Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

pháp tu của phật - tứ vô lượng tâm 3


Trưởng Lão TCH THÔNG LC
 


 
L I NÓI ĐẦUT
 
rong kinh Nikaya thuộc tng kinh Pali, chúng  tôi  tìm  thy  được một  thời  khóa
biểu tu tp trong thi đc Pht còn tại thế, 
Ngài đã hướng dn chúng t kheo tu tp.

Thi khóa biểu này có một giá tr thc hành c th rt lớn đối với nhng người tu tp theo Pht giáo hiện nay. ch định cho chúng ta nhng  pháp  hành  c th rõ  ràng  đúng chánh p ca  Ðc  Pht:   N g ă  á  d i t  á c p h á p , nếu nói về thiền định thì L y d c l y á c p h á p .Ngăn ác diệt  ác pháp Ly dc ly ác pháp, so sánh với nhng t trong thi khóa biu này là: Ty sạch tâm tư khi các chướng ngại pháp. Chc quí vị đã hiểu cớng ngi pp là gì? không  khác  dc và ác pháp,  nhưng nó còn rõ nghĩa hơn.

Ví dụ như quí vị ngồi kiết già mà hai chân đau, đó là chướng ngi pháp; sáng quí vị muốn ăn, chiều quí vị muốn  ung sa, đó cũng là cớng ngi pp; v.v...

Xưa đc Pht đã thành  lp thi khóa biểu này cho chúng tỳ kheo Tăng cũng như tỳ kheo Ni tu tp, chúng tôi xét thấy không có lỗi thời, mà còn rt phù hợp vào thời đi ca chúng ta , lúc mọi người đang hướng tâm về thiền định. Thiền  định  theo  trong  thời  khóa  biu này  là thiền định x tâm, còn tất c các loi thiền định ca quí vị đang tu tp là thiền  định  c chế tâm. Ðó là thiền  tưởng, thiền  của ngoi đo mà xưa kia  đc Pht đã sáu năm kh hnh tu tp không kết qu gii thoát.

May mn thay, thời khóa biểu của đc Pht


Trưởng Lão TCH THÔNG LC

ngày xưa còn lưu li là một bng chng chng minh hùng hồn, c th, xác định  được pháp môn s tu tp ca Pht giáo chân tht không th có một  giáo  pp  ngoi đo nào mo nhn ca Pht giáo đưc.

Chúng i biên son thi khóa biểu này ra đquí vị thẩm xét li con  đưng tu  ca mình  có đúng là ca đo Pht hay không? Ðúng thì quí vị mới gọi là tu theo Pht giáo, bng không thì quí vị đng mượn danh Pht giáo mà biến Pht giáo thành một tôn giáo la đo thì tht là đau lòng.

Theo thi khóa biểu này, quyn tu hay không là quí vị, còn riêng chúng tôi biên son ra đây để xét thấy cái đúng cái sai hiện giờ trong Pht giáo; cái tu đưc, cái tu không đưc; cái đo đc, cái phi đo đc; cái không n, cái mê tín;  cái không trừu tượng, cái trừu tượng; cái không la đo, cái la đo; v.v...  để quí vị suy ngm.

Cui cùng, chúng i xin dng li nơi đây, hẹn gp li quí vị nhng  tp  sau:   N h n g L i  G c  P h t D y , để chúng  ta sẽ lnlưt  vén  lên  nhng  lp  bi  mù  ca  Bà  La Môn giáo nhng kiến  giải ca các nhà  học giả xưa nay đang ph mờ Pht giáo.

Kính ghi
Thích Thông Lc
Tu Viện Chơn Như , ngày 15/02/2000Trưởng Lão TCH THÔNG LC
 
LI PHẬT DY:

NGƯỜI TU SĨ CÓ 9 ĐIỀU CẦN TU TP HNG NGÀY 
1- Phải đầy đủ oai nghi chánh hạnh.

2- Sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt.

3- Chấp nhận giữ gìn giới luật.

4- Giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, không cho dính mc sáu trn.

5- Ăn uống phải tiết đ, không nên ăn uống phi thời.

6- Ban ngày khi đi kinh hành hay trong lúc ngồi, luôn luôn phải tẩy sch tâm khỏi các chướng ngại pháp.7- Ban đêm canh đầu, đi kinh hành hay trong lúc ngồi, luôn luôn phải tẩy sch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp.

