qua ngày  mà  không  lao  động  một  tí nào  cả.  Sống như  cây  chùm  gửi  ăn  nhờ  vào  người  khác  là hèn hạ các bạn ạ!? Đừng mượn Phật giáo làm danh, làm lợi không tốt. Tu thì phải cho ra tu, tu thì phải tu cho đúng pháp, đúng lời dạy của Phật,  của  Thầy,  chứ  vào  đây  tu,  mà  tu  theo  ý của  mình,   làm  sai  mà  không  chịu  sửa.  Bảo đừng nói chuyện mà cứ đi nói chuyện; bảo sống tâm bất  động mà  cứ  động tâm nói  chuyện; bảo liều chết  trước bệnh  tật  mà  cứ sợ  hãi đi  bác sĩ bệnh viện, uống thuốc; bảo xả tâm  mà cứ tu ức chế  tâm,  v.v..  Như  vậy  các  bạn  có  tu  đúng  lời dạy của Phật,  của Thầy  chưa? Các bạn có thấy những điều các bạn sai không?Xét  cho cùng  thì các  bạn  có  tu  đúng  lời dạy của Phật, của Thầy không? Các bạn không tu tập đúng  lời dạy của Thầy, thì Thầy quá mệt mỏi,  còn  lòng  dạ  nào  dạy  các  bạn  được nữa không?
Dạy  các  bạn,  các  bạn  không  nghe  lời,  tu sai thì các bạn chịu chứ đừng đổ  thừa Thầy dạy sai. Như  Minh Tông  tu  sai, phá  giới  hạnh  độc cư, độc  trú lại đổ  thừa Thầy dạy sai. Phật  dạy: “Ta  phải  sống  với  tâm  không  động chuyển”,  thế  mà  Minh Tông tiếp  vợ,  tiếp  con, tiếp  bạn bè.  Tiếp như vậy,  làm  sao tâm  không động chuyển. Tiếp như vậy có trái với lời  Phật dạy không? Các bạn cứ thử trả lời xem? Tu phá giới  hạnh  như  vậy,  mà  còn  bảo  với  Thầy  là không  chấp  nhận  hạnh  độc  cư, một  tháng  nữa sẽ nhập định Tứ Thiền và thể hiện thần thông cho Thầy  xem. Tâm  còn  động  chuyển  theo  dục thế gian như vậy mà dám phát ngôn một cách bừa bãi xem rẻ danh dự mình.
Người tự phá hạnh độc cư là người ngu si, “người ngu mà không biết mình ngu là người  chí  ngu”. Phá  hạnh  độc  cư là  phá  cuộc đời tu hành của mình.  Vậy các bạn đi tu để làm gì? Tu  sao mà  nhiều  chuyện  quá  vậy.  Tu  để được giải  thoát  thân  tâm  của  các  bạn, chứ  đâuphải  giải  thoát  cho  Thầy  hay  cho  Phật.  Các bạn về  Chơn Như,  mục  đích là  tìm cầu  sự  giải thoát  làm  chủ  sanh,  già,  bệnh,  chết,  chứ  đâu phải về Chơn Như để học nói chuyện. Thích nói chuyện  thì về  nhà  nói  cho thoả  thích.  Tại  sao đến  Chơn  Như  mà  không  chấp  nhận  giới  luật của Chơn Như? Chơn Như không mời thỉnh ai đến tu. Tự nguyện đến đây thì phải sống trong kỷ luật Chơn Như. Chơn Như đâu phải là nơi tu danh, tu lợi, tu ăn, tu ngủ; Chơn Như đâu phải là nơi đến đây để an dưỡng, dưỡng lão, v.v..
Tu Viện  Chơn  Như  là  nơi  đào  tạo  những bậc  Thánh  A  La  Hán.  Cho  nên  những  người còn tham ăn, thích ngủ, thích hội họp nói chuyện  mà  muốn  chứng quả  A La Hán thì làm sao chứng  được?  Những  con  người  đến  Chơn Như tu hành đều không tự khắc phục mình  ăn, ngủ, độc cư trọn vẹn, nên tự họ đã làm đá nhựa lót đường cho người sau đi. Thật sự họ là những người rất đáng thương. Họ phá hạnh độc cư của mình  thì không nói,  nhưng  cũng đáng trách là họ phá hạnh độc cư của người khác. Một đời tu hành chỉ làm đá lót đường  chẳng ích lợi gì cho mình.
“Ta  phải sống với tâm không động chuyển”, lời Phật dạy như vậy. Thế các bạn lạiđi nói chuyện, tâm các bạn có động chuyển không? Có đúng lời dạy của Phật  không?  Thấy mình  tu  không  được  còn  thích  nói  chuyện  thì nên  về  nhà,  đừng  ở    đây  mà  làm  động  người khác, tội nghiệp cho họ. Bỏ hết nhà cửa vợ con hoặc  chồng  con, cha mẹ  anh em để  vào  đây  tu tập. Thế mà các bạn tu tập như vậy thì tu làm gì vô  ích. Hãy  về  đi  trả  lại  cho tu  viện  một  sự yên tịnh và vắng lặng, nhường lại cho những người có chí tu hành. Phải không các bạn?
“Ta phải sống với tâm không chấn động”. Câu  này  là  một  pháp  hướng  tâm.  Vậy lúc nào chúng ta cũng nhớ nhắc tâm tác ý. Nhờ có tác ý như vậy, khi gặp bất cứ việc gì đau khổ nhất, tâm chúng ta cũng không bị chấn động.
“Ta  phải sống  với tâm  không lý  luận”. Câu này là một pháp hướng tâm. Vậy lúc nào chúng  ta  cũng  nhớ  nhắc  tâm  tác  ý.  Nhờ  có  tác ý  như vậy,  chúng  ta  mới  tránh  được tranh cãi, lý  luận,  nói  chuyện…  Con  người  của  chúng  ta phần  đông là  “già  hàm  lẻo  mép”,  thích  lý  luận hơn  thua.  Người  hay  lý  luận  là  người  tự  làm động tâm mình, làm khổ mình, làm cho mình không giải thoát.
“Ta    phải   sống   với   tâm   từ   bỏ   ngã mạn”.  Câu này là một pháp hướng tâm như lýtác  ý.  Hằng  ngày  phải  luôn  tác  ý:  “Ta   phải sống  với  tâm  không ngã  mạn”.  Nhờ có tác ý như vậy tâm ta mới không giận dữ, mới không thù  hận  oán  ghét  ai. Ngã  không  có  thì tâm  ta bất động trước các ác pháp và các cảm thọ một cách dễ dàng. Ngã không có thì giải thoát ngay
liền.