8-  Ban  đêm  canh  giữa  phải  nằm  nghiêng, chánh niệm tĩnh giác, luôn luôn phải nghĩ đến thức dậy.

9- Ban đêm canh cuối, thức dậy đi kinh hành hay ngồi, luôn luôn phải tẩy sch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp.

✿✿✿Trưởng Lão TCH THÔNG LC
 


PH CHÚ


 
1- PHI ÐY Ð OAI NGHI CNH HẠNH:

Tc đi, đứng, nằm, ngồi, nói nín, thường phải quan sát mỗi hành động thân, miệng, ý của mình phải được ôn tồn êm ái, nhẹ nhàng, khoan thai, từ tốn. Ðó mới oai nghi đúng chánh hạnh trong nghĩa tỉnh thức chánh niệm của đạo Phật.
✿✿✿

2- S I TRONG CÁC LI NH NHT:

Luôn luôn lưu ý đến những lỗi lầm nhỏ nhặt mà hằng ngày chúng ta có thể tình lầm lỗi. Những lỗi nhỏ nhặt chúng ta tình xem thường thì s tu tập của chúng ta s không kết quả.

dụ như khởi niệm muốn uống một ly sữa, một ly cà phê, một nước chè, hút một điếu thuốc lá, v.v... đó phạm vào những lỗi nhỏ nhặt.Nếu chúng ta xem thường những lỗi lầm này trong ý thì chẳng bao giờ tâm chúng ta ly dục ly ác pháp được, thì có tu ngàn kiếp cũng chẳng đi đến đâu được.

Trong khi đang ngồi chơi bỗng nhớ đến một câu kinh Phật, một câu công án, một bài thơ Đường, một câu ca dao, một bài dân ca, một bức tranh danh họa, hoặc một niệm nhớ nghĩ v gia đình con cái, v.v... đó chúng ta đã phạm vào những lỗi nhỏ nhặt của đạo Phật trong con đường tu tập giải thoát. Nếu chúng ta xem thường nó, không giữ tâm thanh thản, an lc và vô s thì tu muôn kiếp cũng chẳng giải thoát đưc gì.

Bởi lỗi lầm tuy nhỏ còn trong ý, nhưng nếu không thấy là một lỗi lầm lớn trong s tu tập thì chúng ta tu muôn ngàn kiếp cũng chẳng đi đến đâu c, do vậy Ðức Phật dạy : “Sợ hãi trong các lỗi nhỏ nht”.
✿✿✿

3- CHP NHẬN GI N GII LUT:

Giới luật pháp môn của đức Phật dạy đạo đức làm người, làm thánh. Muốn giải thoát mà không sống đúng đạo đức làm người, làm thánh thì giải thoát cái gì?

Nói đạo đức tc nói s giải thoát cho mình,cho người, nghĩa người có đạo đức người không làm khổ mình, khổ người. Giới luật của Phật dạy người tu hành giải thoát dạy đạo đc, chứ không dạy ngồi thiền, lạy Phật, tụng kinh, cúng bái, sám hối, làm phước, làm chuyện tín, v.v... ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, sám hối, làm chuyện mê n, bố thí, v.v... đều còn trong phước hữu lậu, phước hữu lậu thì còn làm khổ mình, khổ người. Dù phước hữu lậu giàu sang có tột đỉnh như Thạch Sùng, uy quyền thế lc như vua chúa cũng vẫn còn làm khổ mình, khổ người. Chỉ có đạo đức giới luật ca đức Phật thì mới không làm khổ mình, khổ người; không làm khổ mình, khổ người thì mới giải thoát.

Do con đường tu tập của đạo Phật, giới luật là tri kiến giải thoát ca người tu sĩ. Ngoài giới luật, người tu sĩ đi tìm tri kiến giải thoát thì không bao giờ có. Cho nên người tu sĩ đạo Phật “chấp nhn giữ gìn giới luật” tức tu tập tri kiến giải thoát. Trong kinh Trường B, đức Phật dạy: “Người có Giới hạnh nhất định có T tuệ, người Trí tuệ nht định Giới hạnh”. thế, người tu sĩ có giải thoát nhất định giới luật nghiêm chỉnh, người tu sĩ có giới luật nghiêm chỉnh nhất định có giải thoát.

Thiền định của đạo Phật là một thứ thiền định giải thoát lậu (Ðịnh Lậu), chứ không phảithứ thiền định ngồi lim dim như con c, như gốc cây, cục đá. ức chế thân tâm như ai b giò, bẻ cẳng, đầu căng thẳng như treo đá, khó khổ vô cùng, v.v... Tu tập khổ s chẳng được những gì, chỉ đưc ba tc lưỡi la đảo người sách vở mà thôi, nhìn lại chỉ phí uổng cuc đời của mình, chẳng ích lợi cho mình, cho người.
✿✿✿

4- GI N MT, TAI, MŨI, MING, TN VÀ Ý KHÔNG CHO DÍNH MC SÁU TRN:

Người tu sĩ đạo Phật muốn tu hành giải thoát mà không phòng hộ mắt, tai, i, miệng, thân và ý thì cũng như người quét nhà muốn cho sạch sẽ mà không chịu đóng cửa, c để gió bụi tung vào nhà thì quét muôn đời cũng chẳng sạch đưc. Cho  nên  những  điều  phòng  hộ  mắt,  tai,  mũi, miệng, thân ý ca mình là một s quan trọng hết sc cho đường tu tập theo Phật giáo. Những ai muốn tìm đường giải thoát của đạo Phật mà không biết phòng hộ sáu căn thì tu muôn đời muôn kiếp cũng chẳng có kết quả gì. Muốn phòng hộ sáu căn duy chỉ có một pháp môn độc nhất, đó “Ðộc Cư”.
✿✿✿5-  ĂN   UNG  PHI  TIẾT  Ð,  KHÔNG ÐƯC ĂN UỐNG PHI THỜI:

Ăn một trong ngũ dục lc (sc, danh, lợi, thực, thùy). Người tu sĩ đạo Phật nếu ăn uống không tiết độ và luôn luôn ăn uống phi thời thì dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng tìm thấy s giải thoát, vì nguyên nhân s đau khổ ca con người DC, mà ăn uống phi thời là chạy theo dc. Chạy theo dục thì làm sao giải thoát được. Ðây là lời răn nhắc  của  Ðc  Phật:  “Ăn  uống  phải  tiết  độ, không được ăn uống phi thời”. muốn giải thoát ly dục, ly ác pháp thì ăn uống phải đúng giới luật. “Thừa tự pháp chứ không thừa tự thực phm”. Ăn uống đúng giới luật là không ăn uống phi thời, chỉ ngày một bữa. Người tu sĩ nào ăn uống hai, ba bữa là k ăn uống phi thời, là người thừa tự thực phẩm chứ không phải tha tự pháp; kẻ thừa tự thực phẩm chứ không phải là k tu sĩ đạo Phật, trùng trong lông sư tử s giết chết đạo Phật. Kẻ còn tham ăn, tham uống như người thế tục thì làm sao tìm s giải thoát trong đạo Phật được.
✿✿✿

6- BAN NGÀY ÐI KINH NH HAY TRONG LÚC  NGỒILUÔN  LUÔN  PHI  TY  SẠCH TÂM KHỎI CÁC CHƯNG NGI PHÁP:Ban ngày tu tập như trong lời dạy trên đây ca đức Phật, đi kinh hành hay ngồi đều phải tu tập tẩy tr dục ác pháp, dục ác pháp làm cho tâm chúng ta chướng ngại, khổ đau. Theo thời thóa biểu này, ứng dụng vào các pháp T Nìệm Xứ, T Chánh Cần sống đúng giới luật thì tu tập  mới  hiệu  qu tẩy  tr các  ác  pháp,  chứ không  phải ngồi thiền ức chế tâm chẳng niệm thiện niệm ác, hoặc niệm lục tự Phật A Di Ðà, hoặc khán công án, tham thoại đầu tẩy sch tâm khỏi chướng ngại pháp.

Do sự tu tập này chúng ta biết các pháp tu tập của Ðại thừa Thiền Ðông Ð không phải là ca Phật giáo, mà ca Bà La Môn của kiến giải từ các nhà học gi xưa nay.
✿✿✿

7- BAN ÐÊM CANH ÐẦU, ÐI KINH NH HAY TRONG LÚC NGỒI, LUÔN LUÔN PHI TY SẠCH TÂM KHI CÁC CHƯNG NGẠI PHÁP:

Cách thức tu tập ban ngày cũng như ban đêm canh đầu, duy nhất có một việc làm là tẩy sch các chướng ngại pháp trong tâm, đó một điều tu tập quan trọng của đạo Phật. Ngoài vấn đ ly dục, ly ác pháp thì không tu tập một pháp môn nào khác hơn. Nếu tu tập pháp môn nào khác hơnngoài GII, ÐNH, TU thì không phải là giáo pháp của đức Phật. Không phải giáo pháp của đức Phật thì không bao giờ làm chủ sanh, già, bệnh, chết chấm dứt luân hồi đưc.