Tóm lại, những lời Phật dạy trên đây, nếu chúng  ta  hiểu  rõ  ý  nghĩa  của  nó,  thì phải  nổ lực,  sống  cho  đúng  lời dạy  quý  báu  này,  thì trước mắt chúng ta sẽ tìm thấy kết quả là mình đã ra khỏi nhà sanh tử như thật.

PHÂI TỰ CỨU MÌNH


LỜI PHẬT DẠY

“Các  con phải  chuyên  cần,  tinh tấn, Như  Lai chỉ là người vạch ra  con đường. Các  con hãy tự  mình cải  thiện, tự  mình đoạn diệt ác pháp và lòng ham  muốn và tự  mình vươn lên  sống toàn  thiện, đó  là các con đã tự mình cứu mình ra  khỏi tai ương  hoạn  nạn  khổ  đau  của  cuộc  đời
này”.


CHÚ GIẢI:
Các bạn có nghe chăng những lời Phật dạy?  Tiếng nói  của  Ngài từ  ngàn  xưa còn vang vọng  mãi  trong  lòng  của  mọi  người  cho  đến ngày nay:
“Các  con phải  chuyên  cần,  tinh tấn, Như  Lai chỉ  là  người  vạch  ra  con đường. Các  con  hãy  tự  mình cải  thiện, tự  mình đoạn diệt ác pháp và lòng ham  muốn và tự mình vươn  lên  sống  toàn  thiện, đó  là  cáccon đã tự mình cứu mình ra  khỏi tai ương hoạn nạn khổ đau của cuộc đời này”.
Thưa các bạn!  Lời dạy trên đây là  lời  dạy tâm huyết của một người cha lành thân thương, lúc nào cũng xem chúng sanh như con một. Lời dạy  này  chính  là  phương  pháp  tu  tập  thiền định của Đạo Phật. Chúng ta tu tập thiền định cần lưu ý.
Từ  xưa đến nay Đại  Thừa,  Thiền  Tông và tất  cả  các  tôn  giáo  khác  đều  không  dạy chúng ta  tu  tập  thiền  định  xả  tâm  như  vậy.  Chỉ  có Phật giáo mới có những phương pháp tu tập thiền  định xả  tâm,  khiến  cho người  tu  thiền định nhận  ngay ra kết  quả  giải  thoát  nơi  tâm mình  rất cụ thể và rõ ràng. Thứ nhất đức Phật dạy: “chuyên  cần,  tinh tấn”,  tức  là  phải  bền chí siêng năng không lúc nào biếng trễ, phải luôn  luôn  hăng  hái  sửa  đổi   cải  thiện  những tính ác  của  mình  và  luôn  luôn  làm  những  điều lành,  đoạn diệt những  điều   dữ  và  lòng  ham muốn  của  mình.   Đúng  như  lời  Phật  đã   dạy:
“Các  con hãy  tự  mình cải  thiện, tự  mình đoạn  diệt ác pháp và lòng ham muốn”. Nếu không  tự  mình  nổ  lực,  khắc  phục  mình  sống toàn  thiện  thì chẳng  có  ai  giúp  mình  vươn lên được con đường thoát khổ này. Vì thế, đức Phậtkhuyên chúng ta: “Hãy tự mình vươn lên sống toàn thiện, đó  là  các con đã  tự  mình cứu  mình ra  khỏi tai ương  hoạn  nạn khổ đau  của cuộc đời này”. Đúng vậy, Con đường thoát khổ này không có ai  giúp mình  được, chỉ có  chính  mình  phải  tự  siêng năng  tu  tập,  phải tự sửa mình…
Phàm làm người ai cũng đều có những lỗi lầm.  Có  những  lỗi  lầm  nhưng  biết  sửa  mình, biết cải hối, biết làm cho mình  sống thiện, biết sửa sai  những  điều ác để  trở  thành  sống  trong những   điều   thiện.   Từ   những   người   xấu   trở thành những người tốt đều là những người biết cải hối, ăn năn, biết xấu hổ với những việc làm ác của mình  thì người ấy sẽ trở thành người thiện, người tốt, người có ích lợi cho mình,  cho người, cho xã hội, v.v..
Lời khuyên dạy trên đây của đức Phật là một  lời  nói  quý  báu  vô  giá,  không  thể  lấy  một vật  gì trên  thế  gian  này  mà  so sánh  được với những  lời dạy  này.  Vì  lời dạy  này  mang  đến cho chúng  ta  có  một  cuộc  sống  an vui và  hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Thử  đem  lời dạy  này  mổ  xẻ  ra  từng  ý nghĩa thì nó là một phương pháp thiền sống động  ly  dục  ly  ác  pháp;  nó  là  một  nghệ  thuậtsống  không  làm  khổ  mình,  khổ  người  và  khổ tất  cả  chúng  sanh;  nó  là  đạo  đức  nhân  bản  - nhân quả của con người.
Câu thứ nhất đức Phật dạy: “Các con hãy tự mình cải thiện”. Muốn hiểu rõ câu này thành một pháp tu thì các bạn phải hiểu rõ những từ: tự mình, cải thiện. Vậy tự mình cải thiện nghĩa như thế nào?
Tự mình  có  nghĩa  là  phải  do chính  mình không  ai  khác  hơn  mình.   Lời  Phật  dạy  như vậy, thế mà Đạo Phật ngày nay chuyên tụng niệm, cúng bái, lạy hồng danh sám hối cho tiêu tội,  cầu  siêu  cho linh hồn  được  siêu sanh Tịnh Độ,  cầu  an  cho bệnh  tật  tiêu  trừ  tai  qua nạn khỏi, niệm Phật cầu vãng sanh Cực lạc, ngồi thiền  để  kiến tánh  thành  Phật,  v.v..  thật  là một việc làm không đúng chánh pháp của Phật. Toàn  là  những  pháp  mê  tín cầu  tha  lực,  ảo tưởng v.v..
Cải thiện nghĩa là thay đổi, làm cho tốt, sửa sai, không còn để thói hư tật xấu.
Theo lời dạy này, nếu một người muốn tu hành  theo  Phật  giáo  thì phải  tự  chính  mình sửa sai nhưng lỗi lầm, phải thay đổi những thói hư tật xấu của mình, chứ không ai làm những việc này cho mình  được. Như vậy, tự mình  phảicải   thiện   những   hành   động   thân,   miệng,   ý hung ác, dữ  tợn, nó còn mang nhiều tính tham, sân, si, hận thù, ganh ghét, tham lam, ích kỷ, nhỏ  hẹp,  keo  kiệt,  v.v..  Tự  mình   khắc  phục được những  lỗi   lầm,  những  tính xấu,  những thói quen nghiện ngập, đó là tu theo Đạo Phật.
Câu   thứ   hai   đức   Phật   dạy:   “tự   mình đoạn  diệt ác pháp và lòng ham muốn”. Muốn  hiểu  rõ  câu  này  thành  một  pháp  tu  thì các  bạn  phải  hiểu  rõ  những  cụm  từ:  tự  mình đoạn diệt  ác  pháp  và  lòng  ham  muốn.  Vậy  tự mình   đoạn diệt ác  pháp  và  lòng  ham  muốn nghĩa như thế nào?
Cụm từ này các bạn nên hiểu đoạn diệt ác pháp và lòng ham muốn.
1- Đoạn diệt có nghĩa là làm cho đứt đoạn, lìa  ra và  làm  cho tiêu  mất  không  còn  tới  lui được nữa.
2- Ác pháp có nghĩa là những hành động thân, miệng, ý của mình làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh.
3- Lòng ham muốn là một danh từ chỉ cho tâm dục của chúng ta. Tâm dục là nguyên nhân sinh   ra  đau  khổ   của   con  người.   Người   nào0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!