Giới, định, tuệ ca đạo Phật pháp môn duy nhất ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả m, đoạn dứt lậu hoc, thực hiện đạo đức làm người làm thánh, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh.

Giới, định, tuệ là một pháp môn dạy dạo đc làm người, làm thánh nhân tuyệt vời trên hành tinh này. Nếu ai đã đầy đủ duyên mới gặp được pháp môn y, vậy chẳng chịu tu tập rèn luyện thân tâm mình thì thật một người bạc phước vô cùng ngu si không chỗ i. pháp môn này vừa lợi ích cho mình, cho người xã hội, vừa đem đến cho cá nhân một tâm hồn thanh thản, an lạc sự; đem đến cho xã hội một trật t, an ninh, phồn vinh hạnh phúc.
✿✿✿

8- BAN ÐÊM CANH GIA PHẢI NM NGHIÊNG, CNH NIỆM TĨNH GIÁC, TÂM LUÔN PHI NGHĨ ÐẾN THỨC DY:

Trên đây lời dạy của đức Phật. Canh giữa tc là lúc na đêm, chỉ nằm nghiêng giữ chánh niệm tĩnh giác và phải luôn nghĩ đến thức dậy, chứkhông được lười biếng nằm ráng, hễ thấy không ngủ thì nên thức dậy ngay liền để tu tập rèn luyện tẩy tr tâm khỏi chướng ngại pháp, tức là ly dục ly ác pháp.
✿✿✿

9- BAN ÐÊM CANH CUI, THC DY ÐI KINH HÀNH, HAY TRONG LÚC NGỒI, PHI TY SẠCH TÂM KHI CHƯNG NGI PHÁP:

Ðối với đạo Phật thời gian chia ra tu tập rất rõ ràng,  nhất   ban  đêm.  Canh  cuối  tức  buổi khuya, phải thức dậy đi kinh hành hoc ngồi nếu không buồn ngủ, luôn luôn không được lười biếng ham ng.

Ban ngày cũng như ban đêm, đầu canh hay cuối canh đều duy nhất tu hành một mục đích là xả tâm tẩy tr các chướng ngại pháp, ngoại trừ có canh giữa ban đêm thì mới nằm nghỉ một chút, nhưng phải giữ tâm chánh niệm tĩnh giác, không được ham ng. Trước khi nằm ngủ phải tập tỉnh thức rồi mới ng, không được nằm xuống ngủ ngay liền. Phải nhớ lời dạy y.

✿✿✿Trên đây bài pháp về thời khóa tu tập thời đức Phật còn tại thế, đ chỉ dạy cho chúng Tỳ kheo tu tập một cách rất rõ ràng cụ thể.

Tôi nhận thấy bài pháp này về thời khóa tu tập của đc Phật thời xưa, đối với thời đại của chúng ta hiện giờ không lỗi thời, còn có một giá tr chỉ về pháp hành phù hợp với hoàn cảnh tu tập của chúng ta. Do đó tôi xin ghi lại bài pháp này cống hiến cho những ai tâm thiết tha tìm cu s giải thoát trong đạo Phật.

Thời khóa biểu này chúng ta không thấy nói về buổi sáng, buổi trưa buổi chiều, chỉ dùng danh từ chung chung “ban ngày”. Ðọc lại toàn bộ kinh sách của đc Phật, tôi thấy buổi sáng đức Phật và chúng T kheo khi chưa đến giờ đi khất thực thì hay đến thăm những vị La Môn. Khi khất thc xong về ăn rồi nghỉ trưa một chút, buổi chiều thì tu tập. Như vậy, trong thời khóa biểu này nói ban ngày tu tập tức nói buổi chiều.

Kính ghi
Thích Thông Lạc

Tu Viện Chơn Như , ngày 14/02/2000PHÁP TU..  THI KHÓA .. TỨ NG..  TỨ BẤT HOI...
 

 
.                      .                              .
V T KHEO PHI LÀM GÌ KHI THỌ
NHN
CA CÚNG DƯNG?

O
 
ai nghi tế hạnh ca một vị tỳ kheo, khi nhận tứ s của tín thí cúng dường phải làm gì?
Trước khi thọ thực phải làm gì? Sau khi thọ thực phải làm gì?

Sau khi nghiên cứu tạng kinh Nguyên Thủy, chúng tôi tìm lại đưc một thời khóa tu tập trong thời đức Phật còn tại thế, Ngài đã dùng thời khóa này hướng dẫn cho các đ tử của mình tu tập cách đây 2543 m. Đó thực là một thời khóa giá trị rất lớn cho đường tu tập ca các vị tỳ kheo Tăng, tỳ kheo Ni nam nữ cư sĩ, nói chung tín đồ Phật giáo.

Khi  đc  đến  bài kinh  ƯC NGUYN  trongkinh Trung B, chúng tôi ghi nhận lời Phật dạy: “Muốn ước nguyện một điều thì giới luật phải được giữ gìn nghiêm chỉnh, thì ước nguyện ấy mới có kết quả”.

Do những lời dạy trong kinh này, tôi soạn ra những lời “Ước Nguyện” đ thực hiện nguyện vọng tha thiết làm chủ sanh, già, bịnh, chết ca mình ca tất cả mọi người trên đường tu tập.

Vị tỳ kheo mới xuất gia tu hành giới luật chưa thanh tịnh, khi thọ nhận thực phẩm của đàn na thí chủ cúng dường phải làm gì?

Dưới đây những lời ưc nguyện ca người tu sĩ mới xuất gia giới luật chưa thanh tịnh khi thọ nhận s cúng dường.

✿✿✿PHÁP TU... THI KA..  TỨ VÔ NG..  TỨ BẤT HOI ..
 
.                            .                         .


Ước nguyện của tân t kheo
K
 
hi nhận thc phẩm ca đàn na thí chủ cúng dường xong, người khất sĩ phải đứng yên
lặng ưc nguyện:

Hôm nay con thọ nhận Của tín thí cúng dường, Ước nguyện con tu tập
Giới hạnh tròn nghiêm c, Không hề vi phạm lỗi, Tâm ly dc, ly ác,
Không làm khổ mình, người.
Xứng đáng đệ tử Phật, Gương sáng cho mọi người, Thắp lên ngọn đèn pháp, Chấn hưng lại Phật giáo, Con xin Phật chứng minh.

NAM MÔ PHẬT BN THÍCH CA MÂU NI.

✿✿✿Trưởng Lão TCH THÔNG LC
 

Ước nguyện của cu t kheo
N
 
gười tu lâu năm, giới luật đã thanh tịnh, không còn vi phạm lỗi đã nhập được
Thiền, khi thọ nhận tứ s ca đàn na thí chủ cúng dường, người khất sĩ phải đứng yên lặng ước
nguyện:

Hôm nay con thọ nhận Của tín thí cúng dường, Ước nguyện con hồi hướng Cho tất cả mọi người
Ðều cũng được như con, Giới luật tròn thanh tịnh, Không hề vi phạm lỗi, Thường lìa dc, lìa ác, Suốt thời gian tu hành,
Không làm khổ mình, người, Xứng đáng đệ tử Phật,
Ðc giới cho mọi người,
Thắp sáng ngọn đèn pháp, Chấn hưng lại Phật giáo. Ngưỡng xin Phật chứng minh.

NAM MÔ PHẬT BN THÍCH CA MÂU NI.PHÁP TU..  THI KHÓA .. TỨ NG..  TỨ BẤT HOI...
 
.                      .                              .


Ước nguyện trưc khi thọ thực
T
 
rước khi thọ thực, người tu sĩ phải ngồi xếp bằng trên n, giường, ghế hoc trên mặt
đất dưới bóng cây, trong chòi tranh vách lá, phải đặt bát cơm trước mặt, hai tay chắp lại, lòng thành kính dâng lên tỏ lòng biết ơn chư Phật, tổ tiên ông bà, cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp, đc lời ước
nguyện:

Hôm nay bữa cơm này, Chúng con xin thành kính
Cúng dường mười phương Phật, Ba đời chư Hiền Thánh,
Tổ tiên và ông bà, Cha m và quyến thuc, Anh em cùng bạn hữu, Nội ngoại cùng đôi n, Nhiều đời lượng kiếp.

Chúng con cũng cúi xin Cúng dường khắp pháp giới, Chúng sanh và tất cả
Hữu tình và vô tình, Ðều được hưởng cơm này0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